Biz üniversitelerden ne istiyoruz?
Çağ nüfüsunun mümkün olduğunca geniş kesimini
başarılı bir eğitim sürecinden geçirmesini (tüm
potansiyel adayları dahil ederek);
elit üniversiteler veya elit bölümler eliyle ulusal
rekabet gücünü yükseltecek yenilikçi/ küresel
araştırma-geliştirme yapmasını;
bölgesinin kalkınmasına destek olacak liderliği
yapmasını.
1
Her üniversite, bunların hepsine soyunamaz!
Çeşitlilik ve bunun gerektirdiği esnekliği sürekli
hatırlamak lazım!
Her üniversitenin misyonunu deklare etmesi ve
bunun gerektiği şeffaflık ve hesap verme
koşullarını yerine getirmesi beklenmeli.
2
Transparency Instruments QA, Evaluation and Assessment 3
experts UK-­‐
commission 1: 10.2002 commission 2: 09.2005 -­‐ YODEK 01. 2009 Foundation U Report: Bologna BEK reports: 2009-­‐2012 HR tables , Foundation U: 2010 -­‐2012 KDR -­‐ YÖKSİS assess report , institutional HR t
ables YÖK annual audit of foundation U. 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4
Program: T&L değerlendirmesi; zahmetli;
standartlara uyumu hedefler; direk diploma
programı kalitesine yönelik
Kurumsal: tüm fonksiyonların (T-R-S)
değerlendirilmesi, hatta hizmet birimlerinin; daha
kolay; ‘fitness for purpose’ dikkate alınabilir;
endirek- kurum düzelecek te diploma programının
kalitesini kontrol edecek...
5
Kalite seviyesinin tespiti bağımsız yapının işidir.
Üniv’leri yönetmek (YÖK veya YÖ Bakanlğı)
bağımlı yapının işidir; hükümet politikaları
doğrultusunda yükseköğretime yön vermektir.
UKA sonuçlarını YÖK kullanır, kullandığı ölçüde bu
sonuçlar önem kazanır. Aksi halde önemi kamuoyu
algısı ötesine geçemez.
...C
seviyesindeki , ilk 30 sıradaki, .. üniv’ler şu
avantajlara sahip olurlar kararını YÖK almazsa,
UKA’nın zorlayıcılığı olmaz. Yani bağımsız UKA
nedeniyle yükseköğretim yönetiminde iki başlılık
gibi bir tehlike yoktur.
6
Download

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öktem Vardar