I. ARA SINAVLAR İÇİN SINIF DEĞİŞİKLİKLERİ TABLOSU
Tarihi
Saati
20.10.2014
10.00-11.50
03.11.2014
10.00-12.00
04.11.2014
13.00-15.50
05.11.2014
09.00-11.00
07.11.2014
10.00-12.50
10.11.2014
13.00-15.00
12.11.2014
13.00-15.00
13.11.2014
09.00-11.45
13.11.2014
13.00-15.00
Ara sınavı
Yapılacak Olan
Dersin Kodu ve
Adı
IED 365(01)
Tiyatro I
IED 143(03)
Edebiyata Girş.
IED 441 (02)
Edebiyat K I
IED 151 (01)
İngiltere’ye GB I
IED 485 (01)
İng. Romanı IV
IED 463 (01)
İng. Tiyatrosu III.
IED 485 (02)
İng. Romanı IV
IED 441 (01)
Edebiyat K I
IED 463 (02)
İng. Tiyatrosu III.
Ara sınavı Yapılacak
Olan Dersin
Sorumlusu
Ara sınavın
Yapılacağı
Derslik
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya
B2/204
Prof. Dr. Burçin Erol*
B2/204
Prof.Dr.
Serpil Oppermann
Prof.Dr.
Huriye Reis*
Prof.Dr.
Serpil Oppermann
Prof.Dr.
Deniz Bozer
Doç .Dr. Aytül Özüm
Prof.Dr.
Huriye Reis
Prof.Dr.
Deniz Bozer
B2/203
B2/205
B2/204
B2/203
B2/204
B2/204
B2/203
Dersliği
Değişecek
Dersin Kodu ve
Adı
IED 281 (01)
Öykü İ
IED 281 (01)
Öykü İ.
IED 257 (01)
İng. T. Y.
IED233 (02)
IED 281 (02)
Öykü İ
IED 381 (01) (S)
Diğer Edebi A.
IED 151 (03)
İngiltere’ye GB I
IED 365 (02)
Tiyatro I
IED 281 (03)
Öykü İ
Dersliği Değişecek Olan
Dersin Sorumlusu
Dersin
Yapılacağı
Derslik
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya*
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya*
ZNG
B1/Z03
Yar.Doç.Dr. Sinan Akıllı*
ZNG
Yar.Doç.Dr.
Alev Karaduman*
ZNG
Doç .Dr. Aytül Özüm
ZNG
Doç.Dr.
Hande Seber*
Prof.Dr.
Huriye Reis*
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya*
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya*
Not: Dersliği ZNG olarak değiştirilen ve tabloda belirtilen tarihlerde sınavı olmayan dersler normal program saatlerine göre yapılacaktır.
Prof.Dr. Burçin Erol
Bölüm Başkanı
ZNG
ZNG
ZNG
ZNG
Download

I. Ara Sınav için Sınıf Değişiklikleri Tablosu