CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Görev Dağılımı
Fadıl AYKUT
Daire Başkanı V.
Eğitim - Öğretim ve İdari İşler Şubesi
Kayıt - Kabul ve Otomasyon Şubesi
Plânlama Şubesi
Ayniyat Saymanlığı
Fadıl AYKUT
Şube Müdürü
Necla YILDIRIM
Şube Müdürü
Hatice AZBAY
Ayniyat Saymanı
Kadriye HÖKELEK
Şube Müdürü
(Kalite Yönetim Temsilcisi)
Hasan KOÇYİĞİT
Bilgisayar İşletmeni
• Yönetmelikler ve yönergeler
Ahmet Ali GÖZLEK
• Burslar
• Diploma / diploma eki ve mezuniyet işlemleri
• Yabancı uyruklu öğrenciler
• Öğrencilerle ilgili istatistikler (Sorumluluk alanı)
Hatice ÖNGEL
V.H.K.İ.
• Bologna süreci
• UBS destek ve danışmanlık hizmetleri
• ISO 9001 Belge işlemleri
Deniz ÖZER
Memur
Mehmet ŞAHİN
Memur
Sibel YAYLA
Sözl.Pers.
• Eğitim-öğretim programı ve ders değişikliği
teklifleri
• UBS'de ders açma
• UBS'de öğretim planı oluşturma ve ders planı
değişiklikleri
• Çift anadal ve yandal işlemleri
• Öğrencilerle ilgili istatistikler (Sorumluluk alanı)
Abdulvahit BİLGE
V.H.K.İ.
• Bologna süreci
• E-Posta
• Mali yardım, mesai ve yolluk ödemeleri
• HİTAP işlemleri
• Stratejik plânlama ve iç kontrol
• Bütçe
• Öğrencilerle ilgili istatistikler (Sorumluluk alanı)
• Personel özlük işlemleri
• Web sayfası
• UBS destek ve danışmanlık hizmetleri
Duygu BATUR
Memur
• Genel ve ek kontenjanlar
• Bilgi doğrulama işlemleri
• Askerlik işlemleri
• Yaz okulu işlemleri
K.Tuğçe DEMİRER
Memur
• Evrak kayıt
• Kısmi zamanlı öğrenci işlemleri
• Sekreterya
Betül ÖZÇINAR
Memur
Nuri ECER
Hizmetli
• Askerlik işlemleri
• Faks, fotokopi, evrak akışı vb. işlemler
teklifleri
• UBS'de ders açma
• UBS'de öğretim planı oluşturma ve ders planı
değişiklikleri
• Çift anadal ve yandal işlemleri
• Öğrenci işleri ile ilgili komisyon işlemleri
• Satın alma işlemleri
• Stajlar
• Eğitim-öğretim programı ve ders değişikliği
• YÖKSİS'ten bölüm program kontrolü
• Daire taşınırlarıyla ilgili işlemler
• Lisansüstü kontenjanlar ve koşullar
• Performans programı
• Öğrenci disiplin işlemleri
• Birim, bölüm, program ve ÇAP açılması
Cazibe ÇATIKKAŞ • Akademik takvim
Bilgisayar İşletmeni
• Yatay ve dikey geçişler ile özel öğrenciler
• Yeni kayıt ve kayıt yenileme
Gökhan GAMYEMEZ
Memur
• Öğrencilerle ilgili istatistikler (Genel istatistikler)
• Öğrenci temsilcisi seçimleri
• Harçlar
• YÖKSİS'e bilgi aktarımı ve hata kontrolü
Download

görev dağılımı - Öğrenci İşleri