NOTLAR:
Süre
Ders Sorumlusu
KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü
MDM 240 Dinamik Dersi – Dönem Sonu Sınavı
: 100 dakika
: Yrd. Doç.Dr. Ömer Necati CORA
Değerlendirme :
1.Soru
2.Soru
3.Soru
06.06.2014
4. Soru
Toplam
1) Çözüm aşamalarınızı açıklayarak okunaklı biçimde ifade ediniz.
2) Sonuçlarınızda birimleri mutlaka belirtiniz.
S.1- Şekildeki hücumbot maksimum hızı olan
30
knot
ile
seyrederken
rotası
üzerinde
seyahat eden bir fırkateyne çarpmamak için
a = (-1.2 t) m/s2 lik (t saniye cinsinden) bir ivme
ile
yavaşlamaktadır.
Hücumbotun
durana
kadar aldığı yolu hesaplayınız. (15P)
Notlar: 1 knot = 0.5144 m/s, t= 0 , s = 0 kabul ediniz.
NOT: a = (-1.2t) şeklinde verildiğinden ivme SABİT DEĞİLDİR. Yaygın bilinen
formüller geçerli değildir.
S.2- Şekilde görülen minibüs ile
treyler
arasındaki
bağlantı
koptuğu anda minibüs 20 km/h
hızla gitmektedir. Şayet treyler
250 kg kütleli ise ve bağlantı
koptuktan sonra 45 m hareket
ederek durmuşsa
a) treylerin durmasına sebep olan F sürtünme kuvvetini
b) treylerin durmasına kadar geçen süreyi
c) Sürtünme kuvveti tarafından oluşturulan impulsun şiddetini belirleyiniz. (25P)
S.3- Şekilde görülen 500 kg kütleli külçe bir
konveyor bant üzerinde 2 m/s lik bir hızla
kaymadan hareket halinde iken iç içe geçmiş
bir yay sistemine çarptırılarak durdurulmak
istenmektedir. Dıştaki yaya ait yay katsayısı
kA= 3 kN/m, içteki yaya ait yay katsayısı
kB = 2 kN/m ve yüzeyle külçe arasında temas
gerçekleştikten
μk=0.3
sonraki
olduğuna
sürtünme
göre
katsayısı
külçenin
durdurulabileceği mesafeyi bulunuz. (25P)
S.4 Bir basketbol hakemi maç başlamadan önce topu
kontrol
etmek
amacıyla
topu
başının
üzerindeki
bir
konumdan serbest bırakmaktadır. Şayet top ile zemin
arasındaki geri dönme katsayısı e = 0.65 ise
a) topun geri sıçrayabileceği “h“ yüksekliğini
b) topun enerji kaybını hesaplayınız. (25P).
Download

KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü MDM 240