TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM) 2013–2014 BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
NORMAL ÖĞRETİM
I. SINIF
II. SINIF
III.SINIF
1
08.00-08.45
2
08.55-09.40
TÜRK DİLİ TARİHİ A BZ/1 Doç. Dr. M. Vefa Nalbant
TÜRK DİLİ TARİHİ B B1/4 Doç. Dr. Bilge Ö.
Nalbant
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ
3
09.50-10.35
TÜRK DİLİ TARİHİ A BZ/1 TÜRK DİLİ TARİHİ B
B1/4
Doç. Dr. Nergis Biray – BZ/3
4
10.45-11.30
TÜRK DİLİ TARİHİ A BZ/1 TÜRK DİLİ TARİHİ B
B1/4
5
6
11.40-12.25
12.35-13.20
7
13.30-14.15
8
9
10
14.25-15.10
15.20-16.05
16.10-16.55
1
08.00-08.45
TÜRKİYE T. III C2/4 Prof. Dr. C. Vedat Uygur
DİVAN ED. II Doç. Dr. Süleyman Solmaz
TÜRKİYE T. III C2/4
BZ/3
İNKILAP TARİHİ
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI ED.
TÜRK HALK TİYATROSU
Doç. Dr. Ercan Haytoğlu - BZ/3
HALK BİLİMİ
Doç. Dr. Mustafa Arslan-BZ/3
Doç. Dr. Nergis Biray BZ/1
Doç. Dr. Mustafa Arslan-B1/2 (BS)
IV. SINIF
BİTİRME TEZİ II
TÜRKÇENİN GÜCÜ ve ZENG. Prof. Dr. C. Vedat
Uygur
B1/4 (BS)
CUMHURİYET DÖNEMİ T. ED.
Prof. Dr. İsmail Çetişli-BZ/1
BİTİRME TEZİ II
2
08.55-09.40
3
09.50-10.35
BZ/3
ESKİ ANADOLU TÜRK. BZ/1 Doç. Dr. M. Vefa
Nalbant
ESKİ ANADOLU TÜRK. BZ/1
4
10.45-11.30
ESKİ TÜRK ED. GİRİŞ B Doç. Dr. Saadet Karaköse
ESKİ ANADOLU TÜRK. BZ/1
5
11.40-12.25
BZ/3
6
12.35-13.20
İNGİLİZCE Okut. Yelda Yelmer
7
13.30-14.15
BZ/3
TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI Doç. Dr. Özgür K.
Aydemir
CUMHURİYET DÖN. TÜRK ED. Prof. Dr. İsmail
Çetişli BZ/1
8
14.25-15.10
TÜRK İYE T. II A B1/2 Prof. Dr. C. Vedat Uygur
TÜRKİYE T. II B B1/4 Doç. Dr. Turgut Tok
B1/3 (BS)
CUMHURİYET DÖN. TÜRK ED. Prof. Dr. İsmail
Çetişli BZ/1 AZ GELİŞMİŞLİK SOS. (BDS) Doç. Dr.
Hasan Tüzen
9
15.20-16.05
TÜRK İYE T. II A B1/2 TÜRKİYE T. II B B1/4
II. A.HAMİD DÖN. TÜRK ED. Prof. Dr. İsmail Çetişli
BZ/3 İSLAM FELSEFESİ PROB. (BDS) Yrd. Doç. ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ Doç. Dr. Nergis Biray
Dr. Fazıl Karahan
10
16.10-16.55
TÜRK İYE T. II A B1/2 TÜRKİYE T. II B B1/4
II. A.HAMİD DÖN. TÜRK ED. Prof. Dr. İsmail Çetişli
BZ/3 İSLAM FELSEFESİ PROB. (BDS
1
08.00-08.45
2
3
08.55-09.40
09.50-10.35
4
10.45-11.30
TÜRK DİLİNİN SOR. Yrd.Doç. Dr. Levent Kurgun
BZ/3
5
6
11.40-12.25
12.35-13.20
B1/4 (BS)
ANADOLU VE RUMELİ AĞ. Doç. Dr. Turgut Tok
B1/2 (BS)
7
13.30-14.15
ESKİ TÜRK ED. GİRİŞ B Doç. Dr. Saadet Karaköse
II. A. HAMİD DÖN. TÜRK ED. Prof. Dr. İsmail
Çetişli
8
14.25-15.10
B1/2
BZ/3
9
15.20-16.05
10
16.10-16.55
1
08.00-08.45
2
HALK BİLİMİ Doç. Dr. Mustafa Arslan
SANAT SOSYOLOJİSİ (BDS) Doç Dr. Rıza Sam
SANAT SOSYOLOJİSİ (BDS) OSMANLI BİLİM
TAR. (BDS) Yrd. Doç. Dr. Selim Parlaz
OSMANLI BİLİM TAR. (BDS) Yrd. Doç. Dr. Selim
Parlaz
BZ/1
AZ GELİŞMİŞLİK SOS. (BDS) SİYASET
FELSEFESİ (BDS) Yrd. Doç. Dr. H. Aslı Ç. Aksoy
XX.YY DÜNYA TAR. (BDS)
SİYASET FELSEFESİ (BDS) XX.YY DÜNYA TAR.
(BDS) Doç. Dr. Ercan Haytoğlu
DİVAN ED. II Doç. Dr. Süleyman Solmaz
TÜRK TEKKE TASAVVUF ED. Yrd. Doç Dr. M.
Sürur Çelepi
ESKİ TÜRK ED. GİRİŞ A Doç. Dr. Saadet Karaköse ÇAĞDAŞ T. DÜNYASI FEF2 Doç. Dr. Nergis Biray
BZ/1
ANLAMBİLİMİ II Doç. Dr. Özgür K. Aydemir
BZ/1
BZ/3
B1/4
B1/2
08.55-09.40
İNGİLİZCE Okut. Yelda Yelmer
ANADOL. TARİHİ COĞ. (BDS) Doç. Dr. Yusuf Kılıç
3
09.50-10.35
BZ/3
ANADOL. TARİHİ COĞ. (BDS)
4
5
10.45-11.30
11.40-12.25
6
12.35-13.20
7
13.30-14.15
BZ/1
8
14.25-15.10
OSMANLI TÜRKÇESİ II A BZ/3 Doç. Dr. Turgut Tok
OSMANLI TÜRKÇESİ II B BZ/1 Yrd.Doç. Dr. Levent
Kurgun
9
15.20-16.05
OSMANLI TÜRKÇESİ II A BZ/3 OSMANLI
TÜRKÇESİ II B BZ/1
KÜRESELLEŞME KÜL. MİRAS FEF4 Yrd. Doç Dr.
M. Sürur Çelepi
ALTAYİSTİĞE GİR. Doç. Dr. B. Özkan Nalbant
10
16.10-16.55
OSMANLI TÜRKÇESİ II A BZ/3 OSMANLI
TÜRKÇESİ II B BZ/1
B1/2
B1/4 (BS)
1
08.00-08.45
2
3
4
5
6
08.55-09.40
09.50-10.35
10.45-11.30
11.40-12.25
12.35-13.20
7
13.30-14.15
8
14.25-15.10
9
15.20-16.05
10
16.10-16.55
KARŞILAŞTIRMALI HALK BİLİMİ Doç. Dr. Mustafa
Arslan
B1/2
TÜRKİYE T. III BZ/1 Prof. Dr. C.Vedat Uygur
TÜRKİYE T. III BZ/1
ESKİ TÜRK ED. GİRİŞ A Doç. Dr. Saadet Karaköse
ANADOLU SAHASI SÖZL. Yrd. Doç. Dr. A.
Bağdemir
B1/4 (BS)
KLASİK ŞİİR. GÜNCEL HAY. FEF6 Yrd. Doç Dr. M.
Sürur Çelepi
B1/2
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (İKİNCİ ÖĞRETİM) 2013–2014 BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
İKİNCİ ÖĞRETİM
I. SINIF
1
17.00-17.45
2
17.50-18.35
BZ/3
B1/2
IV. SINIF
KARŞILAŞTIRMALI HALK BİLİMİ Doç. Dr. Mustafa
Arslan
B1/4
3
18.40-19.25
TÜRK DİLİ TARİHİ A BZ/1 Doç. Dr. M. Vefa Nalbant
TÜRK DİLİ TARİHİ B B1/4 Doç. Dr. Bilge Ö.
Nalbant (53)
TÜRK HALK TİYATROSU Doç. Dr. Mustafa Arslan
CUMHURİYET DÖN. T. ED. Prof. Dr. İsmail Çetişli
4
19.30-20.15
TÜRK DİLİ TARİHİ A BZ/1 TÜRK DİLİ TARİHİ B
B1/4
B1/2 (BS)
BZ/3
5
20.20-21.05
TÜRK DİLİ TARİHİ A BZ/1 TÜRK DİLİ TARİHİ B
B1/4
6
7
8
21.10-21.55
22.00-22.45
22.50-23.35
1
17.00-17.45
ESKİ TÜRK ED. GİRŞ B Doç. Dr. Saadet Karaköse
TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI Doç. Dr. Özgür K.
Aydemir
ÇAĞDAŞ T. LEH. Doç. Dr. Nergis Biray
SİYASET FELSEFESİ (BDS) Yrd. Doç. Dr. Aslı Ç.
Aksoy SANAT SOSYOLOJİSİ (BDS) XX.YY
DÜNYA TAR. (BDS)
2
17.50-18.35
BZ/1
B1/2 (BS)
BZ/3
SİYASET FELSEFESİ (BDS) SANAT
SOSYOLOJİSİ (BDS)
Doç Dr. Rıza
Sam XX.YY DÜNYA TAR. (BDS)
3
18.40-19.25
TÜRKIYE T. II A BZ/3 Prof. Dr. C. V. Uygur
TÜRKİYE T. II B BZ/1 Doç. Dr. Turgut Tok
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜN. ED. B1/4 Doç. Dr. Nergis
Biray İSLAM FELSEFESİ PROB.(BDS) Yrd. Doç.
Dr. Fazıl Karahan
ESKİ ANADOLU T. Doç. Dr. M. Vefa Nalbant
4
19.30-20.15
TÜRKIYE T. II A BZ/3 TÜRKİYE T. II B BZ/1
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI ED. B1/4 İSLAM
FELSEFESİ PROB.(BDS)
ESKİ ANADOLU T. C3/4
5
20.20-21.05
TÜRKIYE T. II A BZ/3 TÜRKİYE T. II B BZ/1
6
21.10-21.55
7
8
22.00-22.45
22.50-23.35
1
17.00-17.45
HALK BİLİMİ Doç. Dr. Mustafa Arslan
II. ABDÜLHAMİD DÖN T. ED. Prof. Dr. İsmail
Çetişli
2
17.50-18.35
BZ/3
BZ/1
3
18.40-19.25
ESKİ TÜRK ED. GİRŞ A Doç. Dr. Saadet Karaköse
TÜRKİYE T. III BZ/1 Prof. Dr. C. Vedat Uygur
4
19.30-20.15
B1/4
TÜRKİYE T. III BZ/1
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI FEF2 Doç. Dr. Nergis
Biray
B1/2
İNKILAP TARİHİ Doç. Dr. Ercan Haytoğlu
II. SINIF
II. ABDÜLHAMİD DÖN T. ED. Prof. Dr. İsmail
Çetişli
BZ/1
III. SINIF
ÇAĞDAŞ T. LEH. Doç. Dr. Nergis Biray
ESKİ ANADOLU T. C3/4
OSMANLI BİLİM TAR. (BDS) Yrd. Doç. Dr. Selim
Parlaz
OSMANLI BİLİM TAR. (BDS) AZ GELİŞMİŞLİK
SOS. (BDS Doç. Dr. Hasan Tüzen
AZ GELİŞMİŞLİK SOS. (BDS) BİTİRME TEZİ II
BİTİRME TEZİ II
ANADOLU VE RUMELİ AĞ. Doç. Dr. Turgut Tok
TÜRKÇ. GÜCÜ VE ZENG. Prof. Dr. C. Vedat Uygur
B1/4 (BS)
TÜRK TEKKE TAS. ED. Yrd. Doç Dr. M. Sürur
Çelepi
B1/2
B1/2 (BS)
ANLAM BİLİMİ II Doç. Dr. Özgür K. Aydemir
BZ/3
5
20.20-21.05
6
7
8
21.10-21.55
22.00-22.45
22.50-23.35
İNGİLİZCE Okut. Devrim Höl
BZ/3
1
17.00-17.45
HALK BİLİMİ Doç. Dr. Mustafa Arslan
TÜRK DİLİNİN SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Levent
Kurgun
DİVAN ED. II Doç. Dr. Süleyman Solmaz
CUMHURİYET DÖN. T. ED. BZ/1 Prof. Dr. İsmail
Çetişli ALTAYİSTİĞE GİRİŞ (BS) Doç. Dr. Bilge Ö.
Nalbant B1/4
2
17.50-18.35
BZ/3
B1/2 (BS)
A1/1
CUMHURİYET DÖN. T. ED. BZ/1 Prof. Dr. İsmail
Çetişli ALTAYİSTİĞE GİRİŞ (BS) Doç. Dr. Bilge Ö.
Nalbant B1/4
3
18.40-19.25
OSMANLI T.II A BZ/1 Doç. Dr. Turgut Tok
OSMANLI T. II B BZ/3 Yrd.Doç. Dr. Levent Kurgun
TÜRKİYE T. III A1/1 Prof. Dr. C. Vedat Uygur
KÜRESELLEŞME KÜL. MİRAS FEF4 Yrd. Doç Dr.
M. Sürur Çelepi
4
5
6
7
8
19.30-20.15
20.20-21.05
21.10-21.55
22.00-22.45
22.50-23.35
OSMANLI T.II A BZ/1 OSMANLI T.II B BZ/3
OSMANLI T. II A BZ/1 OSMANLI T. II B BZ/3
1
17.00-17.45
ESKİ TÜRK ED. GİRŞ B Doç. Dr. Saadet Karaköse
ANADOLU’NUN TAR. COĞ. (BDS) Doç. Dr. Yusuf
Kılıç
DİVAN ED. II Doç. Dr. Süleyman Solmaz
2
17.50-18.35
BZ/1
ANADOLU’NUN TAR. COĞ. (BDS)
BZ/3
3
18.40-19.25
ESKİ TÜRK ED. GİRŞ A Doç. Dr. Saadet Karaköse
4
5
6
7
8
19.30-20.15
20.20-21.05
21.10-21.55
22.00-22.45
22.50-23.35
BZ/1
İNGİLİZCE Okut. Devrim Höl
BZ/3
TÜRKİYE T. III
B1/2
A1/1
B1/3
ANADOLU SAHASI SÖZL. Yrd. Doç. Dr. A.
Bağdemir
B1/4
KLASİK ŞİİR. GÜNCEL HAY. FEF6 Yrd. Doç Dr. M.
Sürur Çelepi
B1/4
ÖĞRENCİ NUMARASININ SONU TEK SAYI İLE BİTENLER A ŞUBESİNİ, ÇİFT SAYI İLE BİTENLER B ŞUBESİNİ SEÇECEKLERDİR
BS: Bölüm Seçmeli Dersleri
BDS: Bölüm Dışı Seçmeli Dersleri
Download

İndir (PDF, 60KB) - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