İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ORGANİZASYON ŞEMASI
İl Müdürü
Hukuk Birimi
İlçe Müdürleri
İl Müdür Yardımcısı
İl Müdür Yardımcısı
İl Müdür Yardımcısı
Hayvan Sağlığı ve
Yetiştiriciliği Şube
Müdürlüğü
Gıda ve Yem
Şube Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı Şube Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri
Şube Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürlüğü
İdari ve Mali İlşler
Şube Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma ve
Örgütlenme Şube
Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme Şube
Müdürlüğü
Döner Sermaye
Saymanlığı
Arazi Edindirme
Şube Müdürlüğü
Sivil Savunma ve
Seferberlik Birimi
Download

il müdürlüğümüz organizasyon şeması