YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
DÜZENLİ OLARAK İZLENECEK GENELTAKVİM
Güz yarıyılı için Mayıs ayının son
günü
Bahar yarıyılı için Aralık ayının son
günü
Her ayın son haftası
Her ayın ilk haftası (EYK)
Güz yarıyılı sonunda Şubat ayının ilk
haftası
Bahar yarıyılı sonunda Eylül ayının
ilk haftası
Güz yarıyılı, Eylül ayının ilk haftasıEkim ayının son haftası
Bahar yarıyılı, Şubat ayının ilk
haftası-Nisan ayının son haftası
Kasım ayının birinci günü-Aralık
ayının son günü
Mayıs ayının birinci günü-Haziran
ayının son günü
"Açılması Önerilen Lisansüstü Dersler" formu ile bu dersler için 2547 Sayılı Kanun'un 31. ve 40.
maddelerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarının ders beyanlarının ve "YTÜ Ders
Görevlendirme Yönergesi"nde belirtilen görevlendirmeye esas evrakın Enstitüye iletilmesi
Tez danışmanı atama formlarının ve tez konularının anabilim dalı başkanlıklarınca Enstitüye iletilmesi
Tez danışmanlarının atanması (EYK)
Doktora yeterlik sınav başvuruları
Doktora yeterlik sınavları
Doktora tezinin izlenmesi
LİSANSÜSTÜ DERS KAYIT VE SINAV TAKVİMİ
10-12 Eylül 2014
(12 Eylül 2014 saat:17:00'ye kadar)
11-14 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014 (Saat:12:00'ye kadar)
16-17 Eylül 2014
27 Aralık 2014
29 Aralık 2014
10 Ocak 2015
29 Aralık 2014-03 Ocak 2015
05-10 Ocak 2015
14-15 Ocak 2015
19-24 Ocak 2015
19-26 Ocak 2015
27 Ocak 2015
02-11 Şubat 2015
02-11 Şubat 2015
13-19 Şubat 2015
20 Şubat 2015
16 Şubat 2015
23-27 Şubat 2015
02 Mart 2015
30 Mayıs 2015
01-06 Haziran 2015
08-13 Haziran 2015
01-16 Haziran 2015
17-18 Haziran 2015
22-27 Haziran 2015
22-29 Haziran 2015
30 Haziran 2015
14 Eylül 2015
KAYITLI tüm Öğrenciler için Katkı Payı Ödeme
Güz Yarıyılı Ders kayıtları
Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yeterli öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan derslerin tespit edilmesi
ve web sayfasında ilan edilmesi
Kapatılan derslere yazılan öğrencilere, kapatılan dersin yerine yeni ders seçimi hakkı verilmesi(Kapatılan
ders/derslerin yerine yeni ders seçmek isteyen öğrenciler "DİLEKÇE İLE" ilgili Anabilim Dalı
Başkanlıklarına başvuracaklardır.
Güz Yarıyılı Derslerinin Son Günü
Güz Yarıyılı Final Sınavları
Güz Yarıyılı Final Sınavları Not Girişleri
BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları Bütünleme Sınavları Not Girişleri
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Ortalamalarının Hesaplanması
Katkı Payı Ödemeleri (Eksik Evrakı Olan Yeni Kayıtlı Öğrenciler, Devam Eden Öğrenciler, "Özel
Öğrenciler")
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
Ders Ekle
BİDB'ce Katkı Payı-Öğrenim Ücretlerinin hesaplanması ve miktarların ilgili Bankaya bildirilmesi
Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
Katkı Payı Ödemeleri (Devam eden öğrenciler)
Katkı Payı-Öğrenim Ücreti yatırmayanların derslerinin sistem üzerinden silinmesi
Bahar yarıyılı derslerinin son günü
Bahar Yarıyılı Final Sınavları
Bahar Yarıyılı Final Sınavları Not Girişleri
BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Ortalamalarının Hesaplanması
2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Başlangıcı
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN TAKVİM
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
26 Nisan 2014
31 Mayıs 2014
02-11 Haziran 2014
19-21 Haziran 2014
25 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
03-09 Temmuz 2014
03-09 Temmuz 2014
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans Başvuruları İçin)
25 Ağustos-05 Eylül 2014
Katkı Payı Ödemeleri (Eksik Evrakı Olan Yeni Kayıtlı Öğrenciler, "Özel Öğrenciler")
28-29 Ağustos 2014
02 Eylül 2014 Saat: 17.00
04 Eylül 2014
05 Eylül 2014 Saat: 17.00
08 Eylül 2014
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Başvuruları
Giriş Sınavlarının Yapılması
Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Giriş Sınavları Sonuçlarının Enstitüye İletilmesi
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
Kesin Kayıtlar (Evrakı Tam Olan Adaylar)
Katkı Payı Ödemeleri (Evrakı Tam Olan Yeni Kayıtlı Öğrenciler)
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Eksik Evraklı Ve Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin
Kayıtları
Yedek Kayıt Kontenjanlarının İlanı
Yedek Kayıtlar
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Boş Kalan Kontenjanların İlan Edilmesi
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Boş Kalan Kontenjanlara Başvuruların alınması
10 Eylül 2014
11 Eylül 2014
12 Eylül 2014
12 Eylül 2014
11-14 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014 (Saat:12:00'ye kadar)
16-17 Eylül 2014
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Boş Kalan Kontenjanlara Başvuranlar İçin Giriş
Sınavlarının Yapılması
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Boş Kalan Kontenjanlara Başvuranlardan
Kazananların İlan Edilmesi
Katkı Payı Ödemeleri (İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Boş Kalan Kontenjanları
Kazanan öğrenciler)
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Boş Kalan Kontenjanlara Başvuranlardan
Kazananların Kayıtlarının Yapılması
Güz Yarıyılı Ders kayıtları
Derslerin Başlangıcı
Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yeterli öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan derslerin tespit edilmesi
ve web sayfasında ilan edilmesi
Kapatılan derslere yazılan öğrencilere, kapatılan dersin yerine yeni ders seçimi hakkı verilmesi(Kapatılan
ders/derslerin yerine yeni ders seçmek isteyen öğrenciler "DİLEKÇE İLE" ilgili Anabilim Dalı
Başkanlıklarına başvuracaklardır.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
01 -29 Kasım 2014
08-17 Aralık 2014
24-26 Aralık 2014
31 Aralık 2014
07 Ocak 2015
08-14 Ocak 2015
08-14 Ocak 2015
02-19 Şubat 2015
02-03 Şubat 2015
04 Şubat 2014 Saat: 17.00
06 Şubat 2015
02-11 Şubat 2015
13-19 Şubat 2015
23-27 Şubat 2015
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans Başvuruları İçin)
2014-2015 Bahar Yarıyılı Öğrenci Başvuruları
Giriş Sınavlarının Yapılması
Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Giriş Sınavları Sonuçlarının Enstitüye İletilmesi
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
Kesin Kayıtlar (Evrakı Tam Olan Adaylar)
Katkı Payı Ödemeleri (Evrakı Tam Olan Yeni Kayıtlı Öğrenciler)
Ders Kaydı (Özel/Misafir Öğrenciler)
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Eksik Evraklı Adayların Kesin Kayıtları
Yedek Kayıt Kontenjanlarının İlanı
Yedek Kayıtlarının Yapılması
Ders Kaydı (Tüm Lisansüstü Öğrencileri İçin)
Ders Ekle (Tüm Lisansüstü Öğrencileri İçin)
Katkı Payı Ödemeleri (Eksik evrakı olan yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")
Download

2014-2015 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi