T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitümüze 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılı için müracaat eden ve 21/07/2014 Pazartesi günü saat 10:00'da ilgili Anabilim Dallarında "Doktora Mülakat Sınavına"
girecek adayların listesidir. Adaylar doktora programına başvurduklarına dair belgelerini sınavdan en geç bir saat önce Enstitümüz Öğrenci İşleri Burosundan alabilirler.
Yüksek lisans ve doktora programlarını kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 25/07/2014 tarihinde ilan edilecektir. Kesin kayıtlar; 01-05 Eylül 2014 tarihinde,
yedekden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlar ise; 08-12 Eylül 2014 tarihinde Enstitümüzde yapılacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (4 adet) vesikalık fotoğraf,
2. Başvuru işlemleri sırasında Mezuniyet Belgesi Teslim etmeyen adaylar için Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği,
3. Askerlik durum ve müsaade belgesi,
4. Tezsiz Yüksek Lisans adayları için öğrenim/materyal gideri ücretini, yatırdıklarına dair banka dekontu
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
Adı Soyadı
Emrah ALTUNTAŞ
Aday
No
LU 14104120
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
2
3
Adı Soyadı
Elfide Gizem KIVRAK
Kıymet Kübra YURT
Gamze ALTUN
Aday
No
LU 14104569
LU 14104562
LU 14104589
ANATOMİ (Tıp)
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES/TUS
Not
50%
62,170
31,09
TRANSKRİPT
Not
30%
74,58
22,37
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES/TUS
TRANSKRİPT
Not
50%
Not
30%
75,526
72,385
75,421
37,76
36,19
37,71
Anabilim Dalı :
Programı
:
TIBBİ BİYOLOJİ
DOKTORA
Dönemi
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
:
Kontenjan:
6
84,11
74,95
68,03
25,23
22,49
20,41
MÜLAKAT
Not
20%
BAŞARI
ORT.
KAZANAN
0,00
Kontenjan:
5
MÜLAKAT
Not
20%
BAŞARI
ORT.
SONUÇ
0,00
0,00
0,00
Kontenjan:
4
Sıra
No
1
2
Adı Soyadı
Esra TEKCAN
Tuba KULAÇ
Aday
No
LU 14102165
LU 14101786
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
2
Adı Soyadı
Cihan BAYLAN
Eren YILMAZ
Aday
No
LU 14100688
LU 14100021
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
Adı Soyadı
Yüksel DURMAZ
Aday
No
LU 14101498
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
Adı Soyadı
Kübra GERBAĞA ÖZSEMİR
Aday
No
LU 14104488
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
Adı Soyadı
Berrin YANGIN DOĞRU
Aday
No
LU14100614
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
Adı Soyadı
Maksut Alper ÇELİK
Aday
No
LU 14105206
ALES/TUS
Not
50%
71,766
70,975
35,88
35,49
TRANSKRİPT
Not
30%
71,44
75,79
21,43
22,74
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERAHİSİ
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES/TUS
TRANSKRİPT
Not
50%
Not
30%
80,385
73,049
40,19
36,52
VİROLOJİ (Veteriner)
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES/TUS
Not
50%
56,914
28,46
CERRAHİ (Veteriner)
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES/TUS
Not
50%
72,704
36,35
SİNİR BİLİMLERİ
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES/TUS
Not
50%
60,505
30,25
MOLEKÜLER TIP
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES/TUS
Not
50%
77,172
38,59
81,07
82,97
24,32
24,89
MÜLAKAT
Not
20%
BAŞARI
ORT.
0,00
0,00
SONUÇ
Başvuru Şartlarını Taşımıyor
Kontenjan:
3
MÜLAKAT
Not
20%
BAŞARI
ORT.
SONUÇ
0,00
0,00
Kontenjan:
6
TRANSKRİPT
Not
30%
65,00
19,50
MÜLAKAT
Not
20%
BAŞARI
ORT.
KAZANAN
0,00
Kontenjan:
4
TRANSKRİPT
Not
30%
70,60
21,18
MÜLAKAT
Not
20%
BAŞARI
ORT.
KAZANAN
0,00
Kontenjan:
2
TRANSKRİPT
Not
30%
65,87
19,76
MÜLAKAT
Not
20%
BAŞARI
ORT.
SONUÇ
0,00
Kontenjan:
3
TRANSKRİPT
Not
30%
80,88
24,26
MÜLAKAT
Not
20%
0,00
BAŞARI
ORT.
SONUÇ
2
Mediniye KARADAĞ ALPASLAN
LU 14102270
74,815
37,41
73,40
22,02
0,00
3
Cevat NİSBET
LU 14103950
62,943
31,47
59,43
17,83
0,00
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
2
3
Adı Soyadı
Tuğba ÇINARLI
Asuman ŞENER
Selin KIZILTEPE
Aday
No
LU 14103944
LU 14104262
LU 14101293
Sıra
No
Anabilim Dalı :
Programı
:
Dönemi
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Adı Soyadı
Nehir KAVİ
Ekrem AKBUĞA
Volkan AYDOĞDU
Gül ÇAVUŞOĞLU
Ezel Nur KORUR
Yücel MAKARACI
Mustafa Sabır BOZOĞLU
Ergün ÇAKIR
Kürşat ACAR
Şaban ÜNVER
Oğuzhab TUNCEL
Ömer ZAMBAK
İrfan YAVUZ
Onur ÇUVALCI
Aday
No
LU 14102412
LU 14103952
LU 14104332
LU 14103388
LU 14102312
LU 14103360
LU 14103449
LU 14103228/
LU 14100984
LU 14103364
LU 14101787
LU 14100533
LU 14102690
LU 14102890
ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES/TUS
Not
50%
74,435
75,068
80,836
37,22
37,53
40,42
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
DOKTORA
2014 - 2015 GÜZ YARIYILI
ALES
Not
50%
84,201
81,778
78,451
85,517
78,279
78,724
77,293
75,584
75,751
73,540
73,484
62,130
73,288
82,595
42,10
40,89
39,23
42,76
39,14
39,36
38,65
37,79
37,88
36,77
36,74
31,07
36,64
41,30
Başvuru Şartlarını Taşımıyor
Kontenjan:
5
TRANSKRİPT
Not
30%
82,21
75,73
63,83
24,66
22,72
19,15
MÜLAKAT
Not
20%
BAŞARI
ORT.
SONUÇ
0,00
0,00
0,00
Kontenjan:
8
TRANSKRİPT
Not
30%
87,40
83,20
86,70
71,30
80,16
77,54
72,93
73,74
71,06
73,63
63,06
64,76
77,83
79,23
26,22
24,96
26,01
21,39
24,05
23,26
21,88
22,12
21,32
22,09
18,92
19,43
23,35
23,77
MÜLAKAT
Not
20%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BAŞARI
ORT.
SONUÇ
Başvuru şartlarını taşımıyor
Download

Doktora Mülakat Sınavına Girecek Adaylar