TED ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
BA 559 EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE LİDERLİK
GÜZ 2014
Ders Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Belgin Ünal
Ders Günü, Saati ve Yeri : Salı; 18:00-21:00; A116 no`lu derslik
Dersin Türü ve Kredisi: Zorunlu; 3 Kredi, 7.5 AKTS
Ofis Yeri ve Telefonu: 221 no`lu oda; (312)-5850035
Ofis Saatleri: Salı: 16:00-18:00
Perşembe: 10:00-11:00
E-mail: [email protected]
KATALOG TANIMI
Temel liderlik kavramları. Yönetim bakış açısından motivasyon. Karar verme süreçleri. Grup
dinamikleri. Çatışmaların çözümlenmesi. Liderlik ve motivasyon teorileri. Bu teorilerin eğitim
kurumları yönetimi alanında uygulamaları.
DERSİN AMACI
Bu dersin amacı temel liderlik kavramlarını ve motivasyon konularını yönetim bakış açısından
değerlendirmek ve eğitim kurumları yönetimindeki uygulamalarını incelemektir.
ÖĞRENME KAZANIMLARI
Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci;
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Yönetim bakış açısından liderlik ve motivasyon kavramlarını tanımlar,
Liderlerin özelliklerini, davranışlarını ve yeteneklerini tanımlar,
Liderler, takipçileri ve durum arasındaki etkileşimin öneminin farkına varır,
Grup ve takımların performansında liderlik özelliklerinin önemini açıklar,
Liderlik teorilerini tartışır,
Yöneten, yönetilen, örgüt, birey ve yönetim süreçleri arasındaki dinamikleri
analiz eder.
KAYNAK DERS KİTAPLARI
Zorunlu:
• Aydın, Mustafa (2014). Eğitim Yönetimi. Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
1|Sayfa
Önerilenler:
• Erçetin, Şule (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Nobel Yayın Dağıtım.
• Şişman, Mehmet (2012). Öğretim Liderliği. Pegem Akademi.
• Zenger, John & Folkman, Joseph R. (2009). The Extraordinary Leader: Turning Good
Managers into Great Leaders. McGraw-Hill.
• Celep, Cevat (2004). Dönüşümsel Liderlik. Anı Yayıncılık.
ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ
Dersler (39 saat), Okumalar (48 saat), Kaynak Taraması (23 saat), Proje Raporu Hazırlama (30
saat), Örnek Olay İncelemeleri (30 saat), Sözlü Sunum (10 saat), Kısa Sınavlar (15 saat), Grup
Projesi (30 saat). Toplam zaman: 225 saat.
ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Anlatma/Açıklama, Tartışma/Müzakere, Soru Sorma, Sorgulama, Okuma, Birbirine Öğretme,
Rehber Olma, Vaka İncelemesi/Senaryo Analizi, Örnekle Açıklama, Video Gösterimi,
Drama/Rol Yapma, Misafir Konuşmacı Davet Etme, Sözel Sunumlar,İnternet Araştırması,
Gözlem.
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ







Kısa Sınavlar (%10)
Derse Katılım (%5)
Örnek Olay İnceleme Raporu I (%15)
Örnek Olay İnceleme Raporu II (%15)
Grup Projesi Raporu ( %20)
Araştırma Projesi Raporu (%30)
Araştırma Projesi Sunumu (%5)
A. Kısa Sınavlar ve Derse Katılım
Dönem boyunca ders saatlerinde habersiz kısa sınavlar yapılacaktır. Bu sınavlar,
dersin başında dağıtılıp o günün okumalarından olabileceği gibi, dersin sonunda
dağıtılıp o günün ders akışıyla da (örn: anlatılan konu, tartışmalar, izlenen video, ya da
konuk konuşmacı) ilgili olabilecektir. Derse katılım; soru sorma, sorgulama, sınıf içi
tartışmalara yerinde katılım, sınıfı ikna, drama/rol yapma gibi sınıf içi etkinlikleri
içermektedir.
B. Örnek Olay İnceleme Raporu
Yönetim ve liderlik konusunda yaşanılmış gerçek örnekleri içeren iki tane detaylı
örnek olay incelemesi ders sorumlusu tarafından dağıtılacaktır. Örnek olay inceleme
2|Sayfa
raporundan beklenen, durumun kısa özeti, karakterlerin ve olayların detaylı
incelemesi, başarılı ve başarısız sonuçların derste işlenen kavramlara dayandırılarak
açıklanmasıdır.
C. Grup Projesi
Grup projesi kapsamında üçer kişilik gruplar oluşturulacaktır. Her grup; halihazırda
deneyimlediği ya da gözlemlediği, yönetici ve çalışanı/çalışanları arasında yaşanan bir
çatışmayı nedenleri ve sonuçları ile anlatacak, çatışmanın engellenmesi için en baştan
ya da olaylar ilerledikçe alınabilecek önlemleri ve çözüm yöntemlerini ders süresince
öğrenilen kavramlarla bağdaştırarak açıklayacaktır. Bu proje yalnızca yazılı olarak
teslim edilecektir. Grup üyeleri, herbir üyenin projeye olan katkısını açıklayıp,
notlandıracaktır. Grup projesi yazılı raporunun değerlendirilmesinde, ders sorumlusu,
grup üyelerinin birbirleri hakkındaki değerlendirmelerini de dikkate alacaktır.*
D. Araştırma Projesi Raporu ve Sunumu
Araştırma projesi kapsamında, öğrenci, bir eğitim kurumunu belirleyecek (Örn:
halihazırda çalıştığı, eskiden çalışmış olduğu ya da çalışmayı istediği bir kurum), bu
eğitim kurumu ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor dahilinde eğitim
kurumunun kısa tarihçesinin yanı sıra, başarısına etki eden faktörler ders boyunca
öğrenilen kavramlarla da bağdıştıralarak açıklanacaktır. Araştırma raporu yazılı teslim
edilecek, sunumu sınıf içinde gerçekleşecektir.*
*Yazılı raporların ve sunumların içerikleri ve değerlendirme kriterleri (Örn: yazı tipi,
sayfa sayısı, içerik değerlendirmesi) daha detaylıca ders sorumlusu tarafından sınıf
içinde dağıtılacaktır.
DERS KURALLARI
I.
II.
III.
IV.
V.
Derse katılım ve devam önemlidir. Derse gelmeden önce belirtilen gün için verilmiş
konular okunmalıdır.
Ders sırasında sınıf düzenine uyum gereklidir. Kendi arasında konuşmak, cep
telefonunu ile meşguliyet, cep telefonunun ya da dizüstü bilgisayarının açık olması,
öğrencilere ya da ders sorumlusuna saygı sınırları dışında hareket etmek tolere edilen
davranışlar değildir.
Dersle ilgili yazılı rapor teslimleri ve sözlü sunumlar, ders takviminde belirtilen gün ve
saatte gerçekleşecektir. Geç teslim kabul edilmez. Çok önemli mazeret durumlarında
(Örn: hasta raporu vb.) kısa sınav ve sunum telafisi ders sorumlusunun takdirine göre
verilebilir.
Yazılı raporlar tekrar yazılıp yeniden teslim edilemez.
Teslim edilen yazılı rapolarda, ders sorumlusu tarafından raporla ilgili dağıtılmış
değerlendirme kriterlerine (Örn: yazı tipi, sayfa sayısı, içerik değerlendirmesi)
uyulması beklenmektedir.
3|Sayfa
VI.
Yazılı raporlarda intihal yapmamaya özen göstermek gerekmektedir. Daha önce
yapılmış bir yazılı raporu teslim etmek, alıntılarda kaynak göstermemek, kopya
çekmek TED Üniversitesi kurallarınca yasaktır ve yapılması halinde gerekli süreçler
uygulanacaktır.
DERS TAKVİMİ
HAFTA
GÜN
KONULAR
OKUMA
1
23 EYLÜL
Dersin tanıtımı ve izlence:
“Liderliğe Giriş”
2
30 EYLÜL
Örgüt ve Birey
3
7 EKİM
-Kurban Bayramı Tatili-
4
14 EKİM
Örgüt ve Yönetim Kuramları
Aydın, 53-98
5
21 EKİM
Yönetim Süreçleri
Aydın, 101-153
6
28 EKİM
-Cumhuriyet Bayramı Tatili-
ÖDEV
Aydın, 1-51
7
4 KASIM
Eğitim Yönetimi
Aydın, 155-181
8
11 KASIM
Sosyal Bir Sistem Olarak Okul
Aydın, 183-216
9
18 KASIM
Örgütsel Değişim
Aydın, 217-250
10
25 KASIM
Liderlik Kuramları
Aydın, 251-291
11
2 ARALIK
Yönetici ve Yönetilen ilişkileri
Aydın, 293-307
12
9 ARALIK
Örgütlerde Çatışma
Aydın, 309-342
13
16 ARALIK
Liderlikte Yeni Paradigmalar
Erçetin, 57-82
14
23 ARALIK
Yeni Liderlik Yaklaşımlarının Ana
Öğesi: Vizyon
Erçetin, 87-119
15
30 ARALIK
Dersin Genel Tekrarı ve Sunumlar
Örnek Olay
İnceleme Raporu I
Teslimi
Örnek Olay
İnceleme Raporu II
Teslimi
Grup Projesi
Teslimi
Araştırma Raporu
Teslimi &
Sunumları
4|Sayfa
Download

İzlence (PDF) - TED Üniversitesi