Derya TUNÇ
Ankara 2. Bölge Genel
Sekreterliği Muhasebe Birimi
Uzman
Songül EREN
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı
Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe
Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
2
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde sunulan sağlık
hizmetleri karşılığında elde edilen
gelirlerle, hizmet sunumu için katlanılan
toplam
giderlerin
asgari
oranda
karşılanması.
Hesaplama İçin Gerekli
Veriler
Hesaplamaya konu olan dönemde;
Sağlık Hizmeti Sunumundan Elde Edilen
Tahakkuk Geliri Tutarı (A)
Toplam Gider Tutarı (B)
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
3
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
TOPLAM
TAHAKKUK
GELİRİ
60 ALACAK BAKİYESİ-61
BORÇ BAKİYESİ-602
ALACAK BAKİYESİ
KESİN MİZAN VE
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
TÜM FİŞLER DAHİL
TOPLAM GİDER
(150, 253, 254, 255, 256, 260, TÜM ÖDEME EMRİ
267, 681, 689, 740, 750, 770 FİŞLERİ DAHİL
BORÇ ) - (740.09, 770.11,
770.99.07.01 BORÇ)
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
KED = 1,2
(Hastaneler için)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
KED = 1,5
(ADSM ve ADSH’ ler için)
4
Gösterge Puanı (GP)
150 puan
Puan Katsayısı (k)
k = STD / KED
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
KED = 1,05
(Hastaneler için)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
KED = 1,25
(ADSM ve ADSH’ ler için)
5
Gösterge Puanı (GP)
150 puan
Puan Katsayısı (k)
k = STD / KED
Veri Kaynağı
TDMS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
Hastaneler İçin
6
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≥ KED
GP
KED x 0,98 ≤ STD < KED
0,9 x k x GP
KED x 0,96 ≤ STD < KED x 0,98
0,8 x k x GP
KED x 0,94 ≤ STD < KED x 0,96
0,7 x k x GP
KED x 0,92 ≤ STD < KED x 0,94
0,6 x k x GP
KED x 0,90 ≤ STD < KED x 0,92
0,5 x k x GP
KED x 0,88 ≤ STD < KED x 0,90
0,4 x k x GP
STD < KED x 0,88
0
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
ADSM ve ADSH’ler için
7
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≥ KED
GP
KED x 0,95 ≤ STD < KED
0,9 x k x GP
KED x 0,90 ≤ STD < KED x 0,95
0,8 x k x GP
KED x 0,80 ≤ STD < KED x 0,90
0,7 x k x GP
KED x 0,70 ≤ STD < KED x 0,80
0,6 x k x GP
STD < KED x 0,70
0
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
8
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde sunulan sağlık
hizmetleri karşılığında elde edilen net
hizmet tahakkuk tutarı ile kurum
borçlarının
ödenebilme
gücünün
değerlendirilmesi.
Hesaplama İçin Gerekli
Veriler
Hesaplamaya konu olan dönemde;
Banka Mevcudu (A)
Toplam Borçlar (B)
Ortalama Hizmet Tahakkuk Geliri (C)
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
NET BORÇ
ORTALAMA
HIZMET
TAHAKKUK
GELIRI
9
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
(-1) * [102 BORÇ BAKİYESİ- KESİN MİZAN VE
(32,36,103,336 ALACAK
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
BAKİYESİTÜM FİŞLER DAHİL
336.04,336.05,336.17 ALACAK
BAKİYESİ)]
(60 ALACAK BAKİYESİ-61
BORÇ BAKİYESİ-602
ALACAK BAKİYESİ)/AY
SAYISI
KESİN MİZAN VE
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
TÜM FİŞLER DAHİL
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
NET BORÇ
ORTALAMA
HIZMET
TAHAKKUK
GELIRI
10
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
[102 BORÇ BAKİYESİKESİN MİZAN VE
(32,36,103,336 ALACAK
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
BAKİYESİTÜM FİŞLER DAHİL
336.04,336.05,336.17 ALACAK
BAKİYESİ)]
(60 ALACAK BAKİYESİ-61
BORÇ BAKİYESİ-602
ALACAK BAKİYESİ)/AY
SAYISI
KESİN MİZAN VE
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
TÜM FİŞLER DAHİL
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
11
( (A-B) *(-1) ) / C
0,5 ve altı
Gösterge Puanı (GP)
200 puan
Puan Katsayısı (k)
k = STD / KED
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
( A-B ) / C
Kabul Edilebilir Değer (KED)
1,5 ve altı
Gösterge Puanı (GP)
200 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED / STD
Veri Kaynağı
TDMS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
AÇIKLAMA: STD < -1 olan Sağlık Tesislerinde, Sağlık Tesisi Değeri (-1) ile
çarpılıp puan hesaplaması yapılır. STD ≥ -1 olan Sağlık Tesisleri bu
göstergeden tam puan alır
12
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
13
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≥ 2,5
0
2 ≤ STD < 2,5
0,3 x k x GP
1,5 ≤ STD < 2
0,5 x k x GP
1 ≤ STD < 1,5
0,7 x k x GP
0,5 ≤ STD < 1
0,9 x k x GP
STD < 0,5
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
14
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≥ 2,5
0
2 ≤ STD < 2,5
0,5 x k x GP
1,75 ≤ STD < 2
0,7 x k x GP
1,5 < STD < 1,75
0,9 x k x GP
STD ≤ 1,5
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Ana Kriter Mali
Sağlık tesislerinde yılı onaylı bütçe
Amaç
gerçekleşme oranını ölçmek.
Hesaplamaya konu olan dönemde;
TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak
Hesaplama olan veriler
İçin Gerekli İlgili Dönem Geliri (A)
Veriler
İlgili Dönem Gelir Bütçesi (B)
·(KVG) Kritik verimlilik göstergesidir
15
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Ana Kriter Mali
Sağlık tesislerinde yılı onaylı bütçe
Amaç
gerçekleşme oranını ölçmek.
Hesaplamaya konu olan dönemde;
TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak
Hesaplama olan veriler
İçin Gerekli İlgili Dönem Geliri (A)
Veriler
İlgili Dönem Bütçesi (B)
·(KVG) Kritik verimlilik göstergesidir
16
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
17
HESAP KODU
DÖNEM
GELİRİ
60,64,67 ALACAK
BAKİYESİ - 61 BORÇ
BAKİYESİ
DÖNEM
GELİR
BÜTÇESİ
(DÖNEM BÜTÇESİ / 12)
* İLGİLİ DÖNEM AY
SAYISI
FİŞ TÜRÜ
KESİN MİZAN VE
KAPANIŞ FİŞİ
HARİÇ
TÜM FİŞLER DAHİL
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
18
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Gelir Gerçekleşme
Oranı = A / B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Tahakkuk Esaslı Gelir Bütçesi
Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir
Değer: %100
Gösterge Puanı (GP)
70 puan
Puan Katsayısı (k)
k = STD / KED
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
19
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Gelir Gerçekleşme
Oranı = A / B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Tahakkuk Esaslı Gelir Bütçesi
Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir
Değer: %100
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
k = STD / KED
Veri Kaynağı
TDMS / BÜTÇE
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
20
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD < %85
0*
%85 ≤ STD < %90
GP x 0,5 x k
%90 ≤ STD < %95
GP x 0,7 x k
%95 ≤ STD < %100
GP x 0,9 x k
STD ≥ %100
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde gider gerçekleşmesi yılı onaylı
bütçesi çerçevesinde kalmak.
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
Hesaplamaya konu olan dönemde;
TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak veriler
İlgili Dönem Gideri (A)
İlgili Dönem Gider Bütçesi (B)
(KVG) Kritik verimlilik göstergesidir.
21
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde gider gerçekleşmesi yılı onaylı
bütçesi çerçevesinde kalmak.
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
Hesaplamaya konu olan dönemde;
TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak veriler
İlgili Dönem Gideri (A)
İlgili Dönem Bütçesi (B)
(KVG) Kritik verimlilik göstergesidir.
22
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
23
HESAP KODU
DÖNEM
GİDERİ
İLGİLİ DÖNEM İÇİN M1
RAPORUNDAKİ GİDER
GERÇEKLEŞMESİDİR
DÖNEM
GİDER
BÜTÇESİ
(DÖNEM BÜTÇESİ / 12) *
İLGİLİ DÖNEM AY
SAYISI
FİŞ TÜRÜ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
24
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Gider Gerçekleşme
Oranı= (A / B) x 100 / 85
(Hastane)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul
Edilebilir Değer: ADSM için %70,
diğer sağlık tesisleri için: %85’ dir
Gösterge Puanı (GP)
80 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Gider Gerçekleşme
Oranı= (A / B)
Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul
Edilebilir Değer: ADSM için % 80,
Kabul Edilebilir Değer (KED) diğer sağlık tesisleri için: % 95’ dir.
Değerler 100’e tamamlanarak
KED=100 alınır.
25
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / BÜTÇE
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
26
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≤ %100
GP
%100 < STD ≤ %102
GP x 0,80 x k
%102 < STD ≤ %104
GP x 0,60 x k
%104 < STD ≤ %106
GP x 0,40 x k
%106 < STD ≤ %108
GP x 0,20 x k
STD > %108
0*
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-05 Borçluluk Süresi
Ana Kriter Mali
Amaç
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
27
Sağlık tesislerinin borç ödeme kabiliyetinin
artırılması ve borç ödeme süresinin asgari
seviyede tutulması.
Hesaplamaya konu olan dönemde;
Dönem sonu tarihi (A)
Ödenmeyen en eski borcun muayene kabul
tarihi (B)
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
28
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
DÖNEM SONU
TARİHİ
320.11, 320.12
ÖDEME EMRİ,
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
ÖDENMEYEN EN
ESKİ BORCUN
MUAYENE KABUL
TARİHİ
320.11, 320.12
ÖDEME EMRİ,
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-05 Borçluluk Süresi
29
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A-B (gün)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
120 gün ve altı
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-05 Borçluluk Süresi
30
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A-B (gün)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
150 gün ve altı
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
31
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD > 150 gün
0
140 < STD ≤ 150 gün
(50 x GP x k) /100
130 < STD ≤ 140 gün
(70 x GP x k) /100
120 < STD ≤ 130 gün
(80 x GP x k) /100
STD ≤ 120gün
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
32
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD > 180 gün
0
170 < STD ≤ 180 gün
(50 x GP x k) /100
160 < STD ≤ 170 gün
(70 x GP x k) /100
150 < STD ≤ 160 gün
(80 x GP x k) /100
STD ≤ 150gün
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesisinde hizmet sunumu için alınan her türlü
hizmet ve malın muayene kabulü ile muhasebe
kayıtlarına alınmasını kontrol altına almak, ödeme
emrine ilişkin belgelerin en geç 10 iş günü
içerisinde muhasebe kaydına alınmasını sağlamak.
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
33
TDMS ve MKYS programından 3'er aylık
dönemlerde alınan mali veriler.
· (KVG) Kritik verimlilik göstergesi
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
FİŞ TARİHİ
ÖDENMEYEN
BORÇLARIN
MUAYENE
KABUL TARİHİ
34
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
320.11, 320.12
ÖDEME EMRİ,
MUHASEBE İŞLEM
FİŞİ
320.11, 320.12
ÖDEME EMRİ,
MUHASEBE İŞLEM
FİŞİ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
STD ( iş günü )
Kabul Edilebilir Değer (KED)
10 iş günü
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
35
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / MKYS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≤ 10 iş günü
GP
10 < STD ≤12 iş günü
GP x k x 0,6
12 < STD ≤15 iş günü
GP x k x 0,3
STD > 15 iş günü
0*
Muayene kabulü yapılmış mal ve hizmet alımlarına ait ödeme
emri belgelerinin ilgili muhasebe birimine teslim edilerek
kayıtlara alınma süresi
36
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-07 Mevcut Stok Tutarı /
Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
37
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık Tesisinde yüksek mal kabullerinden
kaynaklanan finansal riskleri ortadan kaldırmak
üzere ilgili mevzuat gereği azami stok miktarıyla
çalışılmasını sağlamak
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
TDMS ve MKYS programından 3'er aylık
dönemlerde alınan mali veriler.
Bu işlem ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için
uygulanır.
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-07 Mevcut Stok Tutarı /
Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık Tesisinde yüksek mal kabullerinden kaynaklanan
finansal riskleri ortadan kaldırmak üzere ilgili mevzuat
gereği azami stok miktarıyla çalışılmasını sağlamak
Hesaplamaya konu olan dönemde;
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
Mevcut İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Fiili Stok Tutarı (A)
Mevcut İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Tüketim Tutarı (B)
Mevcut İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme 22/f Satınalma Tutarı (C)
İlgili Dönemdeki Gün Sayısı (D)
38
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-07 Mevcut Stok Tutarı /
Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
39
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
STD
Kabul Edilebilir Değer (KED)
60 gün
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / MKYS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-07 Mevcut Stok Tutarı /
Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
STD = (A / ((B-C)/ D)
Kabul Edilebilir Değer (KED) 60 gün
40
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
k = kg (Sağlık Tesisinin; Stok Bölge
Koordinatörü tarafından yapılan
değerlendirme sonucu aldığı katsayı)
Veri Kaynağı
TDMS / MKYS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≤ 60 gün
GP
60 < STD ≤ 70 gün
(0,8 x k ) x GP
70 < STD ≤ 80 gün
(0,6x k) x GP
80 < STD ≤ 90 gün
(0,4 x k) x GP
• Sağlık Tesisinde azami stok miktarlarını aşmayacak
şekilde stok bulundurma süresine verilen puan.
41
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≤ 60 gün
GP x kg
60 < STD ≤ 70 gün
(0,8 x kg) x GP
70 < STD ≤ 80 gün
(0,6 x kg) x GP
80 < STD ≤ 90 gün
(0,4 x kg) x GP
STD > 90 gün
0
• Sağlık Tesisinde azami stok miktarlarını aşmayacak şekilde stok bulundurma süresine
verilen puan.
***Gözlemsel değerlendirme yapılıncaya kadar kg =1 kabul edilir.
42
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08- HASTA SAYILARINA GÖRE
RAPORLAR
M-08-1 Yatan Hasta Başı Maliyet
M-08-2 Ayaktan Hasta Başı Maliyet
M-08-3 Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti
M-08-4 Yatan Hasta Başı Tıbbı Malzeme
Maliyeti
Bu kriterler
kullanımdan
kaldırılmıştır.
M-08-5 Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar
Maliyeti
43
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08- TDMS-MKYS UYUMU
(***YENİ GÖSTERGE)
44
Ana Kriter
Mali
Amaç
TDMS – MKYS Programları arasında
uyum sağlanması.
Hesaplama İçin
Gerekli Veriler
TDMS Stok Miktarı = A
MKYS Stok Miktarı = B
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS-MKYS VERİLER
KRİTER ADI
TDMS Stok
Miktarı
HESAP KODU
150, 253, 254, 255 BORÇ
BAKİYESİ, 257 ALACAK
BAKİYESİ
FİŞ TÜRÜ
KESİN MİZAN VE
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
TÜM FİŞLER DAHİL
MKYS TOPLAM STOK MİKTARI
MKYS Stok
Miktarı
45
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08- TDMS-MKYS UYUMU
(***YENİ GÖSTERGE)
46
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
STD = A-B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
0
Gösterge Puanı (GP)
50 puan
Veri Kaynağı
TDMS / MKYS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Altışar aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
47
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≠ KED
0
STD = KED
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı
Diğer Tahakkuk
Ana Kriter
Amaç
Mali
Global Bütçe (SGK) Dışı Diğer
Tahakkukların (Özel Sigortalar, Turizm,
Gerçek Kişi Vb.) artırılmasını ve
tahsilatının takibini teşvik etmek.
İlgili dönemde;
Hesaplama İçin
Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat (A)
Gerekli Veriler
Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk (B)
48
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
49
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
Global Bütçe Dışı 120 ALACAK(659.04,659.05,659.06) BORÇDiğer Tahsilat
120.05 ALACAK
MUHASEBE
İŞLEM FİŞİ
Global Bütçe Dışı 120 BORÇ(659.04,659.05,659.06) ALACAKDiğer Tahakkuk 120.05 BORÇ
MUHASEBE
İŞLEM FİŞİ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı
Diğer Tahakkuk
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Sağlık tesisinin bulunduğu rolün
ortalaması
Gösterge Puanı (GP)
50
Puan Katsayısı (k)
100 puan
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer
Tahakkuk
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Sağlık tesisinin bulunduğu rolün
ortalaması
Gösterge Puanı (GP)
51
Puan Katsayısı (k)
100 puan
k = STD/KED
Veri Kaynağı
TDMS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
52
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
k > 0,85
GP
0,60 ≤ k ≤ 0,85
(GP) / 2
0,40 ≤ k < 0,60
(GP) / 4
k < 0,40
0
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
53
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
k > 0,90
GP
0,70 ≤ k ≤ 0,90
(GP) / 2
0,60 ≤ k < 0,70
(GP) / 4
k < 0,60
0
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global
Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk
AÇIKLAMA: MALİ KRİTERLERDE HASTANELER VE
ADSM’ LER 900 PUAN ÜZERİNDEN 1000 PUANA
TAMAMLANARAK HESAPLAMALAR YAPILACAK
OLUP M-09 PUANI VARSA KURUM PUANINA
EKLENECEK VE TOPLAM PUAN 1000 PUANI
GEÇMEYECEK ŞEKİLDE HESAPLANACAKTIR
54
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TEŞEKKÜRLER
 
55
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu