SUNUŞ
Ülkemizde yüksek yapılaşma, iş ve ticaret merkezlerinin
sayısındaki artış, kentsel dönüşüm projelerinin gündemde
olması asansöre olan gereksinimi artırmıştır. Asansör
sektörü içinde güvenlik, konfor, verimlilik, ekonomiklik,
enerji verimliliği, doğru mühendislik uygulamaları,
bilimsel yaklaşım ve teknolojik ilerleme kavramları önem
kazanmıştır. Bu nedenle de 2014 yılında düzenlenecek
sempozyumun ana teması “GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ”
olarak belirlenmiştir.
Asansör sektörü için güvenli üretim yapma koşullarının
tanımlanması, ürün standartlarının ürün kalitesine
etkisinin belirlenmesi, haksız rekabet koşullarının önüne
geçilmesi, kamu güvenliği açısından piyasa gözetimi ve
denetimi, yıllık kontrol çalışmalarının sağlıklı ve yaygın
şekilde yürütülmesi, işletme ve bakım süreçlerinin
yeniden düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin
sunulması konularının asansörle ilgili tüm tarafların
koordinasyonunu ve ortak bir platformda sürecin tartışılıp
yeniden üretilmesini gerekli kılmaktadır.
Odalarımız tarafından iki yılda bir düzenlenen Asansör
Sempozyumu ülkemizde yukarıda tanımlanan işlevi gören
tek platformdur. 25-26-27 Eylül 2014 tarihlerinde İzmir’de
düzenlenecek sektörün en önemli etkinliğinde buluşmak
dileğiyle.
Düzenleme Kurulu
Yürütme Kurulu
BİLDİRİ KONULARI
→ Kumanda ve kontrol sistemlerindeki yenilikler
→ Kullanıcı güvenliği
→ İş güvenliği
→ Periyodik kontroller ve değerlendirme
→ Belgelendirme
→ Piyasa gözetimi ve denetimi
→ Engelli kullanımına ilişkin uygulamalar ve erişim
→ Acil durum asansörü
→ Yüksek hızlı asansör tasarımı
→ Asansör teknolojisi
→ Personel eğitimi
→ Mühendislik eğitimi
→ Enerji verimliliği ve enerji geri kazanımı
→ Asansör aksam muayenesi ve ömürleri
→ Kabin ve süspansiyon tasarımları
→ PESSERAL uygulamaları ve değerlendirme
→ A3 uygulamaları
→ Yürüyen merdiven ve bantlar
→ Akıllı binalarda asansör tasarımları
SEMPOZYUM TAKVİMİ
→ Bildirilerin son gönderilme tarihi:
27 Haziran 2014
→ Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi:
18 Temmuz 2014
→ Bildirilerin düzeltilmiş halinin gönderilmesi:
22 Ağustos 2014
“Bildiri Yazım Kuralları ve Örnek Bildiri şablonuna
http://asansor.mmo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.”
Bildiri metinlerinizi belirtilen tarihlere kadar
[email protected]
adresine gönderebilirsiniz.
SERGİ
Sempozyumun sergi bölümü
İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş.
tarafından organize edilecektir.
Stand açmak için iletişim bilgisi:
Kore Şehitleri Caddesi No: 34 Kat:4
Zincirlikuyu 34394, Şişli, İstanbul
Tel: +90(212) 275 75 79
Faks: +90(212)288 36 11
e-posta: [email protected]
A KATI SERGİ ALANI
ZEMİN KAT SERGİ ALANI
BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı
:
Kurum - Firma :
Görev ve Ünvanı:
Yazışma Adresi :
Telefon
Faks
e-posta
:
:
:
Sempozyuma katılmak istiyorum.
Aşağıda belirtilen konu/konularda
bildiri sunmak istiyorum.(*)
(*) Başvuru formunu sunmak istediğiniz konu / konularda
200 kelimeyi aşmayan bildiri özeti ile birlikte gönderiniz.
Bildiri Başlığı :
SEMPOZYUM KATILIM KOŞULLARI
Katılım Ücreti : 200.00 TL
Bildiri sunanlardan katılım ücreti alınmayacaktır.
