BİNA TUR EKİBİNİN GÖREV TANIMI
YÖN.YD.07
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
1. Bina Turu Ekibi:
Hastane bünyesinde; fiziksel durum, tesis güvenliği ve yönetimi, işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespiti, hasta
ve çalışan memnuniyeti ve diğer hususlara dair sorunların yerinde tespiti ve gerekli iyileştirmelerin
yapılabilmesi için bina turları yapılır. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar
tespit edilir.
Bina Turu Ekibi tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü
ve teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip tarafından yapılmalıdır.
2. Bina Turu Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:


Bütün hastane gezilerek, genel işleyiş ve düzenle ilgili çalışan, hasta /hasta yakınlarından bilgi almak,
Destek sistemlerin ( hastane genel temizliği, güvenlik ,çevre,tesis kaynaklı düşmeler,elektrik, su
deposu, medikal gaz,asansörler, jeneratör, havalandırma, atık, atık su vb) işleyişini kontrol etmek ,

En az 3 ayda bir bütün hastaneyi gezerek aksaklıkları tespit etmek,

Aksaklık ve sorunların tespitine ilişkin kayıt tutmak,

Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatılmak ve takibini yapmak.
3. Çalışma Usul ve Esasları:
Ekip üyeleri SKS çerçevesinde, Tesis Güvenliği Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak
çalışmalarını yürütür. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Ancak ekip aksaklıkların düzeltilmesi ve takibi
için daha sık aralıklarla toplanabilir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya
davet edilebilir.
Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine
ve üst yönetime gönderilir.
REFERANS ve YASAL DAYANAK:

Hastane Hizmet Kalite Standartları ( 00.01.04.01.00)
04 01 00 04 01 00
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Download

bina tur ekibinin görev tanımı 04 01 00 04 01 00