SPİNA BİFİDA’DA
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Uzman Fizyoterapist
Gönül Acar
[email protected]
• Spina Bifida’lı hastalarda egzersiz tedavisi tıbbı
durumlarının izin verdiği ilk günden itibaren
başlamalıdır.
• Erken dönemde tedaviye başlanan çocuklarda ve
ailelerde egzersize uyum daha iyi olabilmektedir.
• Çocukların Normal çocuklarla birlikte gelişimi ve
topluma kazanmaları bağımsızlık seviyelerinin
artması ile mümkündür.
Spina Bifidalı hastaların fizyoterapist
tarafından değerlendirilmesi
• Aile ile tanışılması ve ilk bilgilerin
verilmesi
• Muayene anındaki durumun saptanarak
fizik tedavi programının çizilmesi
• Sonradan gelişebilecek sorunların tespit
edilmesi ve ilk önlemlerin alınması
• Nörolojik bozukluğun arttığını düşündüren
değişikliklerin tespiti
Değerlendirme
•
•
•
•
•
•
•
•
Bacakların kas gücü
Duyu
Eklem hareket açıklığı ve eklem sertlikleri
Kolların gücü ve becerisi
Elin ince becerileri
Yürüyebilen hastalarda yürüme şekli
Ortez ve yardımcı cihazların kullanımı
Transfer ve tekerlekli iskemle becerileri
Aktif hareketlerin değerlendirilmesi
Aktif hareketlerin değerlendirilmesi
Aktif hareket açıklığının
değerlendirilmesi
Duyu değerlendirmesi
Motor gelişim düzeyinin
değerlendirilmesi
Sağlıklı ve Spina Bifida’lı
çocuklarda motor gelişim
Seviyelere göre bağımsızlık derecesi
Bobath tedavisi
• Bebeklerde normal hareket gelişimini destekler.
• Vücudun bazı bölgelerinde anahtar noktaları
kullanarak gelişimi destekleyen hareketleri ortaya
çıkarır.
• Oyun gibidir. Bobath yöntemi konusunda eğitim
almış fizyoterapistler tarafından uygulanır. Aile de
bu pozisyon ve çalışmaları evde uygular.
• Malzeme ve oyuncaklardan yararlanır.
Bobath tedavisi
Doğru pozisyonlama
Eklem hareket açıklığı egzersizleri
Anne- Baba eğitimi
Ev programı
• Anne- Baba ve diğer
yardımcılar tedaviyi
evde uygulamak üzere
öğrenirler.
Spina Bifida tedavisinde Vojta
tedavisi
•
•
•
•
Duyu bozukluklarını azaltır
Kas zayıflıklarını azaltır
Solunum ve karın kaslarında iyileşme sağlar
Tamamen katılaşmamış eklem sertliklerinde
çözülme olur
• idrar kesesinde kasılma yaratarak kalan
idrar miktarını azaltır
Vojta tedavisi
Vojta tedavisi
Vojta tedavisi
1 - 3 Yaş
dönemi
Bu dönem değerlendirme
• Bacaklarda hareketin olup olmadığı, hareket varsa
bu hareketi yapan kasın gücü
• Eklemlerdeki hareketin rahat yapılıp yapılmadığı
• Eklemlerde ve omurgadaki şekil bozuklukları
• Kollardaki kas gücü
• Duyu bozuklukları
• Çocuğun yürüme için istekli olup olmadığı
• Çocuğun çevre koşulları
Kolların kuvvetlendirilmesi
Erken dönemde ayağa kalkma
• Bebeğin gelişiminin egzersizle desteklenmesi erken
cihazlanmasını ve ayağa kaldırılmasını kolaylaştırır
• Osteoporoz gecikir
• İdrar ve barsak işlevi kolaylaşır
• Eklemlerde sertlik gelişimini engeller
• Ayağa basma hissi kuvvetlenir
• Çocuğun kendi gözündeki imajı düzelir
• Kendine güveni artar
• Denge artar
• Sosyalleşme ve oyun aktivitelerine katılım artar
Erken ayakta durma ve yürüme
çalışmaları
•Çocuğun seviyesi ve beklenen seviye göz
önünde tutularak 10-18 ayda ayakta durma ve
yürüme çalışmaları başlamalıdır.
•Cihazlanarak ayağa kalkma en erken 13 ay, en
geç 4 - 5 yaş olmalıdır.
Önemli not: Bu konu ile ilgili kararları
fizyoterapistiniz vermelidir.
Ortez ve yürümeye yardımcı
cihazlar
Ortezin yararları
•
•
•
•
•
•
Çocuğun yapabildiği hareket ve beceriler artar
Harekete yardımcı olur
Vücudun duruşunu düzeltir
Eklemlerde sertlik gelişimini önlemek
Tekerlekli İskemleye bir alternatif oluşturur
Ortopedik ameliyat sonrası yeniden eklem sertliği
gelişmesini engeller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ortez seçimi
Omurgadaki hasarın düzeyi
Bacaklarda aktif hareketin varlığı
Eklemlerdeki hareket açıklığı ve ortopedik bozukluklar
Yaş
Denge
İstek
Kolların durumu
Deri durumu ve duyu kayıpları
Spastisite
Önemli Not: Ortez seçimi hastanın seviyesine göre
Ortopedist, Fizyoterapist ve Çocuk Nörolog’u ile birlikte yapılmalıdır
Seviyeye göre değişen ortezler
Resiprokal
Yürüme
Ortezi
Swivel Walker
3 Yaş - Okul Dönemi
Minder
Egzersizleri
Yürüme eğitimi
Yürüme eğitimi
Okul dönemi
Okul dönemi
Okul Dönemi
Okul Dönemi
Cihaz kullanırken dikkat !!
• Yara açılmaması için ailenin
eğitilmeli
• Yara açılması için çocuğa
hergün cihazını çıkarınca
bacaklarına kontrol etmesini
öğretmesi öğretilmeli
• Yara açılması ile ilgili kızarıklık
ve benzeri belirtilerin yara
açılmadan tedavisi yapılmalı
• Çocuklar ısı ve yaralanma
kaynaklarından uzak tutulmalı
KAYNAKLAR
• 1- H . Northrup , K . Volcik, Spina bifida and other neural tube defects
. Current Problems in Pediatrics , Volume 30 , Issue 10 , Pages 317 332
• 2- Flandry F, Burke S, Roberts JM, Hall S, Drouilhet A, Davis G,
Cook S, Functional ambulation in myelodysplasia: the effect of
orthotic selection on physical and physiologic performance. J Pediatr
Orthop. 1986 Nov-Dec;6(6):661-5
• 3- Guidera KJ, Smith S, Raney E, Frost J, Pugh L, Griner D, Ogden
JA.Use of the reciprocating gait orthosis in myelodysplasia
• J Pediatr Orthop. 1993 May-Jun;13(3):341-8.
• 4- http://disabledvillagechildren.projects.unamesa.org
Download

NÖRAL TÜP DEFEKTİNDE DEGERLENDİRME