İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ARŞİV SİSTEMİ : [email protected]
Serhat DİKMEN
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 20‐21 Ekim 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA
Nasıl başladık?
Kurumu açık erişim konusunda bilgilendirme
amaçlı, üst yönetime sunum yapıldı.
Bir pilot fakültede uygulama yapılması için çalışmalar
başlatıldı.
Bu dönemde DSpace’in ilk sürümü kuruldu ancak
yeni kütüphanemizin kurulma dönemine denk
geldiğinden hayata geçirilemedi ve durağan bir döneme
geçildi.
YÖK’den gelen yazıyla açık erişim çalışmaları
tekrardan başladı. Kurumumuz YÖKSİS için pilot
üniversite seçildiğinden, Üst yönetime açık erişim
konusunu anlatmak bizim için çok zor olmadı.
• İlk olarak versiyon yenilemesi yapıldı.
• Gerekli ayarlamalar için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
ile ortak bir çalışma yürütüldü.
• Tüm fakültelere yazı yazıldı ve bilimsel çalışmaları
istendi. %60 oranında veri girişi bizim tarafımızdan
yapıldı.
Nasıl anlattık?
• Açık erişim konusunda en çok akla takılan soru telif
hakkı meselesidir. Sistemin bu konudaki esnekliği ve
ambargo koyma hakkı,
• Uluslararası platformlarda görünürlüğün artması,
• Atıf oranlarının yükselmesi,
• İntihallerin ortaya çıkması konuları üzerinde ağırlıklı
olarak durduk.
Ne durumdayız?
• Açık erişim politikamızı senatodan geçirdik ve İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv
Danışma Kurulu’nu oluşturduk.
• Kütüphane web sayfasından ve Üniversite bilgi
sistemimiz üzerinden tanıtımlara devam ediyoruz.
• Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde Açık erişim
tanıtım ve veri girişi konulu sunumlarımıza devam
ediyoruz.
• YÖK’ün sayfasından, ANKOS açık erişim sayfası ve
mail sistemi üzerinden gerekli güncellemeleri takip
ediyoruz.
• Handle alma çalışmalarımız devam ediyor.
• YÖK’na YÖKSİS üzerindeki makalelerle Dspace’deki
makaleleri entegre etme konusunda bir yazı yazdık,
cevap bekliyoruz.
Elimizde ne var !
Sonuç olarak, tamamen gönüllü ekip
çalışmasıyla tamamlamaya çalıştığımız bu
projede hızlı gidip hata yapmaktansa ;
ağır adımlar atarak doğruyu yapmayı
planlıyoruz.
Teşekkür Ederiz…
Serhat DİKMEN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
[email protected]
Download

sunum - Açık Erişim