ODEV NEDIR ?
• Ödev, bir konudaki ana düşünceyi anlamak
amacı ile yapılan okuma, bir konuyu inceleme,
özet çıkarma, sözlük kullanma ya da kaynak
kitapların kullanılması yollarıyla sınıfta
kuramsal olarak öğretilenin, evde uygulamaya
geçirilmesidir.
ODEV NE OGRETIR ?
• Ödev, çocuklara iki şey öğretir:
• Birincisi, ödev, çocuklara becerilerini geliştirme
ve pratik yapma imkânı verir.
• Çocuk, yepyeni birçok konu öğrenir ve bunları
uyguladığı, alıştırmalarla pekiştirdiği zaman
gerçekten bilgiyi edinmiş olur.
• İkincisi ise sorumluluk, öz-disiplin, bağımsızlık,
sebatkârlık ve zaman kontrolü gibi uzun
vadede çocukların sadece sınıfta değil,
işlerinde ve günlük yaşantılarında da onları
başarıya götürecek becerilerin kazanılmasına
aracılık etmesidir.
ODEV NE OGRETIR ?
• Disiplinli çalışmayı
• Problem çözmeyi
• Başarıyla tamamladığı ödev özgüvenini
yükseltir.
• Zamanı iyi kullanmayı öğrenir.
• Derslere hazırlıklı gireceği için, bir sonraki
derste motivasyonu daha yüksek olur.
NEDEN ODEV YAPMAK
ISTEMEZLER?
Bunları zaten biliyorum ödeve ne
gerek var ki!
• "Çocuğun ödev yapma alışkanlığını bilinçli bir
şekilde kavrayıp, devamlılığının sağlanması için
öncelikli olarak çocuğa ödev yapması
gerektiğinin neden önemli olduğu, onun
anlayabileceği bir dille açıklanmalıdır.
• Bu bilince sahip olmadan ödev yapmaya
yönlendirilirse ödev yapmanın gerekliliğini
anlamadan, sadece zorunluluktan dolayı ve
özenmeden ödevlerini aceleyle bitirmeye
odaklanır.
• Evde yapılacak ödevler için belirli bir zaman ayırmak
önemlidir.
• Ödevlerin karşısına dikilen en önemli engellerden biri
başlayamamaktır.
• Kimi çocuklar, ödevlerine doğrudan başlar, istekle çalışır ve
bitirirler.
• Kimi çocuklar ise ödevlerine yönelmede giderek artan bir ilgi
ve çaba gösterir. Eski alışkanlıkların da etkisiyle daha geç
sonuca varırlar.
• Kimileri ise, bir türlü ödevine başlayamayan, eğlenen, ancak
zorlama ve uyarmalarla harekete geçen çocuklardır.
• Çalışmalarının engellenmesi için birçok
nedenleri vardır;
• Tv. İzlemek, bilgisayar
• Cep telefonu
• kapıya gelen bir arkadaş,
• sokakta oynanacak bir oyun, evde yapılan bir
uğraş ve daha pek çok şey…
ODEV ZAMANI
• Çocuklar eve geldiğinde belli bir dinlenme
süresine ihtiyaç duyarlar.
• Bu arada ikindi kahvaltısını yapabilir, annebabası ile sohbet edebilir ya da biraz oyun
oynayabilirler.
• Çocuğun hangi saatte, nerede ve ne kadar
süre çalışacağına çocukla işbirliği içinde karar
verilmelidir.
• Çocuğun ödev yapması stres konusu
olmamalıdır.
• Bazen anne-babalar arasında tartışmalara
sebep olan çocuğun ödevi, onun
sorumluluğudur ve bunu çocuğun anlaması
gereklidir.
• Bu konudaki tartışmalar çocuğun önünde
yapılmamalı, anne-baba aynı fikirde olmalıdır.
Aksi halde çocuk kendi isteğine en yakın
ebeveyne uyacak, belki ödevini yapmamayı ya
da ertelemeyi seçebilecektir.
• Çocuk arada bir ödevini yapmak istemeyebilir.
Bu durumdaki öğrenci yaptığı davranışın
sonucu ile karşılaşmalı, bu durumda çocuğu
zorlamak yerine, öğretmeni ile işbirliğine
girerek ödevini yapmaması sonucunu okulda
yaşamalıdır. Bu konuda cezalar vermek yerine,
davranışının sonucu ile çocuğu karşılaştırmak
daha yerinde olur.
ÖDEVLER VE ANNE BABA
YAKLASIMLARI
• Çocuklar okula ilk başladıkları dönemlerde
ödev yapmakta problem yaşayabilirler.
• çünkü bu onlar için yeni bir görevdir.
• Ödevlerini nasıl yapacaklarını , bilgiye nasıl
ulaşacaklarını bilmeyebilirler.
• Anne babalar nasıl ders yapacaklarını
öğrenmeleri konusunda yardımcı olmalıdırlar.
• Ancak yardım etmek yorulduklarında onların
yerine ödev yapmak değil, nasıl yapması
gerektiği konusunda bilgilendirmek, bilgiye
nasıl ulaşacağını öğrenmesini sağlamak,
bunları kendi yapabilecek hale gelene kadar
yönlendirici olmaktır.
Fazla Yardım Edilen Çocuklar
• Fazla yardım edilen çocuklar sorumluluk alma
alışkanlığı kazanamaz.
• Sorumluluklarını başkalarının üzerine yıkma
davranışını alışkanlık haline getirebilirler.
• Yardım eden kişi yanlarında olmadığında
başaramayacakları hissine kapılırlar.
• Çabuk pes ederler. Vazgeçerler.
• Yapamadıklarında ağlarlar.
HİÇ YARDIM EDİLMEYEN ÇOCUKLAR
• Hiç yardım etmemek çocukta zorluklar
karşısında desteksiz kalabileceği duygusunu
uyandırır.
• Bu da hayatının başka alanlarında da güvensiz
ve korkak tavırların temelini atabilir.
SÜREKLİ HATIRLATILARAK ÖDEV YAPAN
ÇOCUKLAR
• Sürekli ödev yapıp yapmadığı sorgulanan
çocukta
• ‘nasıl olsa ben hatırlamasam da annem babam
hatırlatır’ düşüncesi oluşur ve söylenmeden
ödev yapma davranışı gelişmez.
AŞIRI ELEŞTİRİLEN ÇOCUKLAR
• Anne babanın ödevlerini yaparken sıkı
düzeltmeler yapması, sürekli eleştirilerde
bulunup müdahale etmesi şeklinde
mükemmellik beklentisi çocuğu ödev
yapmaktan soğutur.
• Güvensizlik oluşturur.
• Yetersizlik duygusuna sebep olur.
ÖDEV YAPMAK ISTEMEME
Inatlasma Dırenme
• İster ev ödevi savaşları, ister her gece yaşanan
gerilimler diyelim.
• Pek çok anne-baba bu sorunları yasamaktadır.
Anne-babaların devamlı hatırlatmaları, tatlı
sözlerle ikna etmeye çalışmaları, tehdit ve
azarlama yöntemleri kullanmaları ve
çocukların da devamlı olarak kaçınma, özürler
bulma, direnme, oyalanma gibi davranışlarda
bulunmaları şeklinde sürer.
• Çocuk arada bir ödevini yapmak istemeyebilir.
Bu durumdaki öğrenci yaptığı davranışın
sonucu ile karşılaşmalı, bu durumda çocuğu
zorlamak yerine, öğretmeni ile işbirliğine
girerek ödevini yapmaması sonucunu okulda
yaşamalıdır. Bu konuda cezalar vermek yerine,
davranışının sonucu ile çocuğu karşılaştırmak
daha yerinde olur.
• . Birinci sınıftan itibaren anne-baba,
tutumlarıyla ödev sorumluluğunun kendisiyle
öğretmen arasında olduğunu anlatmalıdır. Bu
konuda çocuğu sürekli uyarmak,
cezalandırmak yersizdir. Çocuk istemedikçe
ödevine karışılmamalı ve denetlenmemelidir.
Anne-babalar, öğretmenin çocuğu kendi
başına çalışmaya yöneltme konusunda
gösterdiği çabalara yardımcı olmalı ve
uygulamalıdırlar.
• çocukların gelişimi anne-babaları tarafından
yüreklendirilmeli, daha iyisini yapmaları için
olumlu bir dil kullanmaları gerekir.
Eleştirilmeye alışmış olan çocuklar ilerleme
kaydedemez. Aksine geriler veya ders
yapmama konusunda diretirler. Anne-babalar,
çocuklarını övmekten, geliştiklerini fark
ettiklerini belirtmekten çekinmemeliler.
Böylece çocukların motivasyonu daha da
artacaktır.
ev ödevi çocuğa sorun çıkartınca ;
Çocuğu sakin bir şekilde dinlemeli , duygularını
açığa çıkarmasına fırsat vermelidir.
Anne babalar çocuklarının duygularını
paylaşmaya çalışmalıdır.
Seni anlıyorum , bu sorunla baş etmenle ve
kendi çözümünü bulmanda yardım etmek
istiyorum.
ODEV YAPMA
ALISKANLIGI
NASIL
KAZANDIRILIR?
• Ödev yapma alışkanlığının kazandırılmasında
uygun zaman ve uygun bir yerin bulunması da
çocuk açısından çok önemlidir. Tutarlı ve sabit bir
zaman seçilirse çocuğun iyi ödev alışkanlıkları
geliştirmesi daha kolay olmaktadır. Ödev saati
olarak gün içinde çok geç olmayan, daha erken
bir saat seçilebilir. Daha sonra yapacakları güzel
işler için zamanlarının kalmış olması onların
ödevlerini tamamlamada yüreklendirir.
• Yaşına ve ihtiyacına uygun çalışma programı
hazırlanmalı
• Sürekli aynı yerde çalışması konsantrasyonunu
arttırır.
• Ortamın sessiz ve düzenli olmasına özen
gösterilmeli
• Televizyon asla açılmamalı
• Ödevin tümünü yapmakta zorlanırsa küçük
parçalara ayırıp, cesaretlendirerek överek
bölüm bölüm yapmasının sağlanması
• Ne çabuk bitirdin
• Hadi çabuk odana geç ,kontrol et uyarılarını
azaltmak
• Çocuklar en iyi oyunla öğrenir. Ödevlerin içine
bir miktar oyun koymak eğlenceli olabilir.
• Çocuğunuzun ev ödevini değerlendirmek sizin
göreviniz değildir . ödevlerini düzeltmeyin.
• Öğretmen çocuğun nerede sorun yaşadığını
bilmek ister.
• Ödev yapmadığında çocuğa hakaret,
aşağılayıcı sözlerle ceza vermeyin.
• Anne babanın çocuğa gülümsemesi , onun
çabasını övmesi çocuk için en büyük ödüldür.
Bu yüzden ödevlerini maddi bir ödüle
bağlamayın.
• Zamanında tamamlanan ödevin ardından
birlikte yapmaktan hoşlandığınız ortak bir
faaliyeti gerçekleştirin.
• Ödev yapma alışkanlığı kazandırmanın
SABIR VE ZAMAN istediğini unutmayın.
Download

Ödev Alışkanlığı