T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sayı : 173
Konu : Teklife Davet
07.03.2014
Sayın:...
Tel:
Faks:
Kurumumuzun ihtiyacı olan 1 KALEM ALET ENZİMATİK işi için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22.
maddesinin d bendi gereğince satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç alt tarafta
belirtilen tarih ve saate kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Bilgilerinize rica olunur.
Telefon: 0346 444 44 58 Faks: 0346 221 85 12
Satınalma tarih ve saati
Teklif Başvuru Yeri
Teslimat Yeri
: Teklif Birim Fiyat - İş Kalemleri bazında
Teklif Türü
Grup Adı:
Sıra No
Kl. No
1
1
: 12.03.2014
- 14:00
: SİVAS NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ E BLOK SATINALMA BİRİMİ
: SİVAS NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
Ürün Adı
Açıklama
TİT / UBB
ALET ENZİMATİK
Miktarı
Birimi
450
LİTRE
Birim Fiyat
Topl. Fiyat
Grubu Toplam :
Adı,Soyadı-Ticaret Ünvanı-İmza-Kaşe
Teklif Eden
./....../...
Eki:
Satınalmanın Yapılacağı Birim: SİVAS NUMUNE HASTANESİ
NOTLAR: 1. Teklif zarfının üzerine teklifin hangi işe ait olduğunu yazınız.
2. Alınacak malzemenin teslim yeri Sivas Numune Hastanesidir.
3. Alternatif ve şartlı teklif kabul edilemez.
4. Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Hastane Satın alma Doğrudan temin birimine vermeleri gerekmektedir.
5. Yukarıda belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Firmalar mal/malzeme teslimat süresini vermiş oldukları tekliflerine mutlaka yazılacaktır.
7. Teknik şartnamesi olan mazemelerde teknik şartnameye uymayana teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Tıbbi malzeme alımlarında teklif ettiği ürünlerin UBB kayıt numarasını yazılı olarak belirtecektir.
TESLİMAT SÜRESİ:
(
) günde yapılır.
Rahmi Günay Caddesi
Telefon: 0 346 444 44 58
Faks: 0 346 221 85 12
e-mail: [email protected]
Sivas
web: www.sivasnumune.gov.tr
ENZİMATİK SIVI TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Çeşitli .su sertliklerinde dahi artık bırakmadan albümin veya kan artıklarıyla kirlenmiş
endosk:pi, bronkoskopi ve transözafagial endoskopi cihazlarında mikro cerrahi alet,
anestez malzemeleri, cerrahi aletler, plastik malzemeler, laboratuvar camları,
havanli.:, böbrek küvetler, pensler, hortumlar, özel kaplanmış metallere, aliminyum,
plastik, lastik, fiber optikler ve diş hekimliğinde kullanılan aletlerde paslanma,
korozycr., endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmadan
enzima.ik temizliği yapmalıdır.
2. Solüsyonun pH değeri nötr olmalıdır.
3. Ürün a, tehit ve fenol içermemelidir.
4. Ürün k alanım konsantrasyonları %0,5-%1,0 arasında olmalıdır.
5. Ürün ultrasonik yıkama makinalarında 93 ° C de kullanıma uygun olmalıdır. Ürün
manüel ve ultrasonik yıkama makinaları için kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürün; c zel fosfatlar, anyonik tensitler, köpük giderici maddeler, korozyon engelleyici
maddel r içermelidir.
7. Rahatsu edici kokusu olmamalıdır. Toksik madde içermemelidir. Solunum yollarında
irritasyon yapmamalıdır.
8. Solüsyc-ı konsantre olmalı ve 2-5 dakika temas süresinde temizlik etkisini
göstern. elidir.
9. Solusyo.ı sulandırılıp hazırlanırken kullanım kolaylığı açısından solüsyona ilave
edilece su sıcaklığının soğuk veya sıcak olması fark etmemelidir.
10. Solüsyon bakteriyostatik özellikte olmalıdır.
11. Toksik jya irritan etkisi olmamalıdır.
12. Raf om \ı en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. Miadının
bitmesi: > 3 ay kala firma kalan ürünleri yeni miatlı ürünlerle değiştirmelidir.
13. Dezenî :csiyonda ve sterilizasyonda kullanılan gluteraldehit, ortafıtalaldehid (ÖPA),
formak ;hit vs. kimyasal maddelerle etkileşmemelidir.
14. Kullani; -a hazır şekilde kilitli kapaklı, çevreye zararsız polietilen 5 litrelik bidon ambalajlarda
sunulrm..ıdır. Bu bidonlara uygun dozaj pompası ve bidon musluğu takılabilmelidir.
Kullani;n için gerekli hazırlama aparatları ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
15. Ürünü . Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izin belgeleri bulunmalıdır.
16. Ürün C o belgesi kapsamında Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
17. Yurtdış ndan ithal edilen ürünlerin ambalajlarındaki seri numaraları ile gümrük
girişler oelgelenmelidir.
18. İhaleye ıcatılan firmaların teklif verme esnasında ürün numunelerinin de beraberinde
teslim meleri zorunludur. Ürünlerin alımına numuneler görülüp değerlendirildikten
sonra k rar verilecektir.
19. Kullan: n esnasında üretim hatası saptanan ürünler firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştiı: âmelidir.
20. Ürün i o ilgili güvenlik bilgi formu ve Türkçe kullanma kılavuzu birlikte teslim
edilme,'lir.
21. Kullan,-:i süresi açılmamış orijinal ambalajlarda, açılmış ambalajda belirtilmelidir.
22. Ürün p :y der pey veya tamamı kurum isteği doğrultusunda alınacaktır.
Download

Sayın:... - Sivas Numune Hastanesi