GALATASARAY İKTİSAT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GIAM)
2013-14 Bahar dönemi LİBERALİZMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
28 Şubat 2014: Metin Sarfati, Marmara Üniversitesi, Fransızca Siyaset Bilimi Bölümü, “Smithyen
Liberalizmden Hayekyen Neoliberalizme Veya İnsanlık Durumu”
7 Mart 2014: Burak Atamtürk, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, “Krizin arkeolojisi: Marx, Arrighi
ve Minsky
14 Mart 2014: Rıfat Okçabol, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, “AKP döneminde eğitimin
piyasalaşması ve gericileşmesi”
21 Mart 2014 : Bülent Hoca, Okan Üniversitesi, İktisat Bölümü, “Dünya Ekonomisinin Finansallaşması:
Yeni Bir Yaklaşım”
28 Mart 2014, Sezgin Polat; Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü, “Hukuk ve Kalkınma”
4 Nisan: Nurettin Abacıoğlu, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık politikaları ve liberalizm: AKP
örneği
11 Nisan Ruhi Tuncer; Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü, “Matematiksel iktisadın tarihi”
18 Nisan 2014: Nevzat Evrim Önal, Beykoz Lojistik Yüksek Okulu, “Tarım ve liberalizm: AKP örneği”
25 Nisan 2014: Neşe Özgen, Ege Üniversitesi emekli öğretim üyesi, “Vatanı ve Sınırlarını Liberalizmle
Düşünmek”.
2 Mayıs: Bahadır Er, Işık Üniversitesi, İktisat Bölümü, (Yüksek Lisans öğrencisi) “Liberallerin
korporatist sisteme ve bu sistemin özelliklerine bakışı” ve LİBERALİZMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK PANELİ
15 Mayıs : Eric Berr, Université Bordeaux IV, “Pouvoir et domination à l'ère néo-libérale: l'exemple
des politiques de développement”
Not:
Seminerler cumaları saat 16’da başlayacak, Erdoğan Teziç salonunda gerçekleşecek, sonrasında
Ortaköy Çınaraltı’nda yemek olacaktır. İstanbul dışından iki meslektaşımız gelecektir. İlki, Fransa’dan
gelen olan Eric Berr, Erasmus ‘un sunduğu mali imkânlarla seminere katılacaktır. İkincisi, Ankara’dan
gelecek olan Nurettin Abacıoğlu hoca ise semineri tertipleyenlerin (akşam yemeği + konaklama)
misafiri olacaktır.
2Mayıs’ta PANEL’e tüm konuşmacılar davetlidir. Bunun için konuşmacıların diğer seminerleri
dinlemek içinde hazır bulunmaları arzu edilen bir durumdur. Daha sonra hazır olan çalışmalardan
derlenen bir kitap ya da dergi projesi de bu seminerlerin gayesi arasındadır.
Saygılarımızla,
Burak Gürbüz ve Metin Sarfati
Download

PDF dosyası için tıklayınız