PAZARTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU ve AB DOKTORA PROGRAMI
2014-2015 BAHAR YARIYILI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM
MEKANIZMALARININ İŞLEYİSİ
VE KARARLARININ ULUSAL
HUKUKA ETKİLERİ
ULUSLARARASI TİCARİ
SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI
(ÖZEL HUKUK DOKTORA)
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Zorunlu Ders
PROF. DR. MEHMET MELEMEN
PROF. DR. ÖMER ÖZKAN
DOÇ. DR. MUZAFFER ŞEKER
PROF. DR. ALİ KEMAL YILDIZ
DOÇ. DR.AYHAN CEYLAN
INTERNETTE SOFTWARE (YAZILI) AB YARGI ORGANLARININ İŞLEYİŞİ
DIGITAL ÜRÜN VE MENKUL MAL
VE KARARLARININ ULUSAL
SATIMI
HUKUKA ETKİLERİ
SEMİNER
AVRUPA BORÇLAR HUKUKUNUN
GENEL İLKELERİ
UT HUKUK HAZIRLIK BİLGİSİ
Seçmeli Ders
(YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN)
PROF. DR. HÜSEYİN HATEMİ
PROF. DR. ALİ KEMAL YILDIZ
PROF. DR. ÖMER ÖZKAN
Download

Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku Ders Programı (Doktora)