ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Emrah ÇETİN
2.
Doğum Tarihi: 1986
3.
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
6.
Alan
Tarih
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Üniversite
Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Yıl
2003-2007
2007-2009
2009-2013
Akademik Unvanlar:
Okutman
: 2009-2014
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2014
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
Hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezi
Emrah Çetin, Türk Basınında Hicaz Demiryolu (1900-1919), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2009 (Prof.Dr. M.Metin HÜLAGÜ
Danışmanlığında).
6.2. Doktora Tezi
Emrah Çetin, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Karayolu Ulaşımı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 2013 (Prof.Dr. Musa ÇADIRCI Danışmanlığında).
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Emrah Çetin, "Türk Dünyasının Ortak Kültür Mirası: Nevruz", JASSS, C. 2, S. 1, s. 63-71, Ankara, 2009.
2.Emrah Çetin, "Türk Basınına Göre Hicaz Demiryolu (1900-1918)", History Studies Ortadoğu Özel
Sayısı/Middle East Special Issue, s. 99-115, 2010.
3.Emrah Çetin, "Türk Basınında Hicaz Demiryolu İnşaatının Finansmanı Meselesi (1900-1908)", History
Studies, C. 4, S. 4, s. 109-124, 2012.
4.Emrah Çetin, "Tanzimat Döneminde Yol Yapım Çalışmalarına Bir Örnek: İzmir-Birunâbâd Şosesi İnşa ve
İşletme İmtiyazı", A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 53, S.2, s. 145-163, 2013.
5.Emrah Çetin, "Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Hüdavendigar Vilayetinde Karayolu Yapım Çalışmaları",
Turkish Studies, C. 8, S. 7, s. 65-81, 2013.
6. Emrah Çetin, “Franz Taeschner’in Muhtelif Devirlerde Anadolu’nun Yolları ve Cihan Münakalatına
Nazaran Vaziyeti İsimli Eseri Üzerine Notlar”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı: XVII, s. 321-343, İzmir, Mart 2014.
7. Emrah Çetin, “II. Abdülhamid Döneminde Kastamonu ve Ankara Vilayetlerinde Karayolu Yapım
Çalışmaları”, History Studies/Prof.Dr. Şerafettin Turan Armağanı, s. 103-117, Ankara, Nisan 2014.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Emrah Çetin-Özgür Tilbe, '' Namık Kemal'in Şark Meselesi'ne Dair Görüşleri (Hadika, Hürriyet, İbret ve
Tasvir-i Efkâr'a Göre)", The 1st International Symposium Dedicated to the 170th Birth Anniversary of Namık
Kemal (Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu), C.I, s. 289-295, Tekirdağ, 20-22
Aralık 2010.
2. Emrah Çetin-Özgür Tilbe, "XX. Yüzyılın Başlarında Bartın Nehrinin Islahı ve Ulaşıma Açılması İçin
Yürütülen Çalışmalar", Uluslararası Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, 2-3 Mayıs
2013.
1
3. Emrah Çetin, “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e İzmit Mutasarrıflığı’nda Karayolu Yapım Çalışmaları”,
Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, 2-3-4 Mayıs 2014.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
Bartın Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2010-2013)
Bartın Üniversitesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (2014-….)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1) Uluslararası Hakemli History Studies Dergisi'nde Hakemlik
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
Öğrenci
Sayısı
146
118
152
134
128
116
142
138
Güz
2013-2014
İlkbahar
Türkiye Selçuklu Tarihi
Yeniçağ Avrupa Tarihi
Siyasi Tarih
Sömürgecilik Tarihi
3
3
3
3
0
0
0
0
40
40
120
20
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2
Download

Özgeçmiş - Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi