YOLLUK ÖDEMELERİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince
kayda alınıp Yolluk Birimine ulaştırılması
Yolluk talebinin türü
(Yurtiçi/YurtdışıGeçici/Sürekli Görev Yolluğu)
Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu
Bildirim Formunun düzenlenmesi
Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
Bildirim Formunun düzenlenmesi
Gerekli belgelerin temin edilmesi
Yolluk Bildirim Formunun
kontrol edilmesi
Ödeme Emri Belgesinin
düzenlenmesi
Belgelerin Gerçekleştirme Görevlisi ve
Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması
Belgelerin Muhasebe
Birimine teslim edilmesi
Download

yolluk ödemeleri iş akış şeması