BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
GİRİŞİMCİ ADI
İŞ FİKRİ
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
:
LI
YO
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
:ŞİRKETLER İÇİN İDARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İŞLETMENİN ADI :
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
LI
YO
R
U
Z
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
ıııııııııııı LTD şirketinde muhasebe departmanında çalıştı.Gürtaş’ta bir çok kamu
ihalesi dosyası hazırladı ve kısa sürede fark yarattı. Manisa Halk Eğitim Merkezinden
bilgisayar işletmeni sertifikası aldı ve KOSGEB tarafından düzenlenmiş olan girişimcilik
eğitime katıldı ve sertifika aldı.
2007 yılından bu yana çeşitli STK ve KOBİ ‘ye serbest olarak danışmanlık hizmeti sundu ve
200’den fazla sayıda bir çok projeyi yönetti.
2009’da 30 farklı İl ve İlçede eşzamanlı olarak yürütüğü adlı proje ile Ulusal Basında
adından övgü ile söz ettirip fark yarattı.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
LI
YO
R
U
Z
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
Van Merkez’de oluşturulacak bir Danışmanlık Bürosu(ofisi) ve bu ofis proje yazım ve uygulama
merkezi olarak teknik ve
donanım bakımından oluşturulup yeterli sayıda
uzman personel ile
kurulacak proje yazım( proje uzmanı) ekibiyle öncelikle Van ili olmak üzere TRB2 bölgesinde yer
alan İşletmeler,KOBİ’ler ,STK’lar, Vakıflar,
Kurumlar ve İşletmeler için proje
Belediyeler,Kaymakamlıklar. Kamu Kurumları vb
yazımı, proje yürütülmesi, fizibilite,proje döngüsü eğitimleri vb
uzman danışmanlık hizmetlerini sunmak.
1.3 İş Kurma Süreci
(Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız)
1. İş fikrinin oluşması
2.Araştırma ve Fizibilite(yapılabilirlik) uygulamaları
3. İşletmenin Yasal olarak kurulması
4. İş yeri olacak ofisin temini
5. Kiralanacak işyerinin kira sözleşmesinin yapılması
6. Ofis donanımı ve muhetelif demirbaşarın alınması.
7. Uzman Personel işe alınması
8. Danışmanlık Hizmetleri (Proje yazımı) ve satışlar
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
İş Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı (Haftalık)
Haftalar
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
Faaliyet plan
Aktiviteler
İşletmenin İdari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
x
Örgütlenmesinin
Hazırlanması
İşyerinin temini
x
İşletmenin alt yapının
x
Hazırlanması
Gerekli İzin ve
Ruhsatların Alınması
x
Yasal Kuruluş
x
İşlemlerinin Yapılması
İşyeri Donanımının
Alınması
Ofis Ekipmanların Satın
Alınması
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hizmet Girdileri İçin
Bağlantıların Yapılması
İşletmenin Teknik
İşgücünün Sağlanması
Uzman Personelin işe
alınması
Pazarlama Planına Bağlı
Çalışmaların
x
x
x
Başlatılması
Hizmete Başlatılması
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
LI
YO
R
BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİNİN / ORTAKLARIN VE İŞLETMENİN
ÖZELLİKLERİ
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri
(Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.)
Adı Soyadı
Adresi
Telefonu
Faks
E-Posta Adresi
Doğum Tarihi
En Son Mezun
Olduğunuz
Eğitim Kurumu
Bölümü
Mezuniyet
Tarihi
--------------
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
M
31.05.
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar
Yıl
2004
Programın Adı ve Konusu
Bilgisayar meslek dalı eğitim programı kurs
sertifikası
Süresi
120gün
2011
KOSGEB ve İŞKUR uygulamalı
Girişimcilik Sertifikası
30
2009
AB Projeleri,TKDK Projeleri,KOSGEB
projeleri,Yatırım Teşvikleri Proje Döngüsü
ve Bütçeleme
60 saat
Aldığınız Belge
Bilgisyar meslek
dalı eğitim
programı sertifikası
Uygulamalı
Girişimcilik
Sertifikası
USİDER
Bildiği Yabancı
İNGİLİZCE (Orta)
Diller ve
Dereceleri
(Temel, Orta, İyi)
İş Deneyimi
Dönemi
2006-2008
2007-2011
Diğer Nitelikleri
İşyeri Adı
Serbest
2009-2010
Çalışma Sürsi
2
4
Görevi
MUHASBE
Danışmanlık
yılları
arasında
Doğu
ve
G.Doğu
Anadolu
bölgesinde
Danışmanlığı,Medya Danışmanlığı, Sanat Danışmanlığı ve Genel Koordinatörlük
Yaptı. Üyesi ve Yönetim Kurulunda yer aldığı 4 STK’ da çeşitli seminerler ve
projeler yürüterek 4’e yakın AB projesi yazıp yöneti ayrıca hala onlarca derneğe
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
STK danışmanlığı ve Proje danışmanlığı yapmakta ve 300’den fazla
destek
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
alan projede proje yazarlığı yaptı.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu
Girişimci/
Ortağın
Adı
Kurucu
Ortaklık
Payı
Başvuru
Esnasındaki
Ortaklık
Payı
Cinsiyeti
(K/E)
Özürlü
Statüsünde
mi?
Sahip
Olduğu
Mesleki
Yeterlilik
Belgesi
%100
%100
Kadın
Hayır
Maliye
Katıldığı
Girişimcilik
Eğitimi /
Danışmanlık
Programı/İŞGEM
Adı
72
Saatlik
Uygulamalı
Girişimcilik
Eğitimi
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
Sıra
No
T.C. Kimlik
Numarası
1
Girişimcilik
Eğitimi /
Danışmanlık
Programı
Belge Tarihi
Mart 2011
2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni
2007 yılından bu yana
gerek üyesi olduğum STK’lar gerekse serbest olarak KOBİ ve
çeşitli
kurumlara yazmış olduğum sosyal ve istihdama yönelik çeşitli projenin onaylanması ve bu projeleri
başarı ile koordine etmem
ve yönetmemden dolayı
kendimi ve
birlikte çalıştığım
ekip
arkadaşlarımı Danışmanlık Hizmetleri konusunda son derece başarılı ve yetkin bulmaktayım, bu
sebeple KOSGEB in Yeni Girişimci Desteği ile kurumsallaşmak ve kayıt altına alınmak ve daha
koordineli ve sistematik
bir ekip çalışması ile öncelikle ilin ve TRB2 bölgesinin Danışmanlık
Hizmetlerindeki ihtiyacını karşılamak istiyoruz.
Kuracağımız danışmanlık hizmetleri işletmesi Bölgemizde var olan tüm işletmelerin ve kar amacı
gütmeyen kurumlarının(STK, Vakıf vb) proje üretme kapasitesini geliştirip,bölgenin gelişmesine ve
sürdürülebilir
kalkınmasına
uygulayacağımız projeler
yardımcı
olacaktır.Şirketimiz
bünyesinde
özellikle
KOBİ’lere
ve bu projelerin kabul olması durumunda bölgemizde binlerce
yeni
istihdam sağlanıp onlarca güçlü marka olacak. Bölgemizde tüm sektörlere proje ve danışmanlık
hizmetinin en iyisini vererek ,yeniliklerin öncüsü olup bölgemizi sürdürülebilir ve rekabet edelebilir
bir sürece taşımak amacımızdır.Özellikle orta ve uzun vadeli hedeflimizde bayan uzman personellerle
çalıştırıp şubeleşip bölgede proje uzmanı kadın personellerlede kadın istihdamını az da olsa artırmak
diğer hedefimizdir.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
yapmayı hedeflemekte olduğundan dolayı 4-5 ünvanı vardır.
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
.
LI
YO
R
U
İşletme LTD ŞTİ firmasıdır,ileriki süreçlerde (10 yıl sonra) imalat sanayi ve dış ticaret
Z
2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni
2.5 İşletmenin Misyonu
Bölgede bir çok sektöre kurumsallaşmaları, tam kapasite çalışa bilmeleri, arge ve inovatif çalışmalar
yapabilmeleri, Pazar payı ve kar payları arttıra bilmeleri için danışmanlık hizmeti
sunmak..İl
düzeyinde KOBİ ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar için Devlet Desteklerinden,Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı(TRB2),Serhat Kalkınma Ajansı(TRA3),KOSGEB,DPT’nin SODES programı,Dünya
Bankası ve Avrupa Yatırım Bankalarının Yatırım Kredileri,TUBİTAK destekleri,Dış Ticaret
Müşteşarlığı Destekleri,AB hibe programları.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ,Tarım
Bakanalığı.vs. Yatırım Teşvik Belgesi yaparak . Birçok KOBİ ve Girişimciye danışmanlık hizmeti
sunmayı amaçlıyoruz.Tüm bunların yanında MEB’e bağı okullar için de Commenuns,Davinci vb
öğrenci değişim programları için danışmanlık hizmeti sunacağız. Ayrıca ilçe belediyeleri, kültür ve
turizm müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü kısaca proje hizmeti verebileceğimiz tüm
kurumlarımıza danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz .
2.6 İşletmenin Vizyonu
Bölgemizde tüm sektörlere proje ve danışmanlık hizmetinin en iyisini verebilmek.Yeniliklerin öncüsü
olup bölgemizi sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir sürece taşımak. Danışmanlık hizmeti sunduğumuz
işletmelerin marka olmasını sağlayıp il ve bölgede yeni istihdam olanaklarına dolaylı katkı sağlamak
İşletmemize alınacak donanım, personel istihdamı, pazarlama ve tanıtım kanallarının oluşturulması ile
uygun fiyat/kaliteli hizmet dengesini sağlayıp öncelikle TRB2,TRA2 bölgesinden DANIŞMANLIK
HİZMET sektöründe ulusal bir marka çıkarmayı ilke edineceğiz
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
2.7 Kısa Vadeli Hedefleri
 Müşteri memnuniyetini sağlamak
U
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
 Pazar ağını iyi oluşturmak
LI
YO
R
 Sektörsel olarak VAN başta olmak üzere TRB2,TRA2 bölgesinde hizmet üretmek,
Z
 İşletmenin kurulumunu gerçekleştirmek,
 Pazarlama kanalları oluşturmak
 1 Uzman Bayan personel olmak üzere toplamda 3 kişiyi İstihdam etmek
 Şiketimiz bünyesinde Uzman Bayan Personeller yetiştirmek.
 İlk yıl 235 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti sunmak
 İlk yıl sunulan danışmanlık hizmetlerinden 458 Bin tl ciro elde etmek
2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri
Orta Vadeli Hedefleri
 ISO Belgeleri, Marka Tescil İşlemleri,Faydalı Model İşlemleri,Coğrafi İşaret İşlemleri,Helal
Gıda Sertifika İşlemleri,
 TSE 13082 ve TSE 13072 hizmet yeterlilik belgesi almak.
 Müşteri memnuniyetini sağlamak,
 Kurulacak olan web siteleri ile 81 ilin tamamına hizmet sunmak
 5 personel daha istihdam etmek
 9 ilde sineji odağı noktası kurup bu illerde bizimle iş birliği yapmak isteyen uzman personel
ile iş birliği yapmak.
 Pazar ağı oluşturmak ve sektörel olarak kar payını arttırmak
 Bayan uzman personeller yetiştirmek,Nitelikli Bayan Uzmanlar eğiterek bölgedeki kadın
istihdamının artırmak
 Yeni müşteri bulmak.
 İlk 3. Yıl sonunda ülke geneli tanınırlığı olan 10 danışman firmanın biri olmak ve 3. Yıl
içinde 500’e yakın kobiye çeşitli konularda idari danışmanlık sunmak.
Uzun Vadeli Hedefleri
 Tüm pazarda tutunmak,
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
 Markalaşmak
 Bölgesel Markalar ile Komşu Ülkelerdeki Markalar arasında iş birliği ve güç birliğine ön ayak
Z
olmak
LI
YO
R
U
 Bölgede iyi bir müşteri potansiyeli oluşturmak
 İstihdam oranımızı artırmak,(özellikle bayan personellerle çalışarak bölgedeki kadın
istihdamının artırmak)
hizmetinin en iyisini
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
 Bölgemizde tüm sektörlere proje ve danışmanlık, eğitim , web
verebilmek.
 Şubeleşmek
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
LI
YO
R
U
Z
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Özellikle TRB2 illerinde var olan KOBİ’ler,Kamu Kurumları,Meslek Kuruluşları,STK’lar Çiftçi
Birlikleri, Kooperetifler ,Girişimciler,Yatırımcılar vb kurumlar danışmanlık şirketimizin potansiyel
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
hedef kitlesini ve müşteri potansiyelini oluşturmakta.
