FELSEFE BÖLÜMÜ
2013-2014 Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri / Examen final
PH102
Antik Felsefe Tarihi II
Yrd.Doç.Dr.T.Necati Ilgıcıoğlu
06.06.2014
09:00-12:00
FEF1
S.DOĞUÇ
PH106
Mantık I
Yrd.Doç.Dr. Ömer Aygün
04.06.2014
15:30-18:30
FEF1-3-6-7
İ.BATUR-Z.SAVAŞÇINA.NAHUM-E.ASLANBOĞA
PH112
Felsefeye Giriş I
Öğr.Gör.Aliş Sağıroğlu
02.06.2014
15:30-18:30
FEF6
S.DOĞUÇ
PH114
Yunanca Felsefe Kavramlarına Giriş II Yrd.Doç.Dr. Ömer Aygün
28.05.2014
12:30-15:30
FEF1
G.AYTEMUR
PH130
Sözlü Argümantasyon II
Ayşe Garçın
27.05.2014
12:30-15:30
FEF1
Z.SAVAŞÇIN
PH132
Yöntem II
Maurice Roux
26.05.2014
12:30-15:30
FEF6
İ.BATUR
PH134
Yazılı İfade II
Maurice Roux
27.05.2014
09:00-12:00
FEF1
A.NAHUM
FLF201
Fransızca CEF B2.1
Ayşe Garçın
26.05.2014
15:30-18:30
FEF7
Ş.EVİRGEN
PH202
İslam Felsefesi
Doç.Dr. Paul Ballanfat
30.05.2014
12:30-15:30
FEF6-FEF7
İ.PORTAKAL-Y.YILDIRIM
PH206
Estetik
Prof.Dr. Melih Başaran
05.06.2014
12:30-15:30
FEF6
Y.YILDIRIM
PH204
Ontoloji
Christian Bonnet
28.05.2014
15:30-18:30
FEF7
İ.BATUR
PH242
Felsefede Metin Çözümlemeleri
Doç.Dr. Nami Başer
03.06.2014
12:30-15:30
FEF7
G.AYTEMUR
PH250
Türkçe II
Dr. Meral Asa
06.06.2014
15:30-18:30
FEF7
G.AYTEMUR
PH212
Latince Felsefi Kavramlarına Giriş II
Georgue Doumergue
29.05.2014
15:30-18:30
FEF2
*
PH302
Modern Felsefe II
Christian Bonnet
29.05.2014
09:00-12:00
FEF6
Z.SAVAŞÇIN
PH306
Bilim Tarihi ve Felsefesi II
Hakan İşözen
03.06.2014
15:30-18:30
FEF1
A.NAHUM
PH304
Siyaset Felsefesi II
Doç.Dr. Türker Armaner
30.05.2014
15:30-18:30
FEF1
E.ASLANBOĞA
PH312
Spinoza
Öğr.Gör.Dr.Gaye Çankaya
05.06.2014
15:30-18:30
FEF6
G.EKSEN
PH356
Güncel Siyaset Felsefesi Metinleri
İncelemeleri
Doç.Dr. Türker Armaner
02.06.2014
15:30-18:30
FEF7
S.SERTDEMİR
PH328
Din Felsefesi
Doç.Dr. Paul Ballanfat
06.06.2014
12:30-15:30
FEF1
B.DEMİR
PH404
Çağdaş Felsefe II
Prof.Dr. Melih Başaran
05.06.2014
09:00-12:00
FEF6
U.ÖKSÜZAN
PH450
17. Yüzyıl Felsefesi
Yrd.Doç.Dr. Ömer Aygün
04.06.2014
09:00-12:00
FEF6
S.SERTDEMİR
PH452
Çağdaş Felsefede Beden Kavramı
Prof.Dr. Melih Başaran
27.05.2014
15:30-18:30
FEF4
E.ASLANBOĞA
PH454
Osmanlı Tasavvuf Şiiri
Doç.Dr. Paul Ballanfat
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
*
PH430
Felsefi Antropoloji
Yard.Doç.Dr. Atakan Altınörs
03.06.2014
09:00-12:00
FEF6
G.AYTEMUR
PH421
Etik Problemleri
Doç.Dr. Paul Ballanfat
02.06.2014
12:30-15:30
FEF7
İ.BATUR
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2013-2014 Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri / Examen final
LFR 102
Dilbilgisi
Yrd. Doç. Dr. Attila DEMİRCİOĞLU
02.06.2014
09:00-12:00
FEF2
Z.SAVAŞÇIN
LFR 104
Disertasyon
Doç. Dr. Marie-Hélène SAUNER LEROY
29.05.2014
09:00-12:00
FEF7
A.NAHUM
LFR 106
Dilbilim Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Attila DEMİRCİOĞLU
28.05.2014
09:00-12:00
FEF1
Y.YILDIRIM
LFR 108
Çağdaş Fransız Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Engin BEZCİ
03.06.2014
09:00-12:00
FEF1
E.ASLANBOĞA
LFR 110
Latin Uygarlığı
Dr. Berkiz BERKSOY
26.05.2014
09:00-12:00
FEF 6
Hélène KÖLL
LFR 112
Türkçe-Fransızca Çeviri
Doç. Dr. Marie-Hélène SAUNER LEROY
30.05.2014
09:00-12:00
FEF6
E.ASLANBOĞA
LFR 122
MetodolojiII
Dr. Berkiz BERKSOY
04.06.2014
09:00-12:00
FEF7
Ş.EVİRGEN
Atatürk İlke ve İnkılapları
Yrd.Doç.Dr.Ayşe TEKDAL FİLDİŞ
06.06.2014
09:00-12:00
FEF3-4
A.NAHUM-B.DEMİR
LFR 202
Uygulamalı Sözdizim
Doç. Dr. Marie-Hélène SAUNER LEROY
26.05.2014
12:30-15:30
FEF7
Ş.EVİRGEN
LFR 204
Dilbilim Kuramları
Ok.Mehveş SORKUN
06.06.2014
12:30-15:30
FEF6
Ş.EVİRGEN
LFR 206
Toplumdilbilime Giriş
Doç. Dr. Marie-Hélène SAUNER LEROY
05.06.2014
12:30-15:30
FEF1
İ.BATUR
LFR 210
Karşılaştırmalı Kültür İncelemeleri
Yrd.Doç.Dr. Seza YILANCIOĞLU
02.06.2014
12:30-15:30
FEF1
Ş.EVİRGEN
LFR 208
Terimbilgisi II
Prof. Dr. Selim BADUR
30.05.2014
12:30-15:30
ÖDEV
ÖDEV
LFR 216
Temel İspanyolca II
Ok. Nazlı KARAMEHMET YELKENCIOĞLU
29.05.2014
12:30-15:30
FEF6
Ş.EVİRGEN
LFR 214
Metodoloji IV
Doç.Dr. Michel BOURSE
27.05.2014
09:00-12:00
FEF6
S.DOĞUÇ
LFR 302
17. yüzyıl Fransız Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Engin BEZCİ
04.06.2014
15:30-18:30
FEF9
B.DEMİR
LFR 304
Edebiyat Göstergebilimine Giriş
Yrd. Doç. Dr. Attila DEMİRCİOĞLU
03.06.2014
15:30-18:30
FEF6
B.DEMİR
LFR 306
Uzmanlık Çevirileri
Doç. Dr. Marie-Hélène SAUNER LEROY
27.05.2014
15:30-18:30
FEF1
S.SERTDEMİR
LFR 316
Yöntembilim Araştırmaları
Doç.Dr. M.F. CHITOUR
06.06.2014
15:30-18:30
FEF1
İ.BATUR
LFR 308
Terimbilgisi III
Yrd.Doç.Dr.İ.Burak PARLAK
28.05.2014
15:30-18:30
FEF1
İ.POTAKAL
LFR 312
İleri İspanyolca II
Ok. Nazlı KARAMEHMET YELKENCIOĞLU
05.06.2014
09:00-12:00
FEF7
*
LFR310
Metodoloji VI
Yrd.Doç.Dr. Seza YILANCIOĞLU
30.05.2014
15:30-18:30
FEF6
U.ÖKSÜZAN
LFR309
Metodoloji V
Yrd. Doç. Dr. Engin BEZCİ
*
*
*
*
LFR 402
Ortaçağ Fransız Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Engin BEZCİ
06.06.2014
09:00-12:00
FEF6
Ş.EVİRGEN
LFR 404
Edebiyat Türleri
Yrd. Doç. Dr. Attila DEMİRCİOĞLU
04.06.2014
12:30-15:30
FEF6
S.SERTDEMİR
LFR 406
Sözlükbilgisi
Prof. Dr. Osman SENEMOĞLU
03.06.2014
12:30-15:30
FEF6
Y.YILDIRIM
LFR -MAT
LFR 408
Terimbilgisi V
Yrd. Doç. Dr. Attila DEMİRCİOĞLU
30.05.2014
09:00-12:00
FEF7
Y.YILDIRIM
LFR 410
İspanyol Uygarlığı
Yrd.Doç.Dr.Leman GÜRLEK
28.05.2014
12:30-15:30
FEF6
İ.BATUR
LFR 414
Çeviri Türleri (Yazılı, sözlü, ardıl, vb) Dr. Esin ESEN
