KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGANİZASYON ŞEMASI
MECLİS
MESLEK KOMİTELERİ
AKREDİTASYON İZLEME
KOMİTESİ
YÖNETİM KURULU
DİSİPLİN KURULU
GENEL SEKRETER
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ÖZEL
KALEM
MUHASEBE
MEMURU
BİLGİ
İŞLEM VE
KALİTE
YÖNETİM
MEMURU
BASIN
YAYIN VE
HALKLA
İLİŞKİLER
MEMURU
HİZMETLİ
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
ODA SİCİL MÜDÜRÜ
TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ
ODA SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI
VE AKREDİTASYON
SORUMLUSU
TİCARET SİCİL MÜDÜR
YARDIMCISI
ŞOFÖR
Download

karabük ticaret ve sanayi odası organizasyon şeması