ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
1. Adı Soyadı: Ayla TORUN
2. Doğum Tarihi: 26.9.1969
3. Ünvanı: Yrd. Doçent
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm / Program
Lisans
İletişim Fakültesi,
Radyo-TV Bölümü
Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü
Sanatta Yeterlik
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sinema-TV Ana sanat Dalı
Üniversite
Marmara
Üniversitesi
Marmara
Üniversitesi
Yıl
1987-1991
Beykent
Üniversitesi
2010-2014
1991-1994
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
“Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Kitle İletişim Araçlarının Etkisi”
Danışman: Prof. Dr. Mahmut İhsan ÖZGEN
Sanatta Yeterlik Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
“Arkalarından Gelen Şehir ‘İstanbul’, Rum Azınlıklar Bağlamında Türk Sineması’nda
İstanbul Algısı” Belgesel Film
Danışman: Prof. Dr. Oğuz MAKAL
5. Akademik Ünvanlar:
Yardımcı Doçent
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri:
6.2. Doktora Tezleri:
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Ayna’ya Yeniden Bakmak: Andrey Tarkovsky’nin Ayna (Zerkalo) Filmi ve Zaman
Basınç Kuramı, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt:2,
Sayı:4 Yıl: 2014
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
C1. Aybulut Torun, Ayla. Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, 2004 Kocaeli: Yayıncı
Yayınları
9.İdari Görevler
Görevler:
Görev Ünvanı
Yönetmen Yardımcısı
Kurumsal İletişim
Yöneticisi
Kurumsal İletişim ve
Yayınlar Koordinatörü
Görev Yeri
TRT İstanbul Televizyonu
KOFAŞ
Yıl
1991-1994
1995-2004
Afiş İletişim/Doruk Basım Yayın
Reklamcılık Ltd
2005- ….
10. Üye olunan kuruluşlar:
RYD - Reklam Yaratıcıları Derneği
İLMED İletişim Mezunlar Derneği
12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik Yıl Dönem
Dersin adı
Haftalık Saati
Teorik
2014-2015
Güz
İmaj Tasarım ve
Görselleştirme
(İki Grup 3X2)
Öğrenci
Sayısı
Uygulama
6
70
Sanat Tarihi
2
37
Kriz Yönetimi
3
30
Download

Özgeçmiş (CV) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi