Hazırlık
Temel Dikiş
Yardımcı Dikiş
Uygulamaları
Karakter/
Dekoratif Dikişler
Özel Dikişler
Ek
Bilgisayarlı Dikiş ve Kapitone Makinesi
Kullanım Kılavuzu
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Makineyi kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri mutlaka alınmalıdır:
Kullanmadan önce bütün talimatları okuyun.
TEHLİKE - Elektrik çarpma riskini en aza indirmek için:
1. Makine fişi takılıyken kesinlikle gözetimsiz bırakılmamalıdır. Kullandıktan sonra ve temizlemeden önce
daima makinenin fişini prizden çıkarın.
UYARI – Yanık, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:
1. Bu makinenin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Makine çocuklar tarafından veya çocukların
yakınında kullanılırken özel ihtimam gösterilmelidir.
2. Bu makineyi sadece bu kılavuzda belirtilen amaca yönelik olarak kullanın. Sadece bu kılavuzda üretici
tarafından tavsiye edilen aksesuarları kullanın.
3. Herhangi bir kablosu veya fişi zarar görmüşse, gerektiği gibi çalışmıyorsa, makine düşürülmüş veya zarar
görmüşse veya suya düşürülmüşse makineyi asla çalıştırmayın. Makineyi muayene, onarım, elektriksel
veya mekanik ayarlama için size en yakın yetkili satıcı veya servise götürün.
4. Hava çıkışlarından herhangi biri tıkalıyken makineyi asla çalıştırmayın. Makinenin tahliye çıkışlarında ve
pedalında kumaş pamukçuğu ve toz birikmemesine veya kumaşların bunların üzerine sarkmamasına dikkat
edin.
5. Açıklıklara herhangi bir nesne düşürmeyin veya koymayın.
6. Dış mekânlarda kullanmayın.
7. Aerosol (sprey) ürünlerini kullanıldığı veya oksijen verilen ortamlarda makineyi çalıştırmayın.
8. Makinenin bağlantısını kesmek için ana elektrik düğmesini makinenin kapalı olduğunu ifade eden “O”
sembolüne getirin ve ardından fişi prizden çekin.
9. Fişi kablodan asılarak çekmeyin. Fişi çekmek için kabloyu değil fişi tutun.
10. Parmaklarınızı hareketli parçalardan uzak tutun. Makine iğnesi civarında özel dikkat gösterilmelidir.
11. Daima uygun iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka iğnenin kırılmasına neden olabilir.
12. Eğilmiş iğneleri kullanmayın.
13. Dikiş esnasında kumaşa asılmayın veya itmeyin. Bu iğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına neden olabilir.
14. İğne bölgesinde iğneye iplik geçirme, iğneyi değiştirme, masura takma veya baskı ayağını değiştirme gibi
ayarlamalar yaparken makineyi “O” konumuna getirin.
15. Kapakları çıkarırken, makineyi yağlarken veya kullanım kılavuzunda belirtilen
ayarlamalarından herhangi birini yaparken daima dikiş makinesinin fişini prizden çekin.
kullanıcı
bakım
16. Bu dikiş makinesi küçük çocuklar veya hastalar tarafından denetimsiz olarak kullanılmamalıdır.
17. Küçük çocukların denetimsiz olarak makine ile oynamasına izin verilmemelidir.
18. LED (ışık yayan diyot) ışık ünitesi hasar gördüyse, yetkili bayi tarafından değiştirilmelidir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Bu makine evde kullanım için üretilmiştir.
2
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
SADECE İNGİLTERE, İRLANDA, MALTA VE
KIBRIS'TA BULUNAN KULLANICILAR İÇİN
Bu makinede 3 pimli yeniden kablolanamaz BS fişi varsa aşağıdakileri okumanız gerekmektedir.
ÖNEMLİ
Kullanılabilir priz ağzı bu makine ile tedarik edilen fiş ile uyumlu değilse, fiş kesilmeli ve yerine uygun üç-pimli bir
fiş takılmalıdır. Takılan alternatif fişlerle birlikte fişe onaylanmış bir sigorta düzeneği de takılmalıdır.
NOT
Ana kabloya takılı fiş, çıplak esnek kablolar elektrikli bir priz ağzı ile temas ettiğinde zararlı olabileceğinden
ötürü iptal edilmelidir. Fiş sigortasının değiştirilmesi durumunda, ASTA ile BS 1362 standartlarınca onaylanan
bir sigorta kullanın örneğin; fiş üzerinde belirtilen
ile aynı işareti ve akım değerini taşıyan sigortalar.
Her zaman sigorta kapağını değiştirin, sigorta kapakları çıkartılmış, iptal edilmiş fişleri hiçbir zaman kullanmayın.
UYARI
‘E' HARFİYLE, ŞASİ SEMBOLÜ
İLE VEYA RENKLİ YEŞİL VEYA YEŞİL-SARI İLE İŞARETLENMİŞ
ŞASİ TERMİNALİNE KABLOLARDAN BİRİNİ BAĞLAMAYIN.
Bu ana kabloda bulunan kablolar aşağıdaki kurala uygun olarak renklendirilmiştir:
Mavi
Kahverengi
Nötr
Faz
Bu makinede kullanılan ana kablo dâhilindeki tel renklerinin kullanmakta olduğunuz fişin uçlarındaki
renklendirilmiş işaretlere karşılık gelmemesi durumunda şu şekilde devam edin.
Mavi ile renklendirilmiş olan tel, “N” harfi ile işaretlenmiş veya siyah ya da mavi olarak renklendirilmiş uca
bağlanmalıdır.
Kahverengi ile renklendirilmiş olan tel ise “L” harf iile işaretlenmiş ya da kırmızı veya kahverengi olarak
renklendirilmiş uca bağlanmalıdır.
3
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
Federal İletişim Komisyonu (FCC) Uygunluk
Bildirimi (Yalnızca ABD için)
Sorumlu Taraf:
Aşağıdaki ürünün
Ürün Adı:
Model Numarası:
Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 ABD
TEL : (908) 704-1700
Brother Dikiş Makinesi
QC-1000
Bu aygıt FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı
enterferansa neden olmamalıdır ve (2) bu aygıt, arzu edilmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek
enterferans da dahil olmak üzere, alınan tüm enterferansı kabul etmelidir.
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, 15. Bölüm’e göre B Sınıfı dijital aygıt ile ilgili sınırlamalarla uyumlu
bulunmuştur. Bu sınırlamalar, evde kullanım sırasında oluşan zararlı enterferansa karşı uygun korumanın
sağlanması amacıyla belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara
uygun biçimde kurulması ve kullanılması durumunda radyo iletişimine de zarar veren enterferansa da neden
olabilir. Ancak, belli bir biçimde kurulduğunda enterferans meydana gelmeyeceği garantisi yoktur. Bu ekipman,
radyo veya televizyon sinyali alımına zarar veren, cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilecek bir enterferansa
neden olursa, enteferansın düzeltilmesi için kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını denemeye
özendirilir:
•
•
•
•
•
Alıcı anteni tekrar yönlendirin veya yerini değiştirin
Ekipman ve alıcının arasındaki mesafeyi artırın.
Ekipmanı, alıcının takılı olduğu elektrik prizinden farklı devrede yer alan bir prize takın.
Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
B sınıfı dijital cihazlara ait sınırlara uygun biçimde çalışmasını sağlamak için birlikte verilen arabirim
kablosu kullanılmalıdır.
• Brother Industries Ltd tarafından onaylanmamış değişiklikler ve düzenlemeler, kullanıcının cihazı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
4
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
MAKİNEMİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ
Almış olduğunuz makine evde kullanım için tasarlanmış en ileri bilgisayar donanımına sahip dikiş makinesidir.
Makinenin sahip olduğu tüm özelliklerinden eksiksiz biçimde faydalanabilmek için bu kılavuzu incelemenizi
tavsiye ederiz.
LÜTFEN MAKİNEYİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN
ÖNCE OKUYUNUZ
Güvenli işleyişi sağlamak için
1. Dikiş esnasında iğneyi takip edin. Volana, horoza, iğneye veya diğer hareketli parçalara dokunmayın.
2. Aşağıda belirtilen durumlarda elektrik düğmesini kapatmayı ve fişi prizden çekmeyi unutmayın:
•
•
•
•
•
Çalışma bittiğinde
İğne veya diğer parçaları değiştirirken veya çıkarırken
Kullanım sırasında elektrik kesintisi yaşandığında
Makineye bakım yapılırken
Makine gözetiminizden çıktığında.
3. Pedal üzerine hiçbir şey koymayın.
4. Makinenin fişini direkt olarak duvar prizine takın. Uzatma kablosu kullanmayın.
5. Makineyi ısıtıcılar, diğer sıcaklık yayan cihazların yakınına veya uç derecelerde sıcak ya da soğuk olan
veya yüksek nemli, tozlu konumlara yerleştirmeyin. Aksine davranış makinenin arızalanmasına sebep
olabilir.
6. Herhangi bir kablo veya fiş zarar görmüşse, gerektiği gibi çalışmıyorsa, makine düşürülmüş veya zarar
görmüşse ya da makinenin üzerine su dökülmüşse, makineyi asla çalıştırmayın. Makineyi muayene,
onarım, elektriksel veya mekanik ayarlama için size en yakın yetkili satıcı veya servise götürün.
Daha uzun kullanım ömrü için
1. Makineyi direkt güneş ışığı ve aşırı neme maruz kalabilecek ortamlarda saklamayın. Makineyi bir ısıtıcı, ütü,
halojen lamba veya diğer sıcak objelerin yanında saklamayın veya kullanmayın.
2. Kabını sadece nötr sabunlar veya deterjanlarla temizleyin. Benzin, tiner ve mekanik temizleme tozları
makineye zarar verebileceği için kesinlikle kullanılmamalıdır.
3. Makineyi düşürmeyin veya herhangi bir yere çarpmayın.
4. Herhangi bir takımı, baskı ayağını, iğneyi veya diğer parçaları değiştirirken veya takarken doğru bir şekilde
takılması için daima kullanım kılavuzuna başvurun.
5. Sadece bilgisayarla birlikte verilen arabirim kablosunu (USB kablosu) kullanın.
Tamiri veya ayarlaması için
Herhangi bir arıza olması veya ayar gerekmesi durumunda makineyi kendiniz incelemek ve ayarlamak için ilk
olarak kullanım kılavuzunun arkasında bulunan sorun giderme tablosuna bakın. Sorun devam ederse,
bulunduğunuz yerdeki yetkili Brother satıcısına veya servisine başvurun.
Ek ürün bilgisi ve güncellemeler için şu adresten internet sitemizi ziyaret edin www.brother.com
Bu kılavuzun içeriği ve bu ürünün teknik özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
5
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
<
BU KILAVUZ NASIL KULLANILIR
1. ve 2. bölümlerde makineyi ilk defa kullanan müşteriler için başlangıç işlemleri ve temel dikiş
işlemleri açıklanmıştır.
Yardımcı dikiş uygulamaları için
Bir dikiş türünün nasıl seçileceğini ve farklı dikiş seçeneklerini kullanarak dikiş dikmeyi öğrenmek için
3. bölüme bakın.
Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Harf ve desen dikmek için
Desenleri döndürmek veya boyutunu değiştirmek amacıyla birleştirmek ve ya düzenlemek ve
birleştirilmiş desenleri kaydetmek gibi işlemlere ek olarak desen seçme gibi temel işlemleri öğrenmek
için 4. bölüme bakın.
Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 4
•
Prosedürleri açıklanan işlemlerle ilgili parçalar mavi renkte vurgulanmıştır. İşlemleri, makinede
görüntülenen ekranla, prosedürlere ait ekranları karşılaştırarak gerçekleştirin.
•
Makineyi kullanırken, bir işlemle ilgili bir sorunuz olduğunda veya belirli bir fonksiyon hakkında
daha fazla bilgi edinmek istediğinizde, dizine (S.159) ve kullanma kılavuzunun içindekiler
bölümüne bakın.
6
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
<
İÇİNDEKİLER
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE
FONKSİYONLARI............................................9
Makine............................................................ 9
İğne ve Baskı Ayağı Bölümü............................ 10
Çalıştırma Düğmeleri....................................... 11
Birlikte Gelen Aksesuarlar................................ 11
Seçenekler..................................................... 16
Bölüm 1 Hazırlık
17
MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI..........18
LCD EKRAN...................................................19
Makine Ayar Modu Düğmesini Kullanma.............22
Makine Çalıştırma Modu Düğmesini Kullanma....23
Desen Açıklama Düğmesini Kullanma.................24
ALT/ÜST İPLİĞİ TAKMA................................25
Masuranın Sarılması............................................25
Masura Ayarı........................................................28
Masura İpliğinin Çekilmesi...................................28
Üst İpliğin Takılması.............................................29
Çift İğnenin Kullanılması......................................32
BASKI AYAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ.............34
Baskı Ayağının Çıkartılması.................................34
Baskı Ayağının Takılması....................................34
İĞNENİN DEĞİŞTİRİLMESİ...........................35
BÜYÜK KUMAŞ PARÇALARININ DİKİLMESİ38
Bölüm 2 Temel Dikiş
39
DİKİŞ..............................................................40
Bir dikiş Dikme.....................................................40
Takviye Dikişleri Dikme........................................42
Eğri Şekillerin Dikilmesi........................................42
Dikiş Yönünün Değiştirilmesi................................43
Ağır Kumaşların Dikilmesi....................................43
Hafif Kumaşların Dikilmesi...................................43
DİKİŞ AYARLARININ AYARLANMASI...........44
Dikiş Genişliğinin Ayarlanması.............................44
Dikiş Uzunluğunun Ayarlanması..........................44
İplik Tansiyonunun Ayarlanması..........................45
YARARLI FONKSİYONLAR...........................45
Otomatik Takviye Dikişi........................................45
Otomatik İplik Kesme...........................................46
Eksenleme...........................................................47
Otomatik Kumaş Sensör Sistemi.........................48
Ekranı Kilitleme............................................... 49
Bölüm 3 Yardımcı Dikiş Uygulamaları 51
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARINI SEÇME52
Bir Dikiş Seçme....................................................53
Dikiş Ayarlarının Kaydedilmesi.............................53
Dikiş Tipi Seçme Düğmesini Kullanma................54
DİKİŞ DİKME..................................................56
Kapitone...............................................................56
Düz Dikişler..........................................................66
Pens Dikişi...........................................................69
Büzgü...................................................................70
Düz Teyel Dikiş....................................................70
Dar ve Süslü Ple Dikme.......................................71
Zigzag Dikiş..........................................................72
Esnek Zigzag Dikiş...............................................74
Sürfile...................................................................75
Gizli Kenar Bastırma Dikişi...................................79
Aplike...................................................................80
Kabuk Plise Dikiş.................................................81
Fisto Dikiş.............................................................81
Üst Dikiş...............................................................82
Büzgülü Dikiş.......................................................82
Ajurlu Dikiş...........................................................83
Bant ya da Lastik Takma......................................84
Süsleme Dikişi......................................................85
İlik Dikişi...............................................................87
Punterizler............................................................92
Düğme Dikişi........................................................94
Göz Dikişi.............................................................95
Çok Yönlü Dikiş (Düz ve Zigzag Dikiş).................96
Fermuar Yerleştirme........................................ 97
Bölüm 4 Karakter/Dekoratif Dikişler 101
DİKİŞ DESENLERİNİ SEÇME......................102
Dekoratif Dikiş Desenlerini Seçme/
7 mm Dekoratif Dikiş Desenleri/
Saten Dikiş Desenleri/
7 mm Saten Dikiş Desenleri/Çapraz Dikiş Desenleri/
Yardımcı Dekoratif Dikiş Desenleri....................103
Harf Desenleri....................................................103
DİKİŞ DESENLERİNİN DİKİLMESİ..............105
Cazip Son Dikiş..................................................105
Temel Dikiş........................................................105
Desenlerin Ayarlanması.....................................106
DİKİŞ DESENLERİNİ DÜZENLEME............108
Desen Boyutunun Değiştirilmesi........................109
Desen Uzunluğunun Değiştirilmesi
(yalnızca 7 mm Saten Dikiş Deseni için) ...........109
Dikey bir Yansıma Deseni Yaratma...................109
Yatay bir Yansıma Deseni Yaratma...................109
Tek ve Tekrarlayan Bir Desen Seçimi................110
İplik Yoğunluğunun Değiştirilmesi
(Yalnızca Saten Dikiş Deseni için) ....................110
Desenin Başladığı Yere Dönme.........................111
DİKİŞ DESENLERİNİ BİRLEŞTİRME...........112
Desenleri Birleştirmeden Önce..........................112
Farklı Kategorilerden Desen Birleştirme............112
Farklı Boyutlardaki Dikiş Desenlerini Birleştirme114
Farklı Yönlerdeki Dikiş Desenlerini Birleştirme. .115
Farklı Uzunlukta Dikiş Desenlerini Birleştirme. . .116
Adımlı Desenler Yaratma
(yalnızca 7 mm Saten Dikiş Deseni için) ...........117
BELLEK FONKSİYONUNU KULLANMA......119
Dikiş Verilerine İlişkin Önlemler.........................119
Dikiş Desenlerini Makine Belleğine Kaydetme...119
Dikiş Desenlerini bir Bilgisayara Kaydetme.......121
Dikiş Desenlerini Makine Belleğinden
Alma ..................................................................122
Dikiş Desenlerinin Bilgisayardan Geri Çağrılması123
Bölüm ÖZEL DİKİŞLER
125
BİR DİKİŞ TASARLAMA...............................126
DİKİŞ VERİLERİNİ GİRME...........................128
KAYITLI ÖZEL DİKİŞLERİ KULLANMA.......133
Özel Dikişleri Makine Belleğine Kaydetme........133
Özel Dikişleri Bilgisayara Kaydetme..................134
Özel Dikişleri Makine Belleğinden Çağırma.......135
Özel Dikişleri Bilgisayardan Çağırma.................135
7
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
Bölüm 6 Ek
137
TEMİZLİK VE BAKIM....................................138
LCD Ekranı Temizleme.................................. 138
Makine Gövdesini Temizleme......................... 138
Yuvanın Temizlenmesi.................................. 138
Mekik Temizliği............................................. 139
EKRAN AYARLARI.......................................140
Ekran Görüşü Düşük Seviyede.......................140
Dokunmatik Panel Hatalı Çalışıyor.................140
SORUN GİDERME.......................................142
HATA MESAJLARI.......................................145
TEKNİK ÖZELLİKLER..................................148
MAKİNENİZİN YAZILIMINI YÜKSELTME....149
DİKİŞ AYAR TABLOSU................................151
DİZİN............................................................159
8
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
9
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
<
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
Makine
 Önden Görünüm
 Sağ Yandan/Arkadan Görünüm
(1) Üst kapak
(1) Kol
Makineye iplik takmak için üst kapağı açın ve masurayı sarın.
(2) İplik kılavuz plakası
Makineyi taşırken bu koldan tutun.
(2) Volan
Dikiş yapmak ya da iğneyi kaldırıp, indirmek için volanı
kendinize doğru çevirin.
Üst ipliği takarken ipliği kılavuz plakasının çevresinden geçirin.
(3) Tansiyon açma kolu kontrol penceresi
Horozun konumunu kontrol etmek için pencereden bakın.
(4) İplik geçirme kolu
İğneye otomatik olarak iplik geçirmek için iplik geçiriciyi
kullanın.
(5) İplik kesici
İplikleri kesilmek üzere iplik kesiciden geçirin.
(6) Aksesuar bölmeli düz yatak aparatı
Baskı ayağını ve masuraları düz yatak aparatının aksesuar
bölmesinde saklayın. Manşet gibi silindir biçimindeki parçaları
dikmek için düz yatak aparatını sökün.
(7) Çalıştırma düğmeleri (5 Düğme) ve dikiş hızı
kumandası
Dikişe başlama ve iğneyi kaldırıp, indirme gibi çeşitli işlemleri
gerçekleştirmek için bu düğmeleri kullanın.
Yardımcı dikiş uygulamalarını kullanırken, dikiş hızını
ayarlamak için dikiş hızı denetleyicisini kaydırın.
(8) Dizlik yuvası
(3) USB konektörü
Bilgisayara bağlanmak için USB kablosu takın.
(4) Dokunmatik kalem tutucu
Kullanmadığınızda dokunmatik kalemi bu kalem tutucuya
yerleştirin.
(5) Pedal jakı
Pedal kablosunun ucundaki kabloyu pedal jakına takın.
(6) Pedal
Makinenin hızını kontrol etmek için pedala basın.
(7) Jak konektörü
Elektrik kablosunu jak konektörüne bağlayın.
(8) Ana elektrik düğmesi
Makineyi AÇMAK ve KAPATMAK için bu düğmeyi kullanın.
(9) Hava kanalı
Dikiş makinesi kullanılırken hava girişini kapatmayın.
(10)
Dizliği yuvasına yerleştirin.
(9) Dizlik
Baskı ayağını kaldırmak ve alçaltmak için dizliği kullanın.
(10) LCD (likid kristal ekran)
Dişli konumlandırma göstergesi
Dişlilerin yükseltilip yükseltilmediklerini ya da alçaltılıp
alçaltılmadıklarını gösterir.
(11)
Baskı ayağı kolu
Baskı ayağını kaldırmak ya da alçaltmak için baskı ayağı
kolunu kaldırın ya da alçaltın.
LCD ekrandan dikiş ayarlarına bakılabilir, düzenlenebilir,
makine kullanımı için gerekli işlemler ve hata mesajları
görüntülenebilir.
(11) Makara pimi
Makara pimine bir iplik makarası yerleştirin.
(12) Makara başlığı
Makarayı yerinde tutmak için makara başlığını kullanın.
(13) Masura sarıcı
Masurayı sararken masura sarıcıyı kullanın.
(14) Ek makara pimi
Dikişe devam ederken masura ipliğini sarmak veya çift iğneli
dikiş için bu makara pimini kullanın.
(15) İplik kılavuzu
Masura ipliğini sararken ipliği bu iplik kılavuzundan geçirin.
(16) Masura sargısı iplik kılavuzu
Masura ipliğini sararken ipliği bu iplik kılavuzundan geçirin.
10
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
İğne ve Baskı Ayağı Bölümü
İğne plakası, masura kapağı ve iğne plakası
kapağı ölçümleri
Masura kapağı üzerindeki ölçümler, orta (merkez)
iğne konumundaki desenler için referans
niteliğindedir. İğne plakası kapağı üzerindeki
ölçümler, sol iğne konumundaki dikişler için
referans niteliğindedir.
(1) İlik kolu
İlik ve punteriz dikerken ilik kolunu alçaltın.
(2) Baskı ayağı tutucu
Baskı ayağı, baskı ayağı tutucusuna takılır.
(3) Baskı ayağı tutucu vidası
Baskı ayağı tutucu vidasını, baskı ayağı tutucusunu yerinde
tutmak için kullanın.
(4) Baskı ayağı
Baskı ayağı, dikiş işlemi gerçekleştirilirken kumaş üzerine
sürekli olarak baskı uygular. Seçilen dikişe uygun bir baskı
ayağı takın.
(5) Dişliler
Dişliler kumaşı dikiş yönünde besler.
(6) Masura kapağı
Masurayı takmak için masura kapağını açın.
(7) İğne plakası kapağı
(1) Orta (merkez) iğne konumundaki dikişler için
(2) Sol iğne konumu olan dikişler için
(3) Orta (merkez) iğne konumu <inç>
(4) Orta (merkez) iğne konumu <cm>
(5) Orta (merkez) iğne konumu <inç>
(6) Sol iğne konumu <inç>
Masura muhafazasını ve yolunu temizlemek için iğne plakası
kapağını çıkartın.
(8) İğne plakası
İğne plakası düz dikiş için kılavuzlarla işaretlenmiştir.
(9) İğne mili iplik kılavuzu
Üst ipliği iğne mili iplik kılavuzundan geçirin.
(10)
İğne bağı vidası
İğne bağı vidasını iğneyi yerinde tutmak için kullanın.
11
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
Çalıştırma Düğmeleri
Birlikte Gelen Aksesuarlar
Aksesuarlar düz yatak aparatında muhafaza
edilir. Düz yatak aparatını aşağıda gösterildiği
şekilde açın.
(1) “Başlat/Durdur” düğmesi
Bu düğmeye basıldıktan sonra, makine düşük hızda birkaç dikiş
yapar ve ardından dikiş hızı kumandası ile belirlenen hızda
dikişe devam eder. Dikişi durdurmak için bu tuşa tekrar basın.
Makinenin çalışma durumuna bağlı olarak bu düğme farklı
renklerde yanar.
Yeşil:
Makine dikişe hazır ya da dikiş yapıyor.
Kırmızı:
Makine dikiş dikemiyor.
(2) “Geri/Takviye Dikiş” düğmesi
Dikiş işleminin başında ve sonunda takviye dikişi yapmak için bu
düğmeyi kullanın. Bu düğmeye basıldığında, makine aynı
noktaya 3 ile 5 arasında dikiş atar ve otomatik olarak durur. Geri
dikiş alan düz ve zigzag dikişler için, makine sadece
“Geri/Takviye Dikişi” düğmesine basılı tutulduğu zaman düşük
hızda geri dikiş diker (tersine yönde dikilen dikişler).
(3) “İğne Konumlandırma” düğmesi
Dikiş yönünü değiştirmek ya da küçük alanlarda daha detaylı
dikiş yapmak için bu düğmeyi kullanın. İğne konumunu
yükseltmek ya da alçaltmak için bu düğmeye basın. Tek bir dikiş
için düğmeye iki kez basın.
(4) “İplik Kesici” düğmesi
Dikişten sonra fazla ipliği otomatik olarak kırpmak için bu
düğmeye basın.
(1) masura askısı
(Masuraları saklamak için pime yerleştirin.)
(2) Saklama bölümü
(3) Baskı ayağı saklama bölmesi
(A, G, I, J, M, N ve R ile işaretli olan baskı ayaklarını
saklayın.)
(5) “Baskı Ayağı Kaldırıcı” düğmesi
Baskı ayağını indirmek ve kumaşa baskı uygulamak için bu
düğmeye basın. Baskı ayağını kaldırmak için bu düğmeye tekrar
basın.
(6) Dikiş hızı denetleyicisi
Dikiş hızını ayarlamak için dikiş hızı denetleyicisini sola ya da
sağa doğru kaydırın. Daha düşük hızlarda dikiş için denetleyiciyi
sola kaydırın. Daha yüksek hızlarda dikiş için denetleyiciyi sağa
kaydırın.
Yeni başlayanlar, makineye alışıncaya kadar düşük hızda dikiş
dikmelidir.
DİKKAT
• İplikler kesildikten sonra “İplik Kesici”
düğmesine basmayın. Aksi halde iğne
kırılabilir, iplikler dolaşabilir veya makine zarar
görebilir.
12
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
 Çardağın Kurulması
➊ Teleskopik iplik kılavuzu milini tamamen açın
➌ İki bobin pimini bobin desteğindeki iki deliğe
iyice takın.
ve iki durdurucu yerine oturana kadar mili
çevirin.
➋ Teleskopik iplik kılavuzunu bobin desteğinin
ortasındaki yuvarlak deliğe yerleştirin ve
tornavida yardımıyla arka taraftan vidayı iyice
sıkın.
(1) Vida
➍ Makinenin üst kapağını açın. Sağ elinizle,
kapağı mandallardan kurtarmak üzere arkaya
doğru çekin. Sol tarafta kalan pimin serbest
kalması için üst kapağı sağa doğru kaydırın
ardından üst kapağı çıkarın.
(1) Mandal
(2) Pim
➎ Makinede bulunan mandalı kendinize doğru
kaldırın.
Not
Teleskopik iplik kılavuzu mili üzerindeki durdurucuların
yerine oturduğundan ve iplik kılavuzunun üst kısmının
bobin pimlerine paralel olduğundan emin olun. Ayrıca
milin, bobin desteğinden yukarı doğru çıktığından emin
olun.
13
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
➏ Kol ve makine arasındaki standın alçak
parçasıyla, pimin makine üzerinde bulunan
deliklere oturması için çardağı sola doğru
hareket ettirin ardından çardağı mandala
oturtun.
(1) Mandal
(2) Çardak
Not
Makine mandalının size doğru konumlandırıldığından ve
çardağın mandalda bulunan oluğa sıkıca oturduğundan
emin olun.
Not
Çardak kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için ekte bulunan
kullanım kılavuzuna başvurun.
14
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
75/11 2 iğneler
90/14 2 iğneler
90/14 2 iğneler:
Yuvarlak uçlu iğne (altın renkli)
15
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
No.
1
2
3
4
5
Parça Adı
28
29
30
31
32
İlik ayağı “A”
Sürfile ayağı “G”
Monogramlama ayağı “N”
Fermuar ayağı “I”
Zigzag ayağı "J" (makine
üzerinde)
Teyel dikiş ayağı “R”
Düğme takma ayağı “M”
Serbest stil kapitone ayağı
“C”
Serbest stil açık parmaklı
kapitone ayağı “O”
Serbest stil akisli kapitone
ayağı "E"
Hareketli ayak
Kılavuzlu ¼" kapitone ayağı
Düz dikiş ayağı
Kapitone kılavuzu
Düz dikiş iğnesi plakası
Kablo kılavuzu masura
kapağı (tek delikli)
Çardak
Dikiş sökücü
Masura x 10
İğne seti
Çift İğne
Temizleme fırçası
Göz açıcı
Tornavida (büyük)
Tornavida (küçük)
Makara başlığı (küçük) x 2
Makara başlığı (orta) x 2 Bir
tanesi makine üzerindedir.
Makara başlığı (büyük) x 2
Makara keçesi
Disk şekilli tornavida
Bobin ağı
Pedal
33
34
35
36
37
38
39
40
Izgara kağıt seti
Dokunmatik kalem (stylus)
Dizlik
USB kablosu
Kullanım Kılavuzu
Hızlı Başvuru Kılavuzu
Geniş tabla
Kutu
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Parça Kodu
ABD /
Diğer
Kanada
X57789-151
XC3098-051
X53840-351
X59370-051
XC3021-051
X56409-051
130489-001
XE0765-001
Not

13, 17 ve 39 parçalarının kullanmayla ilgili ayrıntılı
bilgi için ekte bulunan kullanım talimatlarına
başvurun.
 Her zaman bu makine ile kullanılması önerilen
aksesuarları kullanın.
 Baskı ayağı tutucusu vidasını yetkili satıcınızdan
satın alabilirsiniz (parça kodu: XA4813- 051).
 Bu kullanım kılavuzu ve pedal, kutuda saklanabilir.
XE0767-001
XE0766-001
SA140
SA185
F033N:XC2214-102
F057:XC7416-252
XD0826-051
SA132 F016N:XC2215-002
XC8362-051
XC8449-051
XE0774-001
X54243-051
SA156
SFB:X52800-150
X58358-051
X59296-151
X59476-051
135793-001
XC8349-051
X55468-051
130013-154
X55260-153
130012-054
X57045-051
XC1074-051
XA5523-050
XD0501-051 (AB bölgesi)
XC8816-051 (diğer bölgeler)
SA507
GS3:X81277-150
XA9940-051
XA6941-052
XD0745-051
XE0783-001
XE0996-001
XE0802-001
XE1121-001
Not
(Sadece ABD için geçerli)
Pedal: T Modeli
Bu pedal QC-1000 modeli makinelerle kullanılabilir.
16
MAKİNE PARÇALARININ ADI VE FONKSİYONLARI
Seçenekler
Parça Kodu
No.
Parça Adı
1
2
3
Kapitone ayağı
1/4” kapitone ayağı
Yan kesici ayağı
ABD /
Kanada
SA129
SA125
SA177
Diğer
F005N:XC1948-002
F001N:XC1944-052
F054:XC3879-002
Not


Bütün teknik özellikler baskı sırasında doğrudur.
Bazı özelliklerin önceden haber verilmeden
değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.
Not
Makinenize uygun olan isteğe bağlı aksesuarların tüm
listesi için en yakınınızdaki yetkili satıcıya uğrayın.
17
Bölüm
1
Hazırlık
MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI..........................................18
LCD EKRAN......................................................................................19
■ Ekran İle İlgili Önlemler...............................................................................................19
■ Tuş Fonksiyonları........................................................................................................20
Makine Ayar Modu Tuşunun Kullanımı..............................................................22
Makine Çalıştırma Modu Düğmesini Kullanma..................................................23
■ Her Kategorinin İçeriği................................................................................................23
Desen Açıklama Düğmesini Kullanma...............................................................24
ALT/ÜST İPLİĞİ TAKMA..................................................................25
Masuranın Sarılması............................................................................................ 25
■ Ek Makara Pimini Kullanma........................................................................................25
■ Makara Pimini Kullanarak Masuranın Sarılması.......................................................27
Masura Ayarı......................................................................................................... 28
Masura İpliğinin Çekilmesi..................................................................................28
Üst İpliğin Takılması............................................................................................. 29
Çift İğnenin Kullanılması.....................................................................................32
BASKI AYAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ...............................................34
Baskı Ayağının Çıkartılması................................................................................34
Baskı Ayağının Takılması....................................................................................34
İĞNENİN DEĞİŞTİRİLMESİ..............................................................35
■ İğne Kontrolü................................................................................................................35
■ İğne Hakkında...............................................................................................................37
■ Kumaş/İplik/İğne Kombinasyonları............................................................................37
BÜYÜK KUMAŞ PARÇALARININ DİKİLMESİ................................38
HAZIRLIK
MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI
UYARI
• Elektrik kaynağı olarak sadece normal mesken elektriğini kullanın. Diğer güç kaynaklarının kullanılması yangın,
elektrik çarpması veya makinede hasara neden olabilir.
• Elektrik kablosundaki fişlerin elektrik prizine ve makinedeki güç besleme jakına sağlam bir şekilde takıldığından
emin olun.
• Elektrik kablosundaki fişi kötü durumdaki bir elektrik prizine takmayın.
• Aşağıdaki durumlarda ana elektrik düğmesini KAPALI konuma getirin ve fişi çekin:
• makinenin uzağındayken
• makineyi kullandıktan sonar
• makine kullanılırken elektrik kesildiğinde
• yetersiz bağlantı veya bağlantı olmaması nedeniyle makinenin düzgün çalışmaması
• şimşekli ve yıldırımlı havalarda
DİKKAT
• Sadece makine ile birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın.
• Çok sayıda başka cihaz takılıyken uzatma kabloları veya çoklu adaptör kullanmayın. Yangın çıkabilir veya
elektrik çarpabilir.
• Fişe eliniz ıslakken dokunmayın. Elektrik çarpabilir.
• Makinenin fişini çekerken her zaman öncelikle ana elektrik düğmesini KAPALI konuma getirin. Elektrik
kablosunu prizden ya da elektrik kablosu jak konektöründen çekerken daima kablonun fişini ya da konektörünü
tutunuz. Kabloya asılmak kabloya zarar verebilir veya yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Elektrik kablosunun kesilmesini, hasar görmesini, değiştirilmesini, güç uygulayarak bükülmesini, çekilmesini,
eğilmesini veya sarılmasını engelleyin. Kablonun üzerine ağır objeler koymayın. Kabloyu ısıya maruz bırakmayın.
Tüm bunlar kablonun hasar görmesine ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kablo veya fiş hasar
görmüşse, kullanıma devam etmeden önce makinenizi onarılmak üzere yetkili satıcınıza götürün.
• Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa elektrik kablosunun fişini çekin. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
• Makinenin yanından ayrılırken ya makinenin ana elektrik düğmesi KAPALI konuma getirilmeli ya da fiş prizden
çekilmelidir.
• Makineye bakım yaparken, kapakları çıkarırken veya ampulleri değiştirirken makinenin veya elektrik aksamının
fişi çekilmelidir.
• Sadece ABD için geçerli
Bu cihaz polarize fişe sahiptir (bir dişi diğerinden daha geniş). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş
sadece tek bir biçimde polarize bir prize takılacak şekilde tasarlanmıştır.
Fiş prize tam olarak oturmazsa, fişi ters çevirin. Yine oturmazsa, uygun bir priz takması için yetkin bir
elektrikçiye başvurun. Hiçbir surette fişi değiştirmeyin.
➊ Elektrik kablosunu, elektrik kablosu
konektör jakına yerleştirin ve ardından fişi
duvardaki prize takın.
➋ Makineyi çalıştırmak için ana elektrik
düğmesini “I” konumuna getirin.
(1) OFF (KAPALI)
(2) ON (AÇIK)
(1) Ana elektrik düğmesi
(2) Elektrik kablosu
➌ Makineyi kapatmak için ana elektrik
düğmesini "O" konumuna getirin.
18
HAZIRLIK
LCD EKRAN
 Ekran İle İlgili Önlemler
• Ekrana yalnızca parmağınızla ya da birlikte verilen dokunmatik kalemi kullanarak dokunun. Sivri uçlu bir
kalem, tornavida veya başka bir sert ya da keskin bir nesne kullanmayın. Ayrıca, ekrana aşırı güç
kullanarak bastırmayın, aksi takdirde ekran zarar görebilir.
• Ekranın tamamı veya bir kısmı, hava sıcaklığın değişiklikleri veya ekranın bulunduğu ortamdaki diğer
değişiklikler nedeniyle koyulaşır veya soluk hale gelebilir. Bu bir arıza göstergesi değildir. Ekranı okumak
zor ise, parlaklığı ayarlayın (sayfa 22’e bakın).
• Nakış makinesi açıldıktan hemen sonra ekran kararabilir. Bu arka ışığın normal bir özelliğidir ve bir arıza
belirtisi olarak algılanmamalıdır. Ekran yaklaşık 10 dakika içerisinde normal parlaklık seviyesine
dönecektir.
• Ekrana doğrudan bakmıyorsanız, renkler bozuk görünebilir ve ekranı okumak zor olabilir. Bu ekranın
normal bir özelliğidir ve bir arıza belirtisi değildir. Kullanırken ekranın önüne oturun.
Makine açıldığında, açılış ekranı görüntülenir. Makine açılış ekranının çıkmayacağı bir şekilde ayarlanabilir
(sayfa 22’e bakın).
Parmağınızla ekrana hafifçe dokunun. Yapılan ayara bağlı olarak, “Q-01 İlmek dikişi (Orta)”, “1-01 Düz dikiş
(Sol)” veya “1-03 Düz dikiş (Orta)” otomatik olarak seçilir (bkz. sayfa 22).
Not
Açılış ekranının görüntülenmesi biraz vakit alabilir. Bu bir arıza göstergesi değildir.
(1) Makine durduğunda, makinenin tek ya da çift iğne için
ayarlandığını ve iğne konumunu gösterir. İğne istenilen
konumda ayarlanabilir (22. sayfaya bakın).
Tek iğne için
Tek iğne/aşağı
konumda
Tek iğne/yukarı
konumda
İkili iğne/aşağı
konumda
İkili iğne/yukarı
konumda
Çift iğne için
(2) Baskı ayağı kodu
Dikişe başlamadan önce belirtilen baskı ayağını takın.
(3) Seçili dikişin sayısını gösterir (yalnızca yardımcı dikişler
için).
(4) Seçili dikişin bir ön izlemesini gösterir.
(5) Mevcut sayfa numarasını ve mevcut toplam sayfa sayısını
gösterir.
19
HAZIRLIK
 Tuş Fonksiyonları
Görüntülenen ekranı değiştirmek için ekranın üzerindeki
dokunmatik kalem ile basın.
tuşuna parmağınızla ya da
Çalışma paneli
No.
Tuş
Adı
(1)
Makine ayar modu tuşu
(2)
Makine çalışma modu
tuşu
(3)
Baskı ayağı/İğne
değiştirme tuşu
(4)
Yardımcı dikiş tuşu
(5)
Harf/ Dekoratif dikiş tuşu
Fonksiyon
Sayfa
İğne duruş konumunu değiştirmek, alarmı açmak/kapamak, deseni
veya ekranı ayarlamak ve diğer makine ayarlarını değiştirmek için
bu düğmeye basın.
Üst iplik, masurayı sarma, baskı ayağının değiştirilmesi ve
makinenin diğer işlemleri hakkındaki açıklamalar için bu tuşa
basın.
İğneyi ve ya baskı ayağını değiştirirken bu tuşa basın. Bu tuşa
basınca bütün tuşlar ve iş düğmeleri kilitlenir ve parçalar güvenli bir
şekilde değiştirilebilir. Kilidi kaldırmak için bu tuşa yeniden basın.
Makine işlemleri görüntülendiğinde, baskı ayağı/iğne değiştirme
modu ekranı görüntülenmeyecektir.
Düz, zigzag, ilik, gizli kenar bastırma ya da giysi yapımında genel
olarak kullanılan diğer dikiş çeşitleri (yardımcı dikiş) için bu
düğmeye basın.
22
Karakter veya dekoratif dikişler için bu tuşa basın.
23
34, 35
52
52
20
HAZIRLIK
No.
Tuş
Adı
Dişli pozisyonu tuşu
(6)
Fonksiyon
62, 94
tuşa basın (serbest stil dikiş modu). Ek olarak,
tuşu otomatik
olarak görüntülenir ve düğme dikişi seçildiğinde dişliler alçaltılır.
(7)
Ekran kilidi tuşu
(8)
Dikiş tipi seçim tuşu
(9)
Desen açıklama tuşu
(10)
Dikiş seçim ekranı
Ekranı kilitlemek için bu tuşa basın. Ekran kilitlendiğinde, dikiş
genişliği ve dikiş uzunluğu gibi çeşitli ayarlar kilitlenir ve
değiştirilemez. Kilidi kaldırmak için bu tuşa yeniden basın.
Dikiş uygulaması için uygun dikişi seçme konusunda yardıma
gerek duyduğunuzda ve seçili dikişi nasıl dikeceğiniz konusunda
talimatlara ihtiyacınız olduğunda bu tuşa basın. Bu tuş yeni
başlayanlar için oldukça yararlıdır.
Seçilen dikişin nasıl kullanılabileceğini görmek üzere bu tuşa
basın.
Dikmek istediğiniz dikiş deseni için tuşa basın. Desen seçme
ekranını değiştirmek için
birisine basın.
(11)
Eksen tuşu
(12)
Otomatik takviye dikişi
tuşu
(13)
Otomatik iplik kesme
tuşu
(14)
Yansıma deseni tuşu
(15)
İğne modu seçim tuşu
(tek/ çift)
(16)
Reset tuşu
(17)
Manuel bellek tuşu
(18)
Dikiş genişliği ve dikiş
uzunluğu tuşları
• Bu tuş
olarak göründüğünde kullanılamaz.
Otomatik takviye dikişi (geri dikiş) ayarını seçmek için bu tuşa
basın. Dikişten önce bu ayarı seçerseniz, dikişin sonunda ve
başında makine otomatik olarak takviye dikişi yapacaktır (seçilen
dikişe göre makine geri dikiş de yapabilir). Ayarları iptal etmek için
bu tuşa yeniden basın.
Otomatik dikiş kesmeyi ayarlamak için bu tuşa basın. Dikişe
başlamadan önce bu ayarı seçerseniz, makine otomatik olarak
takviye dikişini (ya da seçilen dikişe göregteis dikiş) diker ve
“Gerİ/Takviye Dikişi” tuşuna bastığınızda iplikleri keser. Ayarları
iptal etmek için bu tuşa yeniden basın.
Bu tuşa basarak seçili dikiş deseninin aynaya yansıtılmış halini
görüntüleyin.
• Bu tuş
olarak göründüğünde kullanılamaz.
Çift iğne ile dikişi başlamadan önce, çift iğne dikişi ayarı için bu
tuşa basın. Tuşa her basıldığında, dikiş ayarları, tek iğne dikişi ve
çift iğne dikişi arasında geçiş yapar.
• Bu tuş
olarak göründüğünde kullanılamaz.
Seçili dikiş deseninin kayıtlı ayarlarını varsayılan ayarlara getirmek
için bu düğmeye basın.
Dikiş ayarlarını değiştirin (zigzag genişliği ve dikiş uzunluğu, iplik
tansiyonu, otomatik iplik kesme veya otomatik takviye dikişi vb.) ve
bu tuşa basarak ayarları kaydedin.
Seçili dikiş için, dikiş genişliği (zigzag genişlik) ve dikiş uzunluğu
ayarlarını gösterir. Dikiş genişliği ya da dikiş uzunluğunu
İplik tansiyonu tuşları
veya
veya
54
24
52
47
45
46
53
32
53
53
44
tuşuna basın.
•
görüntülenirse, ayar yapılamaz.
Seçili dikişe ait iplik tansiyon ayarını gösterir. İplik tansiyonu
genellikle otomatik olarak ayarlanır. İplik tansiyon ayarını yapmak
için
49
tuşlarından
Eksen ayarlarını seçmek için bu tuşa basın. Eksen ayarları
seçildiğinde, makinenin durdurulması üzerine otomatik olarak iğne
alçalır ve baskı ayağı hafifçe yükselir. Ayrıca, dikiş yeniden
başladığında baskı ayağı yeniden otomatik olarak alçalır.
ayarlamak için
(19)
Sayfa
Serbest stil dikiş(kasnak nakışı) için, dişlileri alçaltmak üzere bu
45
tuşlarına basın.
21
HAZIRLIK
Makine Ayar Modu Tuşunun Kullanımı
İğne duruş konumunu değiştirmek, alarmı açmak/kapamak, deseni veya ekranı ayarlamak ve diğer temel
makine ayarlarını değiştirmek için
tuşuna basın. Burada belirtilen ayarlar varsayılan ayarlardır.
Bir önceki ya da sonraki ekranı görmek için
tuşuna basın.
(1)
Makine durduğunda, iğnenin kaldırılmış ya da indirilmiş
konumda durmasını seçer.
(2)
Zigzag genişliğini ayarlamak (sayfa 61’e bakın) için
dikiş hız kumandasının kullanılıp kullanılmayacağını seçer.
(3)
Harf ve dekoratif dikişler (sayfa 106’ya bakın) için
ayarlamalar yapın.
(4)
İlk görüntülenecek ekranın kapitone dikiş ekranı mı
yoksa yardımcı dikiş
ekranı mı oalcağını
belirleyin.
(5)
Makine açıldığında “1-01 Düz dikiş (Sol)” ya da “1-03
Düz dikiş (Orta)” yardımcı dikişin otomatik olarak seçilip
seçilmeyeceğini belirleyin.5
Kapitone dikiş kategorisi
“BAŞLANGIÇ DİKİŞ
SAYFASI” olarak belirlendiyse seçilemez.
(1)
Dikiş durduğunda ve eksen ayarları seçildiğinde baskı
ayağının yüksekliğini değiştirin (bkz. sayfa 47). Baskı ayağını
üç yükseklikten birine ayarlayın (3,2 mm, 5,0 mm ve 7,5
mm).
(2)
Makine serbest stil dikiş moduna ayarlandığında baskı
ayağının yüksekliğini değiştirin (Sayfa 62’e bakın).
(3)
Baskı ayağı basıncını 1 (hafif) ve 4 (sert) ayarları
arasında ayarlayın.
*
Normal dikiş sırasında basıncı 3 olarak ayarlayın.
(4)
“AÇIK” olarak ayarlandığında, dikiş sırasında kumaş
kalınlığı dahili bir sensör tarafından otomatik olarak saptanır,
böylelikle kumaş pürüzsüz şekilde beslenebilir (bkz. sayfa
43, 48 ve 62).
“BASKI AYAĞI BASINCI”, “1” olarak belirlendiğinde, “AÇIK”
olarak belirlense dahi bu fonksiyon mevcut olmaz.
(1)
Ekran parlaklığını ayarlayın.
*
Ekranı daha açık hale getirmek için
tuşuna basın.
*
Ekranı daha koyu hale getirmek için
tuşuna basın.
ve
arasındaki karşıtlık rahatça görülecek şekilde
parlaklığı ayarlayın.
(2)
(3)
(4)
Sesli ikaz tuşunu açıp/kapatın.
İğne ve çalışma alanı ışıklarını açıp/kapatın.
Makine açıldığında açılış ekranının görünüp
görünmeyeceğini seçin.
(5)
3 ekran dilinden birisini tercih edin:
[İngilizce], [Fransızca], [İspanyolca]
Not
Makinenize yazılımın en son sürümü yüklenmiştir.
Mevcut güncellemeler için yerel yetkili Brother bayiine
başvurun veya (www.brother.com) web adresinden
güncellemeler ile ilgili duyuruları öğrenin (sayfa 149'a
bakın).
22
HAZIRLIK
Makine Çalıştırma Modu Düğmesini Kullanma
Temel makine işlemleri ve bu kullanım kılavuzunun içeriğine dayalı bilgiler makine içerisinde kayıtlıdır.
Aşağıda gösterilen ekranı açmak için
tuşuna basın. Ekranın üst kısmında altı adet kategori
görüntülenir. Bu kategori hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir tuşa basın.
 Her Kategorinin İçeriği
Makine Parçalarının Adları ve Fonksiyonları
Temel Dikiş
Baskı ayağı kolu
Üst ipliği takma
Dikiş hızı denetleyicisi
Masura sarma
Volan
İğne Değiştirme
Aksesuar bölmeli düz
yatak aparatı
Baskı Ayağının Değiştirilmesi
Dizlik
Sorun Giderme
Masura yerleştirme
Pedal
Ana Düğmeler
Yararlı Fonksiyonlar
“İplik Kesici” düğmesi
Eksenleme
“Baskı Ayağı Kaldırıcı”
düğmesi
Otomatik dişli konumu
“Başlat/Durdur” düğmesi
Otomatik kumaş sensör
sistemi
Bakım
Yuvanın ve mekiğin
temizlenmesi
“Geri Dikiş/Takviye Dikişi”
düğmesi
“İğne Konumlandırma”
düğmesi
23
HAZIRLIK
Örnek: Üst iplik hakkındaki bilgileri görüntüleme
➊
Desen Açıklama Düğmesini
Kullanma
tuşuna basın.
➋
tuşuna basın.
 Temel işlemler listesi ekranın alt kısmında gösterilir.
➌
(üst iplik takma) tuşuna basın.
Dikiş kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek
istiyorsanız, dikişi seçin ve seçilen dikiş hakkında
açıklama için
Örnek:
➊
tuşuna basın.
kullanımı hakkında bilgi görüntüleme.
öğesini seçin ve ardından
basın.
öğesine
 İplik takma konusundaki talimatlar görünür.
➍ Sonraki sayfayı görüntülemek için
tuşuna basın.

kullanımına ilişkin bilgiler görüntülenir.
➋ Talimatlarla işiniz bittiğinde,
tuşuna
basın.
➎ Talimatlarla işiniz bittiğinde,
tuşuna
basın.
24
HAZIRLIK
<
ALT/ÜST İPLİĞİ TAKMA
Masuranın Sarılması
➌ Ek makara pimini “üst” konuma getirin.
Bu bölümde ipliğin masuraya nasıl sarılacağı
açıklanmaktadır. Bu makinede, ana makara pimi
kullanarak dikiş dikerken, masurayı sarmak için ek
makara pimi kullanabilirsiniz.
DİKKAT
• Masura özel olarak bu dikiş makinesi için
tasarlanmıştır. Farklı model masuraların
kullanılması durumunda makine düzgün biçimde
çalışmayacaktır.
Sadece birlikte verilen aynı tipteki masura ya da
masuraları kullanın (parça kodu: SA156, SFB:
X52800-150).
Gerçek boyut
(1) Ek makara pimi
➍ İpliğin önden çözülmesi için, ek makara
pimi üzerine bir iplik makarası yerleştirin.
Ayrıca, iplik makarasını sabitlemek için
makara tutucu ilave makara pimi üzerinde
gidebildiği yere kadar itin.
11,5 mm
(yaklaşık
7/16 inç)
Bu model
Diğer modeller
 Ek Makara Pimini Kullanma
Dikiş dikerken masura kolay bir şekilde sarılabilir.
(1) Ek makara pimi
(2) Makara tutucu
(3) Makara
DİKKAT
• İplik makarası ve/veya makara başlığı doğru olarak
ayarlanmamışsa, iplik,makara pimine takılabilir ve
iğnenin kırılmasına neden olabilir.
• İplik makarasının ebadına en yakın makara başlığını
(büyük, orta veya küçük) kullanın. Makara başlığı
kullanılan iplik makarasından daha küçükse, iplik
makarası ucundaki aralığa sıkışabilir.
(1) Ek makara pimi
➊ Makineyi ve ardından üst kapağı açın.
➋ Masura yivini, masura sarma mili
üzerindeki yayla aynı hizaya getirin ve
sonra masurayı mil üzerine yerleştirin.
Not
İnce makara üzerinde, çapraz örülmüş bir iplikle dikiş
yaparken küçük makara kapağını kullanın ve kapak ile
iplik makarası arasında küçük bir boşluk bırakın.
(1) Boşluk
(2) Çapraz örülmüş iplik
(3) Makara başlığı (küçük)
(1) Masura yivi
(2) Masura sarma mili üzerindeki yay
25
HAZIRLIK
➎ İpi makaradan sağ elinizle tutarken, ipin
ucunu sol elinizle tutun ve sonra ipliği iplik
kılavuzundan geçirin.
➒ Yerine oturana dek masura tutucuyu sola
doğru hareket ettirin.
*
Masura tutucu sola doğru döndürüldüğünde, masuranın
otomatik olarak sarılmasını başlatan bir düğme görevi
görür.
(1) Masura tutucu (düğme)
(1) İplik kılavuzu
➏ İpliği, masura sarmak için kullanılan iplik
kılavuzunun üstündeki pimin altından
geçirin ve sonra ön tansiyon diskinin
etrafından geçirin.
 Masura dolduğunda otomatik olarak dönmeyi keser
ve masura sarıcı orijinal konumuna döner.
➓ İpliği kesin ve sonra masurayı çıkarın.
* İpliğin ön tansiyon diskinin altından geçtiğinden emin olun.
Not
Masurayı çıkarırken, sadece masurayı çekin. Masura
sarıcı yatağını çekmeyin, aksi takdirde gevşeyebilir ve
makineye zarar verebilir.
(1) Pim
(2) Ön tansiyon diski
➐ İpliği makara etrafında dört ya da beş kez
saat yönünde döndürerek sarın.
DİKKAT
• Masuranın gerektiği gibi ayarlanmaması, iplik
tansiyonunun azalmasına, iğnenin kırılmasına ve
olası yaralanmalara neden olabilir.
➑ İpliğin ucunu masura sarıcı yatağı
üzerindeki kılavuz yarıktan geçirin ve sonra
iplik kesici ile kesmek için ipliği sağa
doğru çekin.
(1) Kılavuz yarık
(2) Masura sarıcı yatağı
DİKKAT
• Açıklanan işlemi takip ettiğinizden emin olun. İplik
kesiciyle kesilmezse ve iplik azaldıktan sonra
masura sarılırsa, iplik masura etrafında dolaşabilir.
26
HAZIRLIK
 Makara Pimini Kullanarak Masuranın
Sarılması
Dikiş dikerken, masurayı sarmak için ana makara pimi
kullanılamaz. Detaylı bilgi için, sayfa 25’teki “ Ek
Makara Pimini Kullanma” bölümüne bakın.
➎ Makara kapağını mümkün olduğu kadar
makara pimine doğru kaydırın, ardından
makara pimini orijinal konumuna getirin.
➏ İpliği makaradan iki elinizle tutarken, önce
iplik kılavuz plakasında bulunan alt
çentikten, sonra üst çentikten çekin.
(1) İplik kılavuz plakasındaki alt çentik
(2) İplik kılavuz plakasındaki üst çentik
➐ İpliği, iplik kılavuzundan geçirin.
➊ Makineyi açın.
➋ Üst kapağı açın.
➌ Masura yivini, masura sarma mili
üzerindeki yayla aynı hizaya getirin ve
sonra masurayı mil üzerine kaydırın.
(1) İplik kılavuzu
➑ İpliği, masura sarmak için kullanılan iplik
kılavuzunun üstündeki pimin altından
geçirin ve sonra ön tansiyon diskinin
etrafından geçirin.
* İpliğin ön tansiyon diskinin altından geçtiğinden emin olun.
(1) Masura yivi
(2) Masura sarma mili üzerindeki yay
➍ Yukarıya doğru açı yapması için makara
pimini döndürün ve sonra makara pimine
iplik makarası yerleştirin.
* İpliğin ön kısımdan çözüldüğünden emin olun.
(1) Pim
(2) Ön tansiyon diski
➒ Sayfa 26'daki (7)'den (10)'a kadar olan
adımları takip edin.
(1) Makara başlığı
(2) İplik makarası
(3) Makara pimi
27
HAZIRLIK
Masura Ayarı
➎ Sağ elinizle masurayı hafifçe aşağı bastırın
Bu bölümde masura sargısının ipliği ile beraber
makineye nasıl takılacağı açıklanmıştır. Masura
ipliğini çekmeden dikişe başlayabilirsiniz. Mesela
büzgü dikerken masura ipliğini çekmek isterseniz, bir
sonraki bölümde açıklanan prosedürleri uygulayın.
ve ardından sol elinizle ipliği yavaşça
çekerek oluktan geçirin.
DİKKAT
• Doğru şekilde sarılmış bir masura ipliği kullanın.
Aksi takdirde, iğne kırılabilir ya da iplik tansiyonu
yanlış olabilir.
➏ İpliği oluktan tamamen geçirdikten sonra,
iplik kesici ile kesmek için kendinize doğru
çekin.
➊ Baskı ayağını kaldırmak için “Baskı Ayağı
Kaldıracı” düğmesine basın.
➋ Masura kapağı mandalını sağa doğru
kaydırın ve sonra masura kapağını çıkartın.
(1) Kesici
➐ Tırnağı, masura kapağının sol alt köşesine
yerleştirerek masura kapağını takın,
ardından kapağın sağ tarafına yerine
oturana dek bastırın.
(1) Masura kapağı
(2) Mandal
➌ Masurayı sağ elinizle tutun ve ipliğin ucunu
(1) Tırnak
sol elinizle kavrayın.
Masura İpliğinin Çekilmesi
➍ İpliğin ok yönünde çözülmesi için mekiğe
sarılmış masura koyun.
Örneğin büzgü, serbest hareketli kapitone gibi,
masura ipliğini çekmenizi gerektirecek bazı dikiş
uygulamaları olabilir.
Masura ipliğini yukarı çekmek için aşağıdaki
prosedürü uygulayın.
Not
Masura ipliğini yukarı çekmeden önce üst ipliği takın.
Detaylı bilgi için sayfa 29'deki “Üst İpliği Takma”
bölümüne bakın.
➊ Masurayı mekik içine yerleştirmek için bir
önceki bölümdeki (1) ila (4) arasındaki
adımları uygulayın.
DİKKAT
• Masurayı parmağınızla tuttuğunuzdan ve makara
ipliğini doğru bir şekilde çözdüğünüzden emin olun.
Aksi takdirde, iğne kırılabilir ya da iplik tansiyonu
yanlış olabilir.
28
HAZIRLIK
➋ Resimdeki oku izleyerek, masura ipliğini
yiv içerisinden yönlendirin.
Üst İpliğin Takılması
Bu bölüm ipliğin makineye nasıl takılacağını açıklar.
Makinede iplik takma sırasını gösteren sayılar vardır.
Not
• İpliği kesici ile kesmeyin.
• Masura kapağını takmayın.
DİKKAT
• İpliği makineye doğru taktığınızdan emin olun.
İpliğin yanlış takılması ipliğin dolaşarak iğneyi
kırmasına ve yaralanmalara neden olabilir.
• Bu makineyle birlikte verilmeyen aksesuarları
kullanırken, ipliği taktıktan sonra aksesuarı
makineye ekleyin.
➌ Üst ipliği hafifçe tutarken, iğneyi alçaltmak
için "İğne Pozisyonu" düğmesine iki kere
basın ve sonra iğneyi yükseltin.
➍ Masura ipliğini yukarı çekmek için üst ipliği
hafifçe çekin.
➊ Makineyi açın.
➋ Baskı ayağını kaldırmak için "Baskı Ayağı
Kaldıracı” düğmesine basın.
 Üst iplik sürgüsü açılır ve böylelikle makineye iplik
takılabilir.
 Masura ipliğinin ilmeği iğne plakasının deliğinden
dışarı çıkar.
➎ Masura ipliğini yaklaşık 100 mm çekin ve
sonra aynısını üst iplikle de yaparak
makinenin arkasına doğru baskı ayağının
altından doğru geçirin.
(1) Üst iplik sürgüsü
Not
Bu makinede üst ipliğin doğru geçirilip geçirilmediğini
kontrol eden bir üst iplik sürgüsü mevcuttur.
(1) Üst iplik
(2) Masura ipliği
➏ Masura kapağını takın.
29
HAZIRLIK
➌ İğneyi kaldırmak için “İğne Konumu”
düğmesine basın.
Not
İğneye iplik geçirici kolunu kaldırmadan iğneye iplik
takmaya çalışırsanız, dikiş makinesi zarar görebilir.
➐ İpi makaradan sağ elinizle tutarken, ipin
ucunu sol elinizle kavrayın ve sonra
resimdeki okları izleyerek ipliği oluktan
geçirin.
➑ Resimde gösterildiği gibi ipliği oluktan
aşağı, yukarı ve tekrar aşağı bir şekilde
geçirin.
➍ Yukarıya doğru açı yapması için makara
pimini döndürün ve sonra makara pimine
iplik makarası yerleştirin.
* İpliğin ön kısımdan çözüldüğünden emin olun.
(1) Üst iplik sürgüsü
(1) Makara başlığı
(2) İplik makarası
(3) Makara pimi
Not
➎ Makara kapağını mümkün olduğu kadar
makara pimine doğru kaydırın, ardından
makara pimini orijinal konumuna getirin.
Horoz kolunun durumunu kontrol etmek için
pencereden bakın. Makineye ipliği takmadan önce,
horoz kolunun kalkık konumda olduğuna emin olun.
DİKKAT
• İplik makarası ve/veya makara başlığı doğru olarak
ayarlanmamışsa, iplik makara pimine takılabilir ve
iğnenin kırılmasına neden olabilir.
• İplik makarası ebadına en yakın makara başlığını
(büyük, orta veya küçük) kullanın. Makara başlığı
kullanılan iplik makarası daha küçükse, iplik
makarası ucundaki aralığa sıkışarak iğnenin
kırılmasına neden olabilir.
➏ İpliği makarasını iki elinizle tutarken, önce
(1) Üst iplik sürgüsü
(2) Tansiyon açma kolu kontrol penceresi
➒ İpliği iğne mili iplik kılavuzundan geçirin
(“6” işaretli).
* İpliği iki elinizle tutun ve resimde gösterildiği şekilde geçirin.
iplik kılavuz plakasında bulunan alt
çentikten, sonra üst çentikten çekin.
(1) İğne mili iplik kılavuzu
(1) İplik kılavuz plakasındaki alt çentik
(2) İplik kılavuz plakasındaki üst çentik
30
HAZIRLIK
İpliği, iplik kılavuz diskinden geçirin (“7”
işaretli).
*
*
İpliğin, iplik kılavuzundaki oluktan geçtiğine emin olun.
İpliğin iplik kılavuz diskinden güvenli şekilde geçtiğinden
emin olun aksi takdirde iğneye iplik takılamaz.
İğneye iplik takma kolunu bırakın.
 İplik, iğnenin deliğinden geçer.
İğne deliğinden geçmiş olan ipliğin ucunu
dikkatlice çekin.
Not
İpi güçlü bir şekilde çekmeyin. Aksi takdirde, iğne
bükülebilir ya da kırılabilir.
*
(1) İplik kılavuzundaki oluk
İğnenin deliğinden geçmiş olan iplikte bir ilmek oluşursa,
ilmeği iğnenin arkasından dikkatli bir şekilde çekin.
İpliği kesmek için, iplik kesiciden, yukarı
doğru resimde gösterildiği gibi çekin.
(1) İplik kesici
Yaklaşık 100 mm’lik ( yaklaşık 3-4 inç) ipliği
çekin ve ardından baskı ayağının altından
makinenin arkasına doğru geçirin.
Not
Metalik iplik gibi, makaradan kolayca açılan bir iplik
kullanılırken, ipliğin kesilmesi durumunda iğneye iplik
takmak güçleşebilir.
Bu yüzden, iplik kesici kullanmak yerine, iplik kılavuz
disklerinden (“7” ile işaretli) geçtikten sonra yaklaşık 80
mm dışarı çekin.
(1) 100 mm
Dikişe başlamadan önce baskı ayağını
indirmek için "Baskı Ayağı Kaldıracı”
düğmesine basın.
(1) 80 mm veya daha fazla
Yerine geçinceye dek iğneye iplik takma
kolunu yavaşça indirin.
* Kanca döndürülür ve iğnenin deliğinden geçir.
Not
• İğne geçirici kolu hızlı bir şekilde indirilirse, iğneye
iplik geçirilemez.
• Kancaya kumaş gibi herhangi bir cismin
değmediğine emin olun.
Not
Böylece üst ipliği takma prosedürü tamamlanmış olur.
Not
• İğne geçirici 75/11 ile 100/16 ebatları arasındaki ev
tipi dikiş makineleri iğneleri ile birlikte kullanılabilir.
Uygun iğne ve iplik kombinasyonları için sayfa
37’de bulunan “Kumaş/İğne/İplik Kombinasyonları”
bölümüne bakın.
• Eğer otomatik iplik takma doğru bir şekilde
gerçekleşmez ise, iğne mili iplik kılavuzundan
itibaren olan prosedürleri tekrar edin ("6" ile işaretli).
• Bazı iğnelere iplik geçirici ile iplik takılamaz. Böyle
bir durumda, ipliği iğne mili iplik kılavuzundan
geçirdikten sonra (“6” ile işaretli) iplik geçiriciyi
kullanmak yerine, ipliği iğne deliğine ön kısımdan
elle geçirin.
(1) Çağanoz
(2) İğneye iplik takma kolu
31
HAZIRLIK
Çift İğnenin Kullanılması
Çift iğne kullanarak aynı iplikle, aynı dikişten iki paralel
hat dikebilirsiniz. Aynı masura ipliği kullanılmasına
rağmen, her iğneye farklı renkte bir iplik takarak
değişik desenler dikilebilir. Her iki üst ipliğin aynı
kalınlık ve kaliteye sahip olması gerekir. Çift iğne
➌ İpliği iğne mili iplik kılavuzlarından geçirin
ve ardından manuel olarak ipliği soldan
takın.
*
Çift iğneyle dikiş dikiyorsanız iğneye iplik geçirici
kullanmayın.
sadece seçildiğinde
görünen desenler ile
kullanılabilir. Çift iğne ile kullanılabilen desenler için
kullanma kılavuzunun sonunda bulunan “DİKİŞ AYAR
TABLOSU”na bakın.
DİKKAT
•
•
•
•
Sadece bu makine için üretilmiş olan çift iğneleri
kullanın (parça kodu X59296-151). Diğer iğneler
kırılarak makineye zarar verebilir.
Yalnızca çift iğne kullandığınızda, çift iğne modunu
ayarladığınızdan emin olun. Makine tek iğne
modundayken, çift iğne modunun kullanılması
iğnenin kırılmasına ve hasar görmesine neden
olabilir.
Eğilmiş iğnelerle dikiş yapmayın. İğne kırılarak
yaralanmalara yol açabilir.
Çift iğne kullanırken, “J” baskı ayağını
kullandığınızdan emin olun. Toplanmış dikişler
oluşursa, “N” baskı ayağını kullanın.
➊
tuşuna basın ve ardından çift
iğneyi takın (sayfa 35’teki “İĞNE
DEĞİŞTİRME” bölümüne bakın).
(1) İğne mili iplik kılavuzu
➍ Ek makara pimini “üst” konuma getirin.
(1) Ek makara pimi
➎ İpliğin önden çözülmesi için, ek iplik pimi
üzerine ilave bir iplik makarası yerleştirin.
Ayrıca, iplik makarasını sabitlemek için
makara kapağını ilave makara pimi
üzerinde gidebildiği yere kadar itin.
➋ Tek iğneye iplik takma prosedürüne göre
ilk iğneye ipliği takın (sayfa 29’deki "Üst
İpliğin Takılması" prosedürüne bakın).
(1) Makara başlığı
(2) Ek makara pimi
(3) İplik makarası
➏ İpi makaradan sağ elinizle tutarken, ipin
ucunu sol elinizle tutun ve sonra ipliği iplik
kılavuzundan geçirin.
*
İpliği masura sarmak için kullanılan iplik kılavuzundan
geçirmeyin.
(1) Masura sargısı iplik kılavuzu
(2) İplik kılavuzu
32
HAZIRLIK
İpliği makaradan iki elinizle tutarken, önce
iplik kılavuz plakasında bulunan alt
çentikten, sonra üst çentikten çekin. İpliğin
ucunu sol elinizle tutun ve sonra ipliği
resimde gösterildiği gibi oluktan geçirin.
Çift iğne dikişi ayarlarını seçmek için
tuşuna basın.
*
Tek iğne ile yapılmış dikişe kıyasla dikiş genişliği daha
dar olur.
(1) Tek iğne/çift iğne ayarı

görüntülenir.
(1) Sürgü
İpliği iğne mili iplik kılavuzundan
geçirmeden, ipliği manuel olarak sağdan
geçirin.
DİKKAT
•
Yalnızca çift iğne kullandığınızda, çift iğne modunu
ayarladığınızdan emin olun. Makine tek iğne
modundayken, çift iğne modunun kullanılması
iğnenin kırılmasına ve hasar görmesine neden
olabilir.
Baskı ayağı kolunu indirdikten sonra,
“Başlat/Durdur” düğmesine basın.
Not
(1) İğne mili iplik kılavuzu
Çift iğne ile yapılan dikişin yönünü değiştirmek için,
iğneyi kumaştan kaldırın ve kumaşı çevirin.
Not
İplik geçirici kullanılamıyor. İğne deliğine ön kısımdan
ipliği elle geçirin. İğne geçiricinin kullanılması
makineye zarar verebilir.
Ekranda
ya da
öğelerine basın.
Bir dikiş seçin.
Not
Bir dikiş seçildikten sonra
,
olarak
görünürse, seçilen dikişle çift iğne kullanılamaz.
33
HAZIRLIK
BASKI AYAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ
DİKKAT
• Baskı ayağını değiştirmeden önce her zaman iş panelindeki
tuşuna basın.
tuşuna veya
“Başlatma/Durdurma” ya da diğer bir düğmeye basılmazsa, makine çalışmaya başlayarak yaralanmalara neden
olabilecektir.
• Daima seçtiğiniz dikiş desenine uygun olan baskı ayağını kullanın. Yanlış baskı ayağı kullanırsanız, iğne baskı
ayağına çarparak eğilebilir veya kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
• Yalnızca bu makinede kullanılmak için üretilmiş baskı ayağını kullanın. Başka bir baskı ayağı kullanılması kaza
veya yaralanmalara neden olabilir.
Baskı Ayağının Çıkartılması
➌ Baskı ayağı kolunu kaldırın.
➊ İğneyi kaldırmak için “İğne Konumu”
düğmesine basın.
➋
tuşuna basın.
➍ Baskı ayağı tutucusu üzerindeki siyah
düğmeye basın ve baskı ayağını kaldırın.
(1) Siyah düğme
(2) Baskı ayağı tutucu
Baskı Ayağının Takılması
 Ekran değişir ve tüm tuşlar ve çalıştırma düğmeleri
kilitlenir.
➊ Baskı ayağını ayak üzerindeki pimi tutucu
üzerindeki çentikle hizalayarak, tutucunun
altına yerleştirin ve ardından baskı ayağı
piminin tutucudaki yuvaya oturması için
baskı ayağı kolunu alçaltın.
(1) Çentik
(2) Pim
➋ Ekranda
ya da
öğelerine basın.
 Tüm tuşlar ve çalışma düğmeleri kilitlenir ve bir
önceki sayfa görünür.
➌ Baskı ayağı kolunu kaldırın.
34
HAZIRLIK
35
HAZIRLIK
İĞNENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
DİKKAT
• İğneyi değiştirmeden önce her zaman çalışma panelindeki
tuşuna basın.
tuşuna veya
Başlatma/Durdurma ya da diğer bir düğmeye basılmazsa, makine çalışmaya başlayarak yaralanmalara neden
olabilecektir.
• Yalnızca evde kullanım için üretilmiş dikiş makinesi iğnelerini kullanın. Diğer iğneler eğilebilir veya kırılarak
yaralanmalara neden olabilir.
• Asla eğilmiş bir iğne ile dikiş dikmeyin. Eğilmiş bir iğne kolayca kırılarak yaralanmalara neden olabilir.
 İğne Kontrolü
İğnenin düz kısmını düz bir yüzeye (iğne plakası ya da
cam gibi) koyun ve iğne ile düz yüzey arasındaki
boşluğun düzgün olup olmadığından emin olun.
➋
tuşuna basın.
Not
Eğilmiş veya körelmiş iğneleri asla kullanmayın.
(1) Eşit boşluk
(2) Düz yüzey (masura kapağı, cam vs.)
➊ İğneyi kaldırmak için “İğne Konumu”
düğmesine basın.
 Ekran değişir ve tüm tuşlar ve çalıştırma düğmeleri
kilitlenir.
36
HAZIRLIK
➌ İğne bağı vidasını makinenin ön kısmına
doğru döndürmek ve vidayı gevşetmek için
verilen tornavidayı kullanın ve ardından
iğneyi çıkarın.
Not
İğne bağı vidasını gevşetirken ya da sıkarken aşırı güç
uygulamayın, aksi takdirde makine hasar görebilir.
➍ İğnenin düz kısmı makinenin arka kısmına
bakacak şekilde yeni iğneyi iğne
durdurucuyla temas edene kadar itin. İğne
bağı vidasını tornavida ile iyice sıkıştırın.
(1) İğne durdurucu
(2) İğne ayarlama deliği
(3) İğnenin düz tarafı
DİKKAT
•
İğneyi durdurucuya dokunana kadar itin ve iğne
bağı vidasını bir tornavida ile sıkıştırın. İğne tam
olarak yerine oturmazsa veya iğne bağı vidası
gevşek bırakılırsa, iğne kırılabilir veya makine zarar
görebilir.
➎ Ekranda
ya da
öğelerine basın.
 Tüm tuşlar ve çalışma düğmeleri kilitlenir ve bir
önceki sayfa görünür.
37
HAZIRLIK
 İğne Hakkında
Dikiş makinesinin iğnesi, dikiş makinesinin belki de en önemli parçasıdır. Dikiş projenizde kullanılacak uygun
iğnenin seçilmesi, güzel bir dikiş sağlarken daha az sorunla karşılaşmanızı sağlar. Aşağıda iğnelerle ilgili akılda
tutulması gereken bazı ipuçları verilmiştir.
• İğne boyutu ne kadar düşükse iğne de o kadar ince olur. Boyut arttıkça iğneler kalınlaşır.
• Hafif kumaşlarda ince iğne kullanırken ağır kumaşlarda daha kalın iğneler kullanın.
• Dikiş atlamanın önlenmesi için, esnek kumaşlarda 90/14 yuvarlak uçlu iğne (altın renkli) kullanın.
• Dikiş atlamanın önlenmesi için, harf ya da dekoratif dikişlerde 90/14 yuvarlak uçlu iğne (altın renkli) kullanın.
• Dikilmekte olan kumaş ne olursa olsun saydam naylon iplik içeren 90/14 ila 100/16 arası bir iğne kullanın.
• Dikiş makinesine 75/11 ev tipi dikiş makinesi iğnesi takılmıştır.
 Kumaş/İplik/İğne Kombinasyonları
Aşağıdaki tabloda muhtelif kumaşlara yönelik uygun iplik ve iğnelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Lütfen kullanmak
istediğiniz kumaşa yönelik iplik ve iğne seçerken aşağıdaki tablodan faydalanın.
Kumaş
İplik
Türü
Orta ağırlıkta kumaş
Hafif kumaş
Ağır kumaş
Streç kumaş
Kolay aşınan kumaşlar
Üst dikiş için
Çuha
Tafta
Flanel, Gabardin
İnce Keten Bezi, İnce Patiska
Jorjet
Şalis, Saten
Kot kumaşı
Fitilli kadife
Tüvid
Jarse
Triko
Pamuklu
Sentetik merserize
İpek veya ipek apreli
Pamuklu
Sentetik merserize
İpek
Pamuklu
Sentetik merserize
İpek
Örgü ipliği
Pamuk iplik
Sentetik iplik
İpek iplik
Sentetik merserize
İpek
İğne boyutu
Ebat
60 - 80
60 - 80
50
60 - 80
60 - 80
50
30 - 50
50
50
50 - 60
75/11 - 90/14
65/9 - 75/11
90/14 - 100/16
50 - 80
Yuvarlak uçlu iğne (altın
rengi) 75/11 - 90/14
65/9 - 90/14
50
30
30
90/14 - 100/16
Not
Saydam naylon iplik için her zaman 90/14 - 100/16 arası ebada sahip iğne kullanın.
Aynı iplik genellikle masura ipliği ve üst iplik besleme için de kullanılır.
DİKKAT
• Tabloda belirtilen iğne, iplik ve kumaş kombinasyonlarına uyun. Uygun olmayan kombinasyonların kullanımı,
özellikle ağır bir kumaşla (kot kumaşı gibi) küçük bir iğne kullanılması (örneğin 65/9-75/11) iğnenin yamulmasına
veya kırılmasına ve dolayısıyla yaralanmalara yol açabilir. Aynı zamanda dikiş düzgün olmayabilir, kumaş
büzülebilir veya makine dikiş atlayabilir.
38
HAZIRLIK
<
BÜYÜK KUMAŞ PARÇALARININ DİKİLMESİ
Geniş tabla, büyük kumaş parçalarının dikilmesini
kolaylaştır.
➍ Geniş tabla kullanımınız bittiğinde, bunu
çıkarın.
Geniş tablayı hafifçe kaldırırken, sola doğru çekip
çıkarın.
DİKKAT
•
•
Geniş tabla takılıyken, dikiş makinesini hareket
ettirmeyin, aksi takdirde hasar veya yaralanmalar
meydana gelebilir.
Geniş tablayı, ütü masası gibi farklı amaçlar için
kullanmayın. Bu hasara ve yaralanmalara sebep
olabilir.
Not
➊ Geniş tablanın altındaki ayakları açın.
Dizlik, geniş tablanın altına takılı olarak saklanabilir.
Yerlerine oturana dek dört ayağı dışarı çekin.
➋ Gücü kapayın ve düz yatak aparatını sola
doğru çekin.
➎ Düz yatak aparatını eski konumuna getirin.
DİKKAT
•
Geniş tablayı kuvvet kullanarak monte edip
çıkarmayın, aksi takdirde montaj kancası zarar
görebilir.
 Düz yatak aparatı çıkarılmış durumdayken,
serbest kol dikişi mümkündür.
➌ Geniş tablayı takın.
Geniş tablayı düz tutarak, montaj kancası yerine
oturup "klik" sesi çıkarana kadar yavaşça yerine doğru
kaydırın.
Yüksekliği ayarlamak için her ayağın altına
yerleştirilmiş olan lastik ayaklıkları çevirin.
Geniş tablanın düz bir seviyede olduğundan veya iğne
plakası yüzeyinden hafif alçak konumda olduğundan
emin olun.
(1) Montaj kancası
(1) Montaj kancası
39
Bölüm
2
Temel Dikiş
DİKİŞ.................................................................................................40
Bir Dikiş Dikme..................................................................................................... 40
■ Pedalın Kullanılması..................................................................................................41
■ Dizliğin Kullanımı.......................................................................................................42
Takviye Dikişleri Dikme.......................................................................................42
Eğri Şekillerin Dikilmesi.......................................................................................42
Dikiş Yönünün Değiştirilmesi..............................................................................43
■ 0.5 cm ya da Daha Az Dikiş Payı Dikme..................................................................43
Ağır Kumaşların Dikilmesi...................................................................................43
■ Kumaş Baskı Ayağının Altına Oturmazsa...............................................................43
■ Kumaş İlerlemezse....................................................................................................43
Hafif Kumaşların Dikilmesi..................................................................................43
DİKİŞ AYARLARININ AYARLANMASI............................................44
Dikiş genişliğinin ayarlanması............................................................................44
Dikiş Uzunluğunun Ayarlanması.........................................................................44
İplik Tansiyonunun Ayarlanması........................................................................45
■ Doğru İplik Tansiyonu...............................................................................................45
■ Üst İplik Çok Gergin..................................................................................................45
■ Üst İplik Çok Gevşek.................................................................................................45
YARARLI FONKSİYONLAR.............................................................45
Otomatik Takviye Dikişi.......................................................................................45
Otomatik İplik Kesme........................................................................................... 46
Eksenleme............................................................................................................. 47
Otomatik Kumaş Sensör Sistemi........................................................................48
Ekranı Kilitleme.................................................................................................... 49
TEMEL DİKİŞ
DİKİŞ
DİKKAT
• Yaralanmaları önlemek için makine çalışırken iğneye dikkat edin. Makine çalışırken ellerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun.
• Dikiş esnasında kumaşı asılmayın veya esnetmeyin. Bu yaralanmalara neden olabilir.
• Eğilmiş veya kırılmış iğneleri kullanmayın. Bu yaralanmalara neden olabilir.
• İğnenin dikiş esnasında teyel pimlerine veya diğer objelere çarpmamasına dikkat edin. Aksi takdirde iğne
kırılarak yaralanmalara yol açabilir.
• Dikişler toplanırsa, dikişe devam etmeden önce dikiş uzunluğunu artırın. Aksi takdirde iğne kırılarak
yaralanmalara yol açabilir.
Bir Dikiş Dikme
➊ Makineyi açın ve ardından iğneyi kaldırmak
için “İğne Konumu” düğmesine basın.
➍ Kumaşı baskı ayağının altına koyun,
kumaşın ve ipliğin ucunu sol elinizle tutun
ve ardından dikişe başlama noktasında
iğneyi kumaşa doğru alçaltmak için volanı
çevirin.
* Kumaş ilerlemiyorsa ya da kalın dikişler yaparken, “J”
baskı ayağının sol yanındaki siyah düğmeye basılmalıdır
(bkz. Sayfa 43). Normalde siyah düğmeye basmadan dikiş
dikebilirsiniz.
➋ Bir dikiş seçin.
➎ Baskı ayağı kolunu indirin.
Not
Masura ipliğini çekmeden dikişe başlayabilirsiniz.
 LCD'nin sol üst köşesinde, doğru baskı ayağı
sembolü görünür.
➌ Baskı ayağını takın (sayfa 34’de “BASKI
AYAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ” bölümüne
bakın).
➏ Dikiş hızını ayarlamak için dikiş hızı
denetleyicisini kaydırın.
Not
Dikiş hızı dikiş yapılırken de ayarlanabilir.
DİKKAT
• Daima doğru baskı ayağını kullanın. Yanlış baskı
ayağı kullanırsanız, iğne baskı ayağına çarparak
eğilebilir veya kırılabilir ve yaralanmalara neden
olabilir.
(1) Yavaş
(2) Hızlı
➐ Yönlendirmek için ellerinizi hafifçe kumaşın
üzerine koyun ve ardından dikişe başlamak
için “Başlat/Durdur” düğmesine basın.
40
TEMEL DİKİŞ
➑ Dikişi durdurmak için tekrar
“Başlat/Durdur” düğmesine basın.
 Pedalın kullanılması
Dikişi başlatmak ve durdurmak için ayrıca pedalı
kullanabilirsiniz.
DİKKAT
• Pedal üzerinde kumaş parçaları ve toz kalmamasına
dikkat edin. Bu yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Not
➒ İplikleri kesmek için “İplik Kesme”
düğmesine basın.
Yükseltilmiş konumda iğne otomatik olarak durur ve
dişliler alçaltılır.
Pedal kullanılırken “Başlat/Durdur” düğmesinin dikiş
üzerinde bir etkisi olmaz.
➊ Pedal fişini makine üzerinde yer alan bu
jaka takın.
DİKKAT
• İplikler kesildikten sonra “İplik Kesici” düğmesine
basmayın. Düğmeye basılması halinde iplik
dolanabilir ya da iğne kırılabilir ve makine zarar
görebilir.
• Makineye konulmuş kumaş yokken ya da makine
çalışırken “İplik Kesici” düğmesine basmayın. İğne
dolanabilir ve zarara yol açabilir.
(1) Pedal
(2) Pedal jakı
➋ Dikişe başlamak için yavaşça pedala basın.
Not
#30’dan kalın ipliği, naylon ipliği veya diğer dekoratif
iplikleri keserken makinenin yanındaki iplik bıçağını
kullanın.
Not
Dikiş hızı denetleyicisini kullanan hız ayarı pedalın
maksimum dikiş hızıdır.
➓ Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı çıkarın.
➌ Makineyi durdurmak için ayağınızı
pedaldan çekin.
Not
“İplik Kesici” düğmesine basıldığında dişliler otomatik
olarak alçaltılır böylelikle kumaş kolaylıkla çıkarılabilir
ardından dikiş tekrar başladığında dişliler tekrar
yükseltilebilir.
Not
(Sadece ABD için geçerli)
Pedal: T Modeli
Bu pedal QC-1000 modeli ile birlikte kullanılabilir.
Not
Bu makinede masura ipliği boşalmaya yakın
olduğunda sizi uyaran bir masura ipliği sensörü
bulunmaktadır. Masura ipliği boşalmaya yakınken,
makine kendiliğinden durur ve ekranda bir mesaj
görünür. Bu mesaj göründüğünde, masurayı bir bütün
iplik ile değiştirin. Ancak “Başlat/Durdur” düğmesine
basılmışsa, birkaç dikiş dikilmiş olabilir.
41
TEMEL DİKİŞ
 Dizliğin kullanımı
Dizliği kullanarak, baskı ayağını dizinizle indirip
kaldırabilirsiniz, böylece kumaşı tutmak için her iki
elinizi de kullanabilirsiniz.
➊ Dizlikteki tırnakları jaktaki yuvalarla
hizalayın ve ardından dizliği olabildiğince
itin.
Takviye Dikişleri Dikme
Dikişin başında ve sonunda, geri takviye dikişler ile
dikiş genel olarak sağlamlaştırılmalıdır. Geri/takviye
dikişlerini dikmek için “Geri/Takviye Dikişi” tuşuna
basın.
Seçilen dikişe göre, “Geri/Takviye Dikiş” tuşuna basılı
tutarak geri veya takviye dikişler dikilebilir. Takviye
dikişle 3 ila 5 dikiş aynı yere dikilebilir. Geri dikişle,
düşük hızda aksi yönde dikiş dikilebilir.
Ayrıca bu makine otomatik olarak takviye (ya da ters
dikiş) dikişleri yapacak şekilde ayarlanabilir. Detaylı
bilgi için, sayfa 45’teki “Otomatik Takviye Dikişi”
bölümüne bakın.
Not
Dizlik bağlantı yuvasına yeteri kadar itilmezse kullanım
sırasında dışarı çıkabilir.
➋ Baskı ayağını kaldırmak amacıyla dizliği
sağa hareket ettirmek için dizinizi kullanın.
Baskı ayağını alçaltmak için dizliği serbest
bırakın.
Eğri Şekillerin Dikilmesi
Kumaşı kavisten ilerlettiğiniz sırada dikişi kumaş
kenarıyla paralel tutarken yavaş dikin.
Not
Baskı ayağı kalkık konumdayken, baskı ayağını
alçaltmak için dizliği sağa doğru hareket ettirin.
DİKKAT
• Dikiş sırasında, dizinizi dizlikten uzak tutun. Makine
çalışırken dizliğin itilmesi halinde iğne kırılabilir ya
da iplik tansiyonu gevşeyebilir.
42
TEMEL DİKİŞ
Dikiş Yönünün Değiştirilmesi
Dikiş yönünü değiştirmek istediğiniz noktada iğne
kumaş üzerinde sabit kalacak şekilde makineyi
durdurun ve ardından baskı ayağı kolunu kaldırın.
İğneyi eksen noktası olarak kullanmak sureti ile
kumaşı döndürün, baskı ayağı kolunu indirin ve dikişe
devam edin.
➊ Baskı ayağı kolunu kaldırın.
➋ “J” baskı ayağının sol tarafındaki siyah
düğme basılıyken, baskı ayağı kolunu
indirin.
* Baskı ayağı düz konuma gelir ve kumaşın ilerlemesini
sağlar. Sorunlu bölge dikildiğinde, baskı ayağı normal
konumuna geri döner.
Dikiş yönü değiştirildiğinde eksen ayarları kullanışlıdır.
Makine kumaşın köşesindeyken kapatıldığında, iğne
kumaşın içindeyken makine durur, baskı ayağı
otomatik olarak kaldırılır ve bu sayede kumaş kolayca
çevirilebilir (bkz. sayfa 47 “Eksenleme”).
 0.5 cm ya da Daha Az Dikiş Payı Dikme
Dikişe başlamadan önce köşeyi teyelleyin, ardından
köşedeki dikiş yönünü değiştirin ve dikiş dikerken teyel
ipliğini geriye doğru çekin.
DİKKAT
• 6 mm (yaklaşık ¼ inç) kalınlıktan fazla kumaşları
dikiş makinesine doğru zorla sokmaya çalışmayın.
İğnenin kırılmasına ve yaralanmaya yol açabilirsiniz.
Not
(1) 0,5 cm
Makine ayarlarında bulunan “OTOMATİK KUMAŞ
SENSÖR SİSTEMİ”, “AÇIK” olarak ayarlıysa kumaşın
kalınlığı dahili sensör tarafından otomatik olarak
saptanır ve böylelikle kumaş en iyi dikiş sonuçlarını
alınabilmesi için pürüzsüz bir şekilde beslenebilir.
Ağır Kumaşların Dikilmesi
 Kumaş Baskı Ayağının Altına Oturmazsa
Baskı ayağı kolu iki farklı konuma kaldırılabilir. Eğer
kumaş baskı ayağının altına oturmayacak kadar kalın
ise, baskı ayağını kumaş baskı ayağının altına
yerleşecek şekilde en yüksek konuma getirin.
Hafif Kumaşların Dikilmesi
Dikişi kolaylaştırmak için kolalı kumaşı ütüleyin veya
ince kağıt koyun ya da ince kumaşlar altındaki
sabitleyiciyi ayırın. Dikiş sonrasında nazik biçimde
kağıdı ya da sabitleyiciyi ayırın.
 Kumaş İlerlemezse
Dikişe başlarken ya da kalın dikişler dikilirken kumaş
ilerlemiyorsa, “J” baskı ayağının sol tarafındaki siyah
düğmeye basın.
(1) İnce kağıt
43
TEMEL DİKİŞ
DİKİŞ AYARLARININ AYARLANMASI
Bir dikiş türü seçildiğinde, en uygun dikiş genişliği, dikiş uzunluğu ve üst iplik tansiyonu otomatik olarak
ayarlanır. Ancak ihtiyaç halinde bu bölümde açıklanan ayarlardan herhangi birini değiştirebilirsiniz.
Not
• Bazı dikiş ayarları değiştirilemez (Bu kılavuzun sonundaki “DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın).
• Makine kapatıldığında ya da başka bir dikiş seçildiğinde, bir dikiş ayarı kaydedilmeden değiştirilir ise dikiş ayarları
varsayılan ayarlara geri döner.
Dikiş Genişliğinin Ayarlanması
Dikiş Uzunluğunun Ayarlanması
Dikişi kalın ya da dar yapmak için dikiş genişliği
(zigzag genişliği) ayarlanabilir.
Dikiş uzunluğu, dikişi daha kısa veya uzun yapmak
üzere ayarlanabilir.
tuşuna her basıldığında dikiş incelir.
Not
Pedal takılı olduğunda, zigzag genişliğini ayarlamak
için (sayfa 61’e bakın) dikiş hız kumandası
kullanılabilir.
tuşuna her basıldığında zigzag dikiş daralır.
tuşuna her basıldığında dikiş uzar.
tuşuna her basıldığında zigzag dikiş genişler.
Varsayılan ayarlara dönmek için
tuşuna basın.
DİKKAT
• Dikişler toplanırsa dikiş uzunluğunu artırın ve dikişe
Varsayılan ayarlara dönmek için
tuşuna basın.
devam edin. Dikiş uzunluğunu artırmadan dikişe
devam etmeyin. Aksi takdirde iğne kırılarak
yaralanmalara yol açabilir.
44
TEMEL DİKİŞ
İplik Tansiyonunun Ayarlanması
Otomatik olarak ayarlanan varsayılan iplik tansiyonu
ayarı, iplik ya da dikilmekte olan kumaş türü
önemsenmeksizin kullanılabilir. Bununla beraber, bazı
kumaş ve iplik kombinasyonları ile iplik tansiyonunun
ayarlanması gerekebilir.
 Üst İplik Çok Gergin
Masura ipliği kumaş yüzeyinde görülebiliyorsa,
tuşuna basın. Tuşa her basıldığında ayar düşer ve
iplik tansiyonunu azaltır.
(1) Kumaşın yüzü
 Doğru İplik Tansiyonu
Üst iplik ile masura ipliğinin, kumaşın ortasına yakın
bir yerden geçmesi gerekir. İplik tansiyon ayarı düzgün
ayarlanmamışsa dikiş zayıf olabilir veya kumaş
büzülebilir.
(2) Üst iplik
(3) Masura ipliği
(4) Kumaşın yüzünde bukleler oluşuyor.
 Üst İplik Çok Gevşek
Üst iplik kumaşın tersinde görülebiliyorsa
tuşuna
basın. Tuşa her basıldığında ayar artar ve iplik
tansiyonunu yükselir.
(1) Kumaşın tersi
(2) Kumaşın yüzü
(3) Üst iplik
(4) Masura ipliği
(1) Kumaşın tersi
(2) Kumaşın tersinde bukleler oluşuyor.
(3) Üst iplik
(4) Masura ipliği
Varsayılan ayarlara dönmek için
tuşuna basın.
YARARLI FONKSİYONLAR
Otomatik Takviye Dikişi
Bir dikiş seçilmesinden sonra dikiş öncesinde,
otomatik takviye dikiş ayarını açın, makine, dikiş
başında ve sonunda otomatik olarak takviye dikişi (ya
da geri, dikişe göre) yapacaktır.
➊ Bir dikiş seçin.
➋ Otomatik geri/takviye dikişi modunu
seçmek için
tuşuna basın.
Not
Otomatik takviye/geri dikiş ayarları, düğme iliği ve
punteriz gibi bazı dikişler ile seçili olarak gelir.
 Tuş
olarak gözükür.
45
TEMEL DİKİŞ
➌ Kumaşı, dikişe başlangıç noktasında iğne ➋ Otomatik iplik kesme ayarını seçmek için
ve baskı ayağı altına yerleştirin, ardından
“Başlat/Durdur” düğmesine basın. Makine
otomatik olarak geri dikişleri (ya da takviye
dikişlerini) diker ve dikişe başlar.
tuşuna basın.
(1)Geri dikişler (ya da takviye dikişleri)
Not
Dikişi durdurmak için “Başlat/Durdur” düğmesine
basarsanız, geri dikişlere (ya da takviye dikişler)
devam etmek için bu düğmeye tekrar basmanız
gerekir.
➍
“Geri/Takviye Dikiş” düğmesine
basıldığında, makine otomatik olarak geri
dikişleri (ya da takviye dikişler) diker ve
durur.
 Tuş
olarak gözükür.
➌ Kumaşı, dikişe başlangıç noktasında iğne
ve baskı ayağı altına yerleştirin, ardından
“Başlat/Durdur” düğmesine basın. Makine
otomatik olarak geri dikişleri (ya da takviye
dikişlerini) diker ve dikişe başlar.
(1) Geri dikişler (ya da takviye dikişleri)
(1) Geri dikişler (ya da takviye dikişleri)
Not
Not
Otomatik geri/takviye dikiş ayarlarını iptal etmek
istediğinizde,
olarak görünmesi için
bir kez daha basın.
tuşuna
Dikişi durdurmak için “Başlat/Durdur” düğmesine
basarsanız, ters dikişlere (ya da takviye dikişler)
devam etmek için bu düğmeye tekrar basmanız
gerekir.
Otomatik İplik Kesme
Dikişe başlamadan önce otomatik iplik kesme
seçilmişse, makine otomatik olarak takviye dikişini (ya
da seçilen dikişe göre geri dikiş) diker ve dikiş
sonunda “Geri/Takviye Dikişi” tuşuna bastığınızda
iplikleri keser. Bu fonksiyon düğme ilikleri ve
punterizler dikilirken faydalıdır.
Not
Otomatik takviye/geri dikiş ayarı seçildiğinde, otomatik
iplik kesme ayarı da seçilebilir.
➊ Bir dikiş seçin.
46
TEMEL DİKİŞ
Eksenleme
➍ “Geri/Takviye Dikiş” düğmesine
basıldığında, makine otomatik olarak geri
dikişleri (ya da takviye dikişler) diker ipliği
keser ve durur.
Eğer eksen ayarları seçiliyse, makine iğne
aşağıdayken (kumaşta) durur ve “Başlat/Durdur”
düğmesine basıldığında baskı ayağı otomatik olarak
uygun yüksekliğe kaldırılır. “Başlat/Durdur” düğmesine
yeniden basıldığında, baskı ayağı otomatik olarak
düşürülür ve dikiş devam eder. Makine
durdurulduğunda kumaşı çevirmek için bu işlev faydalı
olur.
DİKKAT
• Eksen ayarları seçildiğinde, baskı ayağı kaldırılmış
olsa bile “Başlat/Durdur” düğmesine basıldığında
veya pedal aşağıya indirildiğinde de makine
çalışmaya başlar. Ellerinizi ve diğer nesneleri
iğnenin hareket alanından uzakta tutun, aksi halde
kazalar yaşanabilir.
(1) Geri dikişler (ya da takviye dikişleri)
 Dişliler otomatik olarak alçalır.
Not
• Dikiş başladığında dişliler yükseltilir.
• Otomatik iplik kesme ayarlarını
Not
iptal
istediğinizde,
olarak görünmesi için
tuşuna bir kez daha basın.
etmek
Eksen ayarları seçildiğinde, dikiş durduğunda geçerli
baskı ayağı yüksekliği dikilen kumaş türüne göre
değiştirilebilir.
üzerine basın ve ardından makine
ayarları
ekranının
2.
sayfasında
“EKSENLEME
YÜKSEKLİĞİ”ni görüntüleyin. Üç yükseklikten birini
seçmek için (3.2 mm, 5.0 mm ve 7.5 mm)
veya
üzerine basın. Baskı ayağını daha da kaldırmak için
ayarları yükseltin. (Normalde 3.2 mm olarak ayarlanır.)
Not
• Makine ayarlarında “İĞNE KONUMU” yükseltilmiş
konuma ayarlıysa, eksen fonksiyonu kullanılamaz.
Bu durumda anahtar, noktali bir çizgi halinde
gösterilir ve mevcut bulunmaz.
• Ayar seçildiğinde eksen fonksiyonu sadece, ekranın
sol üst köşesinde J, N, C veya O baskı ayaklarının
gösterildiği dikişlerle kullanılabilir. Başka herhangi bir
dikişin seçili olması durumunda anahtar noktalı bir
çizgi olarak görüntülenir ve mevcut olmaz.
• Otomatik iplik kesici tuşuna basıldığında baskı
ayağı tam olarak kalktığından, baskı ayağını
alçaltmak için “Baskı Ayağı Kaldırıcı” düğmesine
basın ve ardından dikişe devam etmek üzere
“Başlat/Durdur” düğmesine basın.
47
TEMEL DİKİŞ
➊ Bir dikiş seçin.
➋ Eksen ayarlarını seçmek için
➎ Kumaşı çevirin ve “Başlat/Durdur”
düğmesi üzerine basın.
üzerine
basın.
 Baskı ayağı otomatik olarak alçalır ve dikişe devam
edilir.
Otomatik Kumaş Sensör Sistemi
 Tuş
olarak görüntülenir.
➌ Kumaşı, dikişe başlangıç noktasında iğne
ve baskı ayağı altına yerleştirin, ardından
“Başlat/Durdur” düğmesine basın. Makine
dikmeye başlayacaktır.
Kumaş kalınlığı otomatik olarak tespit edilir ve baskı
ayağı basıncı dahili bir sensör ile dikiş sırasında
otomatik olarak ayarlanır ve böylece kumaş pürüzsüz
bir şekilde beslenmiş olur. Kumaş sensör sistemi dikiş
sırasında devamlı çalışır. Bu fonksiyon kalın dikişler
(sayfa 43’e bakın) veya kapitone (sayfa 59’ye bakın)
dikişlerde faydalı olur.
Not
Dikişi durdurmak için “Başlat/Durdur” düğmesine
basarsanız, geri dikişlere (ya da takviye dikişler)
devam etmek için bu düğmeye tekrar basmanız
gerekir.
➍ Dikiş yönünün değiştiği noktada makineyi
➊
tuşuna basın.
 Makine ayarları ekranı görüntülenir.
durdurmak için “Başlat/Durdur” düğmesine
basın.
 İğne kumaşın içindeyken ve baskı ayağı kalkmışken
makine durur.
48
TEMEL DİKİŞ
➋ P. 2'yi görüntülemek üzere
tuşuna
basın ve ardından “OTOMATİK KUMAŞ
SENSÖR SİSTEMİ”ni “AÇIK” konumuna
getirin.
Ekranı Kilitleme
Dikişe başlamadan önce ekran kilitlendiğinde, dikiş
genişliği ve dikiş uzunluğu gibi çeşitli ayarlar kilitlenir
ve değiştirilemez. Böylelikle büyük kumaşlar ya da
diğer projeler dikilirken ekran ayarlarının kazara
değiştirilmesi ya da makinenin durması önlenmiş olur.
Yardımcı dikişler ve harf/dekoratif dikiş yapılırken
ekran kilitlenebilir.
➊ Bir dikiş seçin.
➋ Gerekirse dikiş genişliği ve dikiş uzunluğu
gibi ayarları yapın.
➌
tuşuna basın.
 Tuş
➌ İlk ekrana dönmek için
tuşuna basın.
olarak görüntülenir.
➍ Dikme işlemi başlar.
➎ Dikme işlemi bittiğinde, ayarlar kilidini
açmak için
tuşuna basın.
Not
• Ekran kilitlendiğinde (
),
ve
haricinde hiçbir tuş çalışmaz.
Farklı bir dikiş seçmek veya ayarları değiştirmek
üzere basın, böylelikle ekran kilidinin açılması için
simgesi
simgesine dönüşür.
• Ekran kilitlendiğinde,
tuşlarından
birine basarsanız ekran kilidi açılır.
• Makineyi kapadığınızda ekran kilidi açılır.
49
TEMEL DİKİŞ
50
Bölüm
3
Yardımcı Dikiş
Uygulamaları
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARINI
SEÇME .............................................52
Dikiş Seçim Ekranları .....................................52
Bir Dikiş Seçme...........................................53
Yansıma Deseni Tuşunun Kullanımı ............53
Dikiş ayarlarının kaydedilmesi...................53
Dikiş Tipi Seçim Düğmesini Kullanma.......54
Üst Dikiş......................................................82
Büzgülü Dikiş..............................................82
Ajurlu Dikiş..................................................83
Bant ya da Lastik Takma............................84
Süsleme Dikişi............................................85
Kenar bastırma (1) (Papatya Dikişi)...............85
Kenar bastırma (2) (Çekme Dikiş (1)).............85
Kenar Bastırma (3) (Çekme Dikiş (2))............86
DİKİŞ DİKME....................................56
İlik Dikişi......................................................87
Kapitone.......................................................56
Streç Kumaşların Dikilmesi............................90
Düğme Tutucu Plakasına Oturmayan
Düğmeler.........................................................90
Onarım.............................................................91
İlmek Dikişi......................................................58
Kılavuzlu 1/4" Kapitone Ayağı Kullanarak
İlmek Dikişi .....................................................58
Kapitone...........................................................59
Kapitone Kılavuzunu Kullanma......................60
Aplike...............................................................60
Saten Dikişli Kapitone....................................61
Serbest-stil kapitone dikişi.............................62
Akisli Kapitone................................................64
Düz Dikişler.................................................66
İğne Konumunun Değiştirilmesi (Yalnızca Sol
ya da Orta İğne Konumundaki Dikişler)........68
İğne Plakası ve İğne Plakası Kapağı İşaretleri
68
Teyelleme.........................................................68
Pens Dikişi...................................................69
Büzgü.......................................................... 70
Düz Teyel Dikiş............................................70
Dar ve Süslü Pli Dikme...............................71
Zigzag Dikiş................................................ 72
Sürfile...............................................................72
Aplike...............................................................72
Yama (Gelişigüzel Desen için).......................73
Eğri Şekillerin Dikilmesi.................................73
Kablo Kılavuzu Masura Kapağını Kullanma..73
Esnek Zigzag Dikiş .....................................74
Bant/Lastik Takma..........................................74
Sürfile...............................................................74
Sürfile...........................................................75
“G” Baskı Ayağını Kullanarak Sürfile............75
"J" Baskı Ayağını Kullanarak Sürfile.............76
İsteğe Bağlı Yan Bıçağı Kullanarak Sürfile. . .77
İsteğe Bağlı Yan Bıçağı Kullanarak Düz Dikiş
Yapılırken.........................................................78
Gizli Kenar Bastırma Dikişi........................ 79
İğne Bastırılan Kenarı Yakalamazsa..............80
İğne Kenarı Fazla Yakalarsa...........................80
Aplike.......................................................... 80
Keskin Eğrilerin Dikişi....................................81
Kabuk Plise Dikiş....................................... 81
Fisto Dikiş....................................................81
Punteriz.......................................................92
Kalın Kumaşlar Üzerindeki Punterizler.........93
Düğme Dikişi...............................................94
4 Delikli Düğmelerin Takılması.......................95
Bir Ayakla Düğmenin Takılması.....................95
Göz Dikişi....................................................95
Çok Yönlü Dikiş (Düz ve Zigzag Dikiş)......96
Fermuar Yerleştirme...................................97
Orta Fermuar...................................................97
Yan Fermuar....................................................98
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARINI SEÇME
 Dikiş Seçim Ekranları
Bir önceki ya da sonraki ekranı görmek için
tuşuna basın.
Kapitone Dikişler
Düz/Sürfile/Kapitone Dikişler
Dekoratif Dikişler/Süsleme Dikişi
İlikler/Punteriz
Çok Yönlü Dikiş
52
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Bir Dikiş Seçme
Dikiş ayarlarının kaydedilmesi
➊ Makineyi açın ve ardından hafifçe ekrana
dokunun.
 Yapılan ayara bağlı olarak, “Q-01 İlmek dikişi
(Orta)”, “1-01 Düz dikiş (Sol)” veya “1-03 Düz dikiş
(Orta)” otomatik olarak seçilir.
➋ Seçilen kategorideki dikişleri görüntülemek
için
dikişi seçin.
tuşuna basın ve
Bu makine dikiş kalınlığı (zigzag kalınlığı), dikiş
uzunluğu, iplik gerilimi, otomatik iplik kesme,
geri/takviye dikiş vs. gibi varsayılan ayarlarla
kurulmuştur. Bununla beraber, daha sonra kullanmak
üzere yeni ayarlar kaydetmek isterseniz, ayarları
değiştirdikten sonra seçilen yeni dikiş ayarlarını
kaydetmek için
tuşuna basın.
Örnek: Düz dikişlerde 2,0 mm dikiş uzunluğu
kullanmak
➊
tuşuna basın ve ardından düz dikişi
seçin.
Not
Varsayılan dikiş uzunluğu 2,5 mm’dir
➋ Dikiş uzunluğunu 2,0 mm olarak ayarlayın.
 Seçilen dikiş görüntüsü, baskı ayağı sembolünün
altında gösterilir.
Not
Dikiş ayrıntıları için, bu kılavuzun sonundaki “DİKİŞ
AYAR TABLOSU”na bakın.
 Yansıma Deseni Tuşunun Kullanımı
olarak görüntülenmesi için
tuşuna basın.
Seçilen dikişin ikiz görüntüsü (yansıma deseni)
oluşturulur.
➌
tuşuna basın.
* Seçilen dikişe ve varsayılan ayarlarına geri dönmek
için,
ve ardından
düğmesine basın.
Not
Bir dikiş (düğme ilikleri, çok yönlü dikiş desenleri, vs.)
seçildikten sonra
,
olarak görünür ise,
seçilen dikişin yansıma görüntüsü oluşturulamaz.
53
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Not
• Aynı düz dikiş bir daha seçildiğinde, dikiş uzunluğu
2,00 mm olarak ayarlanır.
• Sadece değiştirilen ayar değil, tüm dikiş ayarları
(dikiş genişliği, dikiş uzunluğu, iplik tansyionu,
otomatik iplik kesici, otomatik geri/takviye dikişi ve
ikiz görüntü ve çift iğne ayarları) kaydedilir. Aynı dikiş
seçildiğinde, makine kapatılmış olsa bile son seçilen
ayarlar gösterilir. Ayarlar tekrar değiştirilirse ve
ayarların varsayılan konumlarına döndürülmesi için
ya da
tuşuna basılırsa yeni ayarlar
tuşuna bir kez daha basılana kadar kaydedilmez.
Dikiş Tipi Seçim Düğmesini
Kullanma
tuşuna basarak, arzulanan kullanımına göre dikiş
de seçilebilir. Sizin çalışmanız için hangi dikişin uygun
olduğu konusunda emin değilseniz ya da belirli
dikişlerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi almak
istiyorsanız
tuşuna basın, projeniz için uygun
olan dikişi seçin ve seçilen dikişi dikmek için talimatları
izleyin.
Yeni başlayanların dikiş seçmek için bu yöntemi
kullanmasını öneririz.
Not
Kapitone dikiş ekranı görüntülenirken
tuşuna
basılırsa P. 1 görüntülenir ve herhangi bir yardımcı dikiş
seçim ekranı görüntülenirken
görüntülenir.
tuşuna basılırsa P. 2
54
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Örnek: İlmek dikişi hakkında bilgi görüntüleme.
➊
* Önceki ekrana dönmek için
tuşuna basın.
tuşuna basın.
 Dikiş tipi seçim ekranı görüntülenir.
➋
➊ Bir dikiş seçin.
tuşuna basın.
 Seçilen dikişi dikmek için geçerli talimatlar
görüntülenir.
➍ Dikişi dikmek için talimatları izleyin.
* Sayfayı kaydırmak için
basın.
veya
tuşuna
* Bir sonraki sayfayı görüntülemek için
basın.
* Önceki ekrana dönmek için
tuşuna
tuşuna basın.
 İlmek dikişi için geçerli dikiş seçim ekranı
görüntülenir.
➍ Dikiş dikme bittiğinde
tuşuna basın.
Not
Dikiş tipi seçim ekranından, seçilen dikişe bağlı olarak
dişliler otomatik olarak yükseltilirler ya da alçaltılırlar.
Örneğin, aşağıdaki dikiş tiplerinden bir dikiş seçildiğinde
dişliler otomatik olarak alçaltılırlar: SERBEST
HAREKETLİ KAPİTONE, KAPİTONE, AKİSLİ
KAPİTONE VE ve DÜĞMELER.
55
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
DİKİŞ DİKME
Kapitone
Bu makineyi kullanarak kolay ve hızlı biçimde kapitoneler yapabilirsiniz. Kapitone yaparken elinizi başka işlerde
kullanmak amacıyla dizliği ve pedalı kullanmak uygun olabilir (bkz. sayfa 41 "Pedalın Kullanılması" ve/veya bkz.
sayfa 42 "Dizliğin Kullanılması").
Kapitone için, kendi tuşlarında gösterilen Q-01 - Q-30 arasındaki 30 kapitone dikiş ve “P” veya “Q” yardımcı
dikişleri faydalıdır.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Dikiş uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomati
k
Manuel
Otomati
k
Manuel
-
-
2,0
(1/16)
0,2 - 5,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
İlmek dikişi (Orta)
Parça işi/kırkyama
İlmek dikişi (Sağ)
Parça işi/kırkyama 6.5 mm
(yak. 1/4 inç) sağ dikiş payı
5,5
(7/32)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,0
(1/16)
0,2 - 5,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
İlmek dikişi (Sol)
Parça işi/kırkyama 6,5 mm
(yak. 1/4 inç) sol dikiş payı
1,5
(1/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,0
(1/16)
0,2 - 5,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
El yapımı görünümlü
kapitone (Orta)
El yapımı kapitone dikiş gibi
görünecek şekilde yapılmış
kapitone dikiş
3,5
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,5
(3/32)
1.0 - 4,0
2.0 (1/16 3/16)
KULANILAMAZ
Teyel dikiş (Orta)
Teyelleme
3,5
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
20,0
(3/4)
5,0 - 30,0
(3/16 - 13/16)
KULANILAMAZ
Dal dikişi
Takviye dikişleri, dikiş
uygulamaları ve dekoratif
uygulamalar
1,0
(1/16)
1,0 - 3,0
(1/16 - 1/8)
2,5 (
3/32)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Kapitone aplike zigzag
dikiş
Kapitone için zigzag dikiş ve
aplike örtü parçaları üzerinde
dikiş yapma
3,5
(1/8)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
1,6
0,0 - 4,0
(0 - 3/16)
KULANILAMAZ
Zigzag dikiş (sağ)
Sağ iğne konumundan
başlayarak sola doğru zigzag
dikiş yapın
3,5
(1/8)
2,5 - 5,0
(3/32 - 3/16)
1,6
0,3 - 4,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
Zigzag dikiş (sol)
Sol iğne konumundan
başlayarak sağa doğru
zigzag dikiş yapın
3,5
(1/8)
2,5 - 5,0
(3/32 - 3/16)
1,6
0,3 - 4,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
2-kademeli elastik
zigzag
Sürfile (orta ağırlıkta ve
esnek kumaşlar için), bant ve
elastik bant dikişi
5,0
(3/16)
1,5 - 7,0
(1/16 - 1/4)
1,0
(1/16)
0,2 - 4,0
(1/64 - 1/16)
KULANILAMAZ
3-kademeli elastik
zigzag
Sürfile (orta ağırlıkta, ağır ve
esnek kumaşlar için), biye ve
elastik bant dikişi
5,0
(3/16)
1,5 - 7,0
(1/16 - 1/4)
1,0
(1/16)
0,2 - 4,0
(1/64 - 1/16)
KULANILAMAZ
Kapitone aplike dikiş
Görünmez aplike için
kapitone dikişi veya biye
ekleme
2,0
0,5 - 5,0
(1/64 - 3/16)
2,0
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Kabuk plise kenar
Kumaşlara kabuk plise kenar
dikişi
4,0
(3/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,5
(3/32)
0,2 - 4,0
(1/64 - 1/16)
KULANILAMAZ
Battaniye dikişi
Aplikeler, dekoratif battaniye
dikişi
3,5
(1/8)
2,5 - 7,0
(3/32 - 1/4)
2,5
(3/32)
1,6 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Kapitone stippling
dikiş
Arka plan kapitone
7,0
(1/4)
1,0 - 7,0
(1/16 - 1/4)
1,6
(1/16)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
56
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Dikiş
Tuşu
Dikiş
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Çift İğne
Otomati
k
Manuel
Otomati
k
Manuel
5,0 (3/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
4,0
(3/16)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
5,5
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
1,4
0,2 - 4,0
(1/61 - 3/16)
KULANILAMAZ
2,0
0,2 - 4,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
Sürfile dikiş
Esnek örgü dikiş
Bant ekleme
Esnek kumaş üzerinde dikişe
bant ekleme
Serpantin dikiş
Dekoratif dikiş ve elastik bant
1,5 - 7,0
5,0 (3/16)
takma
(1/16 - 1/4)
Kuş tüyü dikiş
Ajurlu dikiş, dekoratif dikiş
5,0 (3/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,5
(3/32)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Çapraz ajurlu dikiş
Ajurlu, köprü ve dekoratif
dikiş
5,0 (3/16)
2,5 - 7,0
(3/32 - 1/4)
2,5
(3/32)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Couching dikişi
Dekoratif dikiş, şerit ve
kordon ekleme
5,0 (3/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
1,2
(1/16)
0,2 - 4,0
(1/64 - 1/16)
KULANILAMAZ
Yama işi çift overlok
dikişi
Yama dikişleri ve dekoratif
dikiş
5,0 (3/16)
2,5 - 7,0
(3/32 - 1/4)
2,5
(3/32)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Petek büzgü dikişi
Petek büzgü, dekoratif dikiş
5,0 (3/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
1,6
(1/16)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Su taşı dikişi
Dekoratif üst dikiş
4,0 (3/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,5
(3/32)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş ve aplike
6,0
(15/ 64)
1,0 - 7,0
(1/16 - 1/4)
1,0
(1/16)
0,2 - 4,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş
5,5 (3/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
1,6
(1/16)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
5,0 (3/16)
1,5 - 7,0
(1/16 - 1/4)
2,0
(1/16)
1,5 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırma ve
köprü dikiş
6,0
(15/ 64)
1,5 - 7,0
(1/16 - 1/4)
2,0
(1/16)
1,5 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Tekli karo sürfile
Esnek kumaşın pekiştirilmesi
ve dikişi
6,0
(15/ 64)
1,0 - 7,0
1,0 - 4,0
3,0 (1/8)
(1/16 - 1/4)
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Sürfile dikiş
Esnek kumaş dikişinin
pekiştirilmesi veya dekoratif
dikiş
4,0 (3/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
4,0
(3/16)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
İlmek dikişi (Sağ)
Parça işi/kırkyama 6.5 mm
(yak. 1/4 inç) sağ dikiş payı
5,5 (7/32)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,0
(1/16)
0,2 - 5,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
İlmek dikişi (Orta)
Parça işi/kırkyama
-
-
2,0
(1/16)
0,2 - 5,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
İlmek dikişi (Sol)
Parça işi/kırkyama 6,5 mm
(yak. 1/4 inç) sol dikiş payı
1,5 (1/16)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,0
(1/16)
0,2 - 5,0
(1/64 - 3/16)
KULANILAMAZ
Dikiş uzunluğu [mm
Çift İğne
Dikiş Adı
Baskı
Uygulamalar
Dikiş genişliği
57
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
[mm(inç)]
Tuşu
Ayağı
(inç)]
Otomati
k
Manuel
Otomati
k
Manuel
El yapımı görünümlü
kapitone
El yapımı kapitone dikiş gibi
görünecek şekilde yapılmış
kapitone dikiş
0,0
(0)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
2,5
(3/32)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Kapitone aplike zigzag
dikiş
Kapitone için zigzag dikiş ve
aplike örtü parçaları üzerinde
dikiş yapma
3,5
(1/8)
0,0 - 7,0
(0 - 1/4)
1,4
(1/16)
0,0 - 4,0
(0 - 3/16)
KULANILAMAZ
Kapitone aplike dikiş
Görünmez aplike için
kapitone dikişi veya biye
ekleme
1,5
(1/16)
0,5 - 5,0
(1/64 - 3/16)
1,8
(1/16)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
Kapitone stippling
dikiş
Arka plan kapitone
7,0
(1/4)
1,0 - 7,0
(1/16 - 1/4)
1,6
(1/16)
1,0 - 4,0
(1/16 - 3/16)
KULANILAMAZ
 İlmek dikişi
İki parça kumaşı birlikte dikmeye “ilmek” dikişi adı
verilmektedir. Kapitone bloklar için parçaları
keserken dikiş payının 6,5 mm (yaklaşık ¼ inç)
olmasına dikkat edin.
tuşu seçildiğindeki dikiş genişliği
Not
Dikiş payının genişliğini değiştirmek istediğinizde iğne
pozisyonunu değiştirmek için dikiş genişliğini ayarlayın.
➊
veya
tuşuna basın ve ardından “J”
baskı ayağını takın.
(1) 6,5 mm (yaklaşık 1/4 inç)
(2) Baskı ayağının sol tarafı ile hizada
➋ Kumaşın ucu ile baskı ayağının kenarı
Not
hizalanacak şekilde dikin.
•
tuşu seçildiğindeki dikiş genişliği
•
•
Dikiş genişliği ile kastedilen dikiş payının genişliği
değil, iğne pozisyonudur.
İğne konumunu değiştirmek için, genişlik ekranında
ya da
tuşuna basın.
Dikiş uzunluğu ve iğne konumu istenilen şekilde
ayarlandıktan sonra, ayarlar kaydedilir (sayfa 53’a
bakın).
 Kılavuzlu 1/4" Kapitone Ayağı Kullanarak
İlmek Dikişi
(1) 6,5 mm (yaklaşık 1/4 inç)
(2) Baskı ayağının sağ tarafı ile hizada.
Bu kapitone ayağı düzgün bir 1/4 inç veya 1/8 inç
dikiş payı dikebilir.
Bir kapitone ya da üst dikişi ilmeklemek için
kullanılabilir.
➊
tuşuna basın ve ardından kılavuzlu 1/4”
ilmek ayağını takın.
(1) Kılavuz
58
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➋ Baskı ayağı üzerindeki kılavuzu ve düzgün
dikiş payları dikmek için kullanılan
işaretleri kullanın.
Üst dikiş kapitone, 1/8 inç
Kumaş kenarını baskı ayağının sol kenarı ile
hizalayarak dikin.
1/4 inç'lik dikiş payı ilmeklemek
Kumaş kenarlarını kılavuza karşı tutarak dikin.
(1) Kumaşın yüzü
(2) Dikiş
(3) 1/8 inç
 Kapitone
(1) Kılavuz
(2) 1/4 inç
Not
Kumaşı düzgün şekilde yerleştirmek için, sayfa 68'de
bulunan “İğne Plakası ve İğne Plakası Kapağı İşaretleri”
başlıklarına bakınız.
Düzgün dikiş payı oluşturma
Kumaş kenarından 1/4 inç mesafeden başlamak,
bitirmek veya eksen çizmek için ayak üzerinde
bulunan işareti kullanın.
Kapitone üstünün, dolgu elyafının ve sabitleyicinin
birlikte dikilmesine kapitone denilir. Kapitone
üstünün, dolgu elyafının ve sabitleyicinin
kaymaması için hareketli ayakla kapitone
dikebilirsiniz. Hareketli ayakta dikiş sırasında iğne
plakasıyla birlikte hareket eden dişli takımı yer alır.
➊ Baskı ayağını sökmek için sayfa 34’deki
adımları takip edin.
➋ Baskı ayağı tutucusunu çıkartmak için
baskı ayağı tutucusu vidasını gevşetin.
➌ Hareketli ayağın çalışma kolunu, iğne bağı
(1) Bu işareti kumaşın kenarı ile hizalayın.
(2) Dikişin başı
(3) Dikişin sonu
(4) Kumaşın ters kenarları kenar veya eksene
(5) 1/4 inç
vidası çatalın arasına gelecek şekilde
ayarlayın ve hareketli ayağı baskı ayağı
çubuğu üzerine yerleştirin.
Not
Eksenleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için sayfa 47'de bulunan
“Eksenleme” başlığına başvurun.
(1) Çalışma kolu
(2) İğne bağı vidası
(3) Çatal
(4) Baskı ayağı mili
59
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Baskı ayağı tutucu
➍ Baskı ayağı kolunu indirin. Vidayı tornavida
yardımıyla sıkın.
➊ Kapitone kılavuzunun önceden dikilmiş
olan dikiş ile hizalanabilmesi için kapitone
kılavuzunun sapını ayarlayın.
➎ Dikiş sırasında kumaşı sabit tutmak için
hareketli ayağın her iki tarafına bir elinizi
koyun.
Not
•
•
•
•
Yavaşla orta hız arasında dikin.
Geri dikiş yapmayın veya yan tarafa veya geri
beslemeye ihtiyaç duyan dikişler kullanmayın.
Dikişe başlamadan önce kapitone yüzeyinin sağlam
şekilde teyellendiğinden her zaman emin olun.
Ayrıca makine kapitone dikişi için özel makine
kapitone iğneleri ve iplikleri de mevcuttur.
Makine ayar ekranında bulunan “OTOMATİK
KUMAŞ SENSÖR SİSTEMİ”, “AÇIK” olarak
ayarlandıysa, kumaş en iyi dikiş sonuçlarının
alınabilmesi için pürüzsüz şekilde beslenebilir.
Otomatik kumaş sensör sistemi hakkında detaylı bilgi
için, sayfa 48'de bulunan “Otomatik Kumaş Sensör
Sistemi” başlığına başvurun.
 Aplike
Üst iplik olarak şeffaf naylon iplik kullanılırsa dikiş
karışacaktır.
➊ Aplike kumaşı üzerinde deseni belirleyin ve
sonra etrafından doğru kesin.
(1) Dikiş payı: 3 ila 5 mm arasında
➋ Bitmiş aplike tasarımı için kalın bir parça
kağıt kesin, aplike kumaşın ters yüzüne
yerleştirin ve ardından bir ütü ile dikiş
payının üzerinden geçin.
 Kapitone Kılavuzunu Kullanma
Kapitone kılavuzunu eşit aralıklar verilmiş paralel
dikişler dikmek için kullanın.
➌ Aplikeyi ters çevirin ve sabitleyiciyi ya da
kağıdı sökün. Aplikeyi ana kumaş üzerine
iğneleyin ya da teğelleyin.
➊ Hareketli ayağın ya da baskı ayağı
tutucusunun arkasındaki deliğe kapitone
kılavuzunun sapını yerleştirin.
Hareketli ayak
➍
tuşuna basın ve ardından “J” baskı
ayağını takın.
60
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➎ İğne düşme noktasını kontrol edin ve
ardından aplikenin kenarı boyunca iğnenin
hafifçe kumaşın dışına doğru düştüğünden
emin olarak dikin.
➎
“GENİŞLİK KONTROLÜ”nü “AÇIK”
konumuna alın. Pedal kullanılarak dikiş hızı
ayarlanır.
(1) İğne dalış noktası
DİKKAT
• İğnenin dikiş esnasında teyel iğnesine
çarpmamasına özen gösterin. Teyel iğnesine
çarptığı takdirde iğne kırılarak yaralanmalara neden
olabilir.
 Saten Dikişli Kapitone
Saten dikiş için pedalı kullanın. Dikiş genişliğini kontrol
etmek için hız kontrol sürgüsünü ayarlarsanız, dikiş
sırasında dikiş genişliğinde ince değişiklikler
yapabilirsiniz.
➊ Pedalı takın (bkz. Sayfa 41).
➋ tuşuna basın ve ardından “J” baskı
ayağını takın.
➌ Dikiş uzunluğunu kısaltmak için uzunluk
ekranında
➏
tuşuna basın.
➐ Dikiş hızını ayarlamak için dikiş hızı
denetleyicisini kaydırın.
Not
•
•
Genişliği daraltmak için denetleyiciyi sola kaydırın.
Genişliği büyütmek için denetleyiciyi sağa kaydırın.
Dikiş genişliği ortadaki (merkez) iğne konumundan
eşit uzaklıkta olacak şekilde ayarlanır. (Q-08 ve 1-11
dikişleri sağdan ayarlanır, Q-09 ve 1-12 dikişleri
soldan ayarlanır.)
tuşuna basın.
Not
0,3 ila 0,5 mm (yaklaşık 1/64 ila 1/32 inç arası)
arasındaki dikiş uzunluğu, kumaşın tipine ve kalınlığına
göre bu aralık farklılık gösterse de, saten dikişler için en
uygun uzunluktur.
(1) Daha dar
(2) Daha geniş
➑ Dikişi bitirdiğinizde, “GENİŞLİK KONTROL”
ayarını tekrar “KAPALI” konuma getirin.
➍
tuşuna basın.
* Dikiş hızı denetleyicisini dikiş genişliği denetleyicisi
ile değiştirin.
61
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
 Serbest-stil kapitone dikişi
Serbest stil kapitone için, seçilen dikişe bağlı olarak
serbest stil kapitone ayağı “C” veya serbest stil açık
parmaklı kapitone ayağı “O”yu kullanın ve makineyi
serbest stil dikiş moduna ayarlayın. Bu modda,
dişliler otomatik olarak alçaltılırlar böylelikle kumaş
rahatlıkla hareket ettirilebilir ve serbest stil dikiş için
baskı ayağı gerekli yüksekliğe yükseltilir.
Pedal takılmasını ve tutarlı bir hızda dikiş
dikilmesini öneririz.
➊ Dişlileri alçaltmak için
basın ve
makineyi serbest hareket dikiş moduna
ayarlayın.
Serbest stil kapitone ayağı “C”nin kullanımı
Serbest stil kapitone ayağı “C”, düz bir dikiş
kullanılarak serbest stil dikiş için kullanılır. Orta
(merkez) iğne konumu
veya
dikiş seçtiğinizden emin olun.
ile düz bir
 Dişliler alçaltılır ve kapitone ayağı serbest hareketli
dikiş için gerekli yüksekliğe yükseltilir.
➋
Serbest stil kapitone ayağı “C”
veya
tuşunu seçin .
 Dikiş WQ-01 veya 1-30 seçildiğinde, serbest stil
ayağı “C” ekranın sol üst köşesinde gösterilir.
DİKKAT
• Serbest stil kapitoneyle, dikiş hızıyla aynı kılmak
için kumaşın besleme hızını kontrol edin. Eğer
kumaş dikişten daha hızlı hareket ederse iğne
kırılabilir veya başka hasarlar meydana gelebilir.
• Serbest stil kapitone ayağı “C”yi kullanırken orta
iğne konumunda bulunan (Q-01 veya 1-30)
desenlerinden birisini seçtiğinizden emin olun.
Başka bir dikiş kullanılması iğnenin kapitone
ayağına çarpmasına yol açarak hasarlara veya
yaralanmalara yol açabilir.
➌ Baskı ayağı tutucusunu sökün (bkz. Sayfa
59).
➍ Baskı ayağı tutucu vidasını kapitone
ayağındaki çentikle aynı hizaya getirerek
serbest stil ayağı “C”yi takın.
Not
• Dikişe başlayınca, dahili sensör kumaşın kalınlığını
tespit eder ve kapitone ayak makine ayarları
ekranında belirtilen yüksekliğe kaldırılır.
tuşuna basın ve ardından makine ayarları ekranının
P.2'sinde “SERBEST STİL AYAK YÜKSEKLİĞİ”
altında bulunan değeri değiştirmek için
veya
tuşuna basın (bkz. sayfa 22). Örneğin son
derece esnek kumaşlar dikerken kapitone ayağının
yükseltildiği yüksekliği artırın, böylelikle dikiş daha
kolay gerçekleştirilebilir.
(1) Baskı ayağı tutucu vidası
(2) Çentik
Not
Kapitone ayağın eğik olmamasına dikkat edin.
➎ Sağ elinizle kapitone ayağını yerinde tutun
ve ardından tornavida yardımıyla sol
elinizle baskı ayağı tutucu vidasını sıkın.
• Dengeli bir tansiyonda dikiş yapmak için üst iplik
tansiyonunun ayarlanması gerekebilir (bkz. sayfa 45).
Bir kapitone kumaş örneği üzerinde deneme yapın.
(1) Baskı ayağı tutucu vidası
DİKKAT
• Vidaları tornavidayla iyice tutturduğunuzdan emin
olun. Aksi halde iğne kapitone ayağa değebilir ve bu
62
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
yüzden eğilebilir ya da kırılabilir.
63
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➏ Kumaşı gerdirmek için her iki elinizi de
kullanın ve kabaca 2,0 – 2,5 mm (yaklaşık
1/16 – 3/32 inç) uzunlukta aynı boyda
dikişler dikebilmek için kumaşı düzgün
biçimde ilerletin.
➊ Dişlileri alçaltmak için basın ve makineyi
serbest hareket dikiş moduna ayarlayın.
(1) Dikiş
➐ Serbest stil dikiş modunu iptal etmek için
… tuşuna basın.
Serbest stil açık parmaklı kapitone ayağı “O”nun
kullanımı
Serbest stil açık parmaklı kapitone ayağı “O”, zigzag
ve dekoratif dikişli serbest stil kapitoneler veya eşit
kalınlıkta olmayan kumaşlar üzerindeki düz çizgilerin
serbest stil kapitone dikişleri için kullanılır. Serbest stil
açık parmaklı kapitone ayağı “O” ile herhang bir dikiş
dikilebilir.
 Dişliler alçaltılır ve kapitone ayağı serbest hareketli
dikiş için gerekli yüksekliğe yükseltilir.
➋ Bir dikiş seçin.
 Dikiş WQ-01 veya 1-30 seçildiğinde, serbest stil
kapitone ayağı “C” ekranın sol üst köşesinde
gösterilir. Diğer dikişler seçildiğinde, serbest stil
açık parmaklı kapitone ayağı “O” ekranda gösterilir.
➌ Baskı ayağı tutucusunu sökün (bkz. Sayfa
59).
➍ Kapitone ayak pimini iğne bağlı vidasının
Serbest stil açık parmaklı kapitone ayağı “O”
üzerine getirerek ve kapitone ayağın sol alt
kısmını ve baskı milini aynı hizaya getirerek
serbest stil kapitone ayağını “O” takın.
Not
Serbest stil açık parmaklı kapitone ayağı “O” ayrıca
serbest stil ayağı “C” ile kullanılan dikişlerle de
kullanılabilir (Q-01 veya 1-30). Eşit olmayan kalınlıktaki
kumaşların serbest stil dikiminde serbest stil kapitone
ayağı “O”nun kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Not
Dengeli bir tansiyonda dikiş yapmak için üst iplik
tansiyonunun ayarlanması gerekebilir (bkz. sayfa 45).
Bir kapitone kumaş örneği üzerinde deneme yapın.
(1) Pim
(2) İğne bağı vidası
(3) Baskı kolu
Not
Kapitone ayağın eğik olmamasına dikkat edin.
64
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➎ Sağ elinizle kapitone ayağını yerinde tutun
ve ardından tornavida yardımıyla sol
elinizle baskı ayağı tutucu vidasını sıkın.
 Akisli Kapitone
Bir motif etrafına eşit mesafelerde kapitone çizgiler
dikilmesine akisli kapitone adı verilir. Motife akis
yapan dalgalanmalar şeklinde görülen kapitone
çizgiler bu kapitone stilin ayırt edici özelliğidir. Akisli
kapitone için serbest stil akisli kapitone ayağı “E”
kullanın. Baskı ayağı üzerinde kılavuz olarak ölçüm
kullanarak, sabit aralıklarla motif etrafına dikiş
yapın. Pedal takılmasını ve tutarlı bir hızda dikiş
dikilmesini öneririz.
(1) Baskı ayağı tutucu vidası
DİKKAT
• Vidaları tornavidayla iyice tutturduğunuzdan emin
olun. Aksi halde iğne kapitone ayağa değebilir ve bu
yüzden eğilebilir ya da kırılabilir.
Serbest stil akisli kapitone ayağı “E” ölçümü
➏ Kumaşı gerdirmek için her iki elinizi de
kullanın ve kabaca 2,0 – 2,5 mm (yaklaşık
1/16 – 3/32 inç) uzunlukta aynı boyda
dikişler dikebilmek için kumaşı düzgün
biçimde ilerletin.
(1) Dikiş
➐ Serbest stil dikiş modunu iptal etmek için
basın.
(1) 6,4 mm (yaklaşık 1/4 inç)
(2) 9,5 mm (yaklaşık 3/8 inç)
DİKKAT
• Serbest stil kapitoneyle, dikiş hızıyla aynı kılmak
için kumaşın besleme hızını kontrol edin. Eğer
kumaş dikişten daha hızlı hareket ederse iğne
kırılabilir veya başka hasarlar meydana gelebilir.
Not
•
Dikişe başlayınca, dahili sensör kumaşın kalınlığını
tespit eder ve kapitone ayak makine ayarları
ekranında belirtilen yüksekliğe kaldırılır.
tuşuna basın ve ardından makine ayarları ekranının
P.2'sinde “SERBEST STİL AYAK YÜKSEKLİĞİ”
altında bulunan değeri değiştirmek için
veya
tuşuna basın (bkz. sayfa 22). Örneğin son
derece esnek kumaşlar dikerken kapitone ayağının
yükseltildiği yüksekliği artırın, böylelikle dikiş daha
kolay gerçekleştirilebilir.
•
Dengeli bir tansiyonda dikiş yapmak için üst iplik
tansiyonunun ayarlanması gerekebilir (bkz. sayfa
45). Bir kapitone kumaş örneği üzerinde deneme
yapın.
65
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➊ Dişlileri alçaltmak için
tuşuna basın ve
makineyi serbest hareket dikiş moduna
ayarlayın.
➏ Vidayı sıkın.
➐ Kapitone ayak üzerindeki ölçüyü kılavuz
olarak kullanıp motifin etrafını dikin.
➋ Orta (merkez) iğne
veya
konumundayken düz bir dikiş seçin.
➌ Baskı ayağını sökmek için “Baskı Ayağının
Çıkartılması” sayfa 34’deki adımları takip
edin.
➍ Baskı ayağı tutucu vidasını gevşetin,
ardından vidayı ve baskı ayağı tutucusunu
çıkarın.
(1) 6,4 mm (yaklaşık 1/4 inç)
Bitmiş proje
➎ Baskı milinin sol tarafındaki serbest stil
akisli kapitone ayağı “E” ile kapitone ayak
delikleri ve baskı milini aynı hizaya getirin.
➑ Serbest stil dikiş modunu iptal etmek için
tuşuna basın.
66
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Düz Dikişler
Not
Çift iğne kullanırken (sayfa 32’e bakın), “J” baskı ayağının takılı olduğundan emin olun.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Düz dikiş (Sol)
Düz dikiş (Sol)
Düz dikiş (Orta)
Düz dikiş (Orta)
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomati
Manuel
k
Uygulamalar
Genel dikiş, büzgü, nervür
vs. “Geri/Takviye Dikişi"
düğmesine basılarak geri
dikiş yapılabilir.
Genel dikiş, büzgü, nervür
vs. “Geri/Takviye Dikişi"
düğmesine basılarak takviye
dikişi yapılabilir.
Genel dikiş, büzgü, nervür
vs. “Geri/Takviye Dikişi"
düğmesine basılarak geri
dikiş yapılabilir.
Genel dikiş, büzgü, nervür
vs. “Gerİ/Takviye Dikişi"
düğmesine basılarak takviye
dikişi yapılabilir.
Dikiş uzunluğu
[mm (inç)]
Otomati
Manuel
k
0.0
(0)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
2.5
(3/32)
0.2 - 5.0
(1/64 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
0.0
(0)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
2.5
(3/32)
0.2 - 5.0
(1/64 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
3.5
(1/8)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
2.5
(3/32)
0.2 - 5.0
(1/64 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
3.5
(1/8)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
2.5
(3/32)
0.2 - 5.0
(1/64 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
0.0
(0)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
2.5
(3/32)
1.5 - 4.0
(1/16 - 3/16)
1.0
(1/16)
1.0 - 3.0
(1/16 - 1/8)
2.5
(3/32)
Üçlü esnek dikiş
Takviye ve dekoratif üst dikiş
amaçlı genel dikiş
Esnek dikiş
Takviye dikişleri, dikiş
uygulamaları ve dekoratif
uygulamalar
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş, üst
dikiş
0.0
(0)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
2.5
(3/32)
Teyel dikiş
Teyelleme
0.0
(0)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
20.0
(3/4)
(1) Sol iğne konumu
(2) Orta (merkez) iğne konumu
Çift İğne
KULLANILA
BİLİR
(J)
KULLANILA
1.0 - 4.0
BİLİR
(1/16 - 3/16)
(J)
KULLANILA
1.0 - 4.0
BİLİR
(1/16 - 3/16)
(J)
5.0 - 30.0
KULLANILA
(3/16 - 1MAZ
3/16)
(1) Gerİ dikiş
(2) Takviye dikişi
Not
Dikişin başındaki tuşlarda gösterilen “... ”, “geri/Takviye Dikiş” düğmesine basıldığında yapılan ters dikişleri gösterir. Dikişin
başındaki tuşlarda gösterilen “.”, “Ters/Takviye Dikiş” düğmesine basıldığında yapılan takviye dikişleri gösterir.
67
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➊ Bir dikiş seçin.
➏ Dikiş sonunda, geri dikiş (ya da takviye
dikiş) dikmek için "Geri/Takviye Dikiş"
düğmesini basılı tutun.
➐ İplikleri kesmek için “İplik Kesme”
➋ "J" baskı ayağını takın.
➌ İpliğin uçlarını ve kumaşı sol elinizle tutun
ve iğneyi dikişe başlama noktasında
kumaşa geçirmek için volanı sağ elinizle
kendinize doğru çevirin.
düğmesine basın.
* Dikişe başlamadan önce otomatik iplik kesme ayarı
seçilmişse, makine, otomatik olarak dikişin başında
geri dikiş (ya da takviye dikiş) dikmeye başlar.
Dikişin sonunda “Geri/Takviye Dikiş” düğmesine
basıldığında, makine otomatik olarak geri dikişleri
(ya da takviye dikişler) diker ve iplikleri keser.
(1) Dikişe başlama noktası
➍ Baskı ayağı kolunu indirin.
➎ Geri dikiş (ya da takviye dikiş) dikmek için
“Geri/Takviye Dikişi” düğmesine basılı
tutun ve dikişi yavaşça başlatmak için
"Başlat/Durdur" düğmesine basın.
(1) Geri dikiş
DİKKAT
• Dikiş esnasında iğnenin teyel iğnesine veya başka
bir objeye çarpmamasına dikkat edin. Aksi takdirde
iplik dolaşabilir veya iğne kırılarak yaralanmalara
neden olabilir.
68
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
 İğne Konumunun Değiştirilmesi
(Yalnızca Sol ya da Orta İğne
Konumundaki Dikişler)
Sol ya da orta (merkez) iğne konumu dikişleri
seçerseniz, iğne konumunu değiştirmek için dikiş
genişliği ekranında
ve
tuşlarını
kullanabilirsiniz. Baskı ayağının sağ kenarından
iğneye kadar olan mesafeyle dikiş genişliğini
eşleştirin ve daha güzel bir dikiş için, sonrasında
baskı ayağının kenarını dikiş sırasında kumaşın
kenarıyla hizalayın.
 İğne Plakası ve İğne Plakası Kapağı
İşaretleri
16 mm’lik (yaklaşık 5/8inç) standart bir dikiş
boşluğu için ekranda genişliği 3,5 mm’ye ayarlayın.
Dikiş dikerken kumaşın kenarıyla iğne plakası
üzerindeki 16 mm’lik (yaklaşık 5/8 inç) işaretle
hizalayın.
Not
görüntülendiğinde dikiş genişliği ekranında farklı bir
düz dikiş seçin.
(1) 5/8 inç (yaklaşık 16 mm)
(2) Orta (merkez) iğne konumundaki dikişler için
(3) Sol iğne konumu olan dikişler için
(4) Orta (merkez) iğne konumu <inç>
(5) Orta (merkez) iğne konumu <cm>
(6) Orta (merkez) iğne konumu <inç>
(7) Sol iğne konumu <inç>
(1) Dikiş genişliği
 Teyelleme
➊
tuşuna basın ve ardından “J” baskı
ayağını takın.
➋ Dikişin başında takviye dikişleri dikmek
12,0 mm
(yaklaşık 1/2
inç)
8,5 mm
(yaklaşık
11/32 inç)
6,5 mm
(yaklaşık 1/4
inç)
5,0 mm
(yaklaşık 3/16
inç)
için “Geri/Takviye Dikişi” tuşuna basın.
Not
Dikiş uzunluğu 5 mm ila 30 mm arasında ayarlanabilir
(yaklaşık 3/16 ila 1-3/16 inç).
(1) 5 mm (yaklaşık 3/16 inç) ila 30 mm (yaklaşık 1-3/16
inç) arasında
69
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➌ Kumaşı hafifçe yönlendirerek dikişi dikin.
Not
Pedal kullanıldığında bunu yapmak daha kolay olur
(sayfa 41'a bakın).
➍ Teyellemeyi takviye dikişleriyle bitirin.
Pens dikişi
➊
tuşuna basın ve ardından “J” baskı
ayağını takın.
➋ Dikişin başında ters dikiş dikmek için
“Geri/Takviye Dikiş” düğmesine basın ve
ardından kumaşı gerdirmeden geniş uçtan
dar uca doğru dikin.
* Dikişe başlamadan önce otomatik geri/takviye dikiş
ayarı seçilmişse, dikişin başında geri dikiş dikilir.
(1) Teyel
➌ Dikişin sonunda geri dikişleri dikmeden, 50
mm’lik (yaklaşık 1-15/16 inç) ipleri çekin,
kesin ve sonra iki ucu birleştirin.
➍ Dikiş iğnesi yardımıyla iplik uçlarını pense
yerleştirin.
➎ Pensi bir tarafından ütüleyin.
70
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Büzgü
➎ İstenilen büzgü miktarını elde etmek için
masura ipliklerini çekin ve sonra iplikleri
bağlayın.
Kollardaki büzgüyü, büzgülü eteklerin bellerini, vs.
dikin.
➊ Düz bir dikiş seçin ve “J” baskı ayağını
takın.
➏ Büzgüleri ütü yardımıyla düzleştirin.
➋ Dikiş uzunluğunu 4,0 mm (yaklaşık 3/16
inç) ve iplik tansiyonunu 2,0 (daha zayıf
tansiyon) olarak ayarlayın.
Not
tuşuna basıp, ardından
tuşuna
basarsanız dikiş uzunluğu otomatik olarak 4,0 mm
(yaklaşık 3/16 inç) ve iplik tansiyonu ise otomatik olarak
2,0 olarak ayarlanır.
➌ Masura ve üst iplikleri 50 mm kadar
(yaklaşık 1-15/16 inç) yukarı çekin ( sayfa
28’deki “Masura İpliğinin Çekilmesi”
bölümüne bakın).
➐ Dikiş çizgisi boyunca dikiş dikin ve
teyelleme dikişini sökün.
Düz Teyel Dikiş
Dikişleri sağlamlaştırmak ve kenarları düzgün bir
biçimde dikmek için düz teyel dikiş kullanın.
➊
tuşuna basın ve ardından “J” baskı
ayağını takın.
➋ Kumaşı sağ kenarları birlikte olacak şekilde
hizalayın, dikiş çizgisini dikin ve ardından
düz teyel dikişin yatacağı kenardan dikiş
payının yarısını kesin.
* Eğer dikişe başlamadan önce otomatik geri/takviye
dikiş ve otomatik iplik kesme ayarları seçilirse
dikişin başında ve sonunda otomatik olarak geri
dikiş dikilecek ve iplik kesilecektir.
(1) Üst iplik
(2) Masura ipliği
(3) 50 mm (yaklaşık 1-15/16 inç)
➍ Dikiş çizgisinin her iki tarafı boyunca bir
düz dikiş sırası dikin, üst ve masura
ipliklerinden 50 mm (1-15/16 inç) çekin ve
sonra iplikleri kesin.
(1) 10 ila 15 mm (yaklaşık 3/8 inç ila 9/16 inç arası)
(1)Yaklaşık 12 mm (yaklaşık 1/2 inç)
(2)Kumaşın yanlış kenarı
➌ Kumaşı dikiş çizgisi boyunca yayın.
(1) Kumaşın tersi
(2) Dikiş çizgisi
71
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
(2) Dikiş çizgisi
(3) 50 mm (yaklaşık 1-15/16 inç)
72
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➍ Daha kısa olan (dikiş payı kesilmiş) dikişin
her iki tarafında dikiş payı bırakın ve
bunları ütüleyin.
Pintuck
Bluzları süslemek için süslü pli kullanın.
➊ Kat yerlerinin konumunu kumaşın
tersindeki işaretleyin.
(1) Kumaşın tersi
➎ Uzun dikiş payını kısa olanın üzerine
katlayın ve sonra kat yerinin kenarı
boyunca dikin.
(1) Kumaşın tersi
➋ Kumaşı çevirin ve ütünün ucuyla sadece
kat yerlerini ütüleyin.
(1) Kumaşın tersi
Bitmiş düz teyel dikiş
(1) Kumaşın yüzü
➌
tuşuna basın ve ardından “I” baskı
ayağını takın.
➍ Pimi "I" baskı ayağının sağ tarafından baskı
ayağı tutucusuna takın ve sonra kat yeri
boyunca dikin.
(1) Kumaşın yüzü
* Eğer dikişe başlamadan önce otomatik geri/takviye
dikiş ve otomatik iplik kesme ayarları seçilirse
dikişin başında ve sonunda otomatik olarak geri
dikiş dikilecek ve iplik kesilecektir.
(1) Kumaşın tersi
(2) Kumaşın yüzü
(3) Dar ve süslü pli dikiş genişliği
➎ Kat yerlerini aynı yönde ütüleyin.
73
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
74
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Zigzag Dikiş
Zigzag dikişler sürfile, aplike dikişi ve yama dahil olmak üzere birçok uygulama için yararlıdır.
Not
Çift iğne kullanırken (sayfa 32’e bakın), “J” baskı ayağının takılı olduğundan emin olun.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomati
Manuel
k
Uygulamalar
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Otomati
Manuel
k
Çift İğne
Zigzag dikiş (Orta)
Sürfile ve onarım için.
“Geri/Takviye Dikiş”
düğmesine basılıyken geri
dikiş yapılabilir.
3.5
(1/8)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
1.4
(1/16)
0.0 - 4.0
(0 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
Zigzag dikiş (Orta)
Sürfile ve onarım için.
“Geri/Takviye Dikiş”
düğmesine basılıyken
takviye dikiş yapılır.
3.5
(1/8)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
1.4
(1/16)
1.4
(1/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
Zigzag dikiş (sağ)
Sağ iğne konumundan
başlayarak sola doğru
zigzag dikiş yapın.
3.5
(1/8)
2.5 - 5.0
(3/32 - 3/16)
1.4
(1/16)
0.3 - 4.0
(1/64 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
Zigzag dikiş (sol)
Sol iğne konumundan
başlayarak sağa doğru
zigzag dikiş yapın.
3.5
(1/8)
2.5 - 5.0
(3/32 - 3/16)
1.4
(1/16)
0.3 - 4.0
(1/64 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
➊ Bir dikiş seçin ve ardından “J” baskı
ayağını takın.
 Sürfile
İğnenin çok az kumaşın dışına doğru düştüğünden
emin olarak dikin.
(1) İğne dalış noktası
 Aplike
Not
Kola ya da teyel kullanarak aplikeyi ekleyin ve
sonra aplikenin kenarı boyunca iğnenin hafifçe
kumaşın dışına doğru düştüğünden emin olarak
dikin.
Dikişin başındaki tuşlarda gösterilen “ ” ”, “Geri/Takviye
Dikiş” düğmesine basıldığında yapılan geri dikişleri
gösterir. Dikişin başındaki tuşlarda gösterilen “.”,
“Geri/Takviye Dikiş” düğmesine basıldığında yapılan
takviye dikişleri gösterir.
Not
İlave aplike talimatları için bkz. sayfa 60.
75
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
 Yama (Gelişigüzel Desen için)
İstenilen kumaş genişliğinin arkasını çevirin, farklı
bir kumaş parçası üzerine yerleştirin ve sonra
dikişler her iki kumaş parçasında üst üste gelecek
şekilde dikin.
➌ Pasa ipliği rahatça girecek şekilde kablo
kılavuzu masura kapağını yerine oturtun.
* İpliğin beslemesi sırasında kısıtlama olmamasına
dikkat edin.
 Eğri Şekillerin Dikilmesi
Düzgün dikiş elde etmek için dikiş uzunluğu ayarını
kısaltın. Kumaşı kavisten ilerlettiğiniz sırada dikişi
kumaş kenarıyla paralel tutarken yavaş dikin.
➍ Zigzag genişliğini 2,0 – 2,5 mm (yaklaşık
1/16 – 3/32 inç) arasında ayarlayın.
➎ Bir “N” monogramlama ayağı takın.
➏ Kumaşı kablonun sağ tarafına yerleştirin ve
kabloyu, baskı ayağının altından makinenin
arkasına yerleştirin.
 Kablo Kılavuzu Masura Kapağını
Kullanma
➊ Masura kapağını makineden sökün (bkz.
Sayfa 28).
➋ Pasa ipliğini üstten alta doğru, kablo
kılavuzu masura kapağındaki delikten
geçirin. İpliği kablo kılavuzu masura
kapağının arkasındaki çentiğe doğru
yerleştirin.
* Çentikten kolay iplik akışını sağlamak için, pasa
ipliği çapı 1,5 mm'yi (yaklaşık 1/16 inç)
geçmemelidir.
(1) Kumaş (sağ kenar)
(2) Pasa ipliği
➐ Baskı ayağını alçaltın ve dekoratif dikiş için
dikişe başlayın.
(1) Çentik
(2) Pasa ipliği
76
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Esnek Zigzag Dikiş
Esnek zigzag dikişleri sürfile, bant takma, yama dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanabilirsiniz.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
2-kademeli elastik
zigzag
3-kademeli elastik
zigzag
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Sürfileye (orta ağırlıkta ve
esnek kumaşlar), lastik ve
elastik bant ekleme
Sürfileye (orta,
ağır ve esnek kumaşlar)
lastik ve elastik bant ekleme
➊ Bir dikiş seçin ve “J” baskı ayağını takın.
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otom
Manuel
atik
Dikiş uzunluğu
[mm (inç)]
Otom
Manuel
atik
5.0
(3/16)
1.5 - 7.0
(1/16 - 1/4)
1.0
0.2 - 4.0
KULLANILABİLİR
(1/16) (1/64 - 1/16)
(J)
5.0
(3/16)
1.5 - 7.0
(1/16 - 1/4)
1.0
0.2 - 4.0
KULLANILABİLİR
(1/16) (1/64 - 1/16)
(J)
Çift İğne
 Bant/Lastik Takma
Bantı veya lastiği gerdirin. Bant veya lastiği
gerdirirken, bantı veya lastiği kumaşa dikin.
(1) Bant/lastik
 Sürfile
Esnek kumaşların kenarına sürfile yapmak için bu
dikişi kullanın. İğnenin çok az kumaşın dışına
doğru düştüğünden emin olarak dikin.
77
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Sürfile
Etek ya da pantolonlardaki dikişlerin başı ve sonunda ve tüm kesimlerin başında ve sonunda sürfile dikiş
kullanın. Seçilen dikişe göre “G” ya da “J” baskı ayağını ya da opsiyonel yan bıçak aparatını kullanın.
 “G” Baskı Ayağını Kullanarak Sürfile
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Sürfile dikiş
Hafif ve orta ağırlıktaki
kumaşlarda dikişi pekiştirme
Sürfile dikiş
Ağır kumaşlardaki dikişleri
pekiştirme
Sürfile dikiş
Orta ağırlıkta, ağır ve kolay
yıpranan kumaşlarda
pekiştirme veya dekoratif
dikiş.
➊ Bir dikiş seçin ve “G” baskı ayağını takın.
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomati
Manuel
k
2.5 - 5.0
3.5
(3/32 (1/8)
3/16)
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Otomatik
Çift İğne
Manuel
2.0
(1/16)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16) KULLANILAMAZ
5.0
(3/16)
2.5 - 5.0
(3/32 3/16)
2.5
(3/32)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16) KULLANILAMAZ
5.0
(3/16)
3.5 - 5.0
(1/8 - 3/16)
2.5
(3/32)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16) KULLANILAMAZ
DİKKAT
• Dikiş genişliğini ayarladıktan sonra volanı elinizle
kendinize doğru çevirin ve iğnenin baskı ayağına
temas etmediğinden emin olun. İğne baskı ayağına
temas ederse iğne kırılabilir ya da yaralanmaya yol
açabilir.
(1) İğne temas etmemelidir
➋ Baskı ayağı kılavuzu kumaş kenarıyla aynı
• Baskı ayağı en yüksek konumuna gelmişse, iğne
baskı ayağına çarpabilir.
seviyede olacak biçimde baskı ayağını
konumlandırın.
➌ Baskı ayağı kılavuzu boyunca dikin.
78
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
(1) Baskı ayağı kılavuzu
79
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
 "J" Baskı Ayağını Kullanarak Sürfile
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomatik
Manuel
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Otomatik
Manuel
Çift İğne
Sürfile dikiş
Esnek kumaşa takviye dikişi
5.0
(3/16)
0.0 - 7.0
(0 - 9/32)
2.5
(3/32)
0.5 - 4.0
(1/32 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
Sürfile dikiş
Orta ağırlıkta esnek kumaş ve
ağır kumaştaki dikişin
pekiştirilmesi ve dekoratif dikiş
5.0
(3/16)
0.0 - 7.0
(0 - 9/32)
2.5
(3/32)
0.5 - 4.0
(1/32 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
Sürfile dikiş
Esnek kumaş dikişinin
pekiştirilmesi veya dekoratif
dikiş
4.0
(3/16)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
4.0
(3/16)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
Sürfile dikiş
Esnek örgü dikiş
5.0
(3/16)
0.0 - 7.0
(0 - 1/4)
4.0
(3/16)
1.0 - 4.0 KULLANILA
MAZ
(1/16 - 3/16)
Tekli karo sürfile
Esnek kumaşın pekiştirilmesi
ve dikişi
6.0
(15/
64)
1.0 - 7.0
(1/16 - 1/4)
3.0
(1/8)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
Tek çap
Esnek kumaş dikişinin
pekiştirilmesi
6.0
(15/
64)
1.0 - 7.0
(1/16 - 1/4)
1.8
(1/16)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16)
KULLANILA
BİLİR
(J)
➊ Bir dikiş seçin ve “J” baskı ayağını takın.
➋ İğnenin hafifçe kumaşın dışına doğru
düştüğünden emin olarak dikin.
Not
En iyi sonuç için, esnek dikişleri dikerken baskı
ayağının baskısını azaltın.
(1) İğne dalış noktası
80
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
İsteğe Bağlı Kenar Bıçaklı Overlok Ayağı Kullanarak Sürfile
Yan bıçağı kullanarak kumaşı kestiğiniz sırada sürfile yapabilirsiniz.
DİKKAT
• Aşağıda listelenen dikişlerden yalnızca birini seçtiğinizden emin olun. Başka bir dikişin kullanılması iğnenin
baskı ayağına çarpmasına, kırılmasına ve yaralanmaya yol açmasına sebep olabilir.
Not
Kenar bıçaklı overlok ayağı kullanırken, ipliği iğneye elinizle takın ya da iplik geçiriciyi kullanarak ipliği taktıktan sonra
yalnızca ayağı takın.
Dikiş Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomatik Manuel
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Otomatik
Manuel
Çift İğne
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken
düz dikiş yapma
0.0
(0)
0.0 - 2.5
(0 - 3/32)
2.5
(3/32)
0.2 - 5.0
(1/64 - 3/16)
KULLANILAM
AZ
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken
zigzag dikiş yapma
3.5
(1/8)
3.5 - 5.0
(1/8 - 3/16)
1.4
(1/16)
0.0 - 4.0
(0 - 3/16)
KULLANILAM
AZ
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken
sürfile dikiş yapma
3.5
(1/8)
3.5 - 5.0
(1/8 - 3/16)
2.0
(1/16)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16)
KULLANILAM
AZ
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken
sürfile dikiş yapma
5.0
(3/16)
3.5 - 5.0
(1/8 - 3/16)
2.5
(3/32)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16)
KULLANILAM
AZ
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken
sürfile dikiş yapma
5.0
(3/16)
3.5 - 5.0
(1/8 - 3/16)
2.5
(3/32)
1.0 - 4.0
(1/16 - 3/16)
KULLANILAM
AZ
➊ Baskı ayağını sökmek için sayfa 34’deki
adımları takip edin.
➋ Yan bıçağın ayar kolunu iğne bağı vidası
➌ Yan bıçak pimi baskı ayağı tutucudaki yuva
ile hizalanacak şekilde yan bıçağı
konumlandırın ve ardından baskı ayağı
kolunu indirin.
üzerine getirin.
(1) Baskı ayağı tutucudaki yuva
(2) Pim
(1) İğne bağı vidası
(2) Ayar kolu

Yan kesici takılır.
Not
Ayar kolu üzerindeki çatalın iğne bağı vidası üzerine
sıkıca oturduğundan emin olun.
81
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➍ Bir dikiş seçin.
➑ Dikiş dikmeye başlayın.
 Dikiş dikilirken bir dikiş payı kesilir.
Not
➎ Kumaşta yaklaşık 20 mm’lik (yaklaşık ¾
inç) bir kesik oluşturun.
Genişlik ayarlanmışsa, iğnenin yan bıçağa değip
değmediğini görmek için kasnağı elinizle döndürün. İğne
yan kesiciye değiyorsa, bu durum iğnenin kırılmasına
yol açabilir.
 İsteğe Bağlı Yan Bıçağı Kullanarak Düz
Dikiş Yapılırken
Dikiş payı yaklaşık 5 mm (yaklaşık 3/16 inç)
olmalıdır.
(1) 20 mm (yaklaşık 3/4 inç)
➏ Kumaşı kesiğin sağ tarafı kılavuz
plakasının üstüne, sağ tarafı ise baskı
ayağının altına gelecek şekilde yerleştirin.
(1) Dikiş payı
Not
• Kumaşın tümü baskı ayağı kılavuz plakasın altında
yayılmışsa kumaş kesilemez. Önceki bölümün (6).
adımında açıklandığı şekilde kumaşı ayarlayın ve
sonra dikişe başlayın.
(1) Kılavuz plakası (alt bıçak)
(2) Baskı ayağı
➏ İpliği elinizle takın ve üst iplikten uzun
miktarda çekin. İpliği baskı ayağının
altından geçirin ve kumaş besleme yönüne
doğru çekin.
• 13 oz.’luk kot kumaşı katı kesilebilir.
• Tozlanmasını ve üzerinde iplik birikmesini önlemek için
yan kesiciyi kullandıktan sonra temizleyin.
• Kesicinin kesme kenarına gerektiği kadar, az miktarda
yağ sürün.
(1) Baskı ayağı
82
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
(2) Üst iplik
83
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Gizli Kenar Bastırma Dikişi
Elbise, bluz, pantolon ya da eteklerin kenar ya da kollarını dikmek için gizli kenar bastırma dikişini seçebilirsiniz.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomatik Manuel
Gizli kenar bastırma
dikişi
Dokuma kumaşların kenarını
bastırma
00
Gizli kenar bastırma
dikişi
Esnek kumaşta kenar
bastırma
00
➊ Bir dikiş seçin.
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Çift İğne
Otomatik Manuel
1.0 - 3.5
3
2.0
KULLANILAM
(1/16 (1/16)
AZ
→3
1/8)
1.0 - 3.5
3
2.0
KULLANILAM
(1/16 AZ
→3 (1/16)
1/8)
➌ Kumaşı gösterildiği şekilde tekrar katlayın.
Not
En iyi sonuç için, esnek dikişleri dikerken baskı ayağının
baskısını azaltın.
(1) 5 mm
(2) 5 mm
(3) Teyel
(4) Kumaşın tersi
➍ “R” baskı ayağını takın ve ardından baskı
➋
Kumaşı tersi yukarı bakacak şekilde
yerleştirin, katlayın ve gösterildiği şekilde
teyelleyin.
ayağı kılavuzu kumaş kenarıyla aynı
seviyede olacak biçimde baskı ayağını
konumlandırın.
(1) Baskı ayağı kılavuzu
(2) Kat
(1) 5 mm
(2) Kumaşın tersi
(3) Teyel
➎ Kumaştaki kat baskı ayağı kılavuzuna
karşılık gelecek şekilde dikin.
(1) İğne konumu
(2) Baskı ayağı kılavuzu
84
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
85
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➏ Teyelleri sökün ve kumaşı çevirin.
Aplike
➊ Aplikeyi kumaşa eklemek için sprey
yapıştırıcı ya da teyel dikişi kullanın.
(1) Kumaşın tersi
(2) Kumaşın yüzü
Not
İğne, kat yerini sol taraftan yakalamıyorsa gizli kenar
bastırma dikişleri dikilemez. Bununla birlikte, iğne kat
yerini çok fazla yakalıyorsa kumaşın kat yeri açılamaz,
kumaşın yüzünde çok fazla dikiş görünür ve hoş
olmayan bir dikiş görüntüsü oluşur. Bu durumlardan
herhangi biri ile karşılaşırsanız, sorunun çözümü için
aşağıdaki talimatları uygulayın.
 İğne Bastırılan Kenarı Yakalamazsa
İğne kat yerini hafifçe yakalayacak şekilde
genişlik ekranında
tuşuna basın.
(1) Aplike
(2) Kumaş yapıştırıcısı
➋
veya
tuşlarına basın.
Not
•
•
Aplike şekline, boyutuna ve kumaş kalitesine göre
dikiş genişliğini ve uzunluğunu ayarlayın (bkz. Sayfa
44).
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun
sonundaki “DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
➌ “J” baskı ayağını takın ve ardından
aplikenin kenarı boyunca iğnenin hafifçe
kumaşın dışına düştüğünden emin olarak
dikin.
 İğne Kenarı Fazla Yakalarsa
İğne kat yerini hafifçe yakalayacak şekilde genişlik
ekranında
tuşuna basın.
(1) Aplike
(2) İğne dalış noktası
86
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
 Keskin Eğrilerin Dikişi
Kumaştaki iğne aplikenin dışındayken makineyi
durdurun. Baskı ayağını kaldırın ve dikişin güzel
görünmesi için kumaşı hafifçe çevirin.
Dikiş yönü değiştirildiğinde eksen ayarları
kullanışlıdır. Makine kumaşın köşesindeyken
kapatıldığında, iğne kumaşın içindeyken makine
durur, baskı ayağı otomatik olarak kaldırılır ve bu
sayede kumaş kolayca çevirilebilir (bkz. sayfa 47
“Eksenleme”).
➍ “J” baskı ayağını takın ve ardından
kumaşın kenarı boyunca iğnenin hafifçe
kumaşın dışına düştüğünden emin olarak
dikin.
Kabuk Plise Dikiş
Bir sıra boyunca dizilmiş kabuklar gibi görünen kavisli
pliselere kabuk plise denir. Kenar şeridi yapmaya ek
olarak bu dekoratif dikiş, elbise ve bluzlardaki boyun
ya da kol bölgesinde kullanılabilir.
➊
(1) İğne dalış noktası
➎ Kumaşın katını açın ve ardından kabuk
pliseleri bir taraf üzerine ütüleyin.
tuşuna basın.
Not
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki
“DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
➋ Kabuk plise dikişlerine etkileyici fisto
görünümü kazandırmak için iplik
tansiyonunu artırın.
Not
İplik tansiyonu düşük ise, kabuk plise dikişi fisto
yapmayacaktır.
Fisto dikiş
Fisto dikişi (dalgalı devam eden dikiş) bluz
yakalarında ve mendillerin kenarlarında dekoratif
dikişler gerçekleştirmede kullanılır.
➌ Kumaşı dikiş hattı boyunca yarıya katlayın. ➎
tuşuna basın ve sonra “N” baskı
ayağını takın.
Not
Not
İnce kumaş kullanın.
• Dikişe başlamadan önce otomatik iplik kesme ayarı
seçilmiş ise, makine, otomatik olarak dikişin başında
takviye dikiş dikmeye başlar. Dikişin sonunda
“Geri/Takviye Dikiş” düğmesine basıldığında, makine
otomatik olarak takviye dikişleri diker ve iplikleri
keser.
• En iyi sonuçları elde etmek için dikişden önce
kumaşa kola uygulayın ve ütüleyin.
• Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun
sonundaki “DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
87
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➋ Fisto dikiş dikerken desenin doğrudan
kumaş kenarının üzerine dikilmemesi için
dikiş payı bırakın.
Not
➌ Sağ kısım yukarı bakacak şekilde kumaşı
çevirin ve ardından baskı ayağının merkezi
dikiş ile hizalanmış bir şekilde dikiş
üzerinden dikin.
* Aşağıdaki dikişlerden birini seçin.
Projeniz üzerine dikmeden önce bir kumaş üzerinde
deneme dikişleri yapın.
➌ Dikişleri kesmemeye özen göstererek
kumaşı kesin.
(1) Kumaşın yüzü
Büzgülü dikiş
Büzgü dikerek oluşturulan dekoratif dikişe büzgülü
dikiş denir. Bluz ya da manşetlerin önlerine dekoratif
işler eklemek için kullanılır.
➊ Düz bir dikiş seçin ve ardından baskı ayağı
“J”yi ekleyin.
Üst Dikiş
Gelişigüzel desenlerde dekoratif bir görünüm için,
bastırılmış bir dikiş payının üzerine dikişler dikilebilir.
➊ Düz bir dikiş seçin ve “J” baskı ayağını
takın.
➋ Sağ kenarları birlikte, iki parça kumaşı dikin
ve ardından dikiş paylarını açın.
Not
Otomatik geri/takviye dikiş ve otomatik iplik kesme
ayarlarının seçili olmadığından emin olun.
➋ Dikiş uzunluğunu 4,0 mm (yaklaşık 3/16
inç) ve iplik tansiyonunu 2,0 (gevşek
tansiyon) olarak ayarlayın.
➌ Üst ve masura ipliklerinin her ikisinden 50
mm (yaklaşık 1-15/16 inç) çekin.
➍ Dikişi 10 mm (yaklaşık 3/8 inç) ayrı dikin.
(1) 6,5 mm (1/4inç)
(2) Kumaşın tersi
(3) Düz dikiş
(4) Dikiş payı
(1) Yaklaşık 10mm (yaklaşık 3/8 inç)
88
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➎ İstenilen büzgü miktarını elde etmek için
masura ipliklerini çekin ve sonra ütüleyerek
büzgüleri düzeltin.
Ajurlu dikiş
Açık bir dikiş boyunca dikmeye ajurlu dikiş adı
verilmektedir. Bluz ve çocuk giysilerinde kullanılır.
➊ İki parça kumaşı yaklaşık 4mm (yaklaşık
3/16inç) uzaklıkta ayırın ve ince kumaş
üzerine teyelleyin.
➏
veya
tuşuna basın .
(1) 4 mm
(2) İnce kağıt
(3) Teyel
Not
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki
“DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
➐ Düz dikişler arasını dikin.
➋
ya da
tuşuna basın ve ardından
dikiş genişliğini maksimuma (7,0 mm)
getirin.
Not
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki
“DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
➑ Düz dikiş ipliklerini çekin.
➌
“J” baskı ayağını takın ve sonra baskı
ayağı iki parça kumaşın merkezi boyunca
hizalanacak şekilde dikin.
Not
Kalın iplik kullanıldığında dikiş daha dekoratif bir
görünüme sahip olur.
(1) Teyel
➍ Dikişi bitirdikten sonra, kağıdı nazik
biçimde ayırın.
89
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Bant ya da Lastik Takma
➏
veya
tuşuna basın.
Elastik bant gergin olmayan kumaşa dikilir.
Not
➊ Düz bir dikiş seçin ve ardından baskı ayağı
Dikiş ayrıntıları için, bu kılavuzun sonundaki “Dikiş Ayar
Tablosu”na bakın.
“J”yi ekleyin.
Not
Otomatik geri/takviye dikiş ve otomatik iplik kesme
ayarlarının seçili olmadığından emin olun.
➋ Dikiş uzunluğunu 4,0 mm (yaklaşık 3/16
inç) ve iplik tansiyonunu 2,0 (daha zayıf
tansiyon) olarak ayarlayın.
➐ Kumaş ile aynı uzunlukta olması için
elastik bandı çekerken, sağ elinizle kumaşı
baskı ayağının önüne en yakın iğneden
çekin ve sol elinizle kumaş besleme hızına
göre baskı ayağının arkasından kumaşı
besleyin.
Not
Pedal kullanıldığında bu işlemi yapmak kolaylaşır.
➌ Masura ve üst iplikleri 50 mm kadar
(yaklaşık 1-15/16 inç) yukarı çekin ( sayfa
28’deki “Masura İpliğinin Çekilmesi”
bölümüne bakın).
(1) Üst iplik
(2) Masura ipliği
(3) 50 mm
➍ Kumaşın düzüne iki sıra düz dikiş dikin ve
sonra istenilen sayıda büzgüyü sağlamak
için masura ipliğini çekin.
DİKKAT
• Dikiş esnasında iğnenin teyel iğnesine veya başka
bir objeye çarpmamasına dikkat edin. Aksi takdirde
iplik dolaşabilir veya iğne kırılarak yaralanmalara
neden olabilir.
➑ Düz dikişler için iplikleri dışarı doğru çekin.
➎ Elastik bandı, büzgüler üzerine eşit bir
şekilde konumlandırılmış olarak kumaşın
ters yüzüne iğneleyin.
(1) Elastik bant
90
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
91
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Süsleme dikişi
Ayrı olarak satılan kanat iğne ile dikiş dikerken iğne
delikleri genişleyerek dantel-benzeri dekoratif dikişler
oluşur.
Masa örtüsü, kenar bastırma ve gömlek önüne yapılan
dekoratif dikişleri için bu dikiş kullanılır.
➋ Bir dikiş seçin, “N” baskı ayağını takın ve
dikişe başlayın.
* 3-01 ila 3-22 arasında herhangi bir dikiş seçin.
 Kenar bastırma (1) (Papatya Dikişi)
Not
En iyi sonuç için, evde dokunmuş hafif ila orta ağırlıkta,
biraz gergin bir kumaş kullanın.
➊ Kanat iğnesini yerleştirin (130/705H, 100/16
boy).
DİKKAT
• İplik geçirici kullanılamıyor. Kanat iğnesinin ipliğini
kendiniz önden arkaya doğru geçirin. İğne
geçiricinin kullanılması makineye zarar verebilir.
• Bu desenleri dikerken “130/705H Kanat” iğnesi
kullanırsanız, daha güzel sonuçlar alabilirsiniz.
Kanat iğnesi kullanırken ve dikiş genişliği elle
ayarlanmış durumdayken, dikişe başlamadan önce
volanı döndürerek iğnenin baskı ayağına temas edip
etmediğini kontrol edin.
Not
İplik geçirici kullanılamıyor. İğne deliğine ön kısımdan
ipliği elle geçirin. İğne geçiricinin kullanılması makineye
zarar verebilir.
Not
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki
“DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
 Kenar bastırma (2) (Çekme Dikiş (1))
92
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➊ 3mm’lik (yaklaşık 1/8 inç) açık alan
 Kenar bastırma (3) (Çekme Dikiş (2))
bırakmak için kumaştan birkaç iplik çekin.
Not
En iyi sonuç için gevşek dokunmuş kumaşlar kullanın.
Not
Çekme dikiş kanat iğne (ayrı olarak satılır) kullanılarak
da yapılabilir.
➋
➊ Açık olmayan alandan, her iki taraftan da 4
mm (yaklaşık 3/16 inç) kadar birkaç ipliği
resimde gösterildiği şekilde çekin.
tuşuna basın ve sonra “N” baskı
ayağını takın.
Not
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki
“DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
➌ Kumaşın düz tarafı yukarı bakacak şekilde,
açık kısmın sağ kenarı boyunca dikiş yapın.
(1) Çekilen iplik
(2) Çekilen alan
(3) Kalan yaklaşık 4 mm (yaklaşık 3/16 inç)
➋
➍ Dikişin yansıma görüntüsünü oluşturmak
için
tuşuna basın.
tuşuna basın.
Not
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki
“DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
baskı ayağını takın ve sonra açık
➎ Dikişin simetrik görünmesi için açık kısmın ➌ “N”
olmayan alanın merkezi boyunca dikin.
sol kenarı boyunca dikiş yapın.
93
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
İlik dikişi
İstediğiniz ilik dikişini çalışmanıza ve düğmenin boyutuna göre seçin.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomati
Manuel
k
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Otomati
Manuel
k
Çift İğne
Dar yuvarlak ilikler
Hafif ve orta ağırlıkta
kumaşlar üzerinde ilik açma
5.0
(3/16)
3.0 - 5.0
(1/8 - 3/16)
0.4
(1/64)
0.2 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
Geniş yuvarlak uçlu
ilikler
Daha büyük düğmeler
takılabilen ilikler
5.5
(7/32)
3.5 - 5.5
(1/8 - 7/32)
0.4
(1/64)
0.2 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
Kademeli yuvarlak uçlu
ilikler
Takviyeli belde kademeli
ilikler
5.0
(3/16)
3.0 - 5.0
(1/8 - 3/16)
0.4
(1/64)
0.2 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
Yuvarlak uçlu ilik
Ağır kumaşlarda dikey
punterizi olan ilikler
5.0
(3/16)
3.0 - 5.0
(1/8 - 3/16)
0.4
(1/64)
0.2 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
Yuvarlak çift uçlu ilik
İnce, orta ağırlıkta ve ağır
kumaşlarda ilik açma
5.0
(3/16)
3.0 - 5.0
(1/8 - 3/16)
0.4
(1/64)
0.2 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
Dar kare ilik
Hafif ve orta ağırlıkta
kumaşlar üzerinde ilik ama
5.0
(3/16)
3.0 - 5.0
(1/8 - 3/16)
0.4
(1/64)
0.2 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
Streç ilik
Esnek veya triko kumaşlarda
ilik açma
6.0
(15/64)
3.0 - 6.0
(1/8 - 15/64)
1.0
(1/16)
0.5 - 2.0 KULLANI(1/32 - 1/16) LAMAZ
Süsleme amaçlı ilik
Süsleme amaçlı esnek
kumaşlarda kullanılan ilik
6.0
(15/
64)
3.0 - 6.0
(1/8 - 15/64)
1.5
(1/16)
1.0 - 3.0 KULLANI(1/16 - 1/8) LAMAZ
Bağlı ilikler
Bağlı ilikler açmanın ilk
aşaması
5.0
(3/16)
0.0 - 6.0
(0 - 15/64)
2.0
(1/16)
0.2 - 4.0 KULLANI(1/64 - 3/16) LAMAZ
7.0
(1/4)
3.0 - 7.0
(1/8 - 1/4)
0.5
(1/32)
0.3 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
7.0
(1/4)
3.0 - 7.0
(1/8 - 1/4)
0.5
(1/32)
0.3 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
7.0
(1/4)
3.0 - 7.0
(1/8 - 1/4)
0.5
(1/32)
0.3 - 1.0 KULLANI(1/64 - 1/16) LAMAZ
Pilot ilik dikiş
Kademeli pilot ilik
Pilot ilik dikiş
Ağır veya kalın kumaşlarda
daha büyük düğmeler için
açılan ilikler
Orta ağırlıkta ve ağır
kumaşlarda daha geniş
düğmeler için açılan delikler
Ağır veya kalın kumaşlarda
takviye amaçlı punterizi olan
ilikler
İlikler aşağıda gösterildiği şekilde, baskı ayağının önünden dikilir.
(1) Takviye dikişi
94
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➊ Bir dikiş seçin ve sonra “A” baskı ayağını
takın.
➋ İliğin konumunu ve uzunluğunu kumaş
➍ İlik ayağının dış çerçevesini parmağınızla
geriye doğru itin ve sonra kumaştaki
işaretin ilik ayağındaki işaret ile aynı hizada
olması için baskı ayağını indirin.
üstünde işaretleyin.
Not
Maksimum ilik uzunluğu 28 mm’dir (yaklaşık 1-1/16 inç)
(çap + düğmenin kalınlığı).
(1) Kumaş üzerindeki işaretler
(2) Baskı ayağındaki işaretler
Not
•
➌ Baskı ayağı üzerindeki düğme tutucu
plakayı çekin ve iliğe konulacak düğmeyi
yerleştirin.
•
İlik ayağının dış çerçevesini şekilde gösterildiği gibi
olabildiğince geriye kaydırın ve “A” işaretli ayak
parçasının arkasında boşluk kalmadığından emin
olun. İlik ayağı mümkün olduğu kadar geriye
kaydırılmamışsa, ilik doğru boyutta dikilmez.
İpliği baskı ayağının altından geçirin.
* İliğin boyutu, düğmeyi tutan düğme tutucusu plakaya
göre belirlenir.
Not
İpliği baskı ayağının altından geçirin.
➎ İlik kolunu aşağıya doğru çekin.
* İlik kolu, şekilde gösterildiği gibi ilik ayağındaki metal
braketin arkasında konumlanmalıdır.
(1) Düğme tutucu plakası
(1) İlik kolu
(1) Metal braket
95
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➏ Üst ipliğin ucunu nazikçe tutun ve sonra
dikişe başlayın.
* Dikiş tamamlandıktan sonra, dikiş makinesi otomatik
olarak takviye dikişleri diker ve ardından durur.
* Dikişe başlamadan önce otomatik iplik kesme ayarı
seçilmiş ise, makine, otomatik olarak dikişin
sonunda ipliği keser.

➐ İliğin ucundaki punterizlerden birinin içine
pim yerleştirin ve sonra iliğin ortasına dikiş
sökücüyü yerleştirin ve pime doğru kesin.
Not
Dikişleri dikiş sökücü ile kesmemeye dikkat edin.
Baskı ayağının önünden arkasına doğru bir ilik
dikilmeye başlanır.
(1) Pim
(2) Dikiş sökücü
Not
•
•
Çok kalın olduğundan ötürü kumaş beslenemezse
dikiş uzunluğunu artırmak için dikiş uzunluğu
ekranında
tuşuna basın.
Dikiş bittiğinde, ilik kolunu orijinal konumuna kaldırın.
DİKKAT
• İlik açmak için dikiş sökücüyü kullanırken elinize
veya parmağınızı sökücünün önüne koymayın.
Sökücü kayarak yaralanmalara neden olabilir.
Pilot ilik dikişleri için, iliğin yuvarlak ucunda bir
delik delmek üzere verilen göz açıcıyı kullanın.
Sonra, punterizlerin içine pim yerleştirin ve sonra
deliğin ortasına göz açıcıyla bir dikiş sökücü
yerleştirin ve pime doğru kesin.
(1) Pim
(2) Göz açıcı
96
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
 Streç Kumaşların Dikilmesi
Esnek kumaşlar üzerine ilik dikerken,
 Düğme Tutucu Plakasına Oturmayan
Düğmeler
ya da
tuşuna basın ve pasa iplik kullanın.
➊ Pasa ipliğini “A” ilik ayağının arkasına
İlik boyutunu ayarlamak için, baskı ayağı ölçeği
üzerindeki işaretleri kullanın. Baskı ayağı ölçeği
üzerindeki işaretlerin arasındaki mesafe 5 mm’dir
(3/16 inç).
Düğmenin çapını ve kalınlığını birbiri ile toplayın ve
ardından düğme tutucu plakasını hesaplanan
değere ayarlayın.
kancalayın ve ardından pasa ipliğinin
uçlarını baskı ayağının altından çekin. İplik
uçlarını baskı ayağının önündeki yivlerden
geçirin ve bunları geçici olarak bağlayın.
* Pasa ipliği olarak #5 nakış ya da dantel ipliği kullanın.
(1) Düğme tutucu plakası
(2) Baskı ayağı ölçeği
(3) Yapılan ölçüm (çap + kalınlık)
(4) 5 mm (yaklaşık 3/16 inç)
(1) Üst iplik
➋ Baskı ayağı kolunu indirin ve dikişe
Örnek: 15 mm (yaklaşık 9/16 inç) çapında ve 10
mm (yaklaşık 3/8 inç) kalınlığında bir düğme için
ölçek 25 mm (yaklaşık 1 inç) olarak ayarlanmalıdır.
başlayın.
*
Dikiş genişliğini pasa ipliğinin genişliğine göre
ayarlayın.
(1) Kalınlık: 10 mm (yaklaşık 3/8 inç)
(2) Çap: 15 mm (yaklaşık 9/16 inç)
➌ Dikiş bittiğinde, herhangi bir esneme
olmaması için pasa ipliğini yavaşça çekin
ve ardından kumaşın ters yüzüne çekmek
üzere geniş göze sahip bir elle dikiş iğnesi
kullanın.
➍ Uçları birbirine bağlayın ve ardından fazla
ipliği kesin.
97
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
* İlik üzerindeki iplikleri kesip açmak için dikiş
sökücüyü kullandıktan sonra iplikleri kesin.
98
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Onarım
Tamirat ve diğer uygulamalar için yamama dikişlerini kullanın.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomati
Manuel
k
Uygulamalar
Dikiş uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomatik Manuel
Onarım
Orta ağırlıkta kumaşlarda
onarım
7.0
(1/4)
2.5 - 7.0
(3/32 - 1/4)
2.0
(1/16)
0.4 - 2.5
(1/64 - KULLANILAMAZ
1/16)
Onarım
Ağır kumaşlarda onarım
7.0
(1/4)
2.5 - 7.0
(3/32 - 1/4)
2.0
(1/16)
0.4 - 2.5
(1/64 - KULLANILAMAZ
1/16)
Onarım aşağıda gösterildiği şekilde, baskı ayağının önünden dikilir.
(1) Takviye dikişi
➊ Bir dikiş seçin.
➋ “A” ilik ayağı üzerindeki ölçeği arzu edilen
➌ İlik ayağının dış çerçevesini parmağınızla
geriye doğru itin ve sonra yamalanacak
alanla aynı hizada olması için baskı ayağını
indirin.
yama uzunluğuna göre ayarlayın ve sonra
ilik ayağını takın.
Not
Maksimum yamama uzunluğu 28 mm’dir (yaklaşık 11/16 inç).
Not
(1) Baskı ayağı ölçeği
(2) Yapılan ölçüm
(3) 7 mm genişliğinde (yaklaşık 1/4 inç)
(4) 5 mm (yaklaşık 3/16 inç)
• İlik ayağının dış çerçevesini şekilde gösterildiği gibi
olabildiğince geriye kaydırın ve “A” işaretli ayak
parçasının arkasında boşluk kalmadığından emin
olun. İlik ayağı mümkün olduğu kadar geriye
kaydırılmamışsa, yama doğru boyutta dikilmez.
• İpliği baskı ayağının altından geçirin.
99
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➍ İlik kolunu aşağıya doğru çekin.
➎ Üst ipliğin ucunu nazikçe tutun ve sonra
* İlik kolu, şekilde gösterildiği gibi ilik ayağındaki metal
braketin arkasında konumlanmalıdır.
dikişe başlayın.
* Dikiş tamamlandıktan sonra, dikiş makinesi
otomatik olarak takviye dikişleri diker ve ardından
durur.
* Dikişe başlamadan önce otomatik iplik kesme
ayarı seçilmiş ise, makine, otomatik olarak dikişin
sonunda ipliği keser.
Not
Çok kalın olduğundan ötürü kumaş beslenemezse dikiş
uzunluğunu artırmak için dikiş uzunluğu ekranında
tuşuna basın.
(1) İlik kolu
(1) Metal braket
Punteriz
Punteriz dikişi cep köşeleri, açıklıklar ve yarıklar gibi baskıya maruz kalan noktaları güçlendirmek için kullanılan
bir çeşit takviye dikişidir.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Punteriz
➊
➋
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Cebin açıldığı yerde,
vb. takviye.
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomatik
Manuel
2.0
(1/16)
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Çift İğne
Otomatik Manuel
0.3 - 1.0
1.0 - 3.0
0.4
(1/64 KULLANILAMAZ
(1/16 - 1/8)
(1/64)
1/16)
tuşuna basın.
“A” ilik ayağı üzerindeki ölçeği arzu edilen
yama uzunluğuna göre ayarlayın ve sonra
ilik ayağını takın.
Not
Çubuk punteriz uzunluğu 5 mm ila 28 mm arasında
ayarlanabilir (yaklaşık 3/16 ila 1-1/16 inç). Punteriz
uzunluğu genellikle 5 ila 10 mm (yaklaşık 3/16 ila 3/8
inç) arasında olur (Bu uygulamaya bağlı olarak
değişebilir).
(1) Baskı ayağı ölçeği
(2) Yapılan ölçüm
(3) 5 mm (yaklaşık 3/16 inç)
10
0
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➌ Kumaşı dikiş boyunca, cep açıklığı size
bakacak şekilde yerleştirin. İlik ayağının dış
çerçevesini parmağınızla arkaya doğru itin,
ilk iğne düşme noktasını kontrol edin ve
ardından baskı ayağını indirin.
➎Üst ipliğin ucunu nazikçe tutun ve sonra
dikişe başlayın.
* Dikiş tamamlandıktan sonra, dikiş makinesi
otomatik olarak takviye dikişleri diker ve ardından
durur.
* Dikişe başlamadan önce otomatik iplik kesme ayarı
seçilmiş ise, makine, otomatik olarak dikişin
sonunda ipliği keser.
