T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sayı : 750
Konu : Teklife Davet
05.12.2014
Sayın:...
Tel:
Faks:
Kurumumuzun ihtiyacı olan 4 KALEM HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ TAMİRİ - DİJİTAL LEDLİ HEMŞİRE ÇAĞRI
SİSTEMİ ALIMI işi için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin d bendi gereğince satın alınacaktır.
İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç alt tarafta belirtilen tarih ve saate kadar göndermenizi,
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Bilgilerinize rica olunur.
Telefon: 0346 444 44 58 Faks: 0346 221 85 12
Satınalma tarih ve saati
Teklif Başvuru Yeri
Teslimat Yeri
: Teklif Birim Fiyat - İş Kalemleri bazında
Teklif Türü
Grup Adı:
Sıra No
Kl. No
1
1
2
2
3
4
: 09.12.2014
- 14:00
: SİVAS NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ E BLOK SATINALMA BİRİMİ
: SİVAS NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
Ürün Adı
Açıklama
TİT / UBB
Miktarı
Birimi
EPSİLON MARKA HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ TAMİRİ
1
ADET
TELEMEDİC MARKA HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ TAMİRİ
1
ADET
3
EPSİLON MARKA BUTONLU (ANALOG) HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ TAMİRİ
2
ADET
4
DİJİTAL LEDLİ HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ ALIMI
1
ADET
Birim Fiyat
Topl. Fiyat
Grubu Toplam :
Adı,Soyadı-Ticaret Ünvanı-İmza-Kaşe
Teklif Eden
./....../...
Eki:
Satınalmanın Yapılacağı Birim: SİVAS NUMUNE HASTANESİ
NOTLAR: 1. Teklif zarfının üzerine teklifin hangi işe ait olduğunu yazınız.
2. Alınacak malzemenin teslim yeri Sivas Numune Hastanesidir.
3. Alternatif ve şartlı teklif kabul edilemez.
4. Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Hastane Satın alma Doğrudan temin birimine vermeleri gerekmektedir.
5. Yukarıda belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Firmalar mal/malzeme teslimat süresini vermiş oldukları tekliflerine mutlaka yazılacaktır.
7. Teknik şartnamesi olan mazemelerde teknik şartnameye uymayana teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Tıbbi malzeme alımlarında teklif ettiği ürünlerin UBB kayıt numarasını yazılı olarak belirtecektir.
TESLİMAT SÜRESİ:
(
) günde yapılır.
Rahmi Günay Caddesi
Telefon: 0 346 444 44 58
Faks: 0 346 221 85 12
e-mail: [email protected]
Sivas
web: www.sivasnumune.gov.tr
Download

Sayın:... - Sivas Numune Hastanesi