BT Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı
Genel Kriterler

T.C. vatandaşı olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Erkek adaylar için; askerliğini yapmış, askerlikten muaf veya askerliği 1 yıl tecilli
olmak,

01.01.1980 ve 31.12.1988 tarihleri arasında doğmuş olmak,

Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek, analitik düşünen, kendini
sürekli geliştiren, üretken ve araştırmacı bir yapıya sahip olmak,

Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje
terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak,


Üniversitelerin aşağıda belirtilen bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak
o
Bilgisayar Mühendisliği
o
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
o
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
o
Yazılım Mühendisliği
o
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
o
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
o
Bilgisayar-Enformatik
o
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
o
Bilgisayar Bilimleri
o
Yönetim Bilişim Sistemleri
o
Elektronik Mühendisliği
o
Endüstri Mühendisliği
o
İşletme Mühendisliği
o
Matematik Mühendisliği
o
Bilişim Sistemleri
o
Yazılım ve Bilişim Mühendisliği
o
İşletme Enformatiği
o
Enformatik
o
Enformasyon Teknolojileri
o
Bilişim Teknolojisi
o
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
THY A.O.’nun yapacağı dil sınavında başarılı olmak
Aranan Nitelikler

Satınalma süreçleri konusunda en az 3 sene deneyimli, tercihen Bilgi Teknolojileri
proje alımları yapmış

Bilgi Teknolojileri terminolojisine hakim,

Tercihen proje yönetimi, proje yönetim süreçleri ve metodolojileri, uygulama geliştirme
ve destek hayat döngüsü, BT servis yönetimi kavramları konularında bilgi sahibi,

Analitik düşünebilen, problem çözme yeteneğine sahip, aynı anda birden fazla
önceliği ve işi takip edebilecek,
Görev Tanımı

Bilgi Teknolojileri alanında satınalma gerektiren işlerde satınalma süreci konusunda
proje ekiplerini yönlendirmek,

Bilgi Teknolojileri alımları için şartname ve sözleşme şablonlarını oluşturmak,
kurumun kalite standartlarına uygun olarak dokümante etmek ve güncel tutmak,

Firmalarla teknik şartname, sözleşme görüşmeleri yürütülmesi ve sözleşmenin son
haline getirilerek imzalanması da dahil bilgi teknolojileri satınalma sürecinin uçtan uca
takibini yapmak, sürecin tamamında proje ekipleri ile kurumun Hukuk ve Satınalma
birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

Firmalarla imzalanmış bulunan tüm bilgi teknolojileri sözleşmelerini yönetmek;
sözleşme kaynaklı risk ve sorunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmak, sorunların
çözümü sürecini takip etmek,

Tedarikçilere ilişkin teknik değerlendirme süreçlerini tanımlamak, sürecin takibini
yapmak ve çıktılarını raporlamak.
Download

BT Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı