BİRİM SORUMLUSU-1
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman. No:
GTF/99097362/23
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlk Yayın Tarihi
24.04.2014
Son Revizyon Tarihi/No.su
Sayfa
1
Birim/Alt Birim
Kadro Ünvanı
Görev Ünvanı/Adı
Bağlı Bulunduğu Ünvanlar
Görevin Kapsamı
Görev Devri
Diğer Görevlerle İlişkisi
Temel Görevleri
Yetki ve Sorumluluk
Yetkinlik Düzeyi
Bütçe ve Performans Programı Birimi/Evrak ve Destek Hizmetleri Birimi/İç Kontrol
ve Ön Mali Kontrol Birimi/Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi/
Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.İ/ Memur / Şef / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı / Mali
Hizmetler Uzmanı/Şube Müdürü
Birim Sorumlusu
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sorumlusu olduğu birimlerdeki tüm iş ve işlemler ile bunların koordinasyonu
Öncelikle yedek birim sorumlusu yoksa diğer birimlerdeki birim sorumluları
Daire Başkanlığının diğer birimleri
Sorumlusu olduğu birimlerdeki tüm iş ve işlemler ile bunların koordinasyonu ve
kontrol işlemlerini yürütmek
Yetkileri
Görevin gerektirdiği otomasyon sistemlerini kullanmak, sorumlu olduğu
birimlerdeki personelin yıllık izin planlamasını yapmak ve saatlik izin verme yetkisi.
Sorumluluğu
Strateji Geliştirme Daire Başkanına karşı sorumludur.
Eğitim Durumu
Önlisans/Lisans mezunu olma
Temel Yetkinlikler
Bilgi paylaşımı
Değişime ve gelişime açık olma
Dürüstlük ve güvenilirlik
Ekip çalışmasına uyumlu olma
İletişim ve planlama becerisi
Teknik Yetkinlikler
Birimle ilgili mevzuat bilgisi
Bilgisayar ve birimle ilgili otomasyon sistemleri
Açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı Soyadı
Tarih
İmza
Hazırlayan
Emine BEKİRGİL
Kontrol Eden
Nigar ÖZALP
Onaylayan
Alper YILDIRIM
BİRİM SORUMLUSU-2
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman. No:
GTF/99097362/24
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlk Yayın Tarihi
24.04.2014
Son Revizyon Tarihi/No.su
Sayfa
1
Birim/Alt Birim
Kadro Ünvanı
Görev Ünvanı/Adı
Bağlı Bulunduğu Ünvanlar
Görevin Kapsamı
Görev Devri
Diğer Görevlerle İlişkisi
Temel Görevleri
Yetki ve Sorumluluk
Yetkinlik Düzeyi
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – 1 No.lu Servis/Rektörlük Tahakkuk
İşleri Birimi
Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.İ/ Memur / Şef / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı / Mali
Hizmetler Uzmanı/Şube Müdürü
Birim Sorumlusu
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sorumlusu olduğu birimlerdeki tüm iş ve işlemler ile bunların koordinasyonu ve
kontrol işlemleri
Öncelikle yedek birim sorumlusu yoksa diğer birimlerdeki birim sorumluları
Daire Başkanlığının diğer birimleri
Sorumlusu olduğu birimlerdeki tüm iş ve işlemler ile bunların koordinasyonu ve
kontrol işlemlerini yürütmek
Yetkileri
Görevin gerektirdiği otomasyon sistemlerini kullanmak, sorumlu olduğu
birimlerdeki personelin yıllık izin planlamasını yapmak ve saatlik izin verme yetkisi.
Sorumluluğu
Strateji Geliştirme Daire Başkanına karşı sorumludur.
Eğitim Durumu
Önlisans/Lisans mezunu olma
Temel Yetkinlikler
Bilgi paylaşımı
Değişime ve gelişime açık olma
Dürüstlük ve güvenilirlik
Ekip çalışmasına uyumlu olma
İletişim ve planlama becerisi
Teknik Yetkinlikler
Birimle ilgili mevzuat bilgisi
Bilgisayar ve birimle ilgili otomasyon sistemleri
Açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı Soyadı
Tarih
İmza
Hazırlayan
Emine BEKİRGİL
Kontrol Eden
Nigar ÖZALP
Onaylayan
Alper YILDIRIM
BİRİM SORUMLUSU-3
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman. No:
GTF/99097362/25
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlk Yayın Tarihi
24.04.2014
Son Revizyon Tarihi/No.su
Sayfa
1
Birim/Alt Birim
Kadro Ünvanı
Görev Ünvanı/Adı
Bağlı Bulunduğu Ünvanlar
Görevin Kapsamı
Görev Devri
Diğer Görevlerle İlişkisi
Temel Görevleri
Yetki ve Sorumluluk
Yetkinlik Düzeyi
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – 2 No.lu Servis / Yönetim Bilgi
Sistemleri, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Birimi
Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.İ/ Memur / Şef / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı / Mali
Hizmetler Uzmanı/Şube Müdürü
Birim Sorumlusu
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sorumlusu olduğu birimlerdeki tüm iş ve işlemler ile bunların koordinasyonu
Öncelikle yedek birim sorumlusu yoksa diğer birimlerdeki birim sorumluları
Daire Başkanlığının diğer birimleri
Sorumlusu olduğu birimlerdeki tüm iş ve işlemler ile bunların koordinasyonu ve
kontrol işlemlerini yürütmek
Yetkileri
Görevin gerektirdiği otomasyon sistemlerini kullanmak, sorumlu olduğu
birimlerdeki personelin yıllık izin planlamasını yapmak ve saatlik izin verme yetkisi.
Sorumluluğu
Strateji Geliştirme Daire Başkanına karşı sorumludur.
Eğitim Durumu
Önlisans/Lisans mezunu olma
Temel Yetkinlikler
Bilgi paylaşımı
Değişime ve gelişime açık olma
Dürüstlük ve güvenilirlik
Ekip çalışmasına uyumlu olma
İletişim ve planlama becerisi
Teknik Yetkinlikler
Birimle ilgili mevzuat bilgisi
Bilgisayar ve birimle ilgili otomasyon sistemleri
Açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı Soyadı
Tarih
İmza
Hazırlayan
Emine BEKİRGİL
Kontrol Eden
Nigar ÖZALP
Onaylayan
Alper YILDIRIM
Download

Birim Sorumluları