PROTEİN
SENTEZİ
RİBOZOMAL BİRİMLER VE BİR
RİBOZOM YAPISI
RİBOZOMAL ALT
BİRİMLER
PROTEİN SENTEZİ DÖRT KADEMEDE GERÇEKLEŞİR:
• AMİNOASİTLERİN AKTİVASYONU
• SENTEZİN BAŞLAMASI (initiation)
• ZİNCİR UZAMASI (elongation)
• SENTEZİN SONLANMASI (termination)
• MODİFİKASYONLAR (sentez sonrası polipeptidlerin düzenlenmesi)
1
Amino asitlerin aktive edilmesi
tRNA molekülü
1. aa + ATP aa-AMP + PP, (pyrophosphate)
2. aa-AMP + tRNA aa-tRNA + AMP
2
Sentezin başlaması
3
zincirin uzaması
4
sentezin sonlanması
PROTEİN SENTEZİ GENEL ŞEMASI
5
modifikasyonlar
PROTEİN
Download

MODİFİKASYONLAR