PARK EYMİR 113128 ADA YÖNETİMİ
01.11.2014 - 30.11.2014 Tarihleri Arası Bilanco Raporu
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351
DEVİR
7.431.36
Devir
7.431,36
7.431.36
7.431.36
Sair Giderler
770.40 - Blok görevli maaşları
2.107.80
5.323,56
770.41 - Blok görevlileri kıdem tutarı
200.00
5.123,56
770.42 - Blok görevlileri sigorta ödemesi
757.40
4.366,16
770.43 - Blok görevlileri elektirik su gideri
332.40
4.033,76
8.56
4.025,20
770.46 - Bakım onarım gideri
723.55
3.301,65
770.48 - Huzur hakları
450.00
2.851,65
770.51 - Öngörülmeyen gider payları
211.00
2.640,65
770.56 - Elektirik gideri
241.60
2.399,05
770.60 - Asansor bakım bedeli
944.00
1.455,05
770.61 - Üst yönetim payı
116.00
1.339,05
770.63 - Mali müşavir ödemesi
198.00
1.141,05
770.64 - Ön muhasebe kayıt tutarı
400.00
741,05
770.65 - Hizmet alım tutarı
396.00
345,05
770.66 - Ortak alan temizlik malzemesi alımı
362.26
-17,21
63.50
-80,71
770.70 - BLOK GÖREVLİLERİ ISINMA GİDERLERİ
363.85
-444,56
770.71 - ADA OFİSİ ISIMNA GİDERİ
110.94
-555,50
770.44 - Yönetim ofis elektirik su gideri
770.67 - Yönetim ofis iletişim gideri
Sair Giderler Toplamı
7.986.86
-7.986.86
Sair Gelirler
770.46 - Bakım onarım gideri
770.49 - Ada payları
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Gelirler Toplamı
207.00
-348,50
2.590.00
2.241,50
264.00
2.505,50
3.061.00
128-ANA 128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351 Toplamı
:
10.492.36
DEVİR
1.948.95
3.061.00
7.986.86
2.505.50
128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352
Devir
4.454,45
1.948.95
1.948.95
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
793.61
5.248,06
02 - YAKIT
2.204.89
7.452,95
2.86
7.455,81
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.001.36
3.001.36
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
66.00
7.389,81
770.55 - Su gideri
21.77
7.368,04
243.10
7.124,94
1.402.30
5.722,64
770.56 - Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
1
Sair Giderler Toplamı
1.733.17
-1.733.17
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
931.66
Sair Gelirler Toplamı
931.66
128-C-61 128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352 Toplamı :
5.881.97
6.654,30
931.66
1.733.17
4.148.80
128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353
DEVİR
1.772.21
Devir
8.426,51
1.772.21
1.772.21
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
736.37
9.162,88
02 - YAKIT
825.99
9.988,87
6.30
9.995,17
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
1.568.66
1.568.66
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
770.56 - Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
Sair Giderler Toplamı
20.00
9.975,17
195.00
9.780,17
1.979.63
7.800,54
2.194.63
-2.194.63
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
1.076.53
Sair Gelirler Toplamı
1.076.53
128-C-62 128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353 Toplamı :
4.417.40
8.877,07
1.076.53
2.194.63
2.222.77
128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354
DEVİR
1.200.67
Devir
10.077,74
1.200.67
1.200.67
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
844.61
10.922,35
02 - YAKIT
1.049.39
11.971,74
19.78
11.991,52
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
1.913.78
1.913.78
Sair Giderler
770.54 - Sehven yatanın iadesi
100.00
11.891,52
770.55 - Su gideri
118.64
11.772,88
770.56 - Elektirik gideri
212.00
11.560,88
1.074.87
10.486,01
770.57 - Blok gaz gideri
Sair Giderler Toplamı
1.505.51
-1.505.51
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
770.54 - Sehven yatanın iadesi
1.614.84
12.100,85
100.00
12.200,85
Sair Gelirler Toplamı
1.714.84
128-C-63 128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354 Toplamı :
4.829.29
1.714.84
1.505.51
3.323.78
128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355
DEVİR
1.074.57
Devir
1.074.57
13.275,42
1.074.57
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
607.38
13.882,80
2
02 - YAKIT
917.23
14.800,03
04 - KAMERA BEDELİ
245.30
15.045,32
6.65
15.051,97
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
1.776.55
1.776.55
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
40.00
15.011,97
770.55 - Su gideri
12.96
14.999,01
171.80
14.827,21
1.006.69
13.820,52
770.56 - Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
Sair Giderler Toplamı
1.231.45
-1.231.45
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
327.30
Sair Gelirler Toplamı
327.30
128-C2-75 128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355
Toplamı :
3.178.42
14.147,82
327.30
1.231.45
1.946.97
128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356
DEVİR
2.237.28
Devir
16.385,10
2.237.28
2.237.28
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
895.33
17.280,43
02 - YAKIT
1.598.68
18.879,12
5.93
18.885,05
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
2.499.95
2.499.95
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
20.00
18.865,05
770.50 - Asansör onarım gideri
21.10
18.843,95
770.55 - Su gideri
52.55
18.791,40
174.50
18.616,90
2.076.39
16.540,51
770.56 - Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
Sair Giderler Toplamı
2.344.54
-2.344.54
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
866.29
Sair Gelirler Toplamı
866.29
128-C2-76 128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356
Toplamı :
5.603.52
17.406,80
866.29
2.344.54
3.258.98
128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357
DEVİR
1.354.94
Devir
18.761,74
1.354.94
1.354.94
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
794.28
19.556,02
02 - YAKIT
1.342.40
20.898,42
6.48
20.904,90
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
2.143.16
2.143.16
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
14.00
20.890,90
770.49 - Ada payları
840.00
20.050,90
770.55 - Su gideri
431.04
19.619,86
770.56 - Elektirik gideri
205.30
19.414,56
3
770.57 - Blok gaz gideri
945.53
18.469,03
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
264.00
18.205,03
2.699.87
-2.699.87
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
65.00
Sair Gelirler Toplamı
65.00
128-C2-77 128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357
Toplamı :
3.563.10
18.270,03
65.00
2.699.87
863.23
128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358
DEVİR
3.060.36
Devir
21.330,39
3.060.36
3.060.36
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
982.33
22.312,72
02 - YAKIT
2.104.47
24.417,19
1.60
24.418,79
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.088.40
3.088.40
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
770.49 - Ada payları
770.55 - Su gideri
770.56 - Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
Sair Giderler Toplamı
38.80
24.379,99
910.00
23.469,99
8.57
23.461,42
220.00
23.241,42
1.737.64
21.503,78
2.915.01
-2.915.01
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
1.262.21
Sair Gelirler Toplamı
1.262.21
128-C2-78 128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358
Toplamı :
7.410.97
22.765,99
1.262.21
2.915.01
4.495.96
128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359
DEVİR
3.611.80
Devir
26.377,79
3.611.80
3.611.80
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
652.04
27.029,83
02 - YAKIT
806.85
27.836,68
0.32
27.837,00
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
1.459.21
1.459.21
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
20.00
27.817,00
840.00
26.977,00
770.50 - Asansör onarım gideri
32.00
26.945,00
770.55 - Su gideri
12.96
26.932,04
194.50
26.737,54
1.080.89
25.656,65
770.49 - Ada payları
770.56 - Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
Sair Giderler Toplamı
2.180.35
-2.180.35
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
980.56
Sair Gelirler Toplamı
980.56
128-C2-79 128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359
Toplamı :
6.051.57
26.637,21
980.56
2.180.35
3.871.22
4
128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT) 4810-7486926-360
DEVİR
2.100.00
Devir
28.737,21
2.100.00
2.100.00
Sair Gelirler
770.41 - Blok görevlileri kıdem tutarı
200.00
28.937,21
Sair Gelirler Toplamı
200.00
200.00
128-KIDEM 128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT)
4810-7486926-360 Toplamı :
2.300.00
2.300.00
128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361
DEVİR
5.364.16
Devir
34.301,37
5.364.16
5.364.16
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
6.585.58
40.886,95
02 - YAKIT
7.489.86
48.376,81
0.00
48.376,81
74.58
48.451,39
04 - KAMERA BEDELİ
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
14.150.02
14.150.02
Sair Giderler
770.53 - Pos tutarı
7.124.37
Sair Giderler Toplamı
128-POS 128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361 Toplamı :
19.514.18
41.327,02
7.124.37
-7.124.37
7.124.37
12.389.81
KASA
DEVİR
2.284.50
43.611,52
Devir
2.284.50
2.284.50
KASA KASA Toplamı :
2.284.50
2.284.50
Genel Toplam :
75.527.28
Ortakların Toplam Aidat Ödemesi
:
31.601,09
Toplam Sair Gelirler
:
10.485,39
Toplam İcra Gelirleri
:
Toplam Sair Giderler
31.915.76
:
43.611.52
31.915,76
5
Download

01.11.2014 - 30.11.2014 Tarihleri Arası Bilanco Raporu PARK