FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TERFİ VE KIDEM İLERLEMESİ
İŞLEMLERİ
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’dan
birimimiz çalışanlarına ait terfi yazısı gelir.
Gelen terfi yazısı personel işleri birimince kayda
alınır.
Bir nüshası maaş işlemleri için mali işlere verilir.
Bir nüshası kişinin şahsi dosyasına takılır.
Belgenin aslı ilgili kişilere bilgi
edindirilerek gerekli dosyaya takılır.
Download

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