GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
TARİH
16.06.2014
SAAT
09:3011:30
DERSİN
KODU
FLF201
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
BÖLÜMSINIF
SINIF
Frasızca Cef B2.2
Akademik(İktisat)
Maryse PECHOUX
İKT.1
Frasızca Cef B2.2
Akademik(İşletme)
Sylvie ARI
İŞL.1
Uls.3
Frasızca Cef B2.2
Akademik(Uluslararası İlişkiler)
Corinne CHVALLIER
ULS.1
Frasızca Cef B2.2
Akademik(Siyaset)
Agnes ÇAYAN
SİY.1
Doç. Dr. Sevgi GENCAY
İNECİ
İKT.3
16.06.2014
09:3011:30
ECON318 Uluslararası Finans
16.06.2014
09:3011:30
G384
Uluslararası Proje Yönetimi
Öğr. Gör. Özlem AKDERE
İŞL.3
16.06.2014
09:3011:30
G486
Otomotiv Ekonomisi
Dr. Ayfer USTABAŞ
İŞL.4
16.06.2014
11:4513:45
G352
Finans Yönetimi
Doç. Dr. Ömür SÜER
BAKLACI
İŞL.3
16.06.2014
11:4513:45
R186
Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Turgut ÖZ
ULS.1
16.06.2014
11:4513:45
SP242
Kentleşme ve Yerinden Yönetim
Prof. Dr. Yüksel DİNÇER-Doç.
SB.2
Dr. Yeşeren ELİÇİN
16.06.2014
11:4513:45
ECON114 Metodoloji II
16.06.2014
11:4513:45
R404
16.06.2014
11:4513:45
16.06.2014
11:4513:45
16.06.2014
14:00G222
16:00
16.06.2014
14:0016:00
16.06.2014
16.06.2014
İkt.4
Prof. Dr. Jean Jacques PAUL
İKT.1
Türk Dış Politikasının Güncel
Sorunları
Doç. Dr. Ali Faik DEMİR
ULS.4
SP102
Siyaset Bilimi
Catherine PALPANT
SİY.1
R188
Metodoloji II
Corinne CHVALLIER
ULS.1
Örgütsel Davranış
Prof. Dr. Jale MİNİBAŞ
POUSSARD
İŞL.2
ECON471 Kalkınma İktisadı
Prof. Dr. Jean Jacques PAUL
İKT.4
14:0016:00
ECON214 Programlama II
Öğr. Gör. Renginnar
DAYANGAÇ
İKT.2
14:0016:00
RI312
Prof. Dr. Ercüment TEZCAN
ULS.3
AB- Türkiye İlişkileri
İkt.4
İkt.1
Uls.1
İkt.1
Uls.3
TARİH
SAAT
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
BÖLÜMSINIF
SINIF
16.06.2014
16:1518:15
R406
Uluslararası Güncel Sorunlar
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU
ULS.4
16.06.2014
16:1518:15
SP142
Türk Devrim Tarihi II
Doç. Dr. Ahmet KUYAŞ
SİY.4
16.06.2014
16:1518:15
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(İktisat)
Yrd. Doç. Dr. Özgür
TÜRESAY
İKT.1
16.06.2014
16:1518:15
R228
Siyasal Tarih II
Prof. Dr. Füsun TÜRKMEN
ULS.2
16.06.2014
16:1518:15
SP202
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Dr. Magali BOUMAZA
SİY.2
16.06.2014
16:1518:15
G432
16.06.2014
İkt.4
Uls.3
İkt.1
Uluslararası Muhasebe
Doç. Dr. Volkan DEMİR
16:15G392
18:15
Business English I
Öğr. Gör. Özlem L. GEORGES İŞL.3
17.06.2014
09:30- R16211:30
SP164
Türk Anayasa Hukuku-Anayasa
Hukuku II
Yrd. Doç. Dr. Burak ÇELİK
ULS.1SİY.1
17.06.2014
09:30SP316
11:30
Toplumsal Eylem ve
Hareketliliğin Sosyolojisi
Dr. Magali BOUMAZA
SİY.3
17.06.2014
09:30SP452
11:30
Siyasal Semboller ve Ritüleller
Doç. Dr. Birol CAYMAZ
SİY.4
17.06.2014
09:30ECON104 Çok Değişkenli Analiz
11:30
Yrd. Doç. Dr. Ruhi TUNCER
İKT.1
İkt.1
17.06.2014
11:4513:45
Prof. Dr. Jean Jacques PAUL
İKT.1
İkt.1
İkt.2
17.06.2014
11:45RI420
13:45
Siyasal Şiddet
Doç. Dr. Ali Faik DEMİR
ULS.4
17.06.2014
11:45SP302
13:45
Siyaset Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Özgür ADADAĞ SİY.3
17.06.2014
11:4513:45
17.06.2014
11:45R204
13:45
17.06.2014
17.06.2014
ECON102 Makroiktisat I
İŞL.4
Uls.1
Uls.3
İşl.4
Uls.1
Üretim Yönetimi
Doç. Dr. Temel ÖNCAN
İŞL.2
Uluslararası İlişkilere Giriş
Dr. Jean François POLO
ULS.2
14:00ECON308 İktisadi Düşünce Tarihi
16:00
Doç. Dr. Burak GÜRBÜZ
İKT.3
14:00ECON197 Makroikitsat(İşletme)
16:00
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUS
İŞL.2
17.06.2014
14:00P202
16:00
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Öğr. Gör. Aliş SAĞIROĞLU
17.06.2014
14:00SP434
16:00
Sinema ve Siyaset
Yrd. Doç. Dr. Özgür ADADAĞ SİY.4
G262
Uls.3
ULS.2
İKT.1
ÖĞRETİM ÜYESİ
BÖLÜMSINIF
SINIF
16:15ECON306 Ekonometri II
18:15
Doç. Dr. Haluk LEVENT
İKT.3
17.06.2014
16:15R374
18:15
BDT ve Rus Dış Politikası
Prof. Dr. Erhan
BÜYÜKAKINCI
ULS.3
17.06.2014
16:15SP122
18:15
Sosyoloji Kuramları
Yrd. Doç. Dr. Hakan YÜCEL
SİY.1
17.06.2014
16:15G232
18:15
Comptabilité de gestion
17.06.2014
16:15ECON208 Matematiksel İstatistik II
18:15
17.06.2014
16:15P102
18:15
18.06.2014
TARİH
SAAT
17.06.2014
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
İkt.1
İkt.3
Uls.3
Yrd. Doç. Dr. Banu DİNÇER
İŞL.2
Yrd. Doç. Dr. Ruhi TUNCER
İKT.2
Uls.1
Dr. Magali BOUMAZA
ULS.1
09:30Türkiye Ekonomisinin Güncel
ECON404
11:30
Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. Sezgin POLAT
İKT.4
18.06.2014
09:30RI422
11:30
Akdeniz Jeopolitiği
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU
ULS.4
18.06.2014
09:30G274
11:30
Ticaret Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Ali DURAL
İŞL.2
18.06.2014
09:30G426
11:30
Uygulamalı Yönetim Strtejisi
Prof. Dr. Sibel YAMAK-Cengiz
İŞL.4
NAYIR
18.06.2014
09:30P122
11:30
Siyaset Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Ahu ÖZMEN
ULS.1
18.06.2014
09:30SP416
11:30
Örgüt Sosyolojisi
Öğr. Gör. Dr. Esra ATUK
SİY.4
18.06.2014
11:45ECON430 Aile Ekonomisi
13:45
Yrd. Doç. Dr. Sezgin POLAT
İKT.4
18.06.2014
11:45ECON106 İktisat Tarihi
13:45
Doç. Dr. Burak GÜRBÜZ
İKT.1
11:45G188
13:45
11:45G322
13:45
Metodoloji II
Öğr. Gör. Hale Dilek SÜER
İŞL.1
İnsan Kaynakları Yönetimi
Doç. Dr. Aylin ATAAY
İŞL.3
18.06.2014
18.06.2014
Siyaset Bilimi
18.06.2014
11:45R304
13:45
Uluslararası İktisadi Sistemler
Yrd. Doç. Dr. Selcan
SERDAROĞLU
ULS.3
18.06.2014
11:45SP184
13:45
Metodoloji II
Gabriele ANGEY
SİY.1
18.06.2014
14:00ECON310 Uluslararası İktisadi Sistemler
16:00
Doç. Dr. İrem ZEYNELOĞLU İKT.3
18.06.2014
14:00ECON116 Muhasebe
16:00
Doç. Dr. Volkan DEMİR
İKT.1
14:00G334
16:00
14:00G124
16:00
Uluslararası Denetim
Öğr. Gör. Hüseyin GÜRER
İŞL.3
Sosyoloji
Doç. Dr. Birol CAYMAZ
İŞL.1
18.06.2014
18.06.2014
İkt.1
Uls.1
Uls.1
İkt.1
İkt.1
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
BÖLÜMSINIF
SINIF
14:00RI300
16:00
Uluslararası İlişkiler Kuramları
Prof. Dr. Erhan
BÜYÜKAKINCI
ULS.3
18.06.2014
14:00SP244
16:00
Kamu Yönetimine Giriş
Öğr. Gör. Dr. Esra ATUK
SİY.2
18.06.2014
14:00SP444
16:00
Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve
Toplumsal Sorunları
Prof. Dr. Füsun ÜSTEL
SİY.4
18.06.2014
16:15- R26218:15
SP264
İdare Hukuku II(SiyasetUluslararası İlişkiler)
Yrd. Doç. Dr. Özge AKSOYLUYrd.Doç.Dr.Çağla TANSUĞ
ULS1SİY.1
18.06.2014
16:15ECON202 Mikroiktisat II
18:15
19.06.2014
09:30Doç. Dr. Sevgi GENCAY
ECON458 Küreselleşme ve Finansal Krizler
11:30
İNECİ
İKT.4
19.06.2014
09:30Büyüme ve Kalkınma (SiyasetECON282
11:30
Uluslararası İlişkiler)
Öğr. Gör. Tuba AKINCILAR
SİY.2İKT.2
19.06.2014
09:30R456
11:30
Prof. Dr. Füsun TÜRKMEN
ULS.4
19.06.2014
11:45ECON488 İşgücü İktisadı
13:45
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUS
İKT.4
19.06.2014
11:45G132
13:45
Finansal Muhasebe II
Prof. Dr. İdil KAYA-Caroline
MINIALAI
İŞL.1
19.06.2014
11:45G372
13:45
Vergi Hukuku
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
İŞL.3
19.06.2014
11:45R476
13:45
Latin Amerika'da Siyasal ve
Ekonomik Dinamikler
Yrd. Doç. Dr. Selcan
SERDAROĞLU
ULS.4
19.06.2014
11:45SP144
13:45
Siyasal Tarih I
Yrd. Doç. Dr. Özgür
TÜRESAY
SİY.1
TARİH
SAAT
18.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
11:4513:45
14:0016:00
14:0016:00
14:0016:00
14:0016:00
16:1518:15
DERSİN
KODU
SP322
İnsan Haklarının Uluslararası
Planda Korunması
Uls.1
Doç. Dr. İrem ZEYNELOĞLU İKT.2
Çağdaş Dünyada Siyasal Sorunlar Prof. Dr. Füsun ÜSTEL
İkt.1Uls.1
ULS.3
İkt.2
İkt.1
Uls.1
Uls.1
İkt.1
Uls.3
SİY.3
ECON443 Kurumsal İktisat
Doç. Dr. Saadet İYİDOĞAN
İKT.4
ECON304 Dinamik Makroiktisat
Prof. Dr. Sahir KARAKAYA
İKT.3
R182Makroekonomi (Siyaset BilimiECON198 Uluslararası İlişkiler)
Yrd. Doç. Dr. Ayfer
KARAYEL
ULS.1SİY.1
RI402
Uluslararası Güvenlik ve Strateji
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU
ULS.4
G112
Matematik II
Yrd. Doç. Dr. Fahri NEGÜS
İŞL.1
Uls.1
İkt.1
19.06.2014
16:15SP222
18:15
Çağdaş Türkiye Tarihi
Doç. Dr. Ahmet KUYAŞ
SİY.2
19.06.2014
16:15G362
18:15
Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş
Yrd. Doç. Dr. Tuncay
GÜRBÜZ
İŞL.3
19.06.2014
16:15R206
18:15
Türk Siyasal Yaşamı
Doç. Dr. Ali Faik DEMİR
ULS.2
19.06.2014
16:15G332
18:15
Maliyet Yönetimi
Prof. Dr. Rüstem
HACIRÜSTEMOĞLU
İŞL.3
Uls.1
DERSİN
KODU
TARİH
SAAT
DERSİN ADI
20.06.2014
09:30ECON463 Refah İktisadı
11:30
ÖĞRETİM ÜYESİ
BÖLÜMSINIF
SINIF
Prof. Dr. Sahir KARAKAYA
İKT.2
ULS.1
20.06.2014
09:30SP402
11:30
Küreselleşme ve Demokrasi
Yrd. Doç. Dr. Özgür ADADAĞ SİY.4
20.06.2014
09:30ATA102
11:30
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(İşletme-Uluslararası İlişkiler)
Doç. Dr. Rıdvan AKIN
İŞL.1ULS.1
20.06.2014
11:45G382
13:45
İşletmenin Ekonomik Çevresi
Öğr. Gör. Ali EŞKİNAT
İŞL.3
20.06.2014
11:45R226
13:45
Uluslararası Hukuk II
Doç. Dr. Emre ÖKTEM
ULS.2
20.06.2014
11:45R478
13:45
Ortadoğu Politikaları
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU
ULS.4
20.06.2014
14:00ECON210 Differansiyel Denklemler
16:00
Yrd. Doç. Dr. Ruhi TUNCER
İKT.2
20.06.2014
14:00G114
16:00
Doç. Dr. Esra ALBAYRAK
İŞL.1
20.06.2014
G12614:00- ECON124Türkçe II
16:00
SP188R124
Melike KOÇAK
İŞL.1İKT.1SİY.1ULS.1
20.06.2014
14:00R354
16:00
AB'de Yargı
Prof. Dr. Ercüment TEZCAN
ULS.3
20.06.2014
14:00SP364
16:00
Kültür ve Avrupa
Dr. Jean François POLO
SİY.3
20.06.2014
16:15ECON309 Uygulamalı İktisat Araştırmaları
18:15
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUS
İKT.3
20.06.2014
16:15SP354
18:15
Seçim Sistemleri ve Seçmen
Davranışı
Yrd. Doç. Dr. Burak COP
SİY.3
20.06.2014
16:15G448
18:15
İleri Pazarlama
Dr. Jean Michel BALASQUE
20.06.2014
16:15G320
18:15
20. Yüzyıl Batı Uygarlığı
Öğr. Gör. Süleyman GEDİK
İstatistik
İkt.1
Uls.1
İkt.1
Uls.1
İkt.1
İşl.4
İŞL.3
Download

Frasızca Cef B2.2 Akademik(İktisat) Maryse PECHOUX İKT.1