ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Berat TAN
2. Doğum Tarihi:
3. Ünvanı: Okutman
4. Öğrenim Durumu: Lisans
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İngilizce Öğretmenliği
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2004-2008
Y.Lisans
Doktora
5. Akademik Ünvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
7. Yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü
düzeydeki dersler:
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık
Öğrenci Sayısı
2011-2012
Güz
Main Course
16
23
2011-2012
Güz
Reading
5
22
2011-2012
Güz
Writing
4
21
2011-2012
Bahar
Main Course
16
23
2011-2012
Bahar
Reading
5
22
2011-2012
Bahar
Writing
4
21
2012-2013
Güz
Main Course
16
22
2012-2013
Güz
Writing
4
20
2012-2013
Bahar
Main Course
16
22
2012-2013
Bahar
Writing
4
20
13. İletişim Bilgileri
İş Adresi: Fırın Sok. No: 1 Çubuklu,Beykoz/İstanbul
Telefon 4442569
E-posta: [email protected]
Web Adresi:
:
www.beykoz.edu.tr
Download

Okutman Berat TAN