İstanbul Ticaret Odası’nın 1980’li yıllardan itibaren gıda dünyasının profesyonelleri ile sürdürdüğü
uluslararası başarı öyküleri 2014 yılında SIAL Paris ve SIAL Middle East (Abu Dhabi) ile devam etmektedir.
SIAL 2014 ULUSLARARASI GIDA FUARI
TÜM GIDA İÇECEK, GIDA EKİPMANLARI
TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ
Türkiye 5 ayrı hall’de yer alıyor !
19-23 Ekim 2014
Paris / FRANSA
SIAL MIDDLE EAST
TÜM GIDA İÇECEK, GIDA EKİPMANLARI
TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ
Türkiye ADNEC’in ana girişini kaplıyor!
24-26 Kasım 2014
Abu Dhabi/BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Yaklaşık 6000 katılımcı firma
 %72 uluslararası, %25 B.A.E. firmaları
 200 ayrı ülkeden 160.000 profesyonel ziyaretçi
 Her yıl %30 artan ziyaretçi trafiği,
 Tüm Afrika Kıtası’nın gıda ithalatçılarına hitap
eden Avrupa’daki tek fuar
 Körfez Bölgesi’nde gıda profesyonellerine hitap
eden Abu Dhabi’deki tek fuar
 1988 yılında 80 m2’de 10 firma ile
gerçekleştirilen Türkiye milli iştirakinin 2012
yılında 10.000 m2’ye yükselen başarılı
performansı
 Türkiye milli iştirakinin en iyi katılım ödülü
aldığı başarılı performans, 2010 yılından itibaren
sürekli büyüyen Türkiye milli katılım alanı ve firma
sayısı
 Türkiye Milli Standlarının yeralacağı Bölümler:
Genel Gıda, Bisküvi-Çikolata-Şekerleme, İçecek,
Dondurulmuş Gıda, Gıda Ekipmanları
Teknolojileri ve Hizmetleri
 Birleşik Arap Emirlikleri’nin etkin fuar alanı Abu
Dhabi National Exhibition Center’in Hall girişinde
tüm ziyaretçileri karşılayacak ve yaklaşık 600 VIP
alım heyetinin ağırlanacağı Türkiye Milli Standı
 Toplam m2 Katılım bedeli = 700 ABD $ / m2
 Toplam m2 Katılım bedeli = 650 Euro / m2
Katılım bedeline A’dan Z’ye tüm ana hizmetler; stand inşaatı, aydınlatma, nakliye, gümrükleme, sigorta,
fuar kataloğunda katılımcı bilgilerinin yayınlanması, yurtdışı tanıtım hizmetleri, giriş kartı temini, devlet
desteği başvuru ücreti ve teşvik işlemlerinin takibi, fuar esnasında iletişim, ikram hizmetleri dahildir.
Stand yerleşimi için firmaların ilk ödedikleri meblağın banka dekontundaki tarih ve saat dikkate alınarak
sıralama gerçekleştirilecek, bu sıralama çerçevesinde firmalarımıza stand seçim hakkı tanınacaktır.
Katılım bedeli toplamının ve iki firma temsilcisinin uçak biletinin %50’si teşvik kapsamında olup,
fuar sonrası geri ödeme işlemi İstanbul Ticaret Odası tarafından takip edilecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel
: 0212 455 61 07-455 61 11-455 65 08
Faks : 0212 520 15 26
GSM : 0533 959 30 57
E-mail : [email protected] [email protected][email protected]
SIAL 2014 ULUSLARARASI GIDA FUARI
TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ
İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU
KATILIM SÖZLEŞMESİ
19-23 EKİM 2014 / PARİS - FRANSA
FİRMA BİLGİLERİ
T ic ar i Un v a n
T ic ar i M ark a ( V ars a)
P os t a A dr es i
T elef on
Fak s
9090T am Yetk i l i İs im v e S o ya d ı
Firm a E- pos t a
İn ter n et Adr es i
GSM
E- pos t a
İl g i l i K iş i İs im ve S o ya dı
GSM
E- pos t a
SERGİLENECEK ÜRÜNLER
(Lütfen detaylı olarak belirtiniz!)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
FUARDA YER ALMAK İSTENİLEN BÖLÜM
Genel Katılımlar
Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme
İçecek
Dondurulmuş Gıda
Gıda Ekipmanları, Teknolojileri ve Hizmetleri
K ATI LI M B ED ELİ NE D AH İ L O L AN
HİZMETLER
Stand inşaatı, aydınlatma, nakliye, gümrükleme,
sigorta, fuar kataloğunda katılımcı bilgilerinin
yayınlanması, yurtdışı tanıtım hizmetleri, stand
büyüklüğü ile orantılı giriş kartı temini, devlet desteği
başvuru ücreti ve teşvik işlemlerinin takibi, fuar
esnasında iletişim, ikram hizmetleri dahildir.
Ö DEM E P L AN I
MİLLİ İŞTİRAK KATALOĞUNDA REKLAM
REKLAM VERİLECEKTİR (Tam İç Sayfa Reklam Bedeli 300 TL)
REKLAM VERİLMEYECEKTİR.
M 2 Fİ Y AT I : 6 5 0 E U RO / m 2
Katılım Bedeline Mahsuben 200 Euro/m2
Başvuru ile birlikte
Kalan Bedelin % 50
25 Nisan 2014 Cuma
Bakiye Bedel
5 Eylül 2014 Cuma
Ödemeler firma hesabından, tam firma unvanı ve
“SIAL 2014 KATILIM BEDELİ” ibaresi ile
yapılmalıdır.
İlk ödemeye ilişkin, üzerinde ödeme tarihi ve saati
bulunan banka dekontu katılım formu ile birlikte
gönderilmelidir.
TALEP EDİLEN STAND ALANI ….…....m2
Tahsis edilecek minimum alan 12 m2’dir.
Proje çerçevesinde, stand alanları oluşturulacak,
katılımcı firmanın ilk ödeme tarihi ve saati dikkate Ö D E M E L E R İ Ç İ N ,
alınarak stand seçim hakkı sırası verilecektir.
İ S T AN B U L Tİ C AR E T O D AS I H ES AB I
BANKA
: YAPI KREDİ BANKASI
Proje ve teknik imkanlar çerçevesinde, sağlanacak ŞUBE
: SULTANHAMAM (İSTANBUL)
kesin stand m2’si bilahare teyit edilecektir.
HESAP(EURO) : 055-60651949
IBAN (EURO) : TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
ÖDENECEK TOPLAM BEDEL
650 EURO / m2 x …..m2=…………EURO
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde
katılımcının uğrayacağı zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal
edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı
tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir.
Fuar çalışmaları ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası’nın “ödeme planına” uyacağımızı, fuar çalışmaları ile
ilgili işlemlerin tarafımızca gerçekleştirileceğini, Fuar projesi kurallarını kabul edeceğimizi, ürünlerimizin
ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, ilgili gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini,
iştirakten vazgeçmemiz halinde, firmamız tarafından ödenen meblağın İstanbul Ticaret Odası’na irad
kaydedileceğini, nakliye organizasyonunda organizatör tarafından belirlenecek limitlere uyacağımızı kabul
ettiğimizi taahhüt ederiz.
Tarih
__ / __ / 201__
Yetkili İsim ve Soyadı
Firma Kaşesi ve İmza
…………………………..….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
İLETİŞİM
:
FUARLAR VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ
T elefo n : 02 12 - 455 61 07 , 0212 45 5 6 1 1 1 / G SM :05 33 9 59 30 57
F aks
: 021 2 5 20 15 26
E- p o sta: ayl in.od abas @ it o.or g.t r, sibe l.ta yanc @ ito .org .t r
Download

SIAL 2014 ULUSLARARASI GIDA FUARI TÜM GIDA İÇECEK