TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla 3 Aylık
Ara Dönem Faaliyet Raporu
SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI
TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ 01.07.2014 – 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU
23 EKİM 2014
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
İçindekiler
1. VİZYON, STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ VE
DEĞERLERİMİZ
2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER
3. ORTAKLIK YAPISI
4. YÖNETİM TAKIMI
5. GENEL MÜDÜR MESAJI
6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER
8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ
2
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
1. VİZYONUMUZ, STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ, DEĞERLERİMİZ
VİZYONUMUZ

İletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek
STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ
Lider İletişim ve Teknoloji Şirketi olarak;





Eşsiz müşteri deneyimi sağlamak
Mobil internet ve ses işimizi büyütmek
Mobil servisleri yaymak ve büyütmek
Operasyonel mükemmellik ve verimliliğe odaklanmak
Geleceğin iyi işlerine yatırım yapmak
DEĞERLERİMİZ







İnsana değer veririz.
Toplumsal değerlerimize sahip çıkarız.
Farklılıklarımız zenginliğimizdir.
Önce müşterimiz için varız.
Çevik bir takımız.
Açık iletişime inanırız.
Fark yaratırız.
2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER
Yönetim Kurulu
Ahmet Akça*
Atilla Koç*
Mehmet Hilmi Güler *
Mehmet Bostan**
Bekir Pakdemirli**
Jan Erik Rudberg**
Erik Belfrage**
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Denetim Komitesi
Ahmet Akça
Mehmet Hilmi Güler
Atilla Koç
Kurumsal Yönetim Komitesi
Mehmet Hilmi Güler
Mehmet Bostan
Bekir Pakdemirli
Aday Gösterme Komitesi
Ahmet Akça
Mehmet Hilmi Güler
Atilla Koç
Mehmet Bostan
Bekir Pakdemirli
*6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu
üyesi olarak atanmışlardır.
**6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca SPK tarafından
bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyeleri olarak atanmışlardır.
3
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
Ücret Komitesi
Atilla Koç
Mehmet Hilmi Güler
Mehmet Bostan
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Hilmi Güler
Mehmet Bostan
Bekir Pakdemirli
3. ORTAKLIK YAPISI
Ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 23.10.2014 tarihli bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.
Hisse Nominal
Değeri (TL)
1.122.000.000,24
308.531.983,60
995.509,43
768.472.506,73
2.200.000.000,000
Hissadar
Turkcell Holding A.Ş.
Sonera Holding BV*
Çukurova Holding A.Ş.
Halka Açık**
TOPLAM
Pay
Oranı (%)
51,00%
14,02%
0,05%
34,93%
100,00%
* Sonera Holding B.V.’nin pay oranı ek olarak sahip olduğu halka açık payları da içermektedir.
**Şirketin halka açık bölümü Borsa İstanbul ve NYSE’de (Citibank N.A.-ADR) işlem görmekte olup, toplam halka açıklık
oranı %35,88’dir.
4.YÖNETİM TAKIMI
Süreyya Ciliv
İlter Terzioğlu*
İlker Kuruöz
Burak Sevilengül
Lale Saral Develioğlu*
Selen Kocabaş
Seyfettin Sağlam
Banu İşçi Sezen
Tayfun Çataltepe
Bülent Elönü
Yiğit Kulabaş
Murat Doğan Erden
Semih İncedayı
Gediz Sezgin
Tolga Cem Seyfeli
Doğa Ünay
Burak Ersoy
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı / Stratejik Projeler
Genel Müdür Yardımcısı / Teknoloji Grubu
Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Pazarlama ve Satış
Genel Müdür Yardımcısı / Uluslararası İşler
Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubu
Genel Müdür Yardımcısı/ İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı/ İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı / Regülasyon ve Hukuk
Genel Müdür Yardımcısı / Şebeke Operasyonları
Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı / Finans
Genel Müdür Yardımcısı / Ürün ve Servisler
Genel Müdür Yardımcısı / Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Genel Müdür Yardımcısı / Hukuk
Genel Müdür Yardımcısı / Strateji ve Stratejik Planlama
Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Satış
*19.09.2014 tarihi itibarıyla, Lale Saral Develioğlu Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevinden
ayrılma kararı almıştır. İlter Terzioğlu mevcut görevine ek olarak bu pozisyona vekalet etmektedir.
4
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
5.GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
“Üçüncü çeyrekte, Turkcell Grubu rekor seviyede gelir ve AVFÖK’e ulaştı. Konsolide gelirler yıllık
bazda %6 artarak 3,2 milyar TL, AVFÖK ise %3 artışla 1,1 milyar TL oldu. VFÖK %3 artışla 647 milyon
TL, net kar ise %8 artışla 755 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bu çeyrekte, Türkiye’deki yoğun rekabet ortamı devam ederken, mobil gelirlerimiz %5 büyüdü. Bu
büyüme, %38 artan mobil genişbant ve %7 artan mobil servis gelirleri sayesinde olurken, SMS işimiz
sektör trendine paralel olarak %27 küçüldü. Turkcell Superonline artan fiber müşteri bazıyla geçen
yıla göre %38 büyüdü. Astelit’in gelirleri ise devam eden güçlü operasyonel performansı ile yerel para
birimi bazında %16 artarken, Ukrayna’da yılbaşından bugüne gerçekleşen %62 devalüasyonun
etkisiyle TL bazında %21 daraldı. Sonuç olarak, dokuz aylık konsolide sonuçlarımız planlarımız
doğrultusunda gerçekleşti; buna paralel yıl sonu beklentilerimizi koruyoruz.
Turkcell takımı olarak teknoloji, inovasyon ve operasyonel mükemmeliyet ile müşterilerimize daha
çok fayda ve en iyi hizmet ile eşsiz müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda,
Temmuz’da lanse ettiğimiz Turkcell T50 üstün özellikleri ve uygun fiyatıyla üçüncü çeyrekte
Türkiye’nin en çok satan akıllı telefonu oldu ve penetrasyonun %37’ye ulaşmasına önemli katkıda
bulundu. Yakın zamanda da, kişisel televizyon platformumuz Turkcell TV’yi bir üst seviyeye taşıyarak
geliştirdiğimiz Turkcell TV+’ı müşterilerimize sunmaya başladık. 3G teknolojimiz ve fiber altyapımızın
yarattığı sinerji ile farklılaştırdığımız bu servis sayesinde müşteri memnuniyetini daha da
artıracağımıza inanıyoruz.
Başarımızı mümkün kılan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza
teşekkür ederiz.”
6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
07 Temmuz 2014
Üst yönetime atama
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 7 Temmuz 2014 tarihli toplantısında;
• Sn. Seyfettin Sağlam’ın Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmasına;
• Sn. Seyfettin Sağlam’a bağlı olarak görev yapmak üzere Sn. Banu İşçi Sezen’in Grup İnsan
Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına;
• Sn. Doğa Ünay’ın Grup Strateji ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanmasına;
• Bireysel Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül’e bağlı
olarak görev yapmak üzere Sn. Burak Ersoy’un Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmasına karar vermiştir.
Seyfettin Sağlam, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Marmara Üniversitesi’nde
Uluslararası Kalite Yönetimi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1998 yılında
MSC Danışmanlık’ta başlamıştır. Tekstilbank’ta İnsan Kaynakları Şefliği, Yıldız Holding’de Ambalaj,
Bilişim, Mali Hizmetler ve Perakende Gruplarından sorumlu İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü
görevlerini üstlenmiştir. T.C Ziraat Bankası’nda İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmış, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyeliği
yapmıştır. Ardından Rixos Hotels ve Sembol İnşaat A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
İcra Kurulu üyesi olarak görev yapan Seyfettin Sağlam, 21 Ocak 2013 tarihinde Başkan Danışmanı
olarak İMKB’de çalışmaya başlamış ve 7 Mart 2013 itibariyle IMKB Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmıştır.
5
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
Banu İşçi Sezen, 2003 yılında Turkcell İnsan Kaynakları ekibine katıldı ve 2008 yılı itibarıyla Turkcell
Akademi Direktörü olarak atandı. Turkcell Grubu’na katılmadan önce sırasıyla İzmir Ticaret
Borsası, Garanti Bankası, Humanitas Doğuş, Barış Sigorta şirketlerinde yönetici olarak görev yaptı.
30 Nisan 2014’ten bu yana Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten
yürütmekte olan Sezen, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden
mezun oldu.
Doğa Ünay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun
olmuştur. Aselsan Haberleşme ve Bilgi Teknoloji Grubu’nda haberleşme üretim mühendisi ve
Motorola Haberleşme Sistemleri Grubu Almanya ve İngiltere ofislerinde kıdemli sistem ve
planlama mühendisi olarak çalışmıştır. 2006 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Bölümünden MBA
derecesi almış, sonrasında strateji ve yönetim danışmanlığı firması Bain & Co Boston ofisinde
kıdemli danışman olarak çeşitli projelerde yer almıştır. 2008 yılında Turkcell’e katılan Doğa Ünay
sırasıyla Kurumsal Strateji uzmanı ve son olarak da CEO Destek Direktörlüğü görevlerinde
bulunmuştur.
Burak Ersoy, 1992 yılında ODTÜ Maden Mühendisliğinden mezun olmuş, 1998 yılında yüksek
lisansını Gazi Üniversitesi Pazarlama bölümünde tamamlamıştır. Bayındır Menkul Kıymetler’de
Yatırım Danışmanı olarak kariyerine başlayan Ersoy, sırasıyla J&H Marsh&MC Lennan’da Bölge
Yöneticiliği, Marsa ve Marsa Kraft’ta Ticari Pazarlama, Satış Geliştirme ve Grup Satış Müdürlüğü
pozisyonlarında görev almıştır. 2006 yılında Turkcell’e katılan Burak Ersoy, Bireysel Satış Kanal
Müdürlüğü, Kurumsal Küçük Ölçekli Firmalar Müdürlüğü ve Kurumsal Küçük Ölçekli Firmalar
Direktörlüğü pozisyonlarını yürütmüştür.
27 Ağustos 2014
Turkcell Europe İş Modeli Değişikliği
Şirketimizin Almanya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ve Deutsche
Telekom arasında 2010 yılında yapılan 5 yıllık “toptan trafik alım” sözleşmesi, iş modelinde
değişikliğe gidilerek “pazarlama işbirliği” sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmiştir.
Yeni sözleşme, 27 Ağustos 2014 itibarıyla Şirketimiz ve Deutsche Telekom’un iştiraki arasında
imzalanmış olup yeni iş modeli kapsamında, Turkcell Europe müşterilerinin ve operasyonlarının
Deutsche Telekom’un iştirakine devri 15 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecektir. Devir işlemlerinin
Turkcell konsolide finansalları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
27 Ağustos 2014
Şirketimiz iştiraklerinden A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş. sermayesinde sahip
olduğumuz payların tamamının satışı hakkında
Şirketimizin, bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 26.08.2014 tarihli Yönetim
Kurulu kararı çerçevesinde;
Sermayesinin %50'sine sahip olduğumuz A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş.'nin (“A-Tel”)
7.000.000 TL nominal değerdeki paylarının tamamı, 27.08.2014 tarihli Hisse Satış Sözleşmesi
kapsamında, 31.025.012 TL bedelle A-Tel’in diğer ortağı olan Bereket Holding A.Ş .’ye* satılmıştır.
Ayrıca, Hisse Satış Sözleşmesi ile eşanlı olarak Bereket Holding ile 27.08.2014 tarihli Sulh
Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, Şirketimizin A-Tel’e 30.427.897 TL tazminat
ödemesi ve daha önce Şirketimiz tarafından kamuya yapılan açıklamalarda ifade edilen TMSF
6
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
tarafından açılan ve daha sonra Bereket Holding’e temlik edilen 131.880.000 TL tutarındaki
davadan ve ilgili diğer bir davadan feragat edilmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır.
A-Tel ile ilgili olarak 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarımızda vergi etkisi
öncesi 34.375.000 TL tutarında karşılık ayrılmıştı. Söz konusu satış işleminin, tazminata ilişkin
ayrılan karşılığın azalması, A-Tel’in net karından aldığımız pay, işlemlerin cari ve ertelenmiş vergi
etkileri dikkate alındığında 30 Eylül 2014’te sona eren döneme ait konsolide net karımıza yaklaşık
olarak 24 milyon TL pozitif etkisi olması beklenmektedir.
Söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5 ve 6’ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde
"Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemektedir**.
Hisse Devir Sözleşmesi ve Sulh Sözleşmesi eşanlı olarak imzalanıncaya kadar, müzakereler
aşamasında açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceği gibi, Ortaklığımızın yasal hak ve
menfaatlerini de olumsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülerek anılan Yönetim Kurulu kararının
açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
*Eski ünvanı Bilgin Holding A.Ş.
**İlgili oran hesaplamalarına aşağıda yer verilmektedir:
a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki (30.06.2014 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar) kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara
göre varlık (aktif) toplamına oranı : kayıtlı değer 47.156 Bin TL, aktif toplamı 21.740.126 Bin TL olup,
%0,2’dir.
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama
fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi
olan 26 Ağustos 2014 tarihinden önceki 6 aylık günlük ortaklık değerinin ortalaması 27.289.417 Bin TL ve
işlem tutarı 31.025 Bin TL olup, %0,1 ’dir.
c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun 31.12.2013
yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı: gelire
katkısı 0 TL ve satış geliri 11.407.887 Bin TL olup, %0’dır.
10 Eylül 2014
Yönetim değişikliği (Uluslararası İşler)
Aralık 2003’te şirketimize katılan ve Turkcell Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Lale Saral Develioğlu, 19 Eylül 2014 tarihinden geçerli olmak
üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugüne kadar gösterdiği katkılarından dolayı Lale Saral
Develioğlu’na teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında kendisine başarılar diliyoruz.
Stratejik Projelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız İlter Terzioğlu mevcut görevine ek olarak
bu pozisyona vekalet edecektir.
24 Eylül 2014
Bağlı Ortaklıklarımız Arasında Devralma Yoluyla Birleşme Kararı
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Turkcell Grubu’nun mevcut iştirak yapısının sadeleştirilerek daha
verimli hale getirilmesi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması amacıyla bağlı ortaklıklarımız olan
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“Turkcell Superonline”) devir almak suretiyle Talih Kuşu
Altyapı Hizmetleri A.Ş. (“Talih Kuşu”) ile birleşmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar
vermiştir.
7
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
24 Eylül 2014
Bağlı Ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile Devralma Yoluyla
Birleşme Kararı
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Turkcell Grubu’nun mevcut iştirak yapısının sadeleştirilerek daha
verimli hale getirilmesi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması amacıyla Turkcell İletişim
Hizmetleri A.Ş'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak devir almak suretiyle
%100 bağlı ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile birleşmesine karar vermiştir.
Bu birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemekte ve
bu işlem nedeniyle pay sahiplerimiz açısından "ayrılma hakkı" doğmamaktadır.
7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER
16 Ekim 2014
İran GSM ihalesiyle ilgili tahkim davası
Şirketimiz, İran İslam Cumhuriyeti’nde GSM şebekesi işletilmesi konusunda açılan ihale sonucunda
lisans almaya hak kazanmıştı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti tarafından haksız bir biçimde lisansın
başka bir firmaya verilmesi nedeniyle, 11 Ocak 2008 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti aleyhine bir
tahkim süreci başlatılmıştı.
Hakem heyeti davayı görmekte yetkisiz olduğuna karar vermiştir.
Şirketimiz, hakem heyeti tarafından verilen karar hakkında olası hukuki başvuru imkanlarını
değerlendirmektedir.
16 Ekim 2014
Bağlı Ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile Devralma Yoluyla
Birleşme Kararına İlişkin Birleşme Sözleşmesi ve Ekleri ve Sermaye Piyasası Kurulu
Başvurusu
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding
A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Ekim 2014 tarihinde
başvuruda bulunulmuştur. SPK onayına sunulan birleşme sözleşmesi ve duyuru metni ile finansal
raporlar şirketimiz web sitesi Duyurular bölümünde yer almaktadır.
8
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ
Aşağıdaki tabloda 2014 yılının 2. ve 3. Çeyreğine, 2013 yılının 3. Çeyreğine ait TL cinsinden yer
verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak
hazırlanmış verilere dayanmaktadır.
3Ç13
2Ç14
3Ç14
3Ç13/3Ç14
%Değ
2Ç14/3Ç14
% Değ
2.681,8
2.551,8
2.757,5
%3
%8
Komisyon gelirleri
52,1
67,1
69,1
%33
%3
Sabit ücret gelirleri
18,2
14,4
10,0
(%45)
(%31)
8,9
7,0
11,9
%34
%70
219,7
282,7
313,7
%43
%11
Kar/Zarar Tablosu (milyon TL)
Haberleşme gelirleri
Simkart satış gelirleri
Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış
gelirleri
Toplam Hasılat
2.980,7
2.923,0
3.162,2
%6
%8
(1.754,0)
(1.789,2)
(1.880,2)
%7
%5
Brüt esas faaliyet karı
1.226,7
1.133,8
1.282,0
%5
%13
Genel yönetim giderleri
(140,4)
(135,8)
(138,0)
(%2)
%2
Pazarlama ve satış giderleri
Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve
zararlar)
AVFÖK*
(455,7)
(477,2)
(496,5)
%9
%4
(2,2)
(92,0)
17,8
(%909)
(%119)
1.016,2
907,0
1.050,4
%3
%16
Satışların Maliyeti
Finansman giderleri öncesi faaliyet karı
628,4
428,8
665,3
%6
%55
Finansman giderleri
(46,9)
(211,3)
(83,7)
%78
(%60)
Finansman gelirleri
184,4
257,9
225,7
%22
(%12)
Net parasal pozisyon karı/zararı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarındaki paylar
Vergi öncesi kar
30,6
60,0
48,3
%58
(%20)
92,9
73,8
66,8
(%28)
(%9)
889,4
609,2
922,4
%4
%51
Vergiler
(188,9)
(166,5)
(216,4)
%15
%30
Net kar
700,5
442,7
706,0
%1
%59
1,4
(49,6)
(49,0)
a.d.
(%1)
699,1
492,3
755,0
%8
%53
Dönem Karının Dağılımı;
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
* İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil. AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir
finansal değerdir. AVFÖK’ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için 3. Çeyreğe ait Basın Bülteni
sayfa 12’ye bakınız.
9
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
Aşağıdaki tabloda 2014 yılının 2. ve 3. Çeyreğine, 2013 yılının 3. Çeyreğine ait TL cinsinden yer
verilmiş finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmış
verilere dayanmaktadır.
3Ç13
2Ç14
3Ç14
3Ç13/3Ç14
% Değ
2Ç14/3Ç14
% Değ
2.681,8
2.551,8
2.757,5
%3
%8
Komisyon gelirleri
52,1
67,1
69,1
%33
%3
Sabit ücret gelirleri
18,2
14,4
10,0
(%45)
(%31)
Simkart satış gelirleri
Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış
gelirleri
8,9
7,0
11,9
%34
%70
219,7
282,7
313,7
%43
%11
2.980,7
2.923,0
3.162,2
%6
%8
(1.754,5)
(1.788,7)
(1.879,0)
%7
%5
Brüt esas faaliyet karı
1.226,2
1.134,3
1.283,2
%5
%13
Genel yönetim giderleri
(140,4)
(135,8)
(138,0)
(%2)
%2
Pazarlama ve satış giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve
karlar/(gider ve zararlar)
(455,7)
(477,2)
(496,5)
%9
%4
262,5
104,3
424,0
%62
%307
AVFÖK
1.016,2
907,0
1.050,4
%3
%16
892,6
625,6
1.072,7
%20
%71
Kar/Zarar Tablosu (milyon TL)
Haberleşme gelirleri
Toplam Hasılat
Satışların Maliyeti
Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarındaki paylar
6,1
8,0
1,7
(%72)
(%79)
(10,2)
(5,1)
(10,2)
%0
%100
92,9
73,8
66,8
(%28)
(%9)
Finansman gelir/gider öncesi kar
981,4
702,3
1.131,0
%15
%61
Finansman giderleri
(123,1)
(152,8)
(255,6)
%108
%67
Net parasal pozisyon karı/zararı
30,6
60,0
48,3
%58
(%20)
Vergi öncesi kar
888,9
609,5
923,7
%4
%52
Vergiler
(188,9)
(166,4)
(217,0)
%15
%30
Net kar
700,0
443,1
706,7
%1
%59
1,4
(49,6)
(49,0)
a.d
(%1)
698,6
492,7
755,7
%8
%53
Dönem Karının Dağılımı;
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
10
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu
3Ç13
2Ç14
3Ç14
3Ç13/3Ç14
% Değ.
2Ç14/3Ç14
% Değ.
35,0
34,6
34,7
(%0,9)
%0,3
13,8
14,5
14,8
%7,2
%2,1
21,2
20,1
19,9
(%6,1)
(%1,0)
22,7
22,1
23,8
%4,8
%7,7
38,5
36,8
39,4
%2,3
%7,1
12,3
11,8
12,4
%0,8
%5,1
11,5
10,4
11,1
(%3,5)
%6,7
Faturalı
19,5
17,3
18,3
(%6,2)
%5,8
Faturasız
6,2
5,6
5,8
(%6,5)
%3,6
%6,9
%8,1
%8,2
1,3yp
0,1yp
271,6
279,5
288,0
%6,0
%3,0
Operasyonel Bilgiler Özeti
Toplam Abone (milyon)
Faturalı Hat Abone Sayısı
Faturasız Hat Abone Sayısı
ARPU - Abone başına elde edilen
aylık gelir - Bileşik (TL)
Faturalı
Faturasız
ARPU - Bileşik (ABD Doları)
Abone kayıp oranı (%)
MoU – Aylık Abone Başı Ortalama Kullanım
Dakikası (Bileşik)
I) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin
açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2013 Yılına Ait Yıllık Faaliyet
Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell2013-FR.pdf
II) 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar
III) 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar
11
Download

3. Çeyrek 2014 Faaliyet Raporu