Gerek Karamacı güden kurumlar (VATSO ve Van Esnaf ve Sanatkarla Odasına kayıtlı 10.000’e yakın
işletme) gerekse Kar amacı gütmeyen kuruluşlara (700’e yakın STK ve birçok kamu kurumu)
yapacağımız danışmanlık hizmetleri ile kapasitesi artan kobilerin kapasitesi artıp kar payı ve Pazar
payları artacak bu ise öncelikle çalışma alanımız olan Van ili olmak üzere bölgemizde sosyo-
ekonomik yönden projemizden dolaylı dolaylı yoldan olumlu olarak etkilenecektir.
Bölgemizde
genelde danışmanlık hizmeti sektörü gelişmediğinden diğer sektörlerde olduğu gibi
danışmanlık sektöründe de dışa bağımlı bir yapı sergilemektedir. Bundan dolayı hem maliyetler
yükselmekte hem istenilen zamanda istenilen kaliteli
hizmete ulaşılamamakta, hem de bölgeye
doğrudan katma değeri olmamaktadır. Bölgemizin ekonomik kaynakları il dışına akmaktadır. Projemiz
ile bölgemizin danışmanlık sektöründe taleb ettiği hizmet bölgemizden sağlanacağından Müşteriler
istedikleri zamanda istedikleri nitelikte hizmet alıp bu hizmete uygun maliyetlerle ulaşacak
KOBİ’lere vereceğimiz danışmanlık hizmetleriyle kapasite ve Pazar payı artan KOBİ’ler güçlenip
bölgesel marka olma yolunda ilerleyecek ve bu ise doğurdan bölge halkı için yeni istihdam olanakları
anlamına gelmektedir. artan iş kapasiteleri ile iş bulmak için bölge dışına göç etmek durumunda
kalmayacaktır. Bu durum sonunda bölgenin sosyo-ekonomik refah düzeyi artmış olacaktır.
Bölgemizde üretim ve girişimci sayısı artarak tüketim kültürü ve diğer bölgelerden tedarik mantığı
aşılıp üretim kültürü bölgemize yerleşerek bilhassa ilimizde bölgemizde üretilenlerle komşu ülkelerin
ilgisini bölgemize çekmiş olacağız. Bölgemiz, ilimiz sadece tarım/hayvancılık ve turizm şehri olmakla
birlikte orta
vadede sanayi ve üretimde hamle yaparak bir cazibe merkezi haline gelecektir.
Ülkemizde bölgesel farklılıklar azalacak, bölgemizin ekonomik bağımlılığı azalmış olacaktır.
Kuracağımız danışmanlık,eğitim ve web hizmeti şirketi ile danışmanlık sektöründe ki dışa bağımlı
yapımız en aza indirgenecektir.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
11
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Pazar büyüklüğümüz bölgesel ve yerel olacaktır Yerel pazarımız Van ili ve ilçeleri. Bölgesel
LI
YO
R
U
pazarımız TRB 2 bölgesindeki Muş, Bitlis, Hakkâri illeri başta olmak üzere, bölgemize yakın Ağrı,
Z
3.2 Pazar Profili
Kars, Artvin, Siirt, Erzurum, Batman, Şırnak, Iğdır ve Ardahan illerinden oluşmaktadır,daha sonra
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
diğer bölgelerin pazarına doğru genişleyecektir.
Bahsi geçen illerdeki hedef kitle ise (danışmanlık hizmetlerine doğrudan ihtiyacı olan kitle ve
sunulacak Danışmanlık Hizmetleri );
POTANSİYEL MÜŞTERİLER
Kar Amacı Güden
Kar Amacı Gütmeyen
KOBİ’ler
Özel Sektör
Girişimci ve Yatırımcılar
Çitfçiler
Hayvancılıkla Uğraşanlar
Sunulacak Danışmanlık Hizmeti
TUBİTAK Destekleri
Sanayi Ticaret Bakanlığı SANTEZ Destekleri
KOSGEB Destekleri
Kalkınma Ajansları Destekleri
Kırsal Kalkınma Destekleri
Tarım Bakanlığı Destekleri
TKDK Destekleri
Dış Ticaret Müş. Destekleri
Avrupa İşletmeler Ağı Destekleri
AB Destek & Kredileri
Yatırım Teşvik Belgesi
ÇED Raporları
Avrupa Yatırım Bankası Kredileri
Banka Kredileri İçin İş Planı ve Fizibilite
Başbakanlık Tanıtım Fonu
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Yerel Yönetimler
Üniversiteler
Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları ,Vakıflar
Birlikler ve Kooperatifler
Muhtarlıklar
Sunulacak Danışmanlık Hizmeti
Kalkınma Ajansları Doğrudan Faaliyet Des.
SODES
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Hibeleri
SRAP Projeleri
Büyük elçilik Hibeleri
Konsolosluk Hibeleri
MFİB Hibeleri
İçişleri Bakanalığı Dernekler Hibeleri
Ulusal ve Uluslararası Vakıf ve Kuruluşlar
Üstte bahsi geçen destek ve krediler için potansiyel müşterilerimiz için mevcut programlar
dâhilinde hibe olanaklarını araştırma, teklif dosyası hazırlama, finansman almaya hak kazanan
kuruluşlar için de proje yürütme danışmanlığı hizmetlerini sağlamaktadır.
TABLO 1
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
12
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
4.3 İş Akış Şeması
Potansiyel Hedef Kitle için Ulusal ve Uluslararası Hibe,Fon ,Destek ve Teşviklerin araştırılması
Çeşitli reklam, tanıtım, görünürlük faaliyetleri ile Müşterilere bu hibe, fon ,teşvik ve desteklerin
duyurulması.
Hibe,Fon,Teşvik ve Desteklerden yararlanmak isteyen müşteriler ile işletmemiz ofisinde bir
araya gelinir. (Bölüm 3.2 Pazar Profili Potansiyel Müşteri Profili Tablosu)
-İstihdam artırıcı,
-İhracat artırıcı,
-Pazar payı artırıcı,
-Verimlilik artırıcı,
-Maliyet düşürücü,
-Kapasite artırıcı,
-Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
-Bölgesel gelişim düzeyine
katkı sağlayıcı,
-Kaynakların etkin kullanımını
sağlayıcı,
-Kurumsallaşmaya yönelik,
-Müşteri memnuniyetini
artırmaya yönelik.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
Danışmanlık Şirketimiz uzmanları tarafından
uygun formatta proje hazırlanır.
-Hibe ,Fon,Teşvik ve Destek veren kuruluşların
istediği şablon
-Müşterinin,ihtiyaç, hedef ve öncelikleri
doğrultusunda çözüm odaklı
Danışmanlık Şirketimiz Uzmanları refakatinde
eksiksiz olarak Hibe ,Fon,Teşvik ve Destek veren
kuruluşlara Proje Dosyası sunulur.
13
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
LI
YO
R
U
Z
Proje Başvuru Dosyası Takibi Yapılır
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
Proje Dosyası Hibe, Destek, Teşvik veye Fon alır.
Proje Dosyası Hibe, Destek, Teşvik ve Fon alamaz.
Gerekçeli Neden Başvuru Yapılan Kurumdan Üst
yazı ile istenir ve başvuru yapan kuruma iletilir.
Müşteriye projeyi uygulamasında ve prosedürler
hakkında proje başlangıcından bitimine kadar
danışmanlık ve proje yönetimi hizmeti verilir.
4.5 Hukuki Gereksinimler
(Ruhsat, izin vs.)
TSE 13082 VE TSE 13078 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ALINACAKTIR.
İzin / Ruhsat / Kayıt
İlgili Kurum
Yaklaşık Süre
Işyeri açma ve işletme ruhsatı
Belediye Başkanlığı
2 gün
Şirket Sözleşmesi
Noter
1 gün
Vergi Kayıt İşlemleri
Vergi Dairesi
2 gün
Şirket Kuruluş İzni
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
2 gün
14
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
ŞİRKET AVUKATI (1 KİŞİ)
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
ŞİRKET MUASEBECİSİ(1 KİŞİ)
U
HİZMET ALIMI YAPILACAK
LI
YO
R
5.1 Organizasyon Şeması
Z
BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI
İDARİ ASİSTAN (1 KİŞİ)
KOBİ UZMANI (2 KİŞİ)
5.2 Görev ve Sorumluluklar
 GENEL MÜDÜR; Şirket sahibi olan aynı zamanda şirket genel müdürü olacak aynı
zamanda Şirkette Proje Döngüsü, Proje Yazımı, ve Proje Yöneticisi ve Proje Uzmanı
olarakta yer alıp proje hazırlama işlerinide yapacak.
 İDARİ ASİSTAN; Proje yazımı için müşteriden alınması gereken bilgileri derleyen,
şirket web sitesini düzenleyen hibe duyurularını takip eden ve güncel hibe , kredi
ve proje açık tekliflerini gerek şirket yönetimi gerekse müşteriler ve proje yazarı
uzman personeller ile paylaşır.
 KOBİ UZMANI PERSONEL ; Şirketimiz tarafından müşterilere sunulacak olan
hizmetlerde yer alacaklar bu personel; Proje Döngüsü, Proje Yazımı, ve Proje
Yöneticisi ve Proje Uzmanı sorumlulukları tam olarak yerine getirecek, isletmede
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
15
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
yönetimin kalitesini ve müşteri memnuniyeti ve ayrıca verimliliği artırmakla
 DIŞ KAYNAK HİZMET ALIMI; Şirketin hukuki işleri ve muasebe işleri için
U
yapılır.Bu personeller işletmemizde
LI
YO
R
dışarından hizmet alımı yapılması marifeti ile
doğrundan istihdam edilmez. Avukat ve muasebeci dış kaynaklardan hizmet alımı
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
yapılır.
5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri
(Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.)
•
Şirkette genel müdür ve Proje uzmanı olan alanında deneyimli tahsilli(4 yıllık
Üniversite bitirmiş) genç dinamik genel kültürlü, sektöre yabancı olmayan bir
bayandır
Personel seçiminde ,belirlenmiş görev tanımlarına göre daha once bir çok projede birlikte
çalıştığım ( AB Projesi yazıp yönettiğimiz) ve proje hazırlama ve danışmanlık konusunda
uzman ve sektör hakkında rüşdünü ispat etmiş daha önce bir çok projede birlikte çalışmış
olduğum bir ekip arkadaşım olacaktır.
Genel Müdür alanında uzman ve maliye mezunu olması ayrıca yaş itibariyle 25 veya
30 yaş arası bayan olması tercih edilir
İşletmede çalışacak Proje Uzmanı personel daha once Danışmanık Sektöründe yer
almış deneyimli olmuş yaş itibariyle genç ve bayan olması tercih edilir.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
Z
yükümlüdür.
16
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
İşletme kadrolarının bünyemizden yetişmiş personelle doldurulması esas prensip olarak kabul
edilir. Mevcut personelin nitelikleri elvermediği durumlarda dış kaynaktan personel
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
istihdamına başvurulur.
Sıra
1
Görevi
Zamanı
Genel Müdür ve Uzman
Tam Zamanlı
Personel
Personel Sayısı
1
2
İdari Asistan
Tam Zamanlı
1
3
KOBİ Uzmanı
Tam Zamanlı
2
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
niteliği
4 yıllık Fakülte
mezunu
4 yıllık Fakülte
mezunu
4 yıllık Fakülte
mezunu
17
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
U
600
60
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
TİCARET ODASI FAALİYET VE ODA
KAYIT SURETLERİ
TİCARET ODASI KAYIT GİDERİ
(FOTOKOPİ TASDİK ÜCRETİ)
TÜRKİYE ODALAR BORSALAR
BİRLİĞİ KAYIT GİDERİ
NOTER BİLANÇO DEFTERİ TASDİKİ
LI
YO
R
TİCARET ODASI KAYIT GİDERİ
Z
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
NOTER BİLANCO DEFTERİ TASDİKİ
NOTER BİLANCO DEFTERİ TASDİKİ
NOTER İMZA BEYANI
NOTER ŞİRKET KURULUŞ
SÖZLEŞMESİ
TİCARET ODASI ŞİRKET
KURULUŞU(REKABET KURUMU)
TİCARET SİCİL HARCI
TİCARET ODASI FAALİYET VE ODA
KAYIT SURETİ
NOTER İMZA BEYANI
NOTER BİLANÇO DEFTERİ TASDİKİ
NOTER DEFTER TASDİKİ
TİCARET SİCİL GAZETESİ HARCI
TİCARET SİCİL HARCI
TİCARET ODASI KAYIT GİDERİ
MUASEBECİ HİZMET BEDELİ
İŞ YERİ AÇMA RUHSATI GİDERİ
5 CİLT FATURA KOCANI
BASIMI(RENKLİ TASARIMDA DAHİL)
ARA
TOPLAM -1
50
360
42,73
42,73
42,73
36,28
189,72
40
45
20
30,31
48,54
60,62
150
518,35
300
750
1000
250
4.637,01 TL
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi
sıra
Ürün adı
adet
birim fiyatı Kdv Hariç Fiyat
no:
FRM.03.02.02/00
Rev. Tarihi:
18
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
5500
1 TAKIM
3500
3500
1ADET
1950
1950
1ADET
950
950
U
Z
5500
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
2
1TAKIM
LI
YO
R
CEVİZ KAPLAMALI MAKAM
MAS(SEHPA,ETEJER,KONSUL
MASA)
PERSONEL MASASI
TAKIMI(SEHPA,
ETEJER,KONSOL,MASA)
SEKRETER MASASI VE
SEHPASI
MAKAM KOLTOĞU LÜKS
DERİ
MİSAFİR KOLTOĞU LÜKS
DERİ
PERSONEL ÇALIŞMA
KOLTOĞU LÜKS DERİ
MİSAFİR KOLTUĞU LÜKS
BİLGİSAYAR MASASI
MİSAFİR BEKLEME
KOLTUĞU
1,50 METRETÜL MUTFAK
DOLABI(ALT ,ÜST VE
MERMER)
KOLÇAKLI VERZALİT
SANDALYE
1
3
4
5
2ADET
1000
1000
1ADET
650
650
2ADET
1ADET
6ADET
900
950
1200
900
950
1200
1ADET
1000
1000
20 ADET
120
2400
ARA TOPLAM -2
20.000
İşletmeye alınacak personel desteği
Personel Maaşı 3 kişi ( 12Ay )
45000
Elektirik ( 24 ay )
1800
Su ( 24 ay )
360
Isıtma&Yakıt (10ay )5 ay 1. yıl 5 ay 2. yıl için
5000
Telefon &ADLS ( 24ay )
2400
KİRA
6000
ARA TOPLAM 3
60.560
TOPLAM -1 -,2 -,3
GİDER KALEMLKERİ
FRM.03.02.02/00
Rev. Tarihi:
TOPLAM
HACMİ
85.197,01 TL
%SABİT/
DEĞİŞGEN
SABİT
DEĞERLER
DEĞİŞKEN
ĞİDERLER
19
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
0/100
%100
0
2.ELEKTİRİK
30/70
%30
%70
3.SU
30/70
%30
%70
4YAKIT
30/70
%30
%70
60/40
%60
%40
%100
0
0
%100
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
1.KİRA
5.ADLS ve SABİT TELEFON
100/0
6. PERSONEL
0/100
7.BAKIM-ONARIM
0/100
8.PAZARLAM-SATIŞ
GİDERLERİ
REKLAM&TANITIM
9-ULAŞIM GİDERLERİ
10-BEKLENMEYEN
DURUMLAR
FRM.03.02.02/00
Rev. Tarihi:
0
%100
0
%100
0
%100
0/100
0/100
20
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
4
LI
YO
R
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
MİLYON TL’
600’
HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN HİBE ALDIK.
Ü AŞKIN GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış girişimciler için
; KOSGEB Yeni Girişimcilik Desteğinden daha etkin ve verimli olarak faydalanmaları için
yapmaları gereken iş ve işlemler, Girişimci İş Planı Dosyası Hazırlanması, Örnek Girişimci İş
Planı Yazımı, İş Planı Örnekleri ve İş Planı Örneği vb. konularda danışmanlık hizmeti
sunduk.Hazırladığımız 600’ü aşkın iş planı dosyası ile destek aldık.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman bulunmaktadır.2010 yılı başlarında siz girişimciler için
şirketimiz bünyesinde özel bir departman olan Girişimcilik Departmanı faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB
Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz olarak desteklemesi için aşağıda bahsi geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir
paket olarak sunmaktayız;
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel ve inovatif teknik ve yöntemlerin
bilgisini size sunuyoruz)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir
şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık
sağlıyoruz.)
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel
KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl
boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve
işlemlerinizde 7/24 bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve güncel bilgi alabilirsiniz.)
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ
MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
FRM.03.02.02/00
Rev. Tarihi:
21
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
LI
YO
R
TÜRKİYE’DE İLK
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/00
Rev. Tarihi:
22
Download

İŞ FİKRİ: - iş planı örnekleri