NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TAKVİMİ
29 Aralık 2015
Akademik teşvik başvuru takviminin üniversite web sayfasından
ilanı
1-15 Ocak 2016
Öğretim elemanlarının (YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte
akademik faaliyetlere ilişkin örnek ve belgeler) kadrolarının
bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurması
Bölüm/anabilim dalı başkanlıklarınca kurulan ön inceleme
tarafından
sunulan
belgelerin
incelenip,
15-22 Ocak 2016 heyetleri
değerlendirilmesi
25 Ocak 2016
Geçici ön inceleme heyetleri tarafından teşvik almaya hak
kazananların liste ve evraklarının nihai karar için geçici akademik
teşvik komisyonuna gönderilmesi
26 Ocak - 2
Şubat 2016
Geçici akademik teşvik komisyonu
başvurularının değerlendirilmesi
3 Şubat 2016
Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarının üniversite web
sayfasından ilan edilmesi
10 Şubat 2016
Teşvik almaya hak kazanan öğretim elamanlarının listelerinin
ödeme yapılabilmesi amacıyla birim muhasebe servislerine
bildirilmesi
tarafından
teşvik
• Geçici ön inceleme heyetleri hazırladıkları teşvik almaya hak kazananların liste
ve evraklarını resmi yazı ile Genel Sekreterlik Makamına göndereceklerdir.
• Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde senatoya
itiraz edilebilir. Senato itirazlar hakkında itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren
beş işgünü içinde karar verir. İtiraz sonucunda senatonun vereceği kararlar
kesindir.
Download

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK