ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Mail
Doğum Tarihi
Unvanı
Öğrenim Durumu
Çalıştığı Kurum
2.
3.
4.
5.
Derece
: CARSON W. CLEMENTS
: [email protected]
: 01.05.1966
: Yard. Doç. Dr.
:
: MEF ÜNİVERSİTESİ
Alan
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
SİYASET BİLİMİ
TARİH
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Doktora
Doktora
HUKUK
ULUSLARARASI
ORGANİZASYONLAR VE
HUKUK TARİHİ
5.
6.
7.
Üniversite
S.U.N.Y BROCKPORT UNIVERSITY
S.U.N.Y BROCKPORT UNIVERSITY
MAXWELL SCHOOL OF CITIZENSHIP
& PUBLIC AFFAIRS
SYRACUSE UNIVERSITY
MIAMI UNIVERSITY
Yıl
1992
1995
2002
2002
2004
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi
: 2008
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts
and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. A More Perfect Union? Eastern Enlargement and the Institutional Challanges of the
Czech Republic's Accesion to the European Union, 29 Syracuse Journal International Law
and Commerce, 2002
2. ADR in Transitioning States: Mediation and International Commercial Arbitration:
Taining, Certification, Licensing, Standarts, Enforcment Mechanisms, and Appeals
Process, American Sociaty of International Law, 2004
3. Acceraditation Standarts of Law Faculties in the Transitioning States of Central Europe
and Eurasia, ABA, 2005
4. Legal Educaiton Reform: The Development of Quality Assurance Mechanism and
Standarts, and The Role of Quality Assurance and Accreditation Agencies, ABA, 2005
5. Globalizaition and the Challenges Facing Legal Educaiton: The General Agreement on
Trade in Services, ABA CEELI, 2005
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Development and Failure of American Policy Toward Czechoslovakai 1938 to 1948,
Miami University Press, 2004
2. The Legal Profession Reform Index Monograph, American Bar Association (ABA), 2005
3. The Legal Education Reform Index, American Bar Association (ABA), 2006
4. The Legal Education Reform Index for Armenia, American Bar Association (ABA), 2007
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Advantages and Disadvantages of International Arbitration, Drafting Conderations,
Recognition and Enforcement of Arbitral Awards, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 2012
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
New York Bar Association (2002 - ...)
11.
Ödüller
12.
Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
2012 – 2013
Güz
İlkbahar
2013 - 2014
Güz
1) Drafting &
Negotianting
International
Business
Agreements
2) Drafting for
International
Commercial
Arbtriation
3) International
Law &
Business
Transactions
4) International
Commercial
& Sales Law
5) Comperative
Law of
Business
6) Hukuk
Terminolojisi
I
7) Comparative
Law of
Obligations I
(Yeditepe
Üniversitesi)
1) Comparative
Law of
Obligations II
2) Hukuk
Terminolojisi
II
(Yeditepe
Üniversitesi)
1) International
Organizations
as Law
Makers
2) Comparative
Law of
Obligations
3) Introduction
to Common
Law
3
15
15
3
15
15
3
90
70
175
3
2
6
2
2
90
6
55
3
45
3
44
3
167
(Maltepe
Üniversitesi)
EU Law II
3
İlkbahar
(Maltepe
Üniversitesi)
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
8
Download

AVUSTRALYA GÜNÜ - TRIPLE J HOTTEST 100 PARTY 26 Ocak