İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2014- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ
AÇIKTAN/NAKLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMALARINDA
İSTENEN EVRAKLAR
1-)
Atama Başvuru Formu *
2-)
TUS Sınavını Kazandığını gösterir sonuç belgesi (ÖSYM çıktısı)
3-)
6 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4-)
Nüfus cüzdan fotokopisi
5-)
Mezuniyet belgesi (Aslı ve fotokopisi)
6-)
Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden )
7-)
Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
8-)
Var ise; Hazırlık Belgesi
(- Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okumuş ise;
a)
b)
Ortaöğretim kurumundan alınacak belgenin aslı.
Ortaöğretimde hazırlık sınıfı hariç 4(dört) yıl okumuş ise ;
Buna ilişkin ortaöğretim kurumundan alınacak belgenin aslı)
9-) Hizmet Belgesi
a) Kamu Hizmeti varsa ayrıntılı hizmet belgesi
b) SSK ve BAĞ-KUR hizmet belgesi
10-)
Mal Bildirim formu **
* Atama Başvuru Formu (Personel işleri birimimizden verilecektir.)
** Mal bildirimi form örneği (Personel işleri birimimizden verilecektir.)
ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin
yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma
başvurur. (TUS başvurusu için 05.06.2014 son gün) posta yolu ile gönderilen evraklar işleme
alınmamaktadır.
Adres: Aydınlık Evler Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, 35640-Çiğli / İZMİR
Tel: +90 (232) 325 05 35
Fax: +90 (232) 325 40 42
E-Posta: ikctip@ikc.edu.tr
Download

(tus) ilkbahar dönemi a - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi