PARK EYMİR 113128 ADA YÖNETİMİ
01.08.2014 - 31.08.2014 Tarihleri Arası Bilanco Raporu
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351
DEVİR
4.060.67
Devir
4.060,67
4.060.67
4.060.67
Sair Giderler
770.41 - personel kıdem tutarı
200.00
3.860,67
770.42 - personel sigorta ödemesi
757.40
3.103,27
770.43 - personel elektirik su ve ısınma gideri
316.39
2.786,88
29.06
2.757,82
770.46 - bakım onarım gideri
1.264.03
1.493,79
770.47 - ön görülmeyen gider
670.00
823,79
770.48 - huzur hakları
437.00
386,79
770.51 - bakım onarım ve öngörülmeyen gider payları
997.00
-610,21
770.56 - elektirik gideri
223.50
-833,71
770.61 - üst yönetim payı
116.82
-950,53
770.63 - mali müşavir ödemesi
198.00
-1.148,53
770.64 - ön muhasebe kayıt tutarı
400.00
-1.548,53
770.66 - temizlik malzemesi alımı
302.37
-1.850,90
770.67 - OFİS İLETİŞİM GİDERİ
69.25
-1.920,15
770.44 - ofis elektirik su ve yakıt gideri
Sair Giderler Toplamı
5.980.82
-5.980.82
Sair Gelirler
770.49 - ada payları
7.630.00
Sair Gelirler Toplamı
128-ANA 128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351 Toplamı
:
5.709,85
7.630.00
11.690.67
7.630.00
5.980.82
5.709.85
128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352
DEVİR
726.78
Devir
6.436,63
726.78
726.78
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
04 - KAMERA BEDELİ
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
764.16
7.200,79
25.70
7.226,49
0.14
7.226,63
790.00
790.00
Sair Giderler
770.49 - ada payları
910.00
6.316,63
770.55 - su gideri
97.90
6.218,73
770.56 - elektirik gideri
68.52
6.150,21
Sair Giderler Toplamı
1.076.42
-1.076.42
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
1.118.69
Sair Gelirler Toplamı
1.118.69
128-C-61 128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352 Toplamı :
2.635.47
7.268,90
1.118.69
1.076.42
1.559.05
128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353
DEVİR
1.432.15
8.701,05
1
Devir
1.432.15
1.432.15
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
557.58
9.258,63
02 - YAKIT
65.86
9.324,49
03 - PROJE
50.00
9.374,49
FZ - Gecikme Cezası
16.56
9.391,05
Aidat Gelirleri Toplamı
690.00
690.00
Sair Giderler
770.49 - ada payları
770.55 - su gideri
770.56 - elektirik gideri
Sair Giderler Toplamı
840.00
8.551,05
94.26
8.456,79
224.60
8.232,19
1.158.86
-1.158.86
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
662.89
8.895,08
363.00
9.258,08
Sair Gelirler Toplamı
1.025.89
128-C-62 128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353 Toplamı :
3.148.04
1.025.89
1.158.86
1.989.18
128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354
DEVİR
2.829.20
Devir
12.087,28
2.829.20
2.829.20
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
631.88
12.719,16
2.63
12.721,79
634.51
634.51
Sair Giderler
770.49 - ada payları
840.00
11.881,79
770.55 - su gideri
55.65
11.826,14
770.56 - elektirik gideri
89.40
11.736,74
Sair Giderler Toplamı
985.05
-985.05
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
688.74
Sair Gelirler Toplamı
688.74
128-C-63 128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354 Toplamı :
4.152.45
12.425,48
688.74
985.05
3.167.40
128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355
DEVİR
417.92
Devir
12.843,40
417.92
417.92
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
586.97
13.430,37
1.03
13.431,40
588.00
588.00
Sair Giderler
770.49 - ada payları
840.00
12.591,40
770.55 - su gideri
188.64
12.402,76
80.60
12.322,16
770.56 - elektirik gideri
Sair Giderler Toplamı
1.109.24
-1.109.24
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
457.00
12.779,16
2
Sair Gelirler Toplamı
457.00
128-C2-75 128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355
Toplamı :
1.462.92
457.00
1.109.24
353.68
128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356
DEVİR
663.25
Devir
13.442,41
663.25
663.25
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
670.86
14.113,27
0.14
14.113,41
671.00
671.00
Sair Giderler
770.49 - ada payları
910.00
13.203,41
770.55 - su gideri
98.55
13.104,86
770.56 - elektirik gideri
73.60
13.031,26
Sair Giderler Toplamı
1.082.15
-1.082.15
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
443.21
Sair Gelirler Toplamı
443.21
128-C2-76 128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356
Toplamı :
1.777.46
13.474,47
443.21
1.082.15
695.31
128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357
DEVİR
777.29
Devir
14.251,76
777.29
777.29
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.182.97
15.434,73
02 - YAKIT
40.37
15.475,10
154.36
15.629,46
26.30
15.655,76
04 - KAMERA BEDELİ
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
1.404.00
1.404.00
Sair Giderler
770.49 - ada payları
1.540.00
14.115,76
770.51 - bakım onarım ve öngörülmeyen gider payları
575.25
13.540,51
770.55 - su gideri
248.70
13.291,81
770.56 - elektirik gideri
88.00
13.203,81
770.62 - demirbaş alımı
500.00
12.703,81
Sair Giderler Toplamı
2.951.95
-2.951.95
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
1.413.76
Sair Gelirler Toplamı
1.413.76
128-C2-77 128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357
Toplamı :
3.595.05
14.117,57
1.413.76
2.951.95
643.10
128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358
DEVİR
2.171.54
Devir
2.171.54
16.289,11
2.171.54
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.008.75
17.297,86
04 - KAMERA BEDELİ
42.85
17.340,71
FZ - Gecikme Cezası
16.90
17.357,61
Aidat Gelirleri Toplamı
1.068.50
1.068.50
3
Sair Giderler
770.49 - ada payları
910.00
16.447,61
770.55 - su gideri
128.58
16.319,03
89.40
16.229,63
770.56 - elektirik gideri
Sair Giderler Toplamı
1.127.98
-1.127.98
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
781.98
Sair Gelirler Toplamı
781.98
128-C2-78 128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358
Toplamı :
4.022.02
17.011,61
781.98
1.127.98
2.894.04
128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359
DEVİR
2.127.61
Devir
19.139,22
2.127.61
2.127.61
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.173.97
20.313,19
02 - YAKIT
368.44
20.681,63
03 - PROJE
100.00
20.781,63
FZ - Gecikme Cezası
199.64
20.981,27
Aidat Gelirleri Toplamı
1.842.05
1.842.05
Sair Giderler
770.49 - ada payları
840.00
20.141,27
770.55 - su gideri
98.55
20.042,72
770.56 - elektirik gideri
84.50
19.958,22
Sair Giderler Toplamı
1.023.05
-1.023.05
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
170.00
Sair Gelirler Toplamı
170.00
128-C2-79 128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359
Toplamı :
4.139.66
20.128,22
170.00
1.023.05
3.116.61
128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT) 4810-7486926-360
DEVİR
1.310.82
Devir
21.439,04
1.310.82
1.310.82
Sair Gelirler
770.41 - personel kıdem tutarı
200.00
21.639,04
Sair Gelirler Toplamı
200.00
200.00
128-KIDEM 128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT)
4810-7486926-360 Toplamı :
1.510.82
1.510.82
128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361
DEVİR
4.466.54
Devir
26.105,58
4.466.54
4.466.54
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
4.862.82
30.968,40
02 - YAKIT
534.19
31.502,59
04 - KAMERA BEDELİ
300.00
31.802,58
FZ - Gecikme Cezası
196.22
31.998,80
Aidat Gelirleri Toplamı
5.893.22
5.893.22
Sair Giderler
770.53 - pos tutarı
6.039.27
Sair Giderler Toplamı
6.039.27
25.959,53
-6.039.27
4
Sair Gelirler
770.53 - pos tutarı
363.00
Sair Gelirler Toplamı
363.00
128-POS 128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361 Toplamı :
10.722.76
26.322,53
363.00
6.039.27
4.683.49
KASA
DEVİR
2.284.50
28.607,03
Devir
2.284.50
2.284.50
KASA KASA Toplamı :
2.284.50
2.284.50
Genel Toplam :
51.141.82
Ortakların Toplam Aidat Ödemesi
:
13.581,28
Toplam Sair Gelirler
:
14.292,27
Toplam İcra Gelirleri
:
Toplam Sair Giderler
22.534.79
:
28.607.03
22.534,79
5
Download

01.08.2014 - 31.08.2014 Tarihleri Arası Bilanco Raporu PARK