ADI SOYADI:
SINIFI:
OKUL NO:
OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 11.SINIFLAR 3. KİMYA ORTAK SINAVI
1.Tabloda 2X2(g)+ 3Y2(g)
2X2Y3(g) tepkimesi ile ilgili sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları
verilmiştir.
Deney no
[X2](Mol/L)
[Y2](Mol/L)
1
1.10-3
2.10-3
2
2.10-3
2.10-3
-3
-3
1.10
1.10
4.10-3
Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(4x5=20p)
Başlangıç hızı (mol/L.S)
1,6.10-6
3,2.10-6
6,4.10-6
a)tepkimenin hız ifadesi nasıldır?
b)tepkimenin derecesi ve moleküleritesi kaçtır?
C)tepkimenin hız sabitinin değeri ve birimi nedir?
X2 nin derişimi 4.10-3 mol/L ,Y2 derişimi
1.10-3mol/L alındığında tepkime hızı kaçtır?
2.Sulu çözeltide gerçekleşen bir tepkimenin adımları şöyledir:
1. X +Y
2Z +2T +W
(yavaş)
2. 2Z +Y
2T +X
(Hızlı)
Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(3x5=15P)
a)hız ifadesi nedir?
b)net tepkime denklemini
yazınız.
c)katalizör ve ara ürün olan
maddeler hangileridir?
3.Aşağıdaki tepkimelerin KC ve Kp ifadelerini yazınız.(15 p)
Tepkime denklemi
C(K) +CO2(g)
2CO2(g)
CaCO3(K)
KC ifadesi
CaO(K)+CO2(g)
TAŞI DELEN SUYUN GÜCÜ DEĞİL DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR.
KİMYA ZÜMRESİ
KP İfadesi
ADI SOYADI:
SINIFI:
OKUL NO:
OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 11.SINIFLAR 3. KİMYA ORTAK SINAVI
4.Kimyasal bir denge için :(1x10=10p)
Sistem………………………………..ve sistemin sıcaklığı…………………………………….tir.
İleri ve geri tepkimenin hızları ……………………………tir.maddelerin derişimleri………………………tir.
Derişimler türünden denge bağıntısı yazılırken …………………….ve ……………………çözünmüş maddeler
alınır.denge ifadesine saf katı ve sıvılar yazılmaz.Denge sabiti yalnız …………………………………ile değişir.
Bir denge tepkimesinde hız sabitleri oranı…………………………denge sabitini verir.
Reaksiyona giren ve ürünlerin aynı fazda olduğu kimyasal reaksiyon dengelerine ……………………..denge
denir.Birden fazla faz bulunan reaksiyon dengelerine ise ……………………………….denge denir.
5.
Potansiyel enerji
310……………………………
Şekildeki grafikte X(g)
Y(g)+Z(g)
tepkimesinin potansiyel enerji değişimi görülmek
tedir.Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları
245……………………….
Cevaplandırınız.(4x5=20 p)
102…………………………………
zaman
a)İleri ve geri yöndeki aktivasyon enerjileri kaç kj
dür?
b)Reaktif ve ürünlerin potansiyel enerjileri
kaç kj dir?
c)Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi kaç kj
dir?
6.verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış
olanlara Y koyunuz.(2x5=10 p)
Katalizörlerle ilgili :
Pozitif katalizörler reaksiyon hızını arttırır.( )
Negatif kataizörlere inhibitör denir.( )
Tepkime ısısını(
H) arttırırlar.( )
Hız sabitini (k) değiştirirler.(
)
Tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürürler.(
d)Tepkimenin entalpi değişimi kaç kj dir?
7.
X(g) + 2 Y(g)
2Z(g)
tepkimesine göre 2 litrelik bir kapta sabit
sıcaklıkta denge ortamında 2 mol X, 4 mol Y
ve 8 mol Z gazı bulunduğuna göre denge
sabiti(KC) değeri kaçtır?(10 p)
)
TAŞI DELEN SUYUN GÜCÜ DEĞİL DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR.
KİMYA ZÜMRESİ
ADI SOYADI:
SINIFI:
OKUL NO:
OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM 11.SINIFLAR 3. KİMYA ORTAK SINAVI
TAŞI DELEN SUYUN GÜCÜ DEĞİL DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR.
KİMYA ZÜMRESİ
Download

Tez ve Proje Tamamlama Süreci