2013-2014 ERASMUS EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ EK İLANI SONUÇLARI
ASİL LİSTE
Adı Soyadı
Fakülte/Y.O
Bölüm/Birim
Hizmet
Yılı
1 Arş . Gör. Mehmet KAHRAMAN İİBF
İşletme
2 yıl
2 Uzman Nilgün ŞENGÖZ
Sosyal Bil. MYO
1 yıl
3 Canan TUZCU
Rektörlük
İdari Mali İşler D.B.
1 yıl
4 Arş. Gör. Hakan GÖREN
Fen Edebiyat Fak.
İstatistik
4 ay
5 Uzman Alp YANIK
Uluslararası İlişkiler K.
Erasmus Ofisi
4 yıl
6 Arş. Gör. Selin PENEZ
İİBF
İşletme
10 ay
7 Uzman Hatice KORUR
Uluslararası İlişkiler K.
Bologna Ofisi
4 ay
8 Arş. Gör. Nimet IŞIK
Fen Edebiyat Fak.
Fizik
4,5 yıl
9 Arş. Gör. H. Fatih SEVAL
İİBF
Uluslararası İlişkiler
2 ay
10 Öğr. Gör. Onur İNAN
Bucak Emin Gülmez MYO Elek. ve Otomasyon
9 yıl
11 Arş. Gör. Aylin DURSUN
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Eğt. Öğrt. ABD 6 yıl
12 Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR
Eğitim Fakültesi
RPD ABD
5 yıl
13 Uzman Emin AKTÜRK
Rektörlük
Uzaktan Eğitim U.A.M.
3 yıl
14 Mustafa ÖZEL
Fen Bilimleri Ens. Müd.
7 yıl
15 Berkay TURGUT
Sosyal Bil. Ens. Müd.
1,5 yıl
16 Öğr. Gör. Nazlıgül GÜLCAN
Tefenni MYO
Muhasebe ve Vergi
3 yıl
17 İsmail ATICI
Rektörlük
BİDB
18 yıl
Puanı
170
150
150
150
140
140
140
130
130
120
120
120
120
110
110
85
75
YEDEK LİSTE
Adı Soyadı
1
2
3
Ömer UYGUR
Öğr. Gör. Zekeriya AKIN
Öğr. Gör. Hakan KIRBAŞ
Fakülte/Y.O
Gölhisar Sağlık H. MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Bölüm/Birim
Yönetim Organizasyon
Pazarlama ve Dış Ticaret
Hizmet
Yılı
9 ay
13 yıl
4 yıl
Puanı
75
60
60
Download

Ek İlan Sonuçları