 Kalın Kumaşlar Üzerindeki Punterizler
İlik ayağını yükseltmek ve beslemeyi
kolaylaştırmak için, dikilen kumaşın yanına bir
parça katlanmış kumaş ya da karton yerleştirin.
(1) İlk iğne düşme noktası: 2 mm (yaklaşık 1/16 inç)
Not
•
•
İlik ayağının dış çerçevesini şekilde gösterildiği gibi
olabildiğince geriye kaydırın ve “A” işaretli ayak
parçasının arkasında boşluk kalmadığından emin
olun. İlik ayağı mümkün olduğu kadar geriye
kaydırılmamışsa, punteriz doğru boyutta dikilmez.
İpliği baskı ayağının altından geçirin.
(1) Baskı ayağı
(2) Kalın kumaş
Not
Çok kalın olduğundan ötürü kumaş beslenemezse dikiş
➍ İlik kolunu aşağıya doğru çekin.
uzunluğunu artırmak için dikiş uzunluğu ekranında
tuşuna basın.
* İlik kolu, şekilde gösterildiği gibi ilik ayağındaki
metal braketin arkasında konumlanmalıdır.
(1) İlik kolu
(1) Metal braket
10
1
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
Düğme Dikişi
2 ya da 4 delikli düğmeler dikebilirsiniz.
Not
Düğme dikerken otomatik iplik kesme ayarının seçili olmadığından emin olun.
Dikiş
Tuşu
Baskı
Ayağı
Dikiş Adı
Düğmelerin eklenmesi
Düğme dikişi
➊
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomatik
Manuel
Uygulamalar
-
-
KULLANILAMAZ
dikişe başlayın.
şeklinde değişir ve
Not
Dikiş düğmesi seçildiğinde,
2.5 - 4.5
(3/32 - 3/16)
Çift İğne
➎ Üst ipliğin ucunu nazikçe tutun ve sonra
tuşuna basın.

otomatik olarak
dişliler alçaltılır.
3.5
(1/8)
Dikiş uzunluğu
[mm (inç)]
Otomatik Manuel
* Dikiş tamamlandıktan sonra, dikiş makinesi
otomatik olarak takviye dikişleri diker ve ardından
durur.
* Dikişe başlamadan önce otomatik iplik kesme
ayarı seçilmiş ise, makine, otomatik olarak dikişin
sonunda ipliği keser.
ayarlanamaz.
Not
➋ Baskı ayağı kolunu kaldırın.
•
•
➌
“M” düğme takma ayağını ekleyin,
düğmeyi metal plaka boyunca baskı
ayağına doğru kaydırın ve sonra baskı
ayağı kolunu alçaltın.
(1) Düğme
(2) Metal plaka
➍
Düğmenin daha sağlam tutturulması için, prosedürü
tekrarlayın.
Dikiş genişliğini düğmedeki delikler arasındaki
mesafeye göre ayarlayın.
➏ Dikişin başında üst ve masura ipliklerini
makas ile kesin, dikişin ucunda bulunan
üst ipliği kumaşın ters yüzüne doğru çekin
ve ardından masura ipliği ile bağlayın.
Not
İğnenin, düğmenin deliklerine değmeden
doğru bir şekilde girdiğinden emin olmak
için volanı kendinize doğru çevirin.
Farklı bir dikiş seçildiğinde,
döner.
orijinal ayarlarına geri
DİKKAT
• Dikiş esnasında iğnenin düğmeye çarpmamasına
özen gösterin. İğne kırılarak yaralanmalara yol
açabilir.
10
2
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
 4 Delikli Düğmenin Takılması
Öne doğru iki delik dikin. Daha sonra baskı ayağını
kaldırın, iğne, önceki iki deliğe girecek şekilde
kumaşı ilerletin ve ardından bunları aynı doğrultuda
dikin.
 Bir Ayakla Düğmenin Takılması
➋ Dikiş bittiğinde düğme ile kumaş
arasındaki üst ipliğin iki ucunu çekin,
bunları ayağın etrafına dolayın ve sıkıca
birbirine bağlayın.
➌ Dikiş başındaki ve sonundaki masura
ipliğinin uçlarını, kumaşın ters tarafında
birbirine bağlayın.
➊ Ayak kolunu kendinize doğru çekin.
(1) Ayak kolu
Göz dikişi
Kemer delikleri ve benzer uygulamalar için göz dikişi kullanılabilir.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı Ayağı
Kuşgözü yapma,
kemerlere
delik açmak vs. için
Kuşgözü
➊
Uygulamalar
tuşuna basın ve sonra “N” baskı
ayağını takın.
➋ Gözün boyutunu ayarlamak için genişlik
ekranında
ekranında
veya
veya
tuşuna uzunluk
tuşuna basın.
Dikiş genişliği
[mm(inç)]
Otomatik
Manuel
7.0 6.0 5.0
7.0
(1/4 15/64
(1/4)
3/16)
Dikiş uzunluğu [mm
(inç)]
Otomatik
Manuel
7.0 6.0 5.0
7.0
(1/4 15/64
(1/4)
3/16)
Çift İğne
KULLANILAMAZ
➌ Dikişin başında iğneyi kumaşa indirin,
baskı ayağı kolunu alçaltın ve ardından
dikişe başlayın.
* Takviye dikişler dikişin sonunda otomatik olarak
dikilir.
* Dikişe başlamadan önce otomatik iplik kesme ayarı
seçilmiş ise, makine, otomatik olarak dikişin
sonunda ipliği keser.
(1) Dikişe başlama noktası
10
3
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➍ Dikişin ortasında bir delik açmak için göz
açıcı aleti kullanın.
➌
tuşuna basın ve sonra “N” baskı
ayağını takın.
Çok Yönlü Dikiş (Düz ve Zigzag
Dikiş)
Pantolon bacaklarına, gömlek kollarına vb. yama ve
amblem eklemek için bu dikişi kullanın.
Not
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki
“DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın..
Not
Serbest kolu tip şeklinde kumaş içinden geçirin ve
resimde gösterildiği sırada dikin.
➍ İğneyi dikişe başlama noktasında kumaşa
geçirin ve sonra dikiş 1’i dikin.
➊ Serbest kol dikişi yapabilmeniz için, düz
(1) Dikişe başlama noktası
yatak aparatını sökün.
➎
tuşuna basın ve ardından dikiş 2’yi
dikin.
*Kumaş yana doğru hareket eder. bu sebeple dikişin düz
olması için kumaşı elinizle destekleyin.
➋
Serbest kolu kumaşın içinden geçirin.
➏
tuşuna basın ve ardından dikiş 3’ü
dikin.
10
4
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
10
5
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➐
tuşuna basın ve ardından dikiş 4’ü
dikin.
➌ Dikiş payını açmak için basın, dikişi
fermuarın ortası ile hizalayın ve ardından
fermuarı yerine dikin.
*Kumaş yana doğru hareket eder. bu sebeple dikişin
düz olması için kumaşı elinizle destekleyin.
(1) Kumaşın tersi
(2) Teyel
(3) Fermuar dişleri
Not
Zigzag dikişler çok yönlü dikişle birlikte kullanılabilir.
Fermuar Yerleştirme
➍
 Orta Fermuar
“J” baskı ayağını çıkarın ve sonra pimi “I”
fermuar ayağının sağ tarafından baskı
ayağı tutucusuna takın
Çantalar ve diğer uygulamalar için kullanın.
➊
tuşuna basın.
* Orta (merkez) iğne konumu ile düz dikişin seçili
olduğundan emin olun.
(1) Sağ taraf
(2) Sol taraf
(3) İğne dalış noktası
DİKKAT
•
Not
Dikişlere yönelik ayrıntılar için bu kılavuzun sonundaki
“DİKİŞ AYAR TABLOSU”na bakın.
“I” fermuar ayağını kullanırken düz dikişin ve orta
(merkez) iğne konumunun seçili olduğundan emin
olun. İğnenin baskı ayağına çarpmadığından emin
olmak için volanı çevirin. Başka bir dikiş
seçilmişse, iğne baskı ayağına çarparak kırılacak ve
muhtemelen yaralanmalara neden olacaktır.
➎ Fermuar çevresinde üst dikiş dikin ve
ardından teyeli sökün.
➋ “J” baskı ayağını takın, fermuar açıklığına
kadar düz dikiş yapın ve ardından kumaşın
üzerine teyel dikişi yapın.
DİKKAT
(1) Kumaşın tersi
(2) Fermuarın sonu
(3) Teyel
(4) Geri dikiş
• Dikiş esnasında iğnenin fermuara çarpmamasına
özen gösterin. İğne fermuara çarparsa, iğne kırılarak
yaralanmalara yol açabilir.
10
6
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
10
7
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
 Yan Fermuar
Etek ve elbiselerdeki yan dikişler için kullanın.
➊
➍ “J” baskı ayağını çıkarın ve sonra baskı
ayağı tutucusunu “I” fermuar ayağının sağ
tarafındaki pime takın.
tuşuna basın.
* Orta (merkez) iğne konumu ile düz dikişin seçili
olduğundan emin olun.
(1) Sağ taraf
(2) Sol taraf
(3) İğne dalış noktası
DİKKAT
• “I” fermuar ayağını kullanırken düz dikişin ve orta
(merkez) iğne konumunun seçili olduğundan emin
olun. İğnenin baskı ayağına çarpmadığından emin
olmak için volanı çevirin. Başka bir dikiş seçilmişse,
iğne baskı ayağına çarparak kırılacak ve
muhtemelen yaralanmalara neden olacaktır.
➋ “J” baskı ayağını takın, fermuar açıklığına ➎ Baskı ayağını 3 mm (yaklaşık 1/8 inç)
kadar düz dikiş yapın ve ardından kumaşın
kenarına teyel dikişi yapın.
(1) Teyel
(2) Fermuarın sonu
(3) Ters dikiş
(4) Kumaşın tersi
➌ Dikiş payını basarak açın ve fermuar dişleri
mesafeye ayarlayın.
➏ Fermuar açılışının ucundan başlayarak
kumaşın kenarından itibaren 50 mm’lik
(yaklaşık 2 inç) bir yere kadar dikin ve
sonra makineyi durdurun.
➐ Fermuarı aşağıya çekin ve sonra kumaş
kenarına doğru dikmeye devam edin.
boyunca katlı kenar bastırmayı hizalarken 3
mm’lik dikiş boşluğu (yaklaşık 1/8 inç)
bırakın.
(1) 3 mm (yaklaşık 1/8 inç)
(2) 50 mm (yaklaşık 2 inç)
(1) Fermuar çekme yeri
(2) Fermuar dişleri
(3) Fermuarın sonu
(4) 3 mm (yaklaşık 1/8 inç)
(5) Kumaşın tersi
DİKKAT
• Dikiş esnasında iğnenin fermuara çarpmamasına
özen gösterin. İğne fermuara çarparsa, iğne kırılarak
yaralanmalara yol açabilir.
10
8
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
➑ Fermuarı kapatın, kumaşı yüzü üste
gelecek şekilde ters çevirin ve fermuarın
diğer tarafını kumaşa teyel dikiş ile dikin.
(1) Giysinin önü (kumaşın ters yüzü)
(2) Giysinin arkası (kumaşın yüzeyi)
(3) Teyel
(4) Giysinin önü (kumaşın yüzeyi)
➒ “J” baskı ayağını çıkarın ve sonra pimi
fermuar ayağının sol tarafından baskı ayağı
tutucusuna takın.
(1) Sağ taraf
(2) Sol taraf
(3) İğne dalış noktası
➓ Baskı ayağının sol kenarı fermuar dişlerine
temas edecek şekilde kumaşı ayarlayın.
Geri dikişi fermuarın kapalı kenarında dikin
ardından dikişe devam edin.
Kumaş kenarından yaklaşık 50 mm
(yaklaşık 2 inç) kadar sonra dikişi durdurun
ve teyel dikişlerini sökün.
Fermuarı açın ve dikişin geri kalanını dikin.
(1) Teyel
(2) Geri dikiş
(3) 7 ila 10 mm (yaklaşık 1/4 ila 3/8 inç)
(4) 50 mm (yaklaşık 2 inç)
10
9
YARDIMCI DİKİŞ UYGULAMALARI
11
0
Bölüm
4
Karakter/
Dekoratif Dikişler
DİKİŞ DESENLERİNİ SEÇME................................................................102
■ Dikiş Seçim Ekranları ................................................................................................................ 102
Dekoratif Dikiş Desenlerini Seçme/7 mm Dekoratif Dikiş Desenleri/Saten Dikiş Desenleri/7
mm Saten Dikiş Desenleri/ Çapraz Dikiş Desenleri/Yardımcı Dekoratif Dikiş Desenleri.....103
Harf Desenleri............................................................................................................................. 103
DİKİŞ DESENLERİNİN DİKİLMESİ........................................................105
Cazip Son Dikiş..........................................................................................................................105
Temel Dikiş................................................................................................................................. 105
Ayarlanmış Desenler..................................................................................................................106
DİKİŞ DESENLERİNİ DÜZENLEME......................................................108
■ Tuş Fonksiyonları....................................................................................................................... 108
Desen Boyutunun Değiştirilmesi..............................................................................................109
Desen Uzunluğunun Değiştirilmesi (yalnızca 7 mm Saten Dikiş Deseni için)......................109
Dikey bir Yansıma Deseni Yaratma..........................................................................................109
Yatay bir Yansıma Deseni Yaratma..........................................................................................109
Tek ve Tekrarlayan Bir Desen Seçimi.......................................................................................110
İplik Yoğunluğunun Değiştirilmesi (Yalnızca Saten Dikiş Deseni için).................................110
Desenin Başladığı Yere Dönme................................................................................................111
DİKİŞ DESENLERİNİ BİRLEŞTİRME....................................................112
Desenleri Birleştirmeden Önce.................................................................................................112
Farklı Kategorilerden Desen Birleştirme..................................................................................112
Farklı Boyutlardaki Dikiş Desenlerini Birleştirme...................................................................114
Farklı Yönlerdeki Dikiş Desenlerini Birleştirme.......................................................................115
Farklı Uzunlukta Dikiş Desenlerini Birleştirme........................................................................116
Adımlı Desenler Yaratma (Yalnızca 7 mm Saten Dikiş Deseni için)......................................117
■ Desen Kombinasyon Örnekleri.................................................................................................. 118
BELLEK FONKSİYONUNU KULLANMA...............................................119
Dikiş Verilerine İlişkin Önlemler................................................................................................119
■ Kullanılabilecek Dikiş Verisi Türleri...................................................................................119
■ Aşağıdaki Özelliklere Sahip Bilgisayar ve İşletim Sistemleri Kullanılabilir...................119
■ Bilgisayarla Veri Oluştururken ve Kaydederken Dikkat Edilmesi Gerekenler...............119
■ Ticari Markalar..................................................................................................................... 119
Dikiş Desenlerini Makine Belleğine Kaydetme........................................................119
■ Hafıza Doluysa............................................................................................................................ 120
Dikiş Desenlerini bir Bilgisayara Kaydetme............................................................121
Dikiş Desenlerini Makine Belleğinden Alma............................................................................122
Dikiş Desenlerini Bilgisayardan Alma......................................................................................123
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
DİKİŞ DESENLERİNİ SEÇME
 Dikiş Seçim Ekranları
Aşağıda gösterilen ekranı açmak için
tuşuna basın.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Dekoratif dikiş desenleri
7 mm dekoratif dikiş desenleri
Saten dikiş desenleri
7 mm saten dikiş desenleri
Çapraz dikiş desenleri
7 mm yardımcı dekoratif dikiş
desenleri
(7) Harf desenleri (gotik yazı tipi)
(8) Harf desenleri (el yazısı tipi)
(9) Harf desenleri (bordürlü)
(10 ÖZEL DİKİŞİM
fonksiyonunda saklanan desenler
(bkz. sayfa 135)
(11) Makinenin hafızasında kayıtlı
desenler (bkz. Sayfa 122)
(12) Bilgisayarda kayıtlı desenler (bkz.
Sayfa 123)
(13 ÖZEL DİKİŞİM
fonksiyonuyla kendi desenlerinizi
oluşturmak için bu tuşa basınız (bkz.
sayfa 128)
Bir önceki ya da sonraki ekranı görmek için
tuşuna basın.
* (2), (4) ve (6) ekranlarındaki desenlerin genişliği 7 mm ya da daha azdır. Hem dikiş uzunluğu hem de genişliği
ayarlanabilir.
(1) Dekoratif dikiş
desenleri
(2) 7 mm dekoratif
dikiş desenleri
(3) Saten dikiş
desenleri
(4) 7 mm saten dikiş
desenleri
(6) 7 mm yardımcı
dekoratif dikiş
desenleri
(7) Harf desenleri
(gotik yazı tipi)
(8) Harf desenleri
(el yazısı tipi)
(9) Harf desenleri
(bordürlü)
(5) Çapraz dikiş
desenleri
Not
Ekran kilitlendiğinde (
),
ve
tuşlarından başka tuşlar kullanılamaz.
102
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
Dekoratif Dikiş Desenlerini Seçme/
7 mm Dekoratif Dikiş Desenleri/
Saten Dikiş Desenleri/
7 mm Saten Dikiş Desenleri/
Çapraz Dikiş Desenleri/
Yardımcı Dekoratif Dikiş Desenleri
➊
➊ Desenleri birleştirmek için, bir sonraki
deseni seçin.
* Seçilen desen kombinasyonunu kontrol etmek için
tuşuna basın.
* Yanlış desen seçilmişse, deseni silmek için
tuşuna basın ve sonrasında yeni dikiş deseninizi
seçin.
üzerinden dikmek istediğiniz
deseni içeren kategorinin tuşuna basın.
Harf Desenleri
Değişik stillerde üç harf deseni mevcuttur. Karakter
seçimi prosedürü bütün stillerde aynıdır.
➋ Dikmek istediğiniz deseni seçin.
* Bir sonraki sayfayı görüntülemek için
basın.
* Bir önceki ekranı görmek için
tuşuna
➊
tuşuna ve ardından dikmek
istediğiniz harf stiline ait tuşa basın.
tuşuna basın.
* Desen kategorileri ekranına dönmek için
tuşuna basın.
 Seçilen dikiş deseninin görüntüsü, baskı ayağı
sembolünün altında gösterilir.
103
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➋ Harflerin seçim ekranını görüntülemek için ➋
tuşuna basın.
tuşuna basın ve bir harf
seçin. Tüm harfleri seçinceye kadar bu
aşamayı tekrarlayın.
* Yanlış bir karakter seçilirse, silmek için
tuşuna basın ve ardından yeni karakteri seçin.
* Değişik bir harf stili seçmek için
tuşuna
basın ve sonra yeni bir harf stili seçin.
* Seçilen harfleri kontrol etmek için
basın.
tuşuna
➌
tuşuna basın.
➍
ardından
 Seçilen harflerin görüntüsü, baskı ayağı
sembolünün altında gösterilir.
Örnek: “Bus” ı seçmek için
➊
tuşuna basın.
tuşuna basın.
 “Bus” görüntülenir.
* En fazla 70 harf birleştirilebilir.
104
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
DİKİŞ DESENLERİNİN DİKİLMESİ
Cazip Son Dikiş
Not
•
•
•
•
Harf/dekoratif dikiş yaparken en iyi sonuçları elde etmek adına doğru kumaş/iğne/iplik kombinasyonları için aşağıdaki
tabloya bakın.
Dikilen kumaşın tipi ya da kalınlığı ya da kullanılan sabitleyici malzemenin tipi gibi diğer faktörler de dikişi etkilemektedir.
Bu yüzden, dikiş projenize başlamadan emin olmak için birkaç deneme dikişi yapın.
Saten dikişler dikilirken, malzemede büzgü veya dikiş toplanması meydana gelebileceğinden, mutlaka kumaşa sabitleyici
malzeme takın.
Dikiş esnasında, kumaşı elinizle yönlendirin böylece düz beslenmesini sağlarsınız.
Kumaş
Esnek, hafif, veya kalın dokumalı kumaşları dikerken, kumaşın ters yüzüne sabitleyici ekleyin. Malzeme eklemek
istemiyorsanız, kumaşı, kopya kağıdı gibi ince bir kağıdın üzerine koyun.
(1) Kumaş
(2) Sabitleyici
(3) İnce kağıt
İplik
İğne
Baskı ayağı
#50 - #60
Hafif, normal ya da esnek kumaşlarda: Brother yuvarlak uçlu iğne (altın renkli)
Ağır kumaşlarla birlikte: ev tipi dikiş makinesi iğnesi 90/14
“N” monogramlama ayağı
Başka bir baskı ayağı kullanılması yetersiz sonuçlar verebilir.
Temel Dikiş
➊ Bir dikiş deseni seçin.
➋ Bir “N” monogramlama ayağı takın.
➌ Kumaşı baskı ayağı altına yerleştirin, üst
➍ Takviye dikişi için, “Geri/Takviye Dikişi”ne
basın ve dikişi başlatmak için de
"Başlat/Durdur" düğmesine basın.
ipliği yana çekin ve sonra baskı ayağını
alçaltın.
DİKKAT
• 7 mm saten dikiş desenleri dikerken ve dikişler bir
araya toplandığında, dikiş uzunluğunu artırın.
Dikişler bir araya geldiğinde dikişe devam ederseniz
iğne yamulabilir ya da kırılabilir (sayfa 44’deki
“Dikiş Uzunluğunun Ayarlanması” kısmına bakın).
Not
Dikiş sırasında kumaş çekilir ya da itilirse desen düzgün
dikilmeyebilir. Ayrıca desene bağlı olarak sol ve sağa
hareketin yanı sıra öne ve arkaya hareket de olabilir. Bu
nedenle, dikiş esnasında, kumaşı elinizle
yönlendirirseniz, düz ilerlemesini sağlarsınız.
105
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➎ Makineyi durdurmak için “Başlat/Durdur"
düğmesine basın ve Takviye dikişi için,
“Geri/Takviye Dikişi”ne basın.
Ayarlanmış Desenler
Dikilen kumaşın tipine ve kalınlığına ve sabitleyici
malzemenin kullanımına bağlı olarak ya da olmayarak
istenilen sonuç elde edilemeyebilir. Bu durum
meydana gelirse,
tuşuna basın ve kendi projeniz
için kullandığınız aynı dikiş şartlarını kullanarak
aşağıdaki ayarı yapın.
tuşu ayar yapılırken,
desen hala kaymış durumdaysa, her deseni ayrı ayrı
ayarlayın.
Not
•
•
Harf desenlerini dikerken, makine, dikişin sonundaki
takviye dikişini otomatik olarak yapar ve durur
(Makine, harfin başı ve sonunda otomatik olarak
takviye dikişini yapar).
Dikiş tamamlandığında iplik fazlalıklarını kesin.
➊ Ekranın P. 6'sında
ardından
tuşuna ve
tuşuna basın.
Not
Bazı desenler dikildiği sırada, bu makinede kullanılan
iğne mili ayırma mekanizmasının çalışması sebebiyle
iğne, üst konumda durur. Bu gibi zamanlarda dikiş
sırasında makineden gelen sesten farklı bir klik sesi
duyulur. Bu durum normaldir ve bir arıza belirtisi olarak
algılanmamalıdır.
➋
“N” baskı ayağını takın ve deseni dikin.
➌ Dikilen deseni aşağıdaki resimle
karşılaştırın.
106
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➍ … tuşuna basın.
➎ Deseni tekrar dikin. Eğer desen hala doğru
dikilmemişse, tekrar ayarlayın. Düzgün
dikilene dek desen ayarına devam edin.
Not
Ayar ekranı görüntülenirken dikiş yapabilirsiniz.
➏ Desen doğru dikildikten sonra,
ayarlamalardan çıkınız. Önceki ekrana
dönmek için
tuşuna basın.
Not
Yapılan ayar değiştirilene kadar aynı kalır.
Desenler bir araya toplanmış ise:
İNCE AYAR DİK. ekranında
tuşuna basın.
Tuşa her basıldığında, değer artar ve desen uzar.
Eğer desen gerilmiş ise:
İNCE AYAR DİK. ekranında
tuşuna basın.
Tuşa her basıldığında, değer azalır ve desen kısalır.
Desen sol tarafa eğilmiş ise:
YATAY İNCE AYAR ekranında
tuşuna basın.
Tuşa her basıldığında, değer artar ve desen sağa doğru
hareket eder.
Desen sağ tarafa eğilmiş ise:
YATAY İNCE AYAR ekranında
tuşuna basın.
Tuşa her basıldığında, değer azalır ve desen sola doğru
hareket eder.
107
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
DİKİŞ DESENLERİNİ DÜZENLEME
Boyutlarını değiştirmek ya da bir ayna görüntüsü yaratmak için çevirme gibi düzenleme fonksiyonlarını
kullanarak, birçok şekilde desenleri değiştirebilirsiniz.
Not
Seçilen desene bağlı olarak, bazı düzeltme fonksiyonları mevcut olmayabilir.
 Tuş Fonksiyonları
No.
Tuş
Adı
(1)
Ekran kilidi tuşu
(2)
Resim kontrol tuşu
(3)
Otomatik takviye
dikişi tuşu
(4)
Otomatik iplik
kesme tuşu
(5)
Yatay yansıma
deseni tuşu
Dikey yansıma
deseni tuşu
(6)
Fonksiyon
Ekranı kilitlemek için bu tuşa basın.
Ekran kilitlendiğinde, dikiş genişliği ve dikiş uzunluğu gibi çeşitli ayarlar kilitlenir ve
değiştirilemez. Kilidi kaldırmak için bu tuşa yeniden basın.
Bu tuşa basarak seçili dikiş deseni görüntüleyin (karakterler).
Sayfa
49
103, 104
Otomatik takviye dikişi moduna dönmek için bu tuşa basın. Daha önce bu ayarı
seçtiyseniz, dikişin başında ve sonunda makine otomatik olarak takviye dikişini
yapar. Ayarları iptal etmek için bu tuşa yeniden basın.
Otomatik dikiş kesmeyi ayarlamak için bu tuşa basın. Daha önce bu ayarı
seçtiyseniz, dikişin sonunda makine otomatik olarak ipliği keser. Ayarları iptal
etmek için bu tuşa yeniden basın.
Bu tuşa basarak seçili dikiş deseninin aynaya yatay yansıtılmış halini görüntüleyin.
45
109
Bu tuşa basarak seçili dikiş deseninin aynaya dikey yansıtılmış halini görüntüleyin.
109
46
(7)
İğne modu seçim
tuşu (tek/ çift)
Çift iğne dikişi ayarını seçmek için bu tuşa basın. Tuşa her basıldığında, dikiş
ayarları, tek iğne dikişi ve çift iğne dikişi arasında geçiş yapar.
32
(8)
Germe tuşu
109
(9)
Tek/ Tekrarlı dikiş
tuşu
7 mm saten dikiş deseni seçilmişse, zigzag genişliği ya da dikiş uzunluğunu
değiştirmeksizin desen uzunluğunu değiştirmek için beş ayar arasından seçiminizi
yapmak için bu tuşa basın.
Dikiş desenleri arasında değişiklik yapmak için bu tuşa bir kez ya da art arda basın.
(10)
Dikiş ayar tuşu
44
(11)
Başlangıç tuşuna
geri dönüş
Dikiş genişliğini, dikiş uzunluğunu ve seçilen desene ait iplik tansiyonunun
değiştirildiği ekranı açmak için bu tuşa basın. Genelde, makinede varsayılan
ayarlar yüklüdür.
Dikiş durduğunda, desenin başına gitmek için bu tuşa basın.
(12)
Silme tuşu
Kazara yanlış desen seçildiyse, silmek için bu tuşa basın. Desenler birleştirildiyse,
tuşa her basışınızda kombinasyondaki en son desen silinir.
(13)
Hafıza tuşu
Desen kombinasyonunu kaydetmek için bu tuşa basın.
119
(14)
Boyut tuşu
Bir desen seçtikten sonra desenin boyutunu değiştirmek için bu tuşa basın (büyük
ya da küçük).
109
(15)
İplik yoğunluğu
tuşu
Desenin dikiş yoğunluğunu değiştirmek için bir desen seçip bu tuşa basın.
110
110
111
103, 104
108
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
Desen Boyutunun Değiştirilmesi
Dikey bir Yansıma Deseni Yaratma
Dikiş desenini seçtikten sonra, istenilen boyut seçilene
Bir dikiş deseni seçtikten sonra, deseni dikey çevirmek
kadar
için
tuşuna basın.
tuşuna basınız.
Not
• Desen boyutu değiştirildikten sonra girilen dikiş
desenleri, tekrar değiştirilene kadar seçilen boyutta
eklenir.
• Eğer birleştirilirlerse dikiş desenlerini
değiştiremezsiniz.
Gerçek boyut
Yatay bir Yansıma Deseni Yaratma
Bir dikiş deseni seçtikten sonra, deseni yatay çevirmek
için
tuşuna basınız.
Desen Uzunluğunun Değiştirilmesi
(yalnızca 7 mm Saten Dikiş Deseni
için)
Eğer 7mm saten dikiş desenleri seçilirse, zigzag
genişliği ve dikiş uzunluğu değiştirilmeden desen
uzunluğu değiştirilebilir. Bir dikiş deseni seçtikten
sonra, var olan beş ayardan bir tanesini seçmek için
tuşuna basın.
109
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
Tek ve Tekrarlayan Bir Desen
Seçimi
İplik Yoğunluğunun Değiştirilmesi
(Yalnızca Saten Dikiş Deseni için)
Desen daha önceden tekrar tekrar ya da bir sefer
Dikiş desenini seçtikten sonra, istenilen boyut seçilene
dikilmiş olsun olmasın, seçmek için
basınız.
kadar
tuşuna
tuşuna basın.
DİKKAT
• İplik yoğunluğu
Not
Eğer dikiş esnasında
tuşuna basarsanız, tuş
olarak değiştirildiğinde
dikişler toplanıyorsa, iplik yoğunluğunu tekrar
olarak ayarlayın. Dikişler toplandığında dikişe
devam ederseniz, iğne eğilebilir ya da kırılabilir.
öğesine döner ve makine desenin bir kopyasını
diktikten sonra otomatik olarak durur.
Not
• Desen yoğunluğu değiştirildikten sonra girilen dikiş
desenleri, tekrar değiştirilene kadar seçilen
yoğunlukta eklenir.
• Eğer birleştirilirlerse dikiş desenlerinin dikiş
yoğunluğunu değiştiremezsiniz.
110
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
Desenin Başladığı Yere Dönme
Karakter/dekoratif dikiş dikerken, deneme dikişinden
sonra veya dikiş yanlış dikilirse desenin başlangıcına
dönebilirsiniz.
Not
Bu fonksiyon kapitone dikişler ve yardımcı dikişler için
mevcut değildir.
➊ Makineyi durdurmak için “Başlat/Durdur”
düğmesine basın ve ardından
basın.
üzerine
 Dikiş, durdurulan yerden seçilen desenin
başlangıcına (“W”) geri döner.
Not
Eğer dikiş durdurulduğunda bu tuşa basılırsa,
birleştirilmiş bir dikiş deseninin sonuna desen
eklenebilir. (Bu örnekte “!” ekleniyor.)
➋ Dikişe devam etmek için “Başlat/Durdur”
düğmesine basın.
111
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
DİKİŞ DESENLERİNİ BİRLEŞTİRME
Harf dikişleri, çapraz dikiş, saten dikiş ya da ÖZEL DİKİŞİM fonksiyonunu kullanarak tasarladığınız dikişler gibi
çok türlü dikiş deseni çeşidini birleştirebilirsiniz ÖZEL DİKİŞİM hakkında bilgi için bkz. Bölüm 7). Ayrıca farklı
boyutlardaki dikiş desenlerini, yansıma dikiş desenlerini ve diğerlerini birleştirebilirsiniz.
Desenleri Birleştirmeden Önce
Not
• Dikiş desenleri birleştirildiğinde, makine otomatik olarak desen dikişini yapar. Birleştirilmiş desenleri tekrar tekrar dikmek
için, desenleri birleştirin ve daha sonra
tuşuna basın, böylelikle
şeklinde görüntülenir.
• Bir kere birleştirildiklerinde dikiş desenlerinin ayarlarını (boyutu ve yönü gibi) değiştiremezsiniz. Desenleri tekrar
boyutlandırmak ya da tekrar yönlendirmek için, kombinasyona eklenen her desen için ayarlamaları belirtin.
• Dikiş desenleri size referans teşkil etmeleri açısından LCD ekranda görüntülenir. Dikiş sonucu ve orantı LCD ekranda
görüntülenen dikiş deseninden farklılıklar gösterebilir. Projenizi dikmeye başlamadan önce bir parça kumaş üzerinde
deneme dikişi yapın.
Farklı Kategorilerden Desen
Birleştirme
➋
tuşuna basın.
Örnek:
➊
tuşuna basın.
➌
tuşuna basın.
 Desen kategorileri ekranı belirir.
112
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➍
tuşuna basın.
Not
•
•
Girilen son deseni silmek için
tuşuna basın.
Desenlerden bir defada sadece bir tane silinebilir.
Eğer birleştirilen desenin tamamı
görüntülenemiyorsa, dikiş desenini görüntülemek için
tuşuna basın. Önceki ekrana dönmek için
tuşuna basın.
➎
tuşuna basın.
 Desenin resmi görünür.
➏ Desen kombinasyonunu tekrar tekrar
dikmek için,
tuşuna basın böylece
olarak görünecektir.
113
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
Farklı Boyutlardaki Dikiş
Desenlerini Birleştirme
tuşuna tekrar basın ve ardından
tuşuna basın böylece
görünür.
Örnek:
➊
➌
tuşuna basın.
şeklinde
 Desen daha küçük boyutta ekrana gelir.
➍ Desen kombinasyonunu tekrar tekrar
dikmek üzere
şeklinde
görüntülenmesi amacıyla
basın.
➋
üzerine
tuşuna basın.
 Kombinasyon, tekrar eden bir desen halinde
görünecektir.
 Daha büyük boyutta desen görünür.
114
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
Farklı Yönlerdeki Dikiş Desenlerini
Birleştirme
Örnek:
➊
➌
tuşuna tekrar basın ve ardından
tuşuna basın böylece
şeklinde görünür.
tuşuna basın.
 İkinci desen yatay olarak çevrilmiştir.
➍ Desen kombinasyonunu tekrar tekrar
dikmek üzere
şeklinde
görüntülenmesi amacıyla
basın.
➋
üzerine
tuşuna basın.
 Kombinasyon, tekrar eden bir desen halinde
görünecektir.
115
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
Farklı Uzunlukta Dikiş Desenlerini
Birleştirme
➊
➌
tuşuna tekrar basın ve ardından
tuşuna üç kez basın böylece
görünür.
şeklinde
tuşuna basın.
 Desen, 2 boy uzunluğunda görünür.
➍ Desen kombinasyonunu tekrar tekrar
dikmek için
tuşuna basın böylece
şeklinde görüntülenir.
➋
tuşuna basın ve ardından
bir defa basın böylece
görünecektir.
tuşuna
şeklinde
 Kombinasyon, tekrar eden bir desen halinde
görünecektir.
 Desen, 4 boy uzunluğunda görünür.
116
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
Adımlı Desenler Yaratma (Yalnızca
7 mm Saten Dikiş Deseni için)
➋ Önce
tuşuna ve ardından
tuşuna
basın.
Adım şeklindeki desenler yaratma amaçlı kaydırılan
dikiş desenleri, adım desenler olarak adlandırılır.
Adım desenler,
tuşu ve 7 mm saten dikiş
desenleri için
tuşu kullanılarak yaratılabilir.
Dikiş desenini, kendi genişliğinin yarısı kadar sola
kaydırmak için
tuşuna basın.
Dikiş desenini, kendi genişliğinin yarısı kadar sağa
kaydırmak için
tuşuna basın.
 Bir sonraki dikiş deseni sağa doğru hareket eder.
➌ Tekrar
tuşuna basın ve ardından
tuşuna basın.
Örnek:
➊
tuşuna basın.
➍
tuşuna basın böylelikle
görüntülenir.
şeklinde
 Kombinasyon, tekrar eden bir desen halinde
görünecektir.
117
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
 Desen Kombinasyon Örnekleri
118
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
BELLEK FONKSİYONUNU KULLANMA
Dikiş Verilerine İlişkin Önlemler
Makinede oluşturulmuş ve makineye kaydedilmiş
veriler dışında dikiş verileri kullanırken aşağıdaki
önlemleri uygulayın.
 Kullanılabilecek Dikiş Verisi Türleri

Bu makinede sadece .pmu uzantılı dikiş verisi
dosyaları kullanılabilir. Bu makinenin
kullanılmasıyla oluşturulanlar dışındaki verilerin
kullanılması makinenin yanlış çalışmasına sebep
olabilir.
Dikiş Desenlerini Makine Belleğine
Kaydetme
Sık kullanılan dikiş desenlerini makine belleğine
kaydedebilirsiniz. Makine belleği 24 adete kadar dikiş
deseni, dikiş deseni başına 70 girdi bir başka deyişle
224 KB veriyi bellekte saklayabilir.
Not
“Kaydetme” ekranı görüntülenirken makineyi
kapatmayın, aksi takdirde kaydettiğiniz deseni
kaybedebilirsiniz.
 Aşağıdaki Özelliklere Sahip Bilgisayar ve
İşletim Sistemleri Kullanılabilir


Uyumlu modeller:
Standart ekipman olarak USB portlu IBM PC
bilgisayar, Standart ekipman olarak USB portlu
IBM PC uyumlu bilgisayar
Uyumlu işletim sistemleri:
Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP (Windows
98SE için sürücü gerekir. Sürücüyü
(www.brother.com) adresinde bulunan web
sitemizden indirebilirsiniz. Ayrıca, sadece
Windows 98 Second Edition sürücüyü
kullanabilir.)
Not
•
•
➊
Bir desenin makine belleğine kaydedilmesi birkaç
saniye alır.
Kaydedilmiş bir dikiş deseninin çağrılması hakkında
bilgi için sayfa 122’ya bakın.
tuşuna basın.
 Bilgisayarla Veri Oluştururken ve
Kaydederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikiş verisinin bulunduğu dosyanın adı;
örneğin isimde özel karakterler olduğu için,
belirlenemezse, dosya görüntülenmez. Bu durum
söz konusu olduğunda dosyanın adını değiştirin.
Büyük ve küçük harfleri, 0 ile 9 arası rakamları,
kesik çizgi "-" ve alt çizgiyi "_" kullanmanızı
öneririz. Dosya adında virgül “,” nokta “.” gibi
işaretleri kullanmayın.

Bilgisayarda “Çıkarılabilir Disk" içinde klasör
oluşturmayın. Dikiş verisi bir klasöre kaydedilirse,
bu dikiş verisi nakış makinesi tarafından
görüntülenemez.
 Ticari Markalar

IBM, International Business Machines
Corporation şirketinin tescilli ticari markası veya
ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows Microsoft Corporation
şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari
markalarıdır.
Yazılımı bu kılavuzda geçen her şirketin özel
programlarına özgü Yazılım Lisansı Sözleşmesi
mevcuttur.
Bu kılavuzda adı geçen diğer bütün marka ve ürün
isimleri kendi şirketlerinin tescilli ticari markalarıdır.
Ancak ® ve ™ gibi işaretlerin açıklamaları metin
içinde net bir şekilde açıklanmamıştır.
119
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➋
➋ Silinecek deseni seçin.
tuşuna basın.
* Deseni kaydetmeden önceki ekrana dönmek için
* Bir sonraki sayfayı görüntülemek için
tuşuna
basın.
* Her dikiş deseninin sadece ilk girdisi bellekte
görüntülenir. Komple dikiş desenini görüntülemek
tuşuna basın.
için
tuşuna basın.
* Dikiş desenini silmekten vazgeçerseniz,
tuşuna basın.
 “Kaydetme” ekranı görünür. Desen
kaydedildiğinde, otomatik olarak önceki ekran
görünür.
 Hafıza Doluysa
Makine belleğine bir desen kaydetmeye çalışırken
bu ekran belirirse, bellek o anda seçilen deseni
saklayamayacak kadar doludur. Dikiş desenini
makine belleğine kaydetmek için, önceden
kaydedilen bir dikiş desenini silmeniz gerekir.
➊ Devam etmek için
(1) Kaydedilen dikiş desenleri
➌
tuşuna basın.
tuşuna basın.
* Deseni kaydetmeden önceki ekrana dönmek için
tuşuna basın.
 Onay mesajı ekrana gelir.
120
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➍
tuşuna basın.
➊ USB kablo konektörünü bilgisayar ve
makine üzerindeki ilgili USB bağlantı
noktalarına takın.
* Dikiş desenini silmekten vazgeçerseniz,
tuşuna basın.
* USB kablosu; açık olsun veya olmasın, makine ve
bilgisayar üzerinde bulunan USB portuna takılabilir.
 Eski dikiş deseni silindi ve yeni dikiş deseni
otomatik olarak kaydedildi.
(1) USB portu
(2) USB kablo konektörü
 Bilgisayarda “Bilgisayarım”ın içinde "Çıkarılabilir
Disk” simgesi görünür.
Dikiş Desenlerini bir Bilgisayara
Kaydetme
Makine ile birlikte verilen USB kablosu ile dikiş
makinesini bilgisayarınıza bağlayın böylece dikiş
desenlerini bilgisayarınızdan çağırabilir ve
bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
Not
•
•
Not
“Kaydetme” ekranı görüntülenirken makineyi
kapatmayın, aksi takdirde kaydettiğiniz deseni
kaybedebilirsiniz.
➋
USB kabloda bulunan konektörler bir konektöre
sadece tek yönde takılabilir. Konektörü takmada
güçlük yaşarsanız, konektörü zorlamayın ve
konektörün yönünü kontrol edin.
USB portun bilgisayar üzerindeki konumu ile ilgili
ayrıntılı bilgi için ilgili ekipmana ait kullanım
kılavuzuna bakın.
tuşuna basın.
121
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➌
tuşuna basın.
Dikiş Desenlerini Makine
Belleğinden Alma
 Deseni kaydetmeden önceki ekrana dönmek için
tuşuna basın.
 Dikiş deseni geçici olarak “Bilgisayarım”da bulunan
“Çıkarılabilir Disk”e kaydedilecektir.
➍ Dikiş deseninin “Çıkarılabilir Disk’te
bulunan .pmu dosyasını seçin ve
bilgisayara kopyalayın.
➊
tuşuna basın.
 Cep seçim ekranı görüntülenir.
➋ Alınacak dikiş desenini seçin.
* Bir sonraki sayfayı görüntülemek için
basın.
tuşuna
* Komple dikiş desenini görüntülemek için
tuşuna basın.
* Deseni kurtarmadan önceki ekrana dönmek için
tuşuna basın.
Not
•
•
“Kaydetme” ekranı görüntülenirken makineyi
kapatmayın, aksi takdirde veriyi kaybedebilirsiniz.
Dosyalar sadece geçici olarak “Çıkarılabilir Disk”te
kaydedildiğinden makinenin kapatılması durumunda
dosyalar silinir. Gerekli dosyaları bilgisayarın sabit
diskine kaydettiğinizden emin olun.
(1) Kaydedilen dikiş desenleri
122
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➌
➌ Desen verisini “Çıkarılabilir Disk”e
tuşuna basın.
* Dikiş desenini silmek için
taşıyın/kopyalayın.
tuşuna basın.
Not
 Seçilen dikiş deseni geri çağrılır ve dikiş ekranı
görüntülenir.
Maksimum 476 KB'lık 24 adet dikiş deseni “Çıkarılabilir
Disk”e taşınabilir ya da kopyalanabilir.
 "Çıkarılabilir Disk”te bulunan dikiş deseni verisi
makineye yazılır.
Dikiş Desenlerini Bilgisayardan
Alma
Not
➊ USB kablo konektörünü bilgisayar ve
•
•
makine üzerindeki ilgili USB porta takın.
(sayfa 121’ye bakın).
➋ Bilgisayardan, "Bilgisayarım"ı açın,
ardından "Çıkarılabilir Disk"e gidin.
➍
Desen verisi yazılırken USB kablosunu çıkarmayın.
"Çıkarılabilir Disk" içinde klasör oluşturmayın.
Klasörler görüntülenemediği için klasörler içinde
bulunan dikiş deseni verisi çağrılamaz.
tuşuna basın.
 Bilgisayarda bulunan dikiş desenleri seçim
ekranında görünecektir.
123
KARAKTER/DEKORATİF DİKİŞLER
➎ Alınacak dikiş desenini seçin.
* Komple dikiş desenini görüntülemek için
tuşuna basın.
* Dikiş desenini kurtarmadan önceki ekrana dönmek
için
tuşuna basın.
DİKKAT
• USB kablosunun çıkarırken: USB kablosunu
çıkarmadan önce, Windows® Me/2000 görev
çubuğundaki “Donanımı Çıkart” simgesine veya
Windows® XP görev çubuğundaki “Donanımı
Güvenle Kaldır” simgesine tıklayın. Ardından,
çıkarılabilir disk güvenle çıkarıldıktan sonra USB
kablosunu bilgisayar ve makineden sökün.
Windows 98SE ile, USB kablosunu bilgisayar
ve makineden çıkarmadan önce Giriş
lambasının yanıp sönmediğini kontrol edin.
Not
•
•
(1) Kaydedilen dikiş desenleri
➏
tuşuna basın.
* Dikiş desenini silmek için
USB kablosunu bilgisayar ve makineden çıkarmadan
önce yukarıda açıklanan işlemi yapmanız gerekir,
aksi takdirde bilgisayar arıza verebilir, veri doğru
şekilde yazılmayabilir veya makinedeki veri veya veri
yazım alanı zarar görebilir.
Bilgisayardan çağrılan desen, sadece geçici olarak
makineye yazılır. Makine kapatıldığında desen
makineden silinir. Dikiş desenini saklamak
istiyorsanız deseni makineye kaydedin (bkz. Sayfa
119 “Dikiş Desenlerini Makine Belleğine Kaydetme”).
tuşuna basın.
 Seçilen dikiş deseni geri çağrılır ve dikiş ekranı
görüntülenir.
124
Bölüm
5
ÖZEL DİKİŞİM
BİR DİKİŞ TASARLAMA........................................................................126
 Özel Dikiş Örnekleri...........................................................................................................127
DİKİŞ VERİLERİNİ GİRME.....................................................................128
 Tuş Fonksiyonları...............................................................................................................128
 Bir Noktayı Taşıma.............................................................................................................130
 Tasarımın Bir Kısmını veya Tamamını Taşıma................................................................131
 Yeni Noktalar Ekleme.........................................................................................................132
KAYITLI ÖZEL DİKİŞLERİ KULLANMA................................................133
Özel Dikişleri Makine Belleğine Kaydetme..............................................................133
 Hafıza Doluysa....................................................................................................................133
Özel Dikişleri Bilgisayara Kaydetme........................................................................134
Özel Dikişleri Makine Belleğinden Çağırma.............................................................135
Özel Dikişleri Bilgisayardan Çağırma.......................................................................135
MY CUSTOM STITCH
BİR DİKİŞ TASARLAMA
ÖZEL DİKİŞİM fonksiyonunu kullanarak kendi
yarattığınız dikişleri kaydedebilirsiniz.
➋ Dikişler arasında ne kadar boşluk
bırakacağınıza karar verin.
Not
•
•
* Dikiş boşluklarını ayarlayarak tek bir dikişle farklı desenler
oluşturabilirsiniz.
ÖZEL DİKİŞİM fonksiyonunu kullanarak
oluşturduğunuz dikişler en fazla 7 mm (yaklaşık 9/32
inç) genişliğinde ve 37 mm (yaklaşık 1-1/3 inç)
uzunluğunda olabilir.
Dikişi önce makineyle birlikte verilen kareli kağıda
çizerseniz ÖZEL DİKİŞİM ile tasarlamak daha kolay
olacaktır.
➊ Dikişi kareli kağıt üzerine çizin (parça kodu
SA507, X81277-150).
Not
Sürekli bir hat halinde dikilebilmesi için basit bir tasarım
oluşturun. Daha dikkat çekici bir dikiş için tasarımı
kesişen çizgilerle bitirin.
➌ Noktaları desenin ızgarayla kesiştiği
yerlere koyun ve tüm noktaları bir çizgi ile
birleştirin.
Desenin tekrar edilmesi veya bağlanması gerekirse,
desenin başlangıç ve bitiş noktasının aynı yükseklikte
olması gerekir.
➍ Her işaretli noktanın x ve y koordinatlarını
belirleyin.
Not
Bu dikilecek olan dikiş desenini belirler.
126
MY CUSTOM STITCH
 Özel Dikiş Örnekleri
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
Dikiş
127
MY CUSTOM STITCH
DİKİŞ VERİLERİNİ GİRME
 Tuş Fonksiyonları
(1) Bu alan oluşturulan dikişi gösterir.
(2) Dikişteki toplam nokta sayısı üzerindeki mevcut ayar noktası sayısını gösterir.
(3)
No.
öğesinin x koordinatı üzerinden
Tuş
öğesinin y koordinatını gösterir.
Adı
Fonksiyon
Sayfa
Bu tuşa basarak ızgaranın yönünü değiştirin.
129
(4)
Izgara yönü
tuşu
Tek/üçlü dikiş
tuşu
Bu tuşa basarak iki nokta arasına tek mi yoksa üç dikiş mi dikileceğini
seçin.
129
(5)
Nokta silme
tuşu
Bu tuşa basarak seçili bir noktayı silin.
129
(6)
Öbek taşıma
tuşu
Bu tuşa basarak noktaları bir grupta toplayıp hareket ettirin.
131
(7)
Ekleme tuşu
Bu tuşa basarak dikiş deseni üzerine yeni noktalar ekleyin.
132
Ayar tuşu
Bu tuşa basarak dikiş deseni üzerinde bir nokta belirleyin.
129-130
Ok tuşları
Bu tuşları kullanarak
ettirebilirsiniz.
129-130
Aşağı-yukarı
tuşu
Bu tuşları kullanarak
öğesini dikiş üzerinde bir noktadan diğer
noktaya; veya dikiş üzerine girilen ilk veya son noktaya hareket
ettirebilirsiniz.
Geri tuşu
Bu tuşa basarak dikiş verisi giriş ekranından çıkın.
130
Dikiş tuşu
Bu tuşa basarak oluşturulan dikiş dikin.
130
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
öğesini görüntü alanı üzerinde hareket
130, 132
128
MY CUSTOM STITCH
➊
➍
tuşuna basın.
➋
ile gösterilen noktayı eklemek için
tuşuna basın.
tuşuna basın.
➎ İlk iki nokta arasına tek mi yoksa üç dikiş
➌
mi dikileceğini seçin.
öğesini ızgara levhasındaki ilk
noktanın koordinatlarına getirmek için
tuşunu kullanın.
 Izgaranın yönünü değiştirmek için
* Üç dikiş dikmek için ekranda
basın.
çıkması için tuşa
basın.
➏
öğesini ikinci noktaya getirmek için
öğesini kullanın ve
tuşuna basın.
(1) Mevcut seçili nokta/Toplam nokta sayısı
(2)
koordinatları
Not
Verileri dokunmatik kalemi kullanarak da
girebilirsiniz.
➐ Dikiş deseni sürekli bir çizgi şeklinde
ekranda çıkana kadar ızgaraya çizdiğiniz
her bir nokta için yukarıdaki işlemleri
tekrarlayın.
* Girilmiş olan seçili bir noktayı silmek için
basın.
tuşuna
129
MY CUSTOM STITCH
➑
 Bir Noktayı Taşıma
tuşuna basın.
➊
öğesini istediğiniz noktaya getirmek
için
veya
tuşuna basın.
*
öğesini ilk noktaya getirmek için,
tuşuna basın.
*
ögesini son noktaya getirmek için,
tuşuna basın.
*
öğesini ayrıca dokunmatik kalemi kullanarak da
taşıyabilirsiniz.
Not
• Noktaları birbirine çok yakın girdiyseniz, kumaş
gerektiği gibi beslenmeyebilir. Noktalar arasında daha
fazla boşluk bırakmak için dikiş verisini düzenleyin.
• Dikiş deseninin tekrarlanması ve birleştirilmesi
gerekirse, birleştirilmiş dikişleri; dikiş desenleri üst üste
gelmeyecek şekilde ekleyin.
➋ Noktayı taşımak için
öğesini
kullanın.
(1) Birleştirilmiş dikişler
➒ Gerekirse dikiş genişliği ve dikiş uzunluğu
gibi ayarları yapın.
* Dikiş seçim ekranına dönmek için
tuşuna basın.
* Yaratılmakta olan özel dikişleri düzenlemek için
tuşuna basın.
130
MY CUSTOM STITCH

Tasarımın Bir Kısmını veya Tamamını
Taşıma
➊
➌Bölümü taşımak için
veya
tuşuna
basın.
öğesini, istediğiniz kısmın ilk noktasına
getirmek için
veya
tuşuna basın.
*
öğesini ilk noktaya getirmek için,
*
ögesini son noktaya getirmek için,
tuşuna basın.
tuşuna basın.
*
öğesini ayrıca dokunmatik kalemi kullanarak da
taşıyabilirsiniz.
➍
➋
tuşuna basın.
tuşuna basın.
 Bölüm taşınacaktır.
 Seçili nokta ve o noktadan sonra girilen tüm
noktalar seçilir.
131
MY CUSTOM STITCH
 Yeni Noktalar Ekleme
➊
➌ Noktayı taşımak için
öğesini desen üzerinde yeni nokta
öğesini
kullanın.
eklemek istediğiniz yere getirmek için
veya
tuşuna basın.
*
öğesini ilk noktaya getirmek için,
*
ögesini son noktaya getirmek için,
basın.
tuşuna basın.
tuşuna
*
öğesini ayrıca dokunmatik kalemi kullanarak da
taşıyabilirsiniz.
➋
tuşuna basın.
 Yeni bir nokta girilir ve
noktanın üzerine gelir.
132
MY CUSTOM STITCH
KAYITLI ÖZEL DİKİŞLERİ KULLANMA
Özel Dikişleri Makine Belleğine
Kaydetme
➋
tuşuna basın.
* Özel dikişi kaydetmeden önceki ekrana dönmek için
ÖZEL DİKİŞİM fonksiyonu kullanılarak oluşturulan
dikiş desenleri, daha sonra kullanılmak üzere
kaydedilebilir. Makine belleği 15 adede kadar özel
dikiş desenini saklayabilir.
tuşuna basın.
Not
“Kaydediliyor”
ekranı
görüntülenirken
makineyi
kapatmayın, aksi takdirde kaydettiğiniz özel dikişi
kaybedebilirsiniz.
Not
• Bir özel dikişin makine belleğine kaydedilmesi birkaç
saniye alır.
• Kaydedilmiş bir dikiş deseninin çağrılması hakkında
bilgi için sayfa 135’ya bakın.
 “Kaydetme” ekranı görünür. Özel dikiş
kaydedildiğinde, otomatik olarak önceki ekran görünür.
➊
tuşuna basın.
Hafıza Doluysa

Makine belleğine özel bir dikiş kaydetmeye
çalışırken bu ekran belirirse, bellek o anda
seçilen deseni saklayamayacak kadar doludur.
Özel dikişi makine belleğine kaydetmek için,
önceden kaydedilen bir dikiş desenini silmeniz
gerekir.
➊
tuşuna basın.
* Özel dikişi kaydetmeden önceki ekrana dönmek için
tuşuna basın.
133
MY CUSTOM STITCH
➋ Silinecek özel dikişi seçin.
* Tüm özel dikişleri görüntülemek için
* Özel dikişi silmek istemezseniz,
(1) Kayıtlı özel dikişler
➌
tuşuna basın.
➍
tuşuna basın.
tuşuna basın.
tuşuna basın.
* Özel dikişi silmemeye karar verirseniz,
basın.
tuşuna
 Eski özel dikiş silindi ve yeni özel dikiş otomatik
olarak kaydedildi.
Özel Dikişleri Bilgisayara Kaydetme
Makine ile birlikte verilen USB kablosu ile dikiş
makinesini bilgisayarınıza bağlayın böylece özel
dikişleri bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
Özel dikişlerin kaydedilmesi hakkındaki detaylar için
121. sayfadaki “Dikiş Desenlerinin Bilgisayara
Kaydedilmesi” başlığına bakınız.
 Onay mesajı ekrana gelir.
134
MY CUSTOM STITCH
Özel Dikişleri Makine Belleğinden
Çağırma
➊
➊
tuşuna basın.
* Özel dikişi silmek için
tuşuna basın.
tuşuna basın.
 Seçilen özel dikiş geri çağrılır ve dikiş ekranı
görüntülenir.
 Cep seçim ekranı görüntülenir.
➋ Geri çağrılacak özel dikişi seçin.
* Tüm özel dikişleri görüntülemek için
tuşuna basın.
* Özel dikişi kaydetmeden önceki ekrana dönmek için
tuşuna basın.
Özel Dikişleri Bilgisayardan
Çağırma
Makine ile birlikte verilen USB kablosu ile dikiş
makinesini bilgisayarınıza bağlayın böylece özel
dikişleri bilgisayarınızdan geri çağırabilirsiniz.
Özel dikişlerin geri çağrılması hakkındaki detaylar için
123. sayfadaki “Dikiş Desenlerinin Bilgisayardan Geri
Çağrılması” bölümüne bakınız.
(1) Kayıtlı özel dikişler
135
MY CUSTOM STITCH
136
Bölüm
Ek
6
TEMİZLİK VE BAKIM..............................................................................138
LCD Ekranı Temizleme.............................................................................................. 138
Makine Gövdesini Temizleme...................................................................................138
Yuvanın Temizlenmesi.............................................................................................. 138
Mekik Temizliği........................................................................................................... 139
EKRAN AYARLARI.................................................................................140
Ekran Görüşü Düşük Seviyede.................................................................................140
Dokunmatik Panel Hatalı Çalışıyor...........................................................................140
SORUN GİDERME..................................................................................142
HATA MESAJLARI.................................................................................145
■ Alarm..................................................................................................................................... 147
TEKNİK ÖZELLİKLER............................................................................148
MAKİNENİZİN YAZILIMINI YÜKSELTME..............................................149
DİKİŞ AYAR TABLOSU..........................................................................151
DİZİN........................................................................................................159
EK
TEMİZLİK VE BAKIM
DİKKAT
• Temizlemeden önce makinenin fişini çekin. Aksi takdirde elektrik çarpmaları veya yaralanmalar
meydana gelebilir.
LCD Ekranı Temizleme
➐ Mekiği kavrayın ve ardından çekip çıkarın.
LCD ekranın yüzeyi kirliyse, kuru ve yumuşak bir bezle
ekranı hafifçe silin. Organik solventler veya deterjanlar
kullanmayın.
Makine Gövdesini Temizleme
Dikiş makinesinin yüzeyi kirliyse, nötr bir deterjan ile
bir parça bezi ıslatın, iyice sıkın ve ardından
makinenin yüzeyini silin. Ardından kuru bir bezle tekrar
kurulayın.
Yuvanın Temizlenmesi
Yuvada veya mekikte toz veya kir birikirse, makine
düzgün çalışmayacak ve masura ipliği tespit
fonksiyonu işlemeyecektir.
En iyi sonucu almak için makineyi daima temiz tutun.
(1) Mekik
➑ Yuvada ve etrafında biriken tozları, kumaş
tiftiklerini temizlemek üzere ürünle gelen
temizlik fırçasını ya da bir elektrikli
süpürgeyi kullanın.
➊ İğneyi kaldırmak için “İğne Konumu”
düğmesine basın.
➋ Baskı ayağını indirin.
➌ Dikiş makinesini kapatın.
➍ İğneyi ve baskı ayağı tutucusunu çıkarın
(sayfa 34'ten 36'ya kadar bakınız).
➎ Düz yatak aparatını çıkartın.
➏ İğne plakası kapağının iki ucundan tutun ve
(1) Temizlik fırçası
(2) Yuva
Not
Mekiğe yağ koymayın.
kendinize doğru çekin.
(1) İğne plakası kapağı
138
EK
➒ Mekik üzerindeki çıkıntı yay ile aynı hizada
olacak şekilde mekiği yerleştirin.
Mekik Temizliği
İplik kiri ve toz mekik üzerinde bulunan tansiyon yayı
çentiğinde kolaylıkla birikir ve bu da yanlış iplik
tansiyonu oluşumuna sebep olabilir. Bu yüzden, mekik
tansiyon problemlerinin oluşması durumunda mekik
gerektiği şekilde temizlenmelidir.
Mekiği temizlerken kağıt parçalarının aşınıp dökülerek
mekik içerisine hapsolmalarını önlemek amacıyla, bir
kartvizit destesi ya da benzer kalınlığa ve dayanıklılığa
sahip bir kağıt çeşidi kullanın.
➊ Mekiği sökmek için sayfa 138'de bulunan
“Yuvanın Temizlenmesi” başlığı altındaki
adımları takip edin.
(1) Çıkıntı
(2) Yay
➓ İğne plakası kapağı üzerindeki tırnakları
iğne plakasının içine yerleştirin ve ardından
kapağı tekrar üzerine kaydırın.
(1) İğne plakası kapağı
(2) Tırnaklar
Not
•
•
•
Hiçbir zaman çizik bir mekik kullanmayın, aksi
takdirde üst iplik düğümlenebilir, iğne kırılabilir ya da
dikiş performansında azalmalar söz konusu olabilir.
Yeni mekik için (parça kodu: XC3153-151), en yakın
yetkili satıcınızla irtibata geçin.
Mekiğin doğru takıldığından emin olun. Aksi takdirde
iğne kırılabilir.
➋ Uygun kalınlığa ve sağlamlığa sahip bir
kağıt kullanarak, kağıdı tansiyon plakası
tabanı ile tansiyon yayı arasında kaydırın
ve ayrıca mevcut kir veya tozu çıkartmak
amacıyla kağıdı yayın çentiği arkasına
doğru kaydırın.
(1) Tansiyon plakası tabanı
(2) Çentik
(3) Kağıt (örnek, kartvizit tipi)
(4) Tansiyon yayı
(5) Mekik durdurucu
Not
Tansiyon yayını bükmeyin. Ek olarak, mekiği
temizlemek için tavsiye edilen kağıt haricinde herhangi
birşey kullanmayın.
➌ Biriken herhangi tiftik ve tozu mekiğin
içinden çıkartmak veya temizlemek için
makine ile gelen fırçayı kullanın.
➍ Mekik durdurucuyu braket yayına temas
ettiğinden emin olarak mekiği ve iğne
plakası kapağını tekrar yerleştirin.
139
EK
EKRAN AYARLARI
Ekran Görüşü Düşük Seviyede
Dokunmatik Panel Hatalı Çalışıyor
Makineyi açtığınızda ekran zorlukla görülebiliyorsa
aşağıdaki işlemleri uygulayın.
Bir tuşa bastığınızda ekran doğru yanıt vermiyorsa
(makine, işlemi gerçekleştiremiyor veya farklı bir işlem
gerçekleştiriyorsa), uygun ayarlamaları yapabilmek
için aşağıdaki adımları izleyin.
➊ Makineyi kapatın, parmağınızı ekranın
herhangi bir yerinde tutun ve sonra
makineyi açın.
➊ Makineyi kapatın, parmağınızı ekranın
herhangi bir yerinde tutun ve sonra
makineyi açın.
 LCD’nin PARLAKLIĞI ekranı görünür.
 LCD’nin PARLAKLIĞI ekranı görünür.
Not
Aşağıda görüntülenen ekran görüntülenene kadar
LCD’ye dokunmaya devam edin.
➋ Ekranın parlaklığını ayarlamak için
da
➋
“Baskı Ayağı Kaldırıcı” düğmesine basın.
ya
tuşlarına basın.
 Dokunmatik panel ayarlama ekranı görüntülenir.
➌ Makineyi kapatın ve tekrar açın.
140
EK
➌ Makineyle verilen dokunmatik kalemi
kullanarak 1’den 5'e doğru her x işaretinin
ortasına hafifçe dokunun.
* 5'e bastıktan sonra sesli ikaz bir kere çalarsa, işlem
bitirilmiş demektir ve ekranda “BAŞARILI” yazısı
görünür.
Sesli ikaz iki kere çalarsa, bu; bir hata olduğu
anlamına gelir. Bu durumda yukarıda belirtilen
işlemleri tekrarlamanız gerekir.
Not
Ekrana sadece makineyle birlikte verilen dokunmatik
kalemle dokunun. Sivri uçlu bir kalem, tornavida veya
başka bir sert ya da keskin bir nesne kullanmayın.
Ekrana kuvvet uygulamayın, aksi takdirde ekrana hasar
verebilirsiniz.
➍ Gerekli dokunmatik panel ayarlamalarını
yaptıktan sonra makineyi kapatın ve tekrar
açın.
Not
Ekran, gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra da yanıt
vermezse veya siz ayarlamayı tamamlayamazsanız,
yetkili satıcınıza veya yetkili servise başvurun.
141
EK
SORUN GİDERME
Makinenizde küçük bir problem varsa, aşağıdaki çözümleri deneyin. Önerilen çözümler sorunu gidermezse,
yetkili satıcınıza veya yetkili servise başvurun.
Not
Bu makine, dikiş sırasında karşılaşılabilecek küçük sorunları basitçe giderme özelliği ile donatılmıştır Problemlerin listesini
görmek için,
tuşuna ve ardından
ardından görüntülenen olası sebepleri kontrol edin.
Sorun
Üst iplik kopuyor.
Masura ipliği kopuyor
Atlanmış dikişler
Kumaş büzüşüyor
tuşuna basınız. Sorunu gösteren tuşa dokunun ve
Nedeni
Çözüm
Sayfa
Makineye doğru iplik takılmamış (masura yanlış
takılmış, yanlış makara başlığı kullanılmış, iğne
mili iplik kılavuzu ipliği yakalayamamış vb.).
İpliği yeniden takın.
29
İplik düğümlenmiş veya dolaşmış.
Dolaşmaları ve düğümleri çözün.
İplik, iğne için çok kalın.
Kumaş, iplik ve iğne kombinasyonları tablosunu
kontrol edin ve uygun kombinasyonu seçin.
37
Üst iplik tansiyonu çok fazla.
İplik tansiyonunu ayarlayın.
45
İplik düğümlenmiş.
Düğümlenmiş olan ipliği makas vs. ile kesin ve
yuvadan (mekikten) vb. çıkarın
—
İğne bükülmüş ya da körelmiş.
İğneyi yenisiyle değiştirin.
35
İğne, yanlış takılmış.
İğneyi doğru biçimde yeniden takın.
35
-
İğne plakasındaki deliklerin etrafında çizikler var. İğne plakasını değiştirin veya yetkili satıcınıza
danışın.
—
Baskı ayağındaki deliğin etrafında çizikler var.
Baskı ayağını değiştirin veya yetkili satıcınıza
danışın.
—
Yuva (mekik) üzerinde çizikler var.
Yuvayı (mekik) değiştirin ya da yetkili satıcınızla
iletişime geçin.
Masura yanlış ayarlanmış.
Masurayı yeniden ayarlayın.
28
Masura üzerinde çizikler var veya düzgün bir
şekilde dönmüyor.
Masurayı değiştirin.
—
İplik düğümlenmiş.
Düğümlenmiş olan ipliği makas vs. ile kesin ve
yuvadan (mekikten) vb. çıkarın
—
İplik, makineye doğru takılmamış.
Makineye ipliğin nasıl takıldığını kontrol edin ve
ipliği doğru bir şekilde tekrar takın.
29
İplik ya da iğne, dikilen kumaşın tipine uygun
değil.
Kumaş, iplik ve iğne kombinasyonları tablosunu
kontrol edin ve uygun kombinasyonu seçin.
37
İğne bükülmüş ya da körelmiş.
İğneyi yenisiyle değiştirin.
35
İğne, yanlış takılmış.
İğneyi doğru biçimde yeniden takın.
35
İğne kusurlu.
İğneyi değiştirin.
35
İğne plakasının altında toz veya kumaş tiftiği
birikmiş.
Tozu veya kumaş tiftiklerini bir fırça ile
temizleyin.
138
Üst iplik ya da masura ipliği yanlış takılmış.
Makineye ipliğin nasıl takıldığını kontrol edin ve
ipliği doğru bir şekilde tekrar takın.
Masura yanlış takılmış.
Masurayı doğru biçimde yeniden takın.
29
İplik ya da iğne, dikilen kumaşın tipine uygun
değil.
Kumaş, iplik ve iğne kombinasyonları tablosunu
kontrol edin ve uygun kombinasyonu seçin.
37
İğne bükülmüş ya da körelmiş.
İğneyi yenisiyle değiştirin.
35
Dikişler, hafif kumaşların dikilmesi için çok uzun. Dikiş uzunluğunu kısaltın.
44
28,29
İplik tansiyonu doğru ayarlanmamış.
İplik tansiyonunu ayarlayın.
45
Yanlış baskı ayağı kullanılmış.
Doğru baskı ayağını takın.
151
142
EK
Sorun
Dikiş esnasında makine
çok ses çıkarıyor
Nedeni
Çözüm
Sayfa
Dişlilerde toz veya kumaş tiftiği birikmiş.
Tozu ve kumaş tiftiklerini temizleyin.
138
İplik parçaları yuva (mekik) içerisine takılıyor.
Yuvayı (mekik) temizleyin.
138
Üst iplik doğru takılmamış.
Makineye ipliğin nasıl takıldığını kontrol edin ve
ipliği doğru bir şekilde tekrar takın.
29
Yuva (mekik) üzerinde çizikler var.
Yuvayı (mekik) değiştirin ya da yetkili satıcınızla
iletişime geçin.
—
İğne doğru konumda değil.
İğneyi kaldırmak için “İğne Konumu” düğmesine
basın.
11
İplik geçirme kancası, iğnenin deliğinden
geçmiyor.
İğneyi kaldırmak için “İğne Konumu” düğmesine
basın.
11
İğne, yanlış takılmış.
İğneyi doğru biçimde yeniden takın.
35
İplik tansiyonu uygun değil. Üst iplik doğru takılmamış.
Makineye ipliğin nasıl takıldığını kontrol edin ve
ipliği doğru bir şekilde tekrar takın.
29
Masura yanlış ayarlanmış.
Masura ipliğini doğru şekilde yeniden ayarlayın.
28
İplik ya da iğne, dikilen kumaşın tipine uygun
değil.
Kumaş, iplik ve iğne kombinasyonları tablosunu
kontrol edin ve uygun kombinasyonu seçin.
37
Baskı ayağı tutucusu doğru takılmamış.
Baskı ayağı tutucusunu düzgün bir şekilde tekrar
takın.
59
İplik tansiyonu doğru ayarlanmamış.
İplik tansiyonunu ayarlayın.
45
Yanlış baskı ayağı kullanılmış.
Doğru baskı ayağını takın.
151
Desen ayarları doğru yapılmamış.
Desen ayarlarını düzeltin.
106
İplik tansiyonu doğru ayarlanmamış.
İplik tansiyonunu ayarlayın.
45
İğne, yanlış takılmış.
İğneyi doğru biçimde yeniden takın.
35
İğne bağı vidası sıkıştırılmamış.
İğne bağı vidasını sıkılaştırın.
36
İğne bükülmüş ya da körelmiş.
İğneyi yenisiyle değiştirin.
35
İplik ya da iğne, dikilen kumaşın tipine uygun
değil.
Kumaş, iplik ve iğne kombinasyonları tablosunu
kontrol edin ve uygun kombinasyonu seçin.
37
Yanlış baskı ayağı kullanılmış.
Doğru baskı ayağını takın.
151
Üst iplik tansiyonu çok fazla.
İplik tansiyonunu ayarlayın.
45
Kumaş dikiş esnasında çekilmiş.
Kumaşı dikiş esnasında çekmeyin.
Masura yanlış takılmış.
Masura doğru biçimde yeniden takın.
İğneye iplik takılamıyor
Harf deseni düzgün bir
şekilde dikilmiyor.
İğne kırılıyor
Kumaş makineden
beslenemiyor
Makine çalışmıyor
LCD ekran okunamıyor.
30
İğne plakasındaki deliklerin etrafında çizikler var. İğne plakasını değiştirin veya yetkili satıcınıza
danışın.
—
Baskı ayağındaki deliğin/deliklerin yakınında
çizikler var.
Baskı ayağını değiştirin veya yetkili satıcınıza
danışın.
—
Yuva (mekik) üzerinde çizikler var.
Yuvayı (mekik) değiştirin ya da yetkili satıcınızla
iletişme geçin.
—
İğne kusurlu.
İğneyi değiştirin.
35
Dişliler alçalır.
Dişlileri yükseltmek için dişli pozisyonu tuşuna
basın.
Dikişler birbirine çok yakın.
Dikiş uzunluğunu uzatın.
44
Yanlış baskı ayağı kullanılmış.
Doğru baskı ayağını takın.
151
İğne bükülmüş ya da körelmiş.
İğneyi yenisiyle değiştirin.
35
İplik düğümlenmiş.
Düğümlenmiş olan ipliği makas vs. ile kesin ve
yuvadan (mekikten) vb. çıkarın
—
Seçili desen yok.
Bir desen seçin.
Başlat/durdur düğmesine basılmamış.
“Başlat/Durdur” düğmesine basın.
40
Ana elektrik düğmesi açılmamış.
Ana elektrik düğmesini AÇIK konuma getirin.
18
Baskı ayağı indirilmemiş.
Baskı ayağını indirin.
Pedal takılı durumdayken başlat/durdur
düğmesine basılmış.
Pedalı çıkarın veya makineyi çalıştırmak için
pedalı kullanın.
LCD kontrastı gerektiği gibi ayarlanmamış.
LCD kontrastını ayarlayın.
21,62
52, 102
40
11,41
22, 140
143
EK
DİKKAT
• Bu makine bir iplik tespit aygıtı ile donatılmıştır. Üst iplik takılmadan önce “Başlat/Durdur” düğmesine basılırsa,
makine düzgün bir şekilde çalışmaz. Ayrıca, seçilen desene bağlı olarak makine iğne kaldırılmış olsa dahi kumaşı
besleyebilir. Bu iğne mili serbest bırakma mekanizmasından kaynaklanır. Bu durum söz konusu olduğunda
makine normal dikiş esnasında çıkardığı sesten farklı bir ses çıkarır. Bu bir arıza göstergesi değildir.
• Dikiş esnasında elektrik bağlantısı kesilirse:
Ana elektrik düğmesini KAPALI konuma getirin ve makinenin fişini çekin.
Makineyi yeniden başlatırken, makinenin düzgün çalışabilmesi için talimatları izleyin.
144
EK
HATA MESAJLARI
Makine doğru şekilde ayarlanmadan başlat/durdur düğmesine basılırsa veya doğru olmayan bir işlem
yürütülürse makine durur ve bir uyarı sesi ve hata mesajı ile sizi bilgilendirir. Hata mesajı görüntülenirse,
mesajda verilen talimatlara göre sorunu giderin.
(Görüntülenen mesaj,
tuşuna basarak ya da işlemi doğru tamamlayarak iptal edilebilir.)
Bu mesaj; herhangi bir arıza
gerçekleştiğinde görüntülenir.
Bu mesaj; çift iğne dikişi
ayarlıyken, iğneye iplik geçirme
düğmesine basıldığında
görüntülenir.
Bu mesaj üst ipliğin koptuğu veya
doğru bir şekilde takılmadığı ve
“Başlat/Durdur" veya “Geri
Dikiş/Takviye Dikişi” düğmesine
basılı olduğu zaman görüntülenir.
Bu mesaj; ilik kolunun yukarıda
olduğunda ilik dikişinin seçildiği ve
“Başlat/Durdur” düğmesi veya
“Geri Dikiş/Takviye Dikiş”
düğmesine basılı olduğu zaman
görüntülenir.
DİKKAT
• Makineye tekrar iplik takmayı unutmayın. Makineye
tekrar iplik takmadan "Başlat/Durdur" düğmesine
basarsanız, iplik tansiyonu yanlış ayarlanabilir veya
iğne kırılarak yaralanmalara yol açabilir.
Bu mesaj, PC'den makineye
USB kablo aracılığıyla bilgi
indirildiğinde görüntülenir.
Bu mesaj, baskı ayağı
kaldırıldığında/iğne alçaltıldığında,
“Başlat/Durdur”, “Geri/Takviye
Dikişi”, ya da “Baskı Ayağı
Kaldırıcı” düğmesine basıldığında
görüntülenir.
Bu mesaj; hafıza doluyken ve dikiş
veya desen kaydedilemediği
zaman görüntülenir.
145
EK
Bu mesaj; baskı ayağı üst
Bu mesaj masura ipliği bitmek
üzereyken görüntülenir.
konumdayken
tuşuna
basıldığında görüntülenir.
Bu mesaj; bir desen seçildikten
sonra
veya
Bu mesaj masura sarılırken ve
ipliğin dolaşması vs. nedeniyle
motorun kilitlendiği durumlarda
görüntülenir.
tuşuna
basıldığında görüntülenir.
Bu mesaj; yardımcı dikiş
Bu mesaj iğne alçaltılırken makine
açıldığında görüntülenir.
seçildiğinde
tuşuna
basılırken görüntülenir.
Bu mesaj; ilik dikişinden başka bir
dikiş seçildiğinde, “Başlat/Durdur”
düğmesine veya ilik kolu
aşağıdayken “Geri Dikiş/Takviye
Dikiş” düğmesine basıldığı zaman
görüntülenir.
Bu mesaj, pedal takılıyken
"Başlat/Durdur" düğmesine
basıldığında görüntülenir.
Bu mesaj, yükseltme dosyası
indirilirken görüntülenir.
Bu mesaj; dolaşmış iplik veya iplik
takılmasıyla ilgili başka bir
nedenden dolayı motor kilitlendiği
zaman görüntülenir.
146
EK
Bu mesaj makine çift iğne
modundayken ve çift iğne ile
dikilemeyecek bir desen
seçildiğinde görüntülenir.
Bu mesaj; tek delikli iğne plakası
takılıyken orta iğne konumu
dikişinden başka bir dikişle
dikmeye çalıştığınızda
görüntülenir.
Bu mesaj makine açıkken iğne
plakası çıkartıldığında
görüntülenir.
Bu mesaj, baskı ayağı
kaldırıldığında, “Başlat/Durdur”,
“Geri/Takviye Dikişi”, ya da “İplik
Bıçağı” düğmesine basıldığında
görüntülenir.
Bu mesaj, dikiş hızı denetleyicisi,
zigzag dikiş genişliğine
ayarlanmışken “Başlat/Durdur”
düğmesine basıldığında
görüntülenir.
 Alarm
Yanlış bir işlem gerçekleştirildiğinde, iki ya da dört
bip sesi duyarsınız.
Not
Alarmı kapatmak ya da açmak için
basın. Detaylar için, sayfa 22’ye bakın.
tuşuna
147
EK
TEKNİK ÖZELLİKLER
Konu
Dikiş makinesi
Teknik Özellikler
Boyutlar
51,1 cm (G) × 30,5 cm (Y) × 25,8 cm (D) (yak. 20-1/8 inç
(G) × 12 inç (Y) × 10-1/8 inç (D))
Kutu Boyutları
58,2 cm (G) x 31,9 cm (Y) x 28,4 cm (D) (yaklaşık. 22-7/8
inç (G) x 12-1/2 inç (Y) x 11-1/8 inç (D))
Ağırlık
11,3 kg (11,29 kg.)
Dikiş hızı
Dakikada 70-1000 dikiş
İğne
Ev tipi dikiş makinesi iğneleri (HA x130)
148
EK
MAKİNENİZİN YAZILIMINI YÜKSELTME
Dikiş makinenize ait yazılım yükseltmelerini indirmek için bir bilgisayar kullanabilirsiniz.
www.brother.com adresinde yükseltme programı mevcut olduğunda, internet sitesindeki talimatları ve aşağıdaki
adımları takip ederek dosyaları indirin.
Not
İki adet yükseltme dosyası vardır. Her iki dosyayı da başarıyla indirdiğinizden emin olun.
Not
• Makinenin yazılımı yükseltildiğinde, harflerin ve dekoratif dikişlerin kaydedilen kombinasyonları silinir.
• Yazılım yükseltme işlemi esnasında, bir tuşa basıldığında sesli ikaz çalmaz.
➊ “Baskı Ayağı Kaldır Kaldıracı” düğmesine ➍ 1. adımdaki ekran tekrar görüntülenirse,
basılı tutulduğunda, makineyi açın.
 Aşağıdaki ekran görünür.
düğmesine basın.
 “Yükseltme dosyası kaydediliyor. Güç düğmesini
KAPATMAYIN.” mesajı görülür. Yükleme işlemi
yaklaşık 3 dakika alır.
➎ Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, ilk
yükseltme dosyası indirilir.
➋ USB kablo konektörünü bilgisayar ve
makine üzerindeki ilgili USB bağlantı
noktalarına takın.
 Bilgisayarda “Bilgisayarım”ın içinde "Çıkarılabilir
Disk” simgesi görünür.
➌ Yükseltme dosyasını “Çıkarılabilir Disk”e
kopyalayın.
➏ İkinci yükseltme dosyasını “Çıkartılabilir
Disk”e kopyalayın.
➐ 1. adımdaki ekran tekrar görüntülenirse,
düğmesine basın.
 “Yükseltme dosyası kaydediliyor. Güç düğmesini
KAPATMAYIN.” mesajı görülür. Yükleme işlemi
yaklaşık 3 dakika alır.
 “PC’ye bağlandı. USB kablosunu çıkartmayın.”
mesajı görüntülenir.
149
EK
➑ Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde,
yükseltme işlemi tamamlanmıştır.
Not
Bir hata oluştuğunda, kırmızı renkte bir hata mesajı
çıkar. Böyle bir durumda makineyi kapatın ve adım a‘dan
itibaren olan prosedürleri tekrarlayın.
➒ USB medyayı çıkarın ve makineyi kapatıp
açın.
150
EK
DİKİŞ AYAR TABLOSU
Not
Çift iğne kullanırken (sayfa 32’e bakın), “J” baskı ayağının takılı olduğundan emin olun.
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
İlmek dikişi (Orta)
Baskı Ayağı
Uygulamalar
Dikiş Genişliği
[mm (inç)]
Parça işi/kırkyama 6.5 mm
(yak. 1/4 inç) sağ dikiş payı
İlmek dikişi (Sol)
Parça işi/kırkyama 6,5 mm
(yak. 1/4 inç) sol dikiş payı
El yapımı
görünümlü
kapitone (Orta)
El yapımı kapitone dikiş
gibi görünecek şekilde
yapılmış kapitone dikiş
Teyel dikiş (Orta)
Teyelleme
Çift İğne
Otomatik
Manuel
Otomati
k
Manuel
-
-
2,0
(1/16)
0,2-5,0
(1/643/16)
KULLANILAMAZ
5,5
(7/32)
0,0-7,0
(0-1/4)
2,0
(1/16)
0,2-5,0
(1/643/16)
KULLANILAMAZ
1,5
(1/16)
0,0-7,0
(0-1/4)
2,0
(1/16)
0,2-5,0
(1/643/16)
KULLANILAMAZ
3,5
0,0-7,0
(0-1/4)
2,5
(3/32)
1,0-4,0
(1/163/16)
KULLANILAMAZ
3,5
0,0-7,0
(0-1/4)
20,0
(3/4)
5,0-30,0
(3/16-13/16)
KULLANILAMAZ
Parça işi/kırkyama
İlmek dikişi (Sağ)
Dikiş Uzunluğu
[mm (inç)]
Dal dikişi
Takviye dikişleri, dikiş
uygulamaları ve dekoratif
uygulamalar
1,0
(1/16)
1,0-3,0
(1/16-1/8)
2,5
(3/32)
1,0-4,0
(1/163/16)
KULLANILAMAZ
Kapitone aplike
zigzag dikiş
Kapitone için zigzag dikiş
ve aplike örtü parçaları
üzerinde dikiş yapma
3,5
(1/8)
0,0-7,0
(0-1/4)
1,6
0,0-4,0
(0-3/16)
KULLANILAMAZ
Zigzag dikiş (sağ)
Sağ iğne konumundan
başlayarak sola doğru
zigzag dikiş yapın
3,5
(1/8)
2,5-5,0
(3/32-3/16)
1,6
0,3-4,0
(1/643/16)
KULLANILAMAZ
Sol iğne konumundan
başlayarak sağa doğru
zigzag dikiş yapın
3,5
(1/8)
2,5-5,0
(3/32-3/16)
1,6
0,3-4,0
(1/643/16)
KULLANILAMAZ
2-kademeli elastik
zigzag
Sürfile (orta ağırlıkta ve
esnek kumaşlar için), bant
ve elastik bant dikişi
5,0
(3/16)
1,5-7,0
(1/16-1/4)
1,0
(1/16)
0,2-4,0
(1/641/16)
KULLANILAMAZ
3-kademeli elastik
zigzag
Sürfile (orta ağırlıkta, ağır
ve esnek kumaşlar için),
biye ve elastik bant dikişi
5,0
(3/16)
1,5-7,0
(1/16-1/4)
1,0
(1/16)
0,2-4,0
(1/641/16)
KULLANILAMAZ
Kapitone aplike
dikiş
Görünmez aplike için
kapitone dikişi veya biye
ekleme
2,0
0,5-5,0
(1/64-3/16)
2,0
1,0-4,0
(1/163/16)
KULLANILAMAZ
Kabuk plise kenar
Kumaşlara kabuk plise
kenar dikişi
4,0
(3/16)
0,0-7,0
(0-1/4)
2,5
(3/32)
0,2-4,0
(1/641/16)
KULLANILAMAZ
Battaniye dikişi
Aplikeler, dekoratif
battaniye dikişi
3,5
(1/8)
2,5-7,0
(3/32-1/4)
2,5
(3/32)
1,6-4,0
(1/163/16)
KULLANILAMAZ
Kapitone stippling
dikiş
Arka plan kapitone
7,0
(1/4)
1,0-7,0
(1/16-1/4)
1,6
(1/16)
1,0-4,0
(1/163/16)
KULLANILAMAZ
Zigzag dikiş (sol)
151
EK
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı Ayağı
Uygulamalar
Sürfile dikiş
Esnek örgü dikiş
Bant ekleme
Esnek kumaş üzerinde
dikişe bant ekleme
Serpantin dikiş
Dekoratif dikiş ve elastik
bant takma
Kuş tüyü dikiş
Ajurlu dikiş, dekoratif dikiş
Çapraz ajurlu dikiş
Ajurlu, köprü ve
dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş, şerit ve
kordon ekleme
Yama işi çift overlok
dikişi
Yama dikişleri ve
dekoratif dikiş
Petek büzgü dikişi
Petek büzgü, dekoratif
dikiş
Su taşı dikişi
Dekoratif üst dikiş
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş ve aplike
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırma
ve köprü dikiş
Tekli karo sürfile
Esnek kumaşın
pekiştirilmesi ve dikişi
Sürfile dikiş
Esnek kumaş dikişinin
pekiştirilmesi veya
dekoratif dikiş
Dikiş Genişliği
[mm (inç)]
Dikiş Uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomatik
Manuel
Otomatik
Manuel
5,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
4,0
3/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,5
0,0-7,0
0-1/4
1,5
0,2-4,0
1/61-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
2,0
0,2-4,0
1/64-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
2,5-7,0
3/32-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
1,2
1/16
0,2-4,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
2,5-7,0
3/32-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
1,6
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
4,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,0-7,0
1/16-1/4
1,0
1/16
0,2-4,0
1/64-3/16
KULLANILAMAZ
5,5
3/16
0,0-7,0
0-1/4
1,6
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
2,0
1/16
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
2,0
1/16
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,0-7,0
1/16-1/4
3,0
1/8
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
4,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
4,0
3/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
152
EK
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Düz dikiş (Sol)
Düz dikiş (Sol)
Düz dikiş (Orta)
Düz dikiş (Orta)
Üçlü esnek dikiş
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Genel dikiş, büzgü, nervür
vs. “Geri/Takviye Dikişi"
düğmesine basılarak geri
dikiş yapılabilir.
Genel dikiş, büzgü, nervür
vs. “Geri/Takviye Dikişi"
düğmesine basılarak
takviye dikişi yapılabilir.
Genel dikiş, büzgü, nervür
vs. “Geri/Takviye Dikişi"
düğmesine basılarak geri
dikiş yapılabilir.
Genel dikiş, büzgü, nervür
vs. “Geri/Takviye Dikişi"
düğmesine basılarak
takviye dikişi yapılabilir.
Takviye ve dekoratif üst
dikiş amaçlı genel dikiş
Dal dikişi
Takviye dikişleri, dikiş
uygulamaları ve dekoratif
uygulamalar
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş, üst Dikiş
Teyel dikiş
Teyelleme
Zigzag dikiş (Orta)
Sürfile ve onarım için.
“Geri/Takviye Dikiş”
düğmesine basılıyken
geri dikiş yapılabilir.
Sürfile ve onarım için.
“Geri/Takviye Dikiş”
düğmesine basılıyken
takviye dikiş yapılır.
Sağ iğne konumundan
başlayarak sola doğru
zigzag dikiş yapın.
Zigzag dikiş (Orta)
Zigzag dikiş (sağ)
Dikiş Genişliği
[mm (inç)]
Dikiş Uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomatik
Manüel
Otomatik
Manüel
0,0
0
0,0-7,0
0-1/4
2,5
3/32
0,2-5,0
1/64-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
0,0
0
0,0-7,0
30-1/4
2,5
3/32
0,2-5,0
1/64-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
3,5
1/8
0,0-7,0
30-1/4
2,5
3/32
0,2-5,0
1/64-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
3,5
1/8
0,0-7,0
30-1/4
2,5
3/32
0,2-5,0
1/64-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
0,0
0
0,0-7,0
30-1/4
2,5
3/32
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
1,0
1/16
1,0-3,0
1/16-1/8
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
0,0
0
0,0-7,0
0-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
0,0
0
0,0-7,0
0-1/4
20,0
3/4
5,0-30,0
3/16-13/16
KULLANILAMAZ
3,5
1/8
0,0-7,0
0-1/4
1,4
1/16
0,0-4,0
0-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
3,5
1/8
0,0-7,0
0-1/4
1,4
1/16
0,0-4,0
0-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
3,5
1/8
2,5-5,0
3/32-3/16
1,4
1/16
0,3-4,0
1/64-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
Zigzag dikiş (sol)
Sol iğne konumundan
başlayarak sağa doğru
zigzag dikiş yapın.
3,5
1/8
2,5-5,0
3/32-3/16
1,4
1/16
0,3-4,0
1/64-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
2-kademeli elastik
zigzag
Sürfile (orta ağırlıkta ve
esnek kumaşlar için),
bant ve elastik bant dikişi
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
1,0
1/16
0,2-4,0
1/64-1/16
KULLANILABİLİR
(J)
3-kademeli elastik
zigzag
Sürfile (orta ağırlıkta,
ağır ve esnek kumaşlar
için), biye ve elastik bant
dikişi
Hafif ve orta ağırlıktaki
kumaşlarda dikişi
pekiştirme
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
1,0
1/16
0,2-4,0
1/64-1/16
KULLANILABİLİR
(J)
3,5
1/8
2,5-5,0
3/32-3/16
2,0
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
2,5-5,0
3/32-3/16
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
3,5-5,0
1/8-3/16
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
0,0-7,0
0-9/32
2,5
3/32
0,5-4,0
1/32-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
Sürfile dikiş
Sürfile dikiş
Ağır kumaşlardaki
dikişleri pekiştirme
Sürfile dikiş
Orta ağırlıkta, ağır ve
kolay yıpranan
kumaşlarda pekiştirme
veya dekoratif dikiş.
Esnek kumaşa takviye
dikişi
Sürfile dikiş
153
EK
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Sürfile dikiş
Sürfile dikiş
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Orta ağırlıkta esnek kumaş
ve ağır kumaştaki dikişin
pekiştirilmesi ve dekoratif
dikiş
Esnek kumaş dikişinin
pekiştirilmesi veya
dekoratif dikiş
Sürfile dikiş
Esnek örgü dikiş
Tekli karo sürfile
Esnek kumaşın
pekiştirilmesi ve dikişi
Tekli karo sürfile
Esnek kumaş dikişinin
pekiştirilmesi
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken düz
dikiş yapma
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken zigzag
dikiş yapma
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken sürfile
dikiş yapma
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken sürfile
dikiş yapma
Yan bıçak ile birlikte
Kumaşları keserken sürfile
dikiş yapma
İlmek dikişi (Sağ)
Parça işi/kırkyama 6.5 mm
(yak. 1/4 inç) sağ dikiş
payı
İlmek dikişi (Orta)
Parça işi/kırkyama
Dikiş Genişliği
[mm (inç)]
Dikiş Uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomatik
Manuel
Otomatik
Manuel
5,0
3/16
0,0-7,0
0-9/32
2,5
3/32
0,5-4,0
1/32-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
4,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
4,0
3/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
5,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
4,0
3/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,0-7,0
1/16-1/4
3,0
1/8
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
6,0
15/64
1,0-7,0
1/16-1/4
1,8
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
0,0
0
0,0-2,5
0-3/32
2,5
3/32
0,2-5,0
1/64-3/16
KULLANILAMAZ
3,5
1/8
3,5-5,0
1/8-3/16
1,4
1/16
0,0-4,0
0-3/16
KULLANILAMAZ
3,5
1/8
3,5-5,0
1/8-3/16
2,0
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
3,5-5,0
1/8-3/16
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
3,5-5,0
1/8-3/16
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,5
7/32
0,0-7,0
0-1/4
2,0
1/16
0,2-5,0
1/64-3/16
KULLANILAMAZ
-
-
2,0
1/16
0,2-5,0
1/64-3/16
KULLANILAMAZ
1,5
1/16
0,0-7,0
0-1/4
2,0
1/16
0,2-5,0
1/64-3/16
KULLANILAMAZ
İlmek dikişi (Sol)
Parça işi/kırkyama 6,5 mm
(yak. 1/4 inç) sol dikiş payı
El yapımı görünümlü
kapitone
El yapımı kapitone dikiş
gibi görünecek şekilde
yapılmış kapitone dikiş
0,0
0
0,0-7,0
0-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
Kapitone aplike zigzag
dikiş
Kapitone için zigzag dikiş
ve aplike örtü parçaları
üzerinde dikiş yapma
3,5
1/8
0,0-7,0
0-1/4
1,4
1/16
0,0-4,0
0-3/16
KULLANILAMAZ
Kapitone aplike zigzag
dikiş
Görünmez aplike için
kapitone dikişi veya biye
ekleme
1,5
1/16
0,5-5,0
1/64-3/16
1,8
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
154
EK
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Dikiş Genişliği
[mm (inç)]
Dikiş Uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomatik
Manüel
Otomatik
Manüel
7,0
1/4
1,0-7,0
1/16-1/4
1,6
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
Kapitone stippling dikiş
Arka plan kapitone
Gizli kenar bastırma
dikişi
Dokuma kumaşların
kenarını bastırma
00
3 - 3
2,0
1/16
1,0-3,5
1/16-1/8
KULLANILAMAZ
Gizli kenar bastırma
dikişi
Esnek kumaşta kenar
bastırma
00
3 - 3
2,0
1/16
1,0-3,5
1/16-1/8
KULLANILAMAZ
Battaniye dikişi
Aplikeler, dekoratif
battaniye dikişi
3,5
1/8
2,5-7,0
3/32-1/4
2,5
3/32
1,6-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
Kabuk plise kenar
Kumaşlara kabuk plise
kenar dikişi
4,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
2,5
3/32
0,2-4,0
1/64-1/16
KULLANILABİLİR
(J)
Saten fisto dikişi
Bluz yakaları ve
mendillerin kenarlarını
süsleme
5,0
3/16
2,5-7,0
3/32-1/4
0,5
1/32
0,1-1,0
1/64-1/16
KULLANILABİLİR
(J)
Bluz yakaları ve
mendillerin kenarlarını
süsleme
7,0
1/4
0,0-7,0
0-1/4
1,4
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
4,0
1/16
0,0-7,0
0-1/4
1,2
1/16
0,2-4,0
1/64-1/16
KULLANILABİLİR
(J)
5,0
3/16
2,5-7,0
3/32-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
5,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
1,2
1/16
0,2-4,0
1/64-1/16
KULLANILABİLİR
(J)
5,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
1,6
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
5,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
5,0
3/16
2,5-7,0
3/32-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
4,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
1,0
1/16
0,2-4,0
1/61-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
4,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
3,0
1/8
2,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
4,0
3/16
0,0-7,0
0-1/4
2,5
3/32
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
5,5
3/16
0,0-7,0
0-1/4
1,6
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
1,0
1/16
0,2-4,0
1/64-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
6,0
15/64
1,0-7,0
1/16-1/4
1,0
1/16
0,2-4,0
1/64-3/16
KULLANILABİLİR
(J)
Fisto dikişi
Kırkyama ek yeri dikişi
Yama dikişleri ve dekoratif
dikiş
Yama işi çift overlok
dikişi
Yama dikişleri ve dekoratif
dikiş
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş, şerit ve
kordon ekleme
Petek büzgü dikişi
Petek büzgü, dekoratif
dikiş
Kuş tüyü dikiş
Ajurlu dikiş, dekoratif dikiş
Çapraz ajurlu dikiş
Ajurlu, köprü ve dekoratif
dikiş
Bant ekleme
Esnek kumaş üzerinde
dikişe bant ekleme
Çapraz teyel
Dekoratif dikiş
Su taşı dikişi
Dekoratif üst dikiş
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş
Serpantin dikiş
Dekoratif dikiş ve elastik
bant takma
Dekoratif dikiş
Dekoratif dikiş ve aplike
155
EK
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Kapitone stippling dikiş
Dekoratif dikiş
Kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırma,
solda üçlü düz dikiş
Kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırma,
ortada üçlü düz dikiş
Zigzag kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırma,
üst dikiş
Kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırma,
dantel ekleme dikişi
Kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırmalar
Kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırmalar
papatya dikişi
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Petek dikiş
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Petek dikiş
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Kenar bastırma
Süsleme, dekoratif kenar
bastırmalar
Dikiş Genişliği
[mm (inç)]
Dikiş Uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomatik
Manuel
Otomatik
Manuel
7,0
1/4
1,0-7,0
1/16-1/4
1,6
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
1,0
1/16
1,0-7,0
1/16-1/4
2,5
3/32
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
3,5
1/8
1,0-7,0
1/16-1/4
2,5
3/32
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
3,0
1/8
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
3,5
1/8
1,5-7,0
1/16-1/4
2,5
3/32
1,6-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
3,0
1/8
1,5-7,0
1/16-1/4
3,5
1/8
1,6-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
3,0
1/8
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
3,5
1/8
1,6-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
3,5
1/8
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
3,5
1/8
1,6-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
4,0
3/16
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
4,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
2,5
3/32
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/64
1,5-7,0
1/16-1/4
2,5
3/32
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
3,5
1/8
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
1,6
1/16
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
3,0
1/8
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
4,0
3/16
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
4,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
2,5
3/32
1,6-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
2,0
1/16
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
156
EK
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Kenar bastırma
Dekoratif kenar bastırma
ve köprü dikiş
Kenar bastırma
Dekoratif kenar
bastırmalar. Ajurlu dikiş,
kurdele ekleme
Kenar bastırma
Dekoratif kenar
bastırmalar, büzgülü dikiş
Kenar bastırma
Dekoratif kenar
bastırmalar, büzgülü dikiş
Dar yuvarlak ilikler
Hafif ve orta ağırlıkta
kumaşlar üzerinde ilik
açma
Geniş yuvarlak uçlu
ilikler
Daha büyük düğmeler
takılabilen ilikler
Kademeli yuvarlak uçlu
ilikler
Takviyeli belde kademeli
ilikler
Yuvarlak uçlu ilik
Ağır kumaşlarda dikey
punterizi olan ilikler
Yuvarlak çift uçlu ilik
İnce, orta ağırlıkta ve ağır
kumaşlarda ilik açma
Dar kare ilik
Hafif ve orta ağırlıkta
kumaşlar üzerinde ilik ama
Streç ilik
Esnek veya triko
kumaşlarda ilik açma
Süsleme amaçlı ilik
Süsleme amaçlı esnek
kumaşlarda kullanılan ilik
Bağlı ilikler
Bağlı ilikler açmanın ilk
aşaması
Pilot ilik dikiş
Ağır veya kalın kumaşlarda
daha büyük düğmeler için
açılan ilikler
Kademeli pilot ilik
Orta ağırlıkta ve ağır
kumaşlarda daha geniş
düğmeler için açılan
delikler
Ağır veya kalın kumaşlarda
takviye amaçlı punterizi
olan ilikler
Pilot ilik dikiş
Yama dikişi
Orta ağırlıkta kumaşlarda
onarım
Yama dikişi
Ağır kumaşlarda onarım
Punteriz
Cebin açıldığı yerde, vb.
takviye.
Dikiş Genişliği
[mm (inç)]
Dikiş Uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomatik
Manuel
Otomatik
Manuel
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
2,0
1/16
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
3,0
1/8
1,5-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
1,5-7,0
1/16-1/4
1,6
1/16
1,0-4,0
1/16-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
1,5-7,0
1/16-1/4
1,6
1/16
1,0-4,0
1816-3/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
3,0-5,0
1/8-3/16
0,4
1/64
0,2-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
5,5
7/32
3,5-5,5
1/8-7/32
0,4
1/64
0,2-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
3,0-5,0
1/8-3/16
0,4
1/64
0,2-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
3,0-5,0
1/8-3/16
0,4
1/64
0,2-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
3,0-5,0
1/8-3/16
0,4
1/64
0,2-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
3,0-6,0
1/8-15/64
0,4
1/64
0,2-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
3,0-6,0
1/8-15/64
1,0
1/16
0,5-2,0
1/32-1/16
KULLANILAMAZ
6,0
15/64
3,0-6,0
1/8-15/64
1,5
1/16
1,0-3,0
1/16-1/8
KULLANILAMAZ
5,0
3/16
0,0-6,0
0-15/64
2,0
1/16
0,2-4,0
1/64-3/16
KULLANILAMAZ
7,0
1/4
3,0-7,0
1/8-1/4
0,5
1/32
0,3-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
7,0
1/4
3,0-7,0
1/8-1/4
0,5
1/32
0,3-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
7,0
1/4
3,0-7,0
1/8-1/4
0,5
1/32
0,3-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
7,0
1/4
2,5-7,0
3/32-1/4
2,0
1/16
0,4-2,5
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
7,0
1/4
2,5-7,0
3/32-1/4
2,0
1/16
0,4-2,5
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
2,0
1/16
1,0-3,0
1/16-1/8
0,4
1/64
0,3-1,0
1/64-1/16
KULLANILAMAZ
157
EK
Dikiş
Tuşu
Dikiş Adı
Düğme dikişi
Baskı
Ayağı
Uygulamalar
Düğmelerin eklenmesi
Kuşgözü
Kuşgözü yapma,
kemerlere delik açmak vs.
İçin.
Çapraz olarak sol üste
(Düz)
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme ve köşelerin
kesilmesi için
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme ve köşelerin
kesilmesi için
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme ve köşelerin
kesilmesi için
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme
Geri (Düz)
Çapraz olarak sağ üste
(Düz)
Yanlardan sola doğru
(Düz)
Yanlardan sağa doğru
(Düz)
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme
Çapraz olarak sol alta
(Düz)
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme ve köşelerin
kesilmesi için
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme ve köşelerin
kesilmesi için
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme ve köşelerin
kesilmesi için
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme
İleriye doğru (Düz)
Çapraz olarak sağ alta
(Düz)
Yanlardan sola doğru
(Zigzag)
Yanlardan sağa doğru
(Zigzag)
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme
İleriye doğru (Zigzag)
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme ve köşelerin
kesilmesi için
Silindir şeklindeki kumaş
parçaları üzerine aplike
ekleme ve köşelerin
kesilmesi için
Geri (Zigzag)
Dikiş Genişliği
[mm (inç)]
Dikiş Uzunluğu
[mm (inç)]
Çift İğne
Otomatik
Manuel
Otomatik
Manuel
3,5
1/8
2,5-4,5
3/32-3/16
-
-
KULLANILAMAZ
7,0
1/4
7,0 6,0 5,0
1/4 15/64
3/16
7,0
1/4
7,0 6,0 5,0
1/4 15/64
3/16
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
-
-
-
-
KULLANILAMAZ
158
EK
DİZİN
A
adımlı desenler.....................................................................117
ajur..........................................................................................83
akisli kapitone..........................................................................64
aksesuar bölmeli düz yatak ataşmanı................................9, 11
aksesuarları.............................................................................11
alarm ....................................................................................147
ana elektrik düğmesi...........................................................9, 18
aplike ..........................................................................60, 72, 80
ayar tuşu...............................................................................129
ayarlar
otomatik geri/takviye dikişler...............................................45
otomatik iplik kesimi............................................................46
LCD yoğunluğu...........................................................22, 140
dikiş uzunluğu.....................................................................44
iplik tansiyonu......................................................................45
zigzag genişliği....................................................................44
B
bakım....................................................................................138
baskı ayağı..............................................................................10
basınç............................................................................22, 48
değiştirme............................................................................34
baskı ayağı kaldırıcı düğmesi.................................................11
baskı ayağı kodu.....................................................................19
baskı ayağı kolu..................................................................9, 43
baskı ayağı tutucu.............................................................10, 34
baskı ayağı/iğne değiştirme tuşu................................32, 34, 35
başlangıç tuşuna geri dönüş.........................................108, 111
başlat/durdur düğmesi......................................................11, 40
birleştirme
karakter/dekoratif dikişler..................................................112
bobin ağı.................................................................................15
boyut tuşu..............................................................................109
büzgülü dikiş...........................................................................82
Ç
çağırma
karakter/dekoratif dikişler..........................................122, 135
bilgisayar...................................................................123, 135
çardak.....................................................................................12
çok yönlü dikiş.........................................................................96
D
desen açıklama tuşu...............................................................24
dikey yansıma deseni tuşu...................................................109
dikiş genişliği...........................................................................44
dikiş hızı denetleyicisi...................................................9, 11, 40
dikiş tipi seçim tuşu.................................................................54
dikiş uzunluğu.........................................................................44
dikiş yoğunluğu.....................................................................110
dikişin sağlamlaştırılması........................................................42
diller.........................................................................................22
dişli pozisyonu tuşu.................................................................21
dişliler................................................................................10, 62
dizlik yuvası...............................................................................9
dizlik....................................................................................9, 42
dokunmatik kalem...........................................................15, 141
tutucu.....................................................................................9
düğme dikişi............................................................................94
düz dikiş..................................................................................66
düz teyel dikiş..........................................................................70
düzenleme
karakter/dekoratif dikişler...................................................108
E
ek makara pimi..............................................................9, 25, 32
kaydetme..........................................................119, 121, 134
seçme................................................................................102
dikiş...................................................................................105
ekleme tuşu...........................................................................132
ekranı
ayarlama............................................................................140
kilitleme...............................................................................49
eksenleme.........................................................................22, 47
elastik bant takımı ............................................................74, 84
elektrik kablosu.......................................................................18
esnek zigzag dikişleri..............................................................74
F
fermuar yerleştirme.................................................................97
fisto dikiş.................................................................................81
G
gelişigüzel desen....................................................................73
geniş tabla...............................................................................38
germe tuşu............................................................................109
gizli kenar bastırma dikişi........................................................79
gözler......................................................................................95
H
hafıza
karakter/dekoratif dikişler..........................................119, 121
yardımcı...............................................................................53
hareketli ayak..........................................................................59
harf desenleri
karakter/dekoratif dikişler .................................................103
hata mesajları.......................................................................145
hava kanalı................................................................................9
İ
iğne
konum değişimi...................................................................68
kumaş/iplik/iğne kombinasyonları.......................................37
değiştirme............................................................................35
ayarlar.................................................................................19
çift iğne................................................................................32
iğne bağı vidası.......................................................................10
iğne mili iplik kılavuzu.................................................10, 30, 32
iğne modu seçim tuşu (tek/ çift)........................................32, 33
iğne plakası kapağı.........................................................10, 138
iğne plakası.............................................................................10
iğne pozisyonu düğmesi.........................................................11
iğne pozisyonu........................................................................68
iğneye iplik geçirici kolu......................................................9, 31
ilik dikişi...................................................................................87
ilik kolu........................................................................10, 88, 92
ilmek........................................................................................58
iplik
kumaş/iplik/iğne kombinasyonları.......................................37
iplik kesici düğmesi.....................................................11, 41, 46
iplik kesici............................................................................9, 31
iplik kılavuz plakası.......................................................9, 27, 30
iplik kılavuzu...........................................................9, 26, 27, 32
iplik tansiyonu..........................................................................45
işlem düğmeleri...................................................................9, 11
işlemeler............................................................................85, 86
ızgara yönü tuşu...................................................................129
K
kabuk plise dikişi.....................................................................81
kapitone...................................................................................56
serbest-hareket...................................................................62
karakter/dekoratif dikişler
ayarlama............................................................................106
birleştirme..........................................................................112
düzenleme.........................................................................108
tuş fonksiyonları................................................................108
çağırma.............................................................122, 123, 135
serbest stil dikiş modu......................................................62, 65
sürfile..........................................................................72, 74, 75
süsleme dikişi..........................................................................85
159
EK
dikiş seçim ekranları..........................................................102
kasnak(Volan)...........................................................................9
kaydetme
karakter/dekoratif dikişler..................................................119
bilgisayar...................................................................121, 134
makine hafızası.................................................................119
yardımcı dikiş uygulamaları................................................53
Kenar bıçaklı overlok ayağı………………………………….77
kılavuzlu ¼" kapitone ayağı....................................................58
kol..............................................................................................9
kumaşlar
kumaş/iplik/iğne kombinasyonları.......................................37
ağır kumaşların dikimi.........................................................43
hafif kumaşların dikimi........................................................43
esnek kumaşların dikimi......................................................90
L
LCD.....................................................................................9, 19
M
makara kapağı..........................................................................9
makara pimi……………………………………………………....9
makine ayar modu tuşu...........................................................22
makine çalışma modu tuşu.....................................................23
masura ipliği
yerleştirme...........................................................................28
çekme..................................................................................28
sarma..................................................................................25
masura kapağı..................................................................10, 28
masura sarıcı............................................................................9
masura sarma iplik kılavuzu.........................................9, 26, 27
masura tutucu.........................................................................26
masura..............................................................................25, 28
veri girme...........................................................................128
tuş fonksiyonları................................................................128
N
nokta silme tuşu....................................................................129
O
ok tuşları ...............................................................................129
otomatik dişli konumu ......................................................62, 94
otomatik iplik kesme tuşu........................................................46
otomatik kumaş sensör sistemi ........................................22, 48
otomatik geri/takviye dikişler ..................................................45
süslü pli...................................................................................71
T
takviye dikişi......................................................................42, 45
tansiyon açma kolu.......................................................9, 30, 31
tek/ tekrarlı dikiş tuşu............................................................110
tek/üçlü dikiş tuşu..................................................................129
teknik özellikler......................................................................148
temizleme..............................................................................138
ters(geri) dikiş.............................................................42, 45, 66
takviye/geri dikiş düğmesi.................................................11, 42
teyel ........................................................................................68
tuş fonksiyonları
karakter/dekoratif dikişler..................................................108
yardımcı dikiş uygulamaları................................................20
U
USB bağlantı noktası
bilgisayar için.............................................................121, 134
USB konektörü..........................................................................9
Ü
üst dikiş.............................................................................59, 82
üst ipliği takma........................................................................29
çift iğne................................................................................32
üst kapak...................................................................................9
Y
yama ......................................................................................91
yama.......................................................................................73
yansıma deseni tuşu...............................................................53
yardımcı dikiş uygulamaları..............................................24, 54
tuş fonksiyonları..................................................................20
kaydetme.............................................................................53
dikiş seçimi..........................................................................53
dikiş.....................................................................................40
dikiş tipi seçim tuşu.............................................................54
dikiş seçim ekranları............................................................52
yatay yansıma görüntü tuşu..................................................109
yükseltme..............................................................................149
Z
zigzag dikişi.............................................................................72
dikiş genişliği.......................................................................44
Ö
öbek taşıma tuşu...................................................................131
ön tansiyon diski...............................................................26, 27
özel dikişim………………………………………………………128
özel dikiş tasarlama…………………………………………126
P
papatya dikişi..........................................................................85
pedal jakı...................................................................................9
pedal.......................................................................................41
pens........................................................................................69
punteriz...................................................................................92
R
resim tuşu..............................................................................130
S
saten dikiş...............................................................................61
seçenekler...............................................................................16
serbest hareketli kapitone dikişi
ayak yüksekliği....................................................................22
serbest stil akisli kapitone ayağı “E”...................................64
serbest stil açık parmaklı kapitone ayağı “O”.....................63
serbest stil kapitone ayağı “C”............................................62
160
Türkçe
882-U60
XE0783-001
Türkiye’de basılmıştır
Download

dikkat - Brother Türkiye