DERS :
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
KONU :
KADIN ÜREME ORGANLARININ ENFEKSİYONLARI
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Vaginiti tanımlayın :
Servisiti tanımlayın :
Vagina pH ‘ı normalde -------------------------tur.
Vagina -------------------- özellik taşımaktadır.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D ) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Vaginal akıntılar kişide bir hastalık olduğunu göstermez.
b.) ( ) Vaginit ve servisitlerin en önemli bulguları, patolojk vaginal akıntılardır.
c.) ( ) Moniliazis, parazit enfeksiyonudur.
d.) ( ) Trichomonas vaginalis , vaginal akıntı yapar.
e.) ( ) Bakteriyel vaginitlerde, hastada balık kokusu vardır.
6.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Trichomonas paraziti , tuvalet klozetlerinde 45 saat canlılığını korur.
b.) ( ) Kandida vaginitlerinde, kaşıntı ve yanma önemli bir semptomdur.
c.) ( ) Vaginadaki kandida enfeksiyonlarının en tipik belirtisi , peynir kıvamındaki
vaginal akıntıdır.
d.) ( ) En sık karşılaşılan vaginal akıntı sebebi mantarlardır.
e.) ( ) Vaginal tamponlar, vaginal akıntı sebebi değildir.
7.) Aşağıdakilerden hangisi, genital yolların bütünlüğünü bozarak enfeksiyon etkenlerinin
kolayca yerleşmesine ve genital enfeksiyonların ortaya çıkmasına etken DEĞİLDİR?
a.) Sık doğumlar b.) Östrojen yetersizliği c.) Uzun süre antibiotik kullanımı
d.) Düşükler
e.) Vagen asiditesi
8.) Aşağıdakilerden hangisi , bakteriyel vaginozis için tipik belirtidir?
a.) Akıntının sulu kıvamlı olması
b.) Akıntının beyaz-gri renkli olması
c.) Akıntının bayat balık kokusu olması
d.) Akıntının yapışkan olması
e.) Vaginal sıvının bazik özellikte olması
Download

Kadın_üreme_Organlarının_Enfeksiyonları_quizz