02.06.2014
15:30-18:30
FEF5
B.DEMİR
LFR 418
Çeviride Eleştiri
Dr. Esin ESEN
26.05.2014
15:30-18:30
FEF5
Y.YILDIRIM
LRF 416
Fransızca Öğretim Yöntemleri
Doç.Dr. M.F. CHITOUR
27.05.2014
12:30-15:30
FEF2
A.NAHUM
LFR 420
Yabancı Dil Öğretim Tarihi
Doç.Dr. M.F. CHITOUR
05.06.2014
15:30-18:30
FEF9
CHITOUR
LFR 412
Metodoloji VIII
Dr. Barbara DELL'ABATE ÇELEBI
29.05.2014
15:30-18:30
FEF3
S.SERTDEMİR
MATEMATİK BÖLÜMÜ
2013-2014 Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri / Examen final
MAT102
Tek Değişkenli Analiz II
Yrd.Doç.Dr.Serge Randriambololona
27.05.2014
09:00-12:00
FEF5
B.DEMİR
MAT116
Analitik Geometri
Prof.Dr.Susumu Tanabe
03.06.2014
09:00-12:00
FEF7
İ.PORTAKAL
MAT132
Bilgisayar Programlama II
Refik Arkut
29.05.2014
09:00-12:00
FEF9
Ş.EVİRGEN
MAT112
Fizik II
Yrd. Doç. Dr. Erden Tuğcu
02.06.2014
09:00-12:00
FEF3
İ.BATUR
FLF201
Fransızca
Virgile Mangiavillano
26.05.2014
12:30-15:30
FEF5
İ.PORTAKAL
MAT202
Çok Değişkenli Analiz II
Yrd.Doç.Dr.Gülay Kaya
28.05.2014
12:30-15:30
FEF9
İ.PORTAKAL
MAT262
Doğrusal Cebir II
Yrd. Doç. Dr. Serge Randriambololona 29.05.2014
12:30-15:30
FEF9
Z.SAVAŞÇIN
MAT204
Soyut Cebir
Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ
03.06.2014
12:30-15:30
FEF9
İ.PORTAKAL
MAT232
Algoritma ve İleri
Programlama II
Hakan Ayral
05.06.2014
12:30-15:30
FEF9
Hakan Ayral
MAT304
Seminer IV
Yrd.Doç.Dr. Ayberk Zeytin
*
*
*
*
MAT325
Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı
Doç. Dr. Meral Tosun
06.06.2014
15:30-18:30
FEF9
İ.PORTAKAL
MAT328
Kısmi Türevli Denklemler
Prof. Dr. Çetin Taşseven
27.05.2014
15:30-18:30
FEF6
U.ÖKSÜZAN
MAT336
Matematiksel İstatistik
Pınar Tokal Bayru
30.05.2014
15:30-18:30
FEF5
İ.PORTAKAL
MAT364
Sayılar Kuramına Giriş
Yrd.Doç.Dr. Ayberk Zeytin
04.06.2014
12:30-15:30
FEF9
Ayberk Zeytin
MAT356
Gruplar ve Geometri
Yrd. Doç. Dr. Gülay Kaya
02.06.2014
15:30-18:30
FEF9
A.NAHUM
MAT417
Türevli Geometri
Yrd.Doç.Dr. Ayberk Zeytin
30.05.2014
09:00-12:00
FEF9
G.AYTEMUR
MAT499
Bitirme Projesi
Yrd. Doç. Ayşegül Yıldız Ulus
*
*
*
*
MAT415
Finansal Matematik
E. Hilal Erdamar
05.06.2014
09:00-12:00
FEF9
E.Hilal Erdamar
MAT422
Seçme Konular IV
Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ
29.05.2014
15:30-18:30
FEF9
*
Bilgisayar
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2013-2014 Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri / Examen final
FLF201
Fransızca
Isabel ASLAN
27.05.2014
09:00-12:00
FEF7
*
SOC109
Felsefi Sorunlara Giriş
Öğr.Gör.Aliş SAĞIROĞLU
02.06.2014
09:00-12:00
FEF1
Ş.EVİRGEN
SOC162
Matematik II
Yrd.Doç.Dr.Fahri NEGUS
30.05.2014
09:00-12:00
FEF1
U.ÖKSÜZAN
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar.
Doç. Dr. Ahmet KUYAŞ
29.05.2014
09:00-12:00
FEF1-FEF2
S.DOĞUÇ-B.DEMİR
SOC102
Genel Sosyoloji II
Doç. Dr. İpek MERÇİL
04.06.2014
09:00-12:00
FEF1
U.ÖKSÜZAN
SOC112
Dilbilim Yöntemi
Maurice ROUX
26.05.2014
15:30-18:30
FEF6
İ.BATUR
SOC175
İktisat Politikalarına Giriş
Doç. Dr. Burak GÜRBÜZ
05.06.2014
09:00-12:00
FEF1
Y.YILDIRIM
SOC252
Çağdaş Türkiye Tarihi
Doç. Dr. Ahmet KUYAŞ
03.06.2014
12:30-15:30
FEF1
E.ASLANBOĞA
SOC272
İstatistik ve Bilgisayar Analizi II
Yrd.Doç.Dr.Fahri NEGUS
06.06.2014
12:30-15:30
FEF7
S.DOĞUÇ
SOC202
Sosyolojik Düşünceler Tarihi II
Prof. Dr. Ali ERGUR
26.05.2014
12:30-15:30
FEF1
G. AYTEMUR
SOC213
Toplumsal Tabaka.ve Hareketlilik
Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZATALAY
05.06.2014
12:30-15:30
FEF7
C.ÖZATALAY
SOC209
Sosyal Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ
04.06.2014
12:30-15:30
FEF1
Ş.EVİRGEN
SOC212
Sosyal Bilimlerde Arş.Yönt.veTek.
Yrd. Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
28.05.2014
12:30-15:30
FEF7
Y.YILDIRIM
Ebru ÇETİN MİLCİ
27.05.2014
12:30-15:30
FEF6-FEF7
S.DOĞUÇ-B.DEMİR
SOC182-PH
SOC-MAT-LFR Türkçe II
SOC317
Şehir Sosyolojisi
Doç. Dr. Didem DANIŞ
04.06.2014
15:30-18:30
FEF4-5
U.ÖKSÜZAN-S.DOĞUÇ
SOC305
Aile Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ
26.05.2014
15:30-18:30
FEF1-FEF2
G.AYTEMUR-İ.PORTAKAL
SOC325
Siyaset Sosyolojisi
Öğr.Gör. Nazlı ÖKTEN
29.05.2014
12:30-15:30
FEF1-FEF2
S.DOĞUÇ-B.DEMİR
SOC486
Kadınlar ve Göç
Yrd. Doç. Dr. Feyza Ak AKYOL
27.05.2014
09:00-12:00
FEF2
Z.SAVAŞÇIN
SOC431
Toplumsal Cinsiyet İlişkileri
Yrd. Doç. Dr. Feyza Ak AKYOL
05.06.2014
15:30-18:30
FEF1
Z.SAVAŞÇIN
SOC484
Saha Sosyolojisi: Dış ve İç Göçler
Doç. Dr. Didem DANIŞ
02.06.2014
15:30-18:30
FEF1
Z.SAVAŞÇIN
SOC490
Eğitim, Gençlik ve Toplum
Demet LÜKÜSLÜ
06.06.2014
15:30-18:30
FEF6
A.NAHUM
SOC493
Ekonomi ve Toplum
Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZATALAY
03.06.2014
15:30-18:30
FEF5
C.ÖZATALAY
SOC441
Teknoloji ve Toplum
Prof.Dr.Ali ERGUR
06.06.2014
09:00-12:00
FEF7
S.SERTDEMİR
SOC483
Şiddet ve Rıza Üzerine Tartışmalar
Doç.Dr.Buket TÜRKMEN
28.05.2014
15:30-18:30
FEF6
G.AYTEMUR
SOC475
Sömürge Sonrası Çağda Şarklılık
Doç.Dr.Buket TÜRKMEN
29.05.2014
15:30-18:30
FEF1
A.NAHUM
SOC479
Foucault Düşüncesinin Sosyolojik
Kullanımlar
Öğr.Gör. Nazlı ÖKTEN
27.05.2014
15:30-18:30
FEF2
*
SOC472
Özne ve Yersizyurtsuzluk
Çağla AYKAÇ
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
SOC478
Türkiye'de kadın hareketi
Doç.Dr İpek MERÇİL
30.05.2014
12:30-15:30
FEF1
G.AYTEMUR
SOC482
Hapishane ve hapsedilme
deneyimi sosyolojisi
Doç.Dr.Buket TÜRKMEN
02.06.2014
12:30-15:30
FEF6
S.DOĞUÇ
SOC437
Sapkın Davranış ve Suç Sosyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Verda İRTİŞ
03.06.2014
15:30-18:30
FEF7-FEF8
Y.YILDIRIM-
SOC415
Sanat Sosyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Thomas SEGUIN
27.05.2014
12:30-15:30
FEF8
Thomas SEGUIN
Download

Fen-Edebiyat Fakültesi 2013-2014 Eğitim