Katılım ücretine; sempozyum çantası, bildiriler kitabı,
bildiriler CD’si, öğle yemekleriyle oturum aralarındaki
ikramlar dahildir.
Banka Hesap No:
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
T. İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi 4218 - 5994223
İBAN: TR 79 0006 4000 0014 2185 994223
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Neriman Usta
EMO Merkez
Mehmet Bozkırlıoğlu
EMO Merkez
İrfan Şenlik
EMO Merkez
Erhan Karaçay
EMO Merkez
Fatih Kaymakçıoğlu
EMO Merkez
Hamza Koç
EMO Merkez
Ercan Dursun
EMO Merkez
Emre Metin
EMO Merkez
Cengiz Göltaş
EMO Merkez
Abdullah Eskikaya
EMO Adana
Tonguç Ünal
EMO Ankara
Mustafa Tutsak
EMO Ankara
Mehmet Bahadır Demir EMO Antalya
Fırat Ünsal
EMO Bursa
Burak Tahincioğlu
EMO Bursa
Önder Özdipçiler
EMO Denizli
Murat Çelik
EMO Diyarbakır
Erhan Gürgöze
EMO Diyarbakır
Zeki Müezzinoğlu
EMO Eskişehir
Ali Çıkmaz
EMO Gaziantep
Yılmaz Gündoğan
EMO İstanbul
Fevzi Yıldırım
EMO İstanbul
Özcan Uğurlu
EMO İzmir
Mahir Ulutaş
EMO İzmir
Bülent Uzunkuyu
EMO İzmir
Murat Kocaman
EMO İzmir
Hüseyin Tarık Duru
EMO Kocaeli
Pınar Ertekin
EMO Mersin
Metin Akyürek
EMO Samsun
Emrullah İskender
EMO Trabzon
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yunus Yener
MMO Merkez
Harun Erpolat
MMO Merkez
Çağdaş Akar
MMO Merkez
İlker Cem Güvel
MMO Adana
Mustafa Demiryürek
MMO Adana
Sadettin Özkalender
MMO Ankara
Serdar İlkmen
MMO Antalya
Fikri Düşünceli
MMO Bursa
Ayhan Akder
MMO Denizli
Gurbet Örçen
MMO Diyarbakır
Yaver Tetik
MMO Edirne
İbrahim Özçakır
MMO Eskişehir
İlker Özgen
MMO İstanbul
Amaç Sarıgülü
MMO İzmir
Turgay Şirvan
MMO İzmir
Mahmut Akbay
MMO Kayseri
Hasan Yitim
MMO Kocaeli
Süleyman Altay
MMO Konya
Soner Çamak
MMO Mersin
Mustafa Sabri Duman MMO Trabzon
SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Mustafa Tutsak
EMO Ankara
Fevzi Yıldırım
EMO İstanbul
Alparslan Temur
EMO İzmir
Barış Aydın
EMO İzmir
Battal Murat Öztürk
EMO İzmir
Bülent Çarşıbaşı
EMO İzmir
Güçlü Cinsçiçekci
EMO İzmir
H. Onur Ercan
EMO İzmir
Serdar Tavaslıoğlu
EMO İzmir
Zehni Yılmaz
EMO İzmir
Hüseyin Tarık Duru EMO Kocaeli
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Cem Bozdağ
MMO Bursa
Amaç Sarıgülü
MMO İzmir
Aytaç Gören
MMO İzmir
Berkay Eriş
MMO İzmir
Evrim Aksoy Göçebe
MMO İzmir
Halim Akışın
MMO İzmir
Kağan Gürkan
MMO İzmir
Mehmet Ay
MMO İzmir
Mehmet Kara
MMO İzmir
Zafer Güneş
MMO İzmir
Sefa Targıt
MMO Kocaeli
SEMPOZYUM SEKRETARYASI
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Zehni Yılmaz
EMO İzmir
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Halim Akışın
MMO İzmir
Download

asansör sempozyumu 2014 ilk çağrı broşürü (pdf)