DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV LİSTESİ
S NO
1
ADI VE SOYADI
ÜNVANI
Kemal YOLDAŞ
Şube Müdür V.
Bedir BEŞKAT
Teknisyen
2
Erdal POLAT
3
Durdane USCA
4
5
6
Kutbettin AZBAY
Bilgisayar
İşletmeni
Bilgisayar
İşletmeni
M.Nihat AKSOY
Bilgisayar
İşletmeni
VHKİ
Mehmet BİÇİCİ
VHKİ
7
Rıdvan AKAT
M.Yasin KURT
9
Satın Alma
Satın Alma İşlemlerini
organize etmek
İhtiyaç halinde verilen
görevler
Satın Alma
Satın Alma İşlemleri-Bütçe
Kontrolü -DMO Alım
işlemlerini Yürütmek
İhtiyaç halinde verilen
görevler
Satın Alma
Satın Alma İşlemleri-Bütçe
Kontrolü -DMO Alım
işlemlerini Yürütmek
İhtiyaç halinde verilen
görevler
Satın Alma
Satın Alma İşlemleri-Bütçe
Kontrolü -DMO Alım
işlemlerini Yürütmek
İhtiyaç halinde verilen
görevler
Satın Alma
Büro ve yazı İşleri
İhtiyaç halinde verilen
görevler
Satın Alma
Yurtiçi ve Yurdışı görev
yollukları ve ilgili yazışmları
İhtiyaç halinde verilen
görevler
Arşiv
Evrakların dosyalama
ve arşivleme işlemlerini
yürütmek.
İhtiyaç halinde verilen
görevler
Arşiv
Evrakların dosyalama
ve arşivleme işlemlerini
yürütmek.
İhtiyaç halinde verilen
görevler
Hastane 11.
Kat
Yemekhane
Hastane 11. Kat Yemekhanede
İhtiyaç halinde verilen
Yemek Kart Dolum işlemlerini
görevler
yapmak
VHKİ
8
VHKİ
GÖREVİ
G. YERİ
Download

Personel Görev Yapısı