ÖZGEÇMİŞ
Arş.Gör. HÜSEYİN ÇALIŞ

Eğitim Bilgileri:
Derece
Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Tarih
Gazi Üniversitesi
2011
Yüksek Lisans
Yeniçağ Tarihi
Gazi Üniversitesi
Devam
etmekte
Doktora
Yüksek Lisans Tez Başlığı
KKA 47 ve 48 Numaralı Tahrir Defterlerine Göre Kütahya Sancağı’nda Nüfus ve Yerleşme
(Hazırlamakta)
Doktora Tez Başlığı

İş Tecrübesi:
Görev Unvanı
Arş. Gör.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih Bölümü
Yıl
2015-
İdari Görevler:
Görevi

Görev Yeri
Eserler:
A) Kitaplar
B) Makaleler
Görev Yeri
Yıl
C) Kitap Bölümleri
D) Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler
E) Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler
F) Diğer Yayın ve Bilimsel Faaliyetler

Yöneterek Sonuçlandırdığı Lisansüstü Tezler:
A) Yüksek Lisans Tezleri
B) Doktora Tezleri
-

Görev Aldığı Projeler:

İletişim Bilgileri:
Adres: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, Balatçık
Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2, PK 35620, Çiğli – İZMİR
Telefon: 0 232 339 35 35 / 8550
Faks:
e-posta: [email protected] ; [email protected]
Download

ÖZGEÇMİŞ Arş.Gör. HÜSEYİN ÇALIŞ