OKUL
BAŞARISINDA
ANNE-BABANIN
SORUMLULUKLARI
Eğitim Ailede Başlar
2
Çocuklarımızı
değiştirmek istiyorsak
önce kendimizi
değiştirmeliyiz.
Çocuklar yetişkinleri
örnek alarak büyürler.
ÇOCUĞUNUZU SEVİN
• Sevgi “öğrenebilen” bir kavramdır.
• Eğer çocuğunuzu severseniz o da arkadaşını sever,
sokaktaki kediyi sever. Sevmeyi öğrenmiştir ve
uygulamaktadır.
• Eğer çocuk ailesinde
sevgiyi değil de nefreti
öğrenmişse
hissedeceği duygu da
nefret olacaktır. Bu da
yine davranışlarına
yansıyacaktır.
Çocuğunuza olan sevginiz “koşulsuz” olsun.
“Oyuncaklarını toplarsan seni severim, yemeğini
yemezsen seni sevmem” gibi cümleler kurmayın.
• Sevginiz ve bunu çocuğunuza hissettirmeniz önemlidir
ama tabi ki tek başına yeterli değildir.
• İyi bir anne-baba çocuğu için emek ve zaman
harcamalıdır.
• Çocuğunuzun yeteneklerini gözlemleyin.
• Onun olumlu davranışlarını ön plana çıkarın.
Gerekirse ödüllendirin.
• Çocuğunuzun olumsuz davranışlarını görmezden
gelmek de yanlıştır. Ancak sabırla olumsuzlukları
gidermeye çalışın. Bu davranışları sık sık dile
getirmeyin. Daha gizliden ona hissettirmeden ama
onunla birlikte çözmeye çalışın.
• “Oyuncaklarını toplamıyorsun, çok dağınıksın”
demek yerine “Oyuncaklarınla çok güzel oynadın
hadi şimdi de onları birlikte toplayalım” demek daha
kalıcı sonuçlar sağlar.
• Başka bir örnek “camdan sarkma” demek yerine
“camdan sarkarsan düşersin” demek çocuğa bilgi
sunduğu için daha doğru bir iletişim biçimidir.
BAŞARI KONUSUNDA
YANLIŞ ANNE-BABA
TUTUMLARI
Yanlış Anne-Baba Tutumları
• Sürekli Olumsuz Eleştirilerde Bulunma;
- Çocuk ne kadar çabalasa ve başarısını
artırsa da bazı anne-babalar
sonuçtan hiçbir zaman memnun
olmamaktadır.
- Bu tip aile ortamında yetişen çocuklar
zamanla özgüvenini yitirmektedir.
Başkalarıyla kıyaslamayın, Kendi başarısıyla kıyaslayın
Öneriler:
Çocuğun başarısını değerlendirirken
arkadaş ya da sınıfına göre değil, bir
önceki durumuyla karşılaştırarak
değerlendirin.
- Ablan çok çalıştı Tıp Fakültesine girdi...sen bu gidişle sınav kazanamazsın…
- Bak komşunun oğlu Ahmet günde 600 soru çözüyormuş! Gibi söylemler doğru değil.
• “Okula gitmek, ödev yapmak” gibi kavramları
çocuğunuz için korku imgeleri haline getirmeyin.
• “Ödevini yapmazsan öğretmenin sana kızar,
öğretmenine söyleyeceğim yaramazlıklarını,
öğretmen seni döver bak” vb cümleler çocuğun
okuldan korkmasına ve dolayısıyla soğumasına
neden olur. Böyle bir çocuğa öğretmek çok zordur.
ÖNERİLER
Çalışma Ortamı Ayarlayın
Çalışma ortamı iyi bir şekilde
oluşturulmuş, düzenli bir yaşantıya sahip
ailelerin çocukları diğerlerine göre daha
başarılı olmaktadır.
Çalışma ortamı ayarlayın
• Mümkünse ayrı bir çalışma
odası olsun,
• Masa ve diğer araç-gereci
tam olsun.
Uygun çalışma ortamı
• Çocuğunuz ders çalışırken dikkatini
dağıtacak davranışlardan kaçının.
• Çocuklarınızın çalışma odasında TV,
bilgisayar ve internet olmamasına özen
gösterin.
Çalışma saatlerine saygı gösterin
• Çocuk ders çalışırken
ondan bir şey
istemeyin.
Çocuğunuzu çok iyi tanıyın!
Öneriler:
 Çocuğunuzun kapasitesini bilin.
 Onun güçlü yönlerini, zayıf yönlerini iyi
tanıyın.
 Başarılı olamayacağı alanlarda yüksek
beklenti içine girmeyin.
Başarısızlık nedenlerini tespit edin!
• Bazen çocuğunuz düzenli çalışır ancak
başarılı olamaz. Nedenlerini araştırın.
• Okul yaşamını inceleyin.
• Aile yaşamınızı değerlendirin.
• Arkadaşlık ilişkilerini değerlendirin.
• Bir sorun mu var?
Ders çalışma konusunda aşırı baskı ters
teper!
• Çocuğunuzun ne zaman
çalışıp dinleneceğine ait bir
programı olsun,
• Programı uygulama
konusunda gözlemci olun
• Aşırı müdahaleci olmayın!
• Sosyal faaliyetlere ihtiyacı
olduğunu da unutmayın.
Kontrollü takip yapın!
• Sadece derslerini
bitirdin mi? şeklinde
sorular değil, o gün
neler yaptığını sorun.
• Anlamasanız bile
yaptıklarını, derslerini
inceleyin
Hep derslerle ve okulla ilgili konuşmayın!
 Ara sıra sosyal ve günlük konular hakkında
konuşun.
 Sorunlarıyla ilgili konuşun.
Dinlenmesine izin verin!
• Eve gelir gelmez çalışmaya başlatmayın.
• Dinlenmesine, sevdiği şeylerle meşgul
olmasını sağlayarak zihnini toplamasını
sağlayın.
Zaman öldüren etkinlikleri azaltın!
• TV, cep telefonu ve
bilgisayarı kontrol
altına alın.
• Teknolojik araçların
(TV, cep telefonu,
internet-bilgisayar vb.)
sizi ve çocuğunuzu
yönetmesine izin
vermeyin.
Ona değer verin
Çocuğunuzu başarı ya da başarısızlığa göre
değer vermeyin.
Koşulsuz sevin
• Ona olan sevginizi sınav veya karne
sonucuna bağlamayın !
• Ne olursa olsun hiçbir şey
çocuğunuzun ruh ve beden
sağlığından önemli değildir !
Huzurlu bir aile ortamı oluşturun
• Sakin, huzurlu,
gerginlikten uzak bir aile
ortamı oluşturmaya
çalışın.
• Aile içi yaşanan sıkıntılar
ve gerginlikler
çocuğunuzun duygusal
olarak yıpranmasına
sebep olabilir.
Düzenli beslenme ve egzersiz
• Sınav kaygısı ile baş
etmede sağlıklı beslenme
ve egzersiz çok önemlidir.
• Bol sebze ve meyve
tüketmesini sağlayın
• Mutlaka kahvaltı etmesini
sağlayın.
1. Sınıf
Önemlidir.
Çünkü çocuk okulla yani yeni arkadaşlarıyla
öğretmeniyle bu evrede tanışır ve uzun okul
hayatında okula karşı hissedeceği duygular bu evrede
şekillenir.
Okuma ve yazmayı yalnızca okul başarısını
etkileyen bir unsur olarak görmemek gerekir; çünkü
okuma yazma hayat boyu devam eden bir süreçtir.
• Bu süreçte öğrencinin okulu benimsemesi için başta
anne ve babasının okula ve öğretmene saygı
duyması önemlidir.
• Veli öğretmen ile sürekli iletişim halinde olmalı, Bu
iletişim öğrenciye güven duygusu vermelidir.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER

Download

PowerPoint Sunusu