X
Piyasalarda Bugün
Piyasalar
17/03/2015
Dünya borsaları Fed’in sabırlı sözcüğünü çıkarmasının faiz artırımı anlamına gelmeyeceği beklentisiyle yükselmeye devam ediyor. Avrupa
ve Çin borsaları son 7 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, Japonya borsası son 15 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Küresel risk
iştahına duyarlı Borsa İstanbul dün %2,0 yükselerek gelişmekte olan piyasalarda en çok kazandıran borsalar arasında yer aldı. Ancak hisse
senedi piyasasındaki iyimserliğin tahvil ve döviz piyasaları tarafından paylaşılmaması rahatsızlık veriyor.
Borsa İstanbul’da bu sabah dünya borsalarındaki yükselişe paralel hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak döviz kurundaki satıcılı seyir
yükselişin uzun soluklu olacağına dair şüpheleri besliyor. Hisse bazında geri alım açıklayan Emlak GYO ve Alfa Telekom’dan yüksek bir
teklif alan Turkcell hisselerinde güçlü bir açılış bekliyoruz.
Makro pencerede piyasalar saat 14.00 de açıklanacak Merkez Bankası’nın Para Politikası Kuruluna odaklanacaklar. Piyasanın ve bizim
görüşümüz piyasa koşullarındaki oynaklık nedeniyle Merkez Bankası’nın politika faizinde ve koridorun üst bandında değişikliğe gitmemesi.
Ancak Merkez Bankasından gelecek sürpriz bir 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimal dışı değil.
Piyasa Rakamları Tablosu
X
BIST Rakamları(TRY)
X
X
X
X
X
X
X
MSCI Rakamları
Tahvil Piyasasi
Para Piyasası
Piyasa Tahminleri
BIST-100
Hacim
Yabanci%
EM
Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M
Kapanış
78,196
4,083
62.65
941
427
8.87
5.08
2.6255
2.7661
10 bps 2015
Is Yat.Tah. F/K
10.28%
1 Gün ∆
2.0%
-10.7%
0.1 bps
0.1%
2.4%
-0.1 bps
-8.4 bps
0.3%
-0.3%
0.0 bps 2016
9.07%
1Aylık∆
-8.9%
-7.0%
0.5 bps
-4.7%
-15%
0.7 bps
29 bps
6.2%
-0.3%
50.0 bps 2017
8.17%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)
TMSN
18% OTKAR
11% GUBRF
7% EGEEN
6% ECILC
5%
En Kötü 5 (%)
VESBE
-4% FENER
-4% DOHOL
-3% GSRAY
-2% NTTUR
-2%
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)
GARAN
970 HALKB
286 AKBNK
278 VAKBN
276 THYAO
255
X
Haberler & Makro Ekonomi
İşsizlik hız kesmeden artıyor
TUİK'in açıkladığı hane halkı işgücü anketine göre Aralık ayında işsizlik yıllık bazda yükselişine devam ederek %10,9'a geldi (Aralık 2013:
%9,6) ve Ocak 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı aylık bazda sınırlı oranda
gerileyerek %10,4'e gerilese de (Kasım: %10,6), Haziran 2014'den buyana çift hanede seyrediyor.
Öte yandan, mevsimsellikten arındırılmış aylık istihdam yaratımında görülen artışta beşinci aya girildi. İstihdamdaki artışa rağmen işsizlik
rakamının artmasında iş gücüne katılım oranının yüksek seviyelerde kalması (%51) önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.
Özetle, iş gücü katılım oranının yüksek kalması ve iktisadi aktivedeki zayıflık işsizlik oranın hız kesmeden artmasına neden oluyor. Bu yılın
ilk çeyreğinde öncü göstergelerin işaret ettiği zayıf büyümeyi dikkate alarak kısa vadede istihdam cephesinde önemli biri iyileşme
beklemiyoruz.
Şubat Bütçesindeki Bozulma Kalıcı mı Geçici mi?
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
1
Haberler & Makro Ekonomi
2014 yılı Şubat ayında 1,7 milyar TL fazla veren Merkezi yönetim bütçesi bu yıl Şubat’ta 2,4 milyar TL açık verdi. Bütçede bir kısmı vergi
gelirlerindeki artış ile telafi edilen bozulmanın asıl kaynağı ise faiz ve faiz hariç giderlerdeki keskin artış oldu. Öte yandan faiz dışı denge 4,5
milyar TL fazla vererek güçlü duruşunu korudu (Şubat 2013: 5,0 milyar TL) ve Şubat bütçe açığında faiz harcamaların büyük etkisi olduğunu
gösterdi.
Gelir cephesindeki güçlü artış yıllık bazda %17,2 artan vergi gelirlerinden kaynaklanıyor. Ancak geçici kurumlar vergisindeki artıştan
kaynaklanan bu performansın, bankacılık dışı şirketlerin kurdaki yükselme kaynaklı kayıpları nedeniyle önümüzdeki dönemde devam
etmeyeceğini düşünüyoruz. İktisadi faaliyetin gücünü gösteren diğer vergi kalemlerine bakıldığında ise güçlü bir toparlanmanın olmadığı
görülüyor.
Toplam harcamaların seyri incelendiğinde, hem faiz hem de faiz dışı kalemlerde önemli artışın olduğu görülüyor. Bir önceki notumuzda faiz
harcamalarının artacağını belirtmiştik. Hazine iç borç ödeme projeksiyonlarına göre benzer bir durumu Nisan ayında da gözlemleyeceğiz.
Faiz hariç harcamalarda ise, cari harcamalar ve sermaye transferlerden gelen kayda değer katkı (muhtemelen ödemelerin Şubat ayına
kayması nedeniyle) ile (sırasıyla 5,9yp ve 4,3yp katkı) yıllık bazda %21’lik güçlü bir artış görüldü. Yılın kalanında bu kalemlerdeki artışların
geçici mi yoksa seçim öncesinde kalıcı mı olduğunu anlamak adına yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Veri sonrasında yaptığı yazılı açıklamada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçedeki bozulmanın bir kısmının dönemsel nedenlerden artan
bütçe harcamalarından kaynaklandığını ve genel anlamda bütçedeki sağlam duruşun korunduğunu belirtti. Vergi gelirlerinde görülen artışın
Şubat ayına özel olduğunu hesaba katarak iç talepteki zayıflamanın önümüzdeki dönemlerde de bütçe performansını olumsuz etkileyeceğini
düşünüyoruz. Ancak hükümetin bütçe dinamiklerini bozmadan tek seferlik gelir yaratan kalemleri kullanarak seçim öncesi harcamalarını
finanse edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
2
x
Sirket Haberleri
Migros
Kapanış (TL) : 20.5 - Hedef Fiyat (TL) : 28.64 - Piyasa Deg.(TL) : 3650 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 7.12
MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.69 Analist: [email protected]
Migros 2008 ve 2009 yıllarındaki vergi cezası ile ilgili uzlaşmaya başvuracak
Hatırlanacağı üzere 2008 ve 2009 yılları ile ilgili şirkete 15.8mn TL vergi cezası kesilmiş ve şirket bu ceza ile ilgili uzlaşma dahil her türlü yolu
deneyeceğini açıklamıştı. Eğer uzlaşma gerçekleşirse ödenecek tutar önemli miktarada azalacak. Aynı konu ile ilgili olarak 2010,2011 ve
2012 yıllarına özel şirkete 57.3mn TL'lik başka bir ceza daha gelmişti ve bu ceza için de uzlaşmaya gidilmesi bekleniyor. Migros 2014 yıl
sonu finansal tablolarında konu ile ilgili 44.5mn TL karşılık ayırmıştı. Nötr.
↔
Emlak Konut GYO
Kapanış (TL) : 3 - Hedef Fiyat (TL) : 3.8 - Piyasa Deg.(TL) : 11400 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 37.11
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.56 Analist: [email protected]
Emlak GYO hisse geri alım programı başlattı
Emlak GYO önümüzdeki 3 yıllık dönemde hisse geri alım programı uygulayacağını ve bunun için 1,08 milyar TL, yani sermayenin %10’u
kadar kaynak ayırdığını açıkladı. Bunun yanısıra şirket 2014 yılı karından hisse başına 0,095 temettü dağıtım kararı aldı. Temettü verimi
%3,2.
↑
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Kapanış (TL) : 2.05 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 443 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 3.14
SASA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]
Sabancı Holding SASA’da sahip olduğu şirket sermayesinin %51’ini temsil eden hisselerin tamamının Erdemoğlu Holding’e
satışına ilişkin hisse devrinin 30 Nisan tarihinde yapılmasına mutabık kalındı
↑
Sabancı Holding SASA’da sahip olduğu şirket sermayesinin %51’ini temsil eden hisselerin tamamının Erdemoğlu Holding’e satışına ilişkin
hisse devrinin 30 Nisan tarihinde yapılmasına mutabık kalındığını duyurdu. Hatırlatmak gerekirse Sabancı Holding SASA’da sahip olduğu
%51 hissesinin tamamını Erdemoğlu Holding’e 102 milyon dolara satışına ilişkin hisse devir anlaşması imzaladığını açıklamıştı. Hisse devir
bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiş olup, 10 milyon doları peşin tahsil edilmiş, kalanı hisse devrinin gerçekleşeceği kapanış gününde tahsil
edilecektir. SASA’nın şu anki piyasa değeri 169 milyon dolar. Hisse devir bedeli dünkü kapanışa göre %18 daha primly. Şirketin ortaklık
yapısı değişeceği için çağrı yapılması gerekiyor. Sabancı Holding hisse devrinin gerçekleştiği günden itibaren 2 ay içinde çağrı sürecini
başlatmak zorunda.
Odaş Elektrik Üretim
Kapanış (TL) : 9.4 - Hedef Fiyat (TL) : 14.05 - Piyasa Deg.(TL) : 395 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 3.92
ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.44 Analist: [email protected]
ODAŞ Enerji ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış’taki hisse oranını %90’a çıktı
ODAŞ Enerji, %50 oranında pay sahibi olduğu ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplam %40,02 oranındaki
hisselerinin ödenmiş sermayeleri üzerinden devralınmasına karar verdiğini daha önce açıklamıştı. Şirket gerekli izinlerin alındığını ve ODAŞ
Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse oranı %90.02’ye yükseldiğini duyurdu. Bu devirle ODAŞ Grubu’nun
konsolidasyon yapısının daha da güçleneceği hedeflenmektedir.
↔
Aygaz
Kapanış (TL) : 8.74 - Hedef Fiyat (TL) : 11.09 - Piyasa Deg.(TL) : 2622 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 1.12
AYGAZ TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 26.89 Analist: [email protected]
Aygaz'ın tahvil ihraci için talep toplama işlemi 17-18 Mart tarihinde gerçekleşecek
Aygaz 300 milyon TL tutarına kadar, 3 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli
↔
yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine karar verdiğini açıklamıştı. Bu kapsamda, 100.000.000
TL nominal tutarındaki, 728 gün vadeli ve 182 günde bir sabit kupon ödemeli ilk tertip tahvil ihracı için talep toplama işleminin 17-18 Mart
2015, satış işleminin ise 19 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlandığını duyurdu.
Turkcell
Kapanış (TL) : 12.55 - Hedef Fiyat (TL) : 15.64 - Piyasa Deg.(TL) : 27610 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 42.35
TCELL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.66 Analist: [email protected]
Alfa Telekom Çukurova Holding'in elindeki %13,76 Turkcell hissesi için 2,8 milyar dolar teklif etti
Alfa Telecom Çukurova Holding’in dolaylı olarak elinde tuttuğu 51 adetlik sermayenin %13,76’sına denk gelen ve Ziraat Bankası’nda ipotekli
bulunan Turkcell hissesini satın almak için hisse başına 54,9 milyon dolar teklif verdiğini açıkladı. Bu %13,76 hisse için 2,8 milyar dolara,
Turkcell’in tamamı için de 20 milyar dolarlık bir değerlemeye denk geliyor.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
3
↑
X
Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz.
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.
http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız
[email protected]
17/03/2015
Yurtiçi Ajanda
Mart TCMB Faiz Kararı - Saat:14:00 (Piyasa medyan ve İş
Yatırım beklentisi: Faizler sabit)
Yurtdışı Ajanda
JPN:Öncü Göstergeler CI Saat:07:00
JPN:Coincident Index Saat:07:00
AVR:İstihdam (çeyrek bazında) Saat:12:00
AVR:İstihdam (Yyllyk) Saat:12:00
ALM:ZEW Mevcut Durum Anketi Saat:12:00
ALM:ZEW Beklentiler Anketi Saat:12:00
AVR:TÜFE (Yıllık) Saat:12:00
AVR:TÜFE Çekirdek (Yıllık) Saat:12:00
ABD:Konut Başlangıçları Saat:14:30
ABD:Konut Başlangıçları (Aylık) Saat:14:30
ABD:İnşaat İzinleri Saat:14:30
ABD:Bina İzinleri (Aylık) Saat:14:30
Tahm.
-------------
Önc.
--0,2%
0,6%
45,5
53,0
--1065K
-2,0%
1053K
-0,7%
x
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri
BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri
tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek
olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için
geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre
değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-)
şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen
toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT
önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel
analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış)
potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde
yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı
olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda
performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında
23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Download

Piyasalarda Bugün - Türkiye İş Bankası