NILOS So¤uk Tamir Malzemeleri
Rubber Materials, cured
Tip / type TDG
Tip / type TD / TD-V
So¤uk Tamir Malzemeleri
TOPGUM TDG
Cold-Repair Materials
TOPGUM TDG
-
- cover layer with bonding
layer on one side
- with Fabric Reinforcement
- with sloped edges on both sides
- for the repair of rubber conveyor
belts
tek tarafl› kauçuk yap›flma kat›
kord bezi takviyeli
çift tarafl› e¤imli kenarlar
kauçuk konveyor bantlar›n
tamirinde kullan›lmak üzere
Numara
No.
Tip
Type
Boyutlar› (Kal›nl›k x genifllik x uzunluk)
Dimension [Thickness x width x length]
H 0229-G
TDG
3 x 100 x 10.000 mm
H 0230-G
TDG
3 x 150 x 10.000 mm
H 0231-G
TDG
3 x 220 x 10.000 mm
H 0232-G
TDG
3 x 300 x 10.000 mm
H 0233-G
TDG
3 x 400 x 10.000 mm
H 0234-G
TDG
3 x 500 x 10.000 mm
H 0235-G
TDG
talep halinde üretilecektir.
production on request.
So¤uk Tamir Malzemeleri
TOPGUM TD ve TOPGUM TD-V
Cold-Repair Materials
TOPGUM TD and TOPGUM TD-V
-
tek tarafl› kauçuk yap›flma kat›
kord bezi takviyesiz
çift tarafl› e¤imli kenarlar
kauçuk konveyor bantlar›n
tamirinde kullan›lmak üzere
- TD-V = ..................
- cover layer with bonding
layer on one side
- with sloped edges on both sides
- for repair of rubber conveyor
belts
- TD-V = self - extinguishing quality
Numara
No.
Tip
Type
Boyutlar› (Kal›nl›k x genifllik x uzunluk)
Dimension [Thickness x width x length]
H 0102
TD
2 x 100 x 10.000 mm
H 0230
TD
3 x 100 x 10.000 mm
H 0231
TD
5 x 100 x 10.000 mm
H 0103
TD
2 x 150 x 10.000 mm
H 0233
TD
3 x 150 x 10.000 mm
H 0234
TD
5 x 150 x 10.000 mm
H 0104
TD
2 x 200 x 10.000 mm
H 0236
TD
3 x 200 x 10.000 mm
H 0237
TD
5 x 200 x 10.000 mm
H 0105
TD
2 x 250 x 10.000 mm
H 0239
TD
3 x 250 x 10.000 mm
H 0240
TD
5 x 250 x 10.000 mm
H 0106
TD
2 x 500 x 10.000 mm
H 0242
TD
3 x 500 x 10.000 mm
H 0243
TD
5 x 500 x 10.000 mm
H 0421
TD
talep halinde üretilecektir.
production on request.
Download

nilos tamir malzemeleri