İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
AİLE DANIŞMANLIĞI (TEZLİ-TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014-2015 GÜZ YARIYILI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SBE 113 Genel Psikoloji
SBE 120 Kişilik Kuramları
SBE 118 Psikolojik Danışma İlke ve
Teknikleri
SBE 114 Gelişim Psikolojisi
SBE 116 Öğrenme Psikolojisi
Prof. Dr. Halil Ekşi
Prof. Dr. Ramazan Abacı
Doç. Dr. Ahmet Şirin
Prof. Dr. Oya Özkardeş
(Bilimsel Hazırlık)
(Bilimsel Hazırlık)
ADE 502 Araştırma Teknikleri
ADE 501 Aile Danışmanlığı Kuramları
SBE501 Seminer Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Hanifi Parlar
Yrd. Doç. Dr. Recep Uysal
Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu
(Zorunlu)
(Zorunlu)
Prof. Dr. Ramazan Abacı
(Bilimsel Hazırlık)
(Bilimsel Hazırlık)
(Bilimsel Hazırlık)
ADE 511 Ailede İletişim
Prof. Dr. Ramazan Abacı
ADE 515 Aile ve Çocuk Hukuku
ADE 523 Sosyo-Kültürel Değişim
Sürecinde Türkiye’de Aile
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
ADE 518 Evlilikte Cinsel Sorunlar
Doç. Dr. Ömer Saatçioğlu
Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu
(Seçmeli)
(Seçmeli)
(Seçmeli)
(Seçmeli)
NOT: Dersler Yeterli Öğrenci Sayısına Ulaştığında Açılacaktır.
Download

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