TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
CENGİZ GÖLTAŞ
Üye Sicil No: 14876
Kırşehir’de 1964 yılında doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında
mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü’nde 1988 yılında göreve başladı. Sincan-Eskişehir
elektrifikasyonunda 1989-1990 yıllarında görev yaptıktan sonra
aynı kurumda Teknik Müfettiş unvanı ile denetim elemanlığına
geçti. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde 1990-1992
döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Elektrik Mühendisleri
Odası 35 ve 36. Dönem Yönetim Kurulu’na seçilerek, Başkan Yardımcısı olurken; 38. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 40. Dönem EMO Yönetim Kurulu’na yeniden
seçilerek, Yazman görevini üstlendi. 42. Dönem EMO Yönetim Kurulu’nda yeniden başkan oldu.
TMMOB Enerji Komisyonu Başkanlığı ve EMO Enerji Çalışma Grubu üyeliği yapmıştır. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
BAŞKAN YARDIMCISI
NERİMAN USTA
Üye Sicil No: 14716
Artvin Göktaş’ta 1965 yılında doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü’nden 1987 yılında mezun olduktan
sonra PTT-Türk Telekom’da görev yaptı. Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrasında İller Bankası’nda 2011 yılına kadar çalıştı.
EMO Bursa Şubesi’nde 3. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği
ve 12. Dönem Yazman Üyeliği yaptı.
YAZMAN
MEHMET BOZKIRLIOĞLU
Üye Sicil No: 27000
Uşak’ta 1976 yılında doğdu. İlk ve orta eğitimini Uşak’ta tamamladıktan sonra, liseyi Eskişehir Fen Lisesi’nde tamamladı. Lisans
diplomasını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve
Haberleşme Bölümü’nden aldı. Işık Üniversitesi’nde “İşletme” ve
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nde “Enformasyon
Sistemleri Yönetimi ve Tasarımı” konularında yüksek lisans yaptı.
1998 yılından beri bir özel şirkette Sistem Mühendisi/Uzman Sistem
19
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu
Mühendisi olarak çalışmaktadır. 2007 yılına kadar İstanbul, 2007’den beri Ankara Şube üyesi
olan Bozkırlıoğlu, 2008-2010 EMO 41. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi olarak seçilmiştir. 42. Dönem EMO Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Evli ve
bir çocuk babasıdır.
SAYMAN
İRFAN ŞENLİK
Üye Sicil No: 13606
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1982 yılında mezun olduktan sonra KTÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 1993
yılından beri öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. EMO Trabzon Şubesi’nde 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, EMO Samsun
Şubesi’nde 3 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan İrfan Şenlik, 42.
Dönem EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak seçilmişti.
ÜYE
ERHAN KARAÇAY
Üye Sicil No: 12109
Gemerek’te 1957 yılında doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nden sonra
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. İTÜ’de öğrenciliği süresince ve
mezuniyet sonrasında (1974-84 yılları) çalıştı. Bu süreçte İTÜ’de
DİSK Turizm-İş Sendikası’nın yetki alması ve toplu iş sözleşmesi
yapmasına katkıda bulundu. Sendika İşyeri Temsilcisi, (DİSK
Oleyis Sendikası) Eğitim ve Örgütlenme Kurulu Üyesi, 1981-1986
yılları arasında ise Yeni Turizm İş Sendikası’nda İşyeri Temsilcisi
görevlerinde bulundu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda 1986
yılında göreve başladı. Proje ve Kontrol Mühendisi olarak çalıştı.
İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden 2006 yılında emekli oldu. Kamu çalışanları
sendikalarının kuruluş sürecine katkıda bulundu. 1991-2006 yılları arasında sendika işyeri
temsilcisi, baş temsilci, Yapı Yol Sen ile Enerji-Yapı Yol Sen sendikaları İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetleme Kurulu Üyesi ile Şube Başkanı, ayrıca Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Yönetim Kurulu Üyesi (1998-2001) görevlerinde
bulundu. Halen proje ve yapı denetçisi olarak görev yapıyor. EMO İstanbul Şubesi’nde; 27.
Dönem (1990-1991 yılları) ve 32. Dönem (2000-2001 yılları) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi,
34. Dönem (2004-2005 yılları) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 36. Dönem (2008-2009
yılları) ve 37. Dönem (2010-2011 yılları) ise Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlendi.
Evli ve üç çocuğu vardır.
20
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu
ÜYE
HAMZA KOÇ
Üye Sicil No: 12546
Ücret İlçesi’nde 1962 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden itibaren çeşitli özel sektör kuruluşlarında elektrik mühendisi
olarak görev yaptı. EMO 13. Dönem Ankara Şube Yönetim Kurulu
Üyesi ve Odanın değişik dönemlerinde Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
olarak seçildi. 2002-2004 yılları arasında EMO Ankara Şubesi’nde
Teknik Müdür olarak görev yaptı. Halen kendi adına Serbest Müşavir Mühendis (SMM) olarak çalışmaktadır.
ÜYE
FATİH KAYMAKÇIOĞLU
Üye Sicil No: 17690
Kızıllar’da 1962 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik
Mühendisi olarak 1989 yılında mezun olduktan sonra şantiye mühendisliği ve kısa bir süre belediyede kontrol mühendisliği yaptı. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 16 yıl çalıştı. TBMM’de
2 yıl danışmanlık yaptıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde çalışma hayatına devam
etmektedir. Enerji alanı yoğunluklu olmak üzere çeşitli konularda
yayınlanmış makaleleri ve 2 kitabı bulunmaktadır.
21
Download

EMO 43. Dönem Yönetim Kurulu