ARAŞTIRMA GRUBU
Esma ARSLAN • Agit GÜN • Hatice Ece KAHYA • Cevat Caner KILIÇ • Filiz KULAÇ • Şerife YELDEN
EĞİTSEL DANIŞMAN
Öğr. Gör. Elvan ATAMTÜRK
GİRİŞ
BULGULAR VE SONUÇ
«Bağımlılık» fiziksel ya da psikolojik olarak zarar vermesine
Araştırmaya katılanların eğitim düzeyleri incelendiğinde,
rağmen bir nesneye, kişiye ya da varlığa karşı duyulan
üniversitede öğrenim görenlerin veya üniversite öğrenimini
önlenemez istek olarak tanımlanmaktadır. Bir anda ortaya
tamamlamış olanların büyük bir orana (%39,1) sahip
çıkmayan bağımlılık; hazırlık, ilk deneyim, eylemi sürdürme,
olduğu dikkat çekmiştir. Araştırmaya katılanların tamamı
ilerleme, bırakma, tekrar denemeyi düşünme, tekrar kullanım
erkeklerden oluşmaktadır. Bayilerden edinilen bilgilere göre
ve tekrar başlama evrelerini içeren uzun bir süreçtir. Bu
ise kadınlar da iddaa ve at yarışı oynamaktadır; fakat soru
bağlamda
bir
kağıdı ve ölçek uygulamaları sırasında ise bayilerde hiçbir
durumdur. Bu araştırmada; bugüne kadar üzerinde fazla
kadına rastlanılmamıştır. Araştırmaya katılanların büyük bir
durulmayan ve bir bağımlılık sorunu olarak görülmeyen iddaa
bölümü bekar bireylerden oluşmuştur. Evlilik, aile hayatı,
ve
sorumluluk gibi etkenlerin iddaa ve at yarışı gibi şans
at
bağımlılık
yarışı
öğrenilen
oyunlarının
ve
bireyler
sürdürülebilen
üzerindeki
etkisi
incelenmiştir.
oyunlarının oynanma oranını etkilediği görülmüştür. South
Oaks Kumar Bağımlılık ölçeğine göre bireylerin bağımlılık
KURAMSAL ÇERÇEVE
Araştırmanın
bağımlılık
kumarbaz sorunu çıkmış olması dikkat çekmiştir. Ölçeğe
çeşitlerine değinilmiş, bağımlılığın türlerinden olan kumar
göre, bireyin her gün bu şans oyunlarını oynaması bireyin
bağımlılığı
bağımlı olduğunu göstermemektedir.
ve
kuramsalında
durumları incelendiğinde, %8,1’inde muhtemel patolojik
tarihçesinin
bağımlılığa
de
üzerinde
ve
durulmuştur.
Bireylerin, şans oyunlarını oynama nedenlerine, ortaya çıkan
sonuçlara ve şans oyunlarını oynamasının sosyal hizmet ile
ilişkisine odaklanılmıştır. Bu durumla ilgili yaşanılan sorunlara
ve çözüm yollarına değinilmiştir.
Şans oyunlarına büyük meblağlar yatırması, şans oyunlarını
oynamak için borç alması, oynamadığı zamanlarda
hayatında bir boşluk hissetmesi, aile içinde problem
yaratması, sürekli kaybetse bile oynamaya devam etmesi
YÖNTEM
bağımlılık göstergelerinden bazıları olarak söylenebilir.
Araştırmada İzmit ilçesinde şans oyunları oynayan bireylerin
ANAHTAR SÖZCÜKLER
genel profilinin çıkarılması, muhtemel patolojik kumar
bağımlısı olma oranının saptanması amaçlanmıştır. Araştırma,
nicel tasarımların kullanıldığı literatür tarama ve genel tarama
modeli ile hazırlanmış betimsel bir çalışmadır. Kocaeli ili İzmit
ilçe merkezinde iddaa ve ganyan bayilerinde, iddaa ve at
yarışı oynayan 111 kişiden soru kağıdı ve South Oaks Kumar
Tarama Testi (SOKTT) ile veri toplanmıştır. İlçe merkezindeki
bu iddaa ve ganyan bayilerinden tamsayım yolu ile veri
toplanmıştır.
Bağımlılık, iddaa ve at yarışı oyunları, iddaa ve ganyan
bayileri, patolojik kumar bağımlılığı ve sosyal hizmet.
Download

zmit *lçesinde *ans Oyunlar* Ba**ml*